Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 24 Sep 2022 11:23:38 +0000
changeset 2479 1f0eace8a51726d411233378ec2bf7d26d5483ab
parent 2478 9e852ed8b5d0c5e0bedf92a345323bf776cadab9
child 2480 2548603268cec110c81fe87c363ee49fd3aa64c6
push id1731
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 24 Sep 2022 11:23:42 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Co-authored-by: Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -323,40 +323,54 @@ mr2022-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution = Nhập từ trình duyệt trước
 mr2022-onboarding-colorway-title = Chọn màu sắc truyền cảm hứng cho bạn
 mr2022-onboarding-colorway-subtitle = Tiếng nói độc lập có thể thay đổi văn hóa.
 mr2022-onboarding-colorway-primary-button-label = Đặt đường màu
 mr2022-onboarding-colorway-primary-button-label-continue = Đặt và tiếp tục
 mr2022-onboarding-existing-colorway-checkbox-label = Đặt { -firefox-home-brand-name } làm trang chủ đầy màu sắc của bạn
 mr2022-onboarding-colorway-label-default = Mặc định
 mr2022-onboarding-colorway-tooltip-default =
   .title = Mặc định
+mr2022-onboarding-colorway-tooltip-default2 =
+  .title = Màu hiện tại của { -brand-short-name }
 mr2022-onboarding-colorway-description-default = <b>Sử dụng màu { -brand-short-name } hiện tại của tôi.</b>
 mr2022-onboarding-colorway-label-playmaker = Người kiến tạo lối chơi
 mr2022-onboarding-colorway-tooltip-playmaker =
   .title = Người kiến tạo lối chơi
+mr2022-onboarding-colorway-tooltip-playmaker2 =
+  .title = Người kiến tạo lối chơi (đỏ)
 mr2022-onboarding-colorway-description-playmaker = <b>Bạn là người kiến tạo lối chơi.</b> Bạn tạo cơ hội để giành chiến thắng và giúp mọi người xung quanh nâng tầm trò chơi của họ.
 mr2022-onboarding-colorway-label-expressionist = Trường phái biểu hiện
 mr2022-onboarding-colorway-tooltip-expressionist =
   .title = Trường phái biểu hiện
+mr2022-onboarding-colorway-tooltip-expressionist2 =
+  .title = Trường phái biểu hiện (vàng)
 mr2022-onboarding-colorway-description-expressionist = <b>Bạn là người theo chủ nghĩa biểu hiện.</b> Bạn nhìn thế giới một cách khác biệt và những sáng tạo của bạn khuấy động cảm xúc của người khác.
 mr2022-onboarding-colorway-label-visionary = Nhìn xa trông rộng
 mr2022-onboarding-colorway-tooltip-visionary =
   .title = Nhìn xa trông rộng
+mr2022-onboarding-colorway-tooltip-visionary2 =
+  .title = Nhìn xa trông rộng (xanh lá)
 mr2022-onboarding-colorway-description-visionary = <b>Bạn là một người có tầm nhìn xa.</b> Bạn đặt câu hỏi về hiện trạng và khiến người khác phải tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp hơn.
 mr2022-onboarding-colorway-label-activist = Nhà hoạt động
 mr2022-onboarding-colorway-tooltip-activist =
   .title = Nhà hoạt động
+mr2022-onboarding-colorway-tooltip-activist2 =
+  .title = Nhà hoạt động (xanh nước biển)
 mr2022-onboarding-colorway-description-activist = <b>Bạn là một nhà hoạt động.</b> Bạn để lại cho thế giới một nơi tốt đẹp hơn những gì bạn đã tìm thấy và khiến người khác tin tưởng.
 mr2022-onboarding-colorway-label-dreamer = Người mơ mộng
 mr2022-onboarding-colorway-tooltip-dreamer =
   .title = Người mơ mộng
+mr2022-onboarding-colorway-tooltip-dreamer2 =
+  .title = Người mơ mộng (tím)
 mr2022-onboarding-colorway-description-dreamer = <b>Bạn là một người mơ mộng.</b> Bạn tin rằng vận may ủng hộ những người mạnh dạn và truyền cảm hứng cho những người khác dũng cảm.
 mr2022-onboarding-colorway-label-innovator = Người đổi mới
 mr2022-onboarding-colorway-tooltip-innovator =
   .title = Người đổi mới
+mr2022-onboarding-colorway-tooltip-innovator2 =
+  .title = Người đổi mới (cam)
 mr2022-onboarding-colorway-description-innovator = <b>Bạn là một người đổi mới.</b> Bạn nhìn thấy cơ hội ở khắp mọi nơi và tạo ra ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người xung quanh bạn.
 
 ## MR2022 Multistage Mobile Download screen strings
 
 mr2022-onboarding-mobile-download-title = Chuyển từ máy tính xách tay sang điện thoại và quay lại một lần nữa
 mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle = Lấy các thẻ từ một thiết bị và tiếp tục nơi bạn đã dừng lại trên một thiết bị khác. Ngoài ra, hãy đồng bộ hóa dấu trang và mật khẩu của bạn ở bất kỳ đâu bạn sử dụng { -brand-product-name }.
 mr2022-onboarding-mobile-download-cta-text = Quét mã QR để lấy liên kết tải xuống { -brand-product-name } dành cho di động hoặc <a data-l10n-name="download-label">gửi liên kết cho chính bạn.</a>
 mr2022-onboarding-no-mobile-download-cta-text = Quét mã QR để tải xuống { -brand-product-name } dành cho di động.