Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Sat, 04 Jan 2020 04:54:47 +0000
changeset 1483 1595a8e267690f9c283f5e62188cceab752eddcb
parent 1482 2a93a65e849efa93076a3eb6a32b3444973814a7
child 1484 320728eaff39059020d8b2e413d1878e0c28b122
push id982
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 04 Jan 2020 04:54:50 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Firefox Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -143,19 +143,19 @@ webextPerms.description.notifications=Hiển thị thông báo cho bạn
 webextPerms.description.pkcs11=Cung cấp dịch vụ mật mã xác thực
 webextPerms.description.privacy=Đọc và chỉnh sửa các cài đặt riêng tư
 webextPerms.description.proxy=Kiểm soát cài đặt proxy của trình duyệt
 webextPerms.description.sessions=Truy cập các thẻ đã đóng gần đây
 webextPerms.description.tabs=Truy cập các thẻ trên trình duyệt
 webextPerms.description.tabHide=Ẩn hiện các thẻ trình duyệt
 webextPerms.description.topSites=Truy cập lịch sử duyệt web
 webextPerms.description.unlimitedStorage=Lưu trữ số lượng không giới hạn dữ liệu phía máy khách
-webextPerms.description.webNavigation=Truy cập sự hoạt động của trình duyệt trong khi chuyển trang
+webextPerms.description.webNavigation=Truy cập hoạt động của trình duyệt trong khi điều hướng
 
-webextPerms.hostDescription.allUrls=Truy cập dữ liệu của bạn trên mọi website
+webextPerms.hostDescription.allUrls=Truy cập dữ liệu của bạn trên mọi trang web
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
 # %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
 # is requesting access (e.g., mozilla.org)
 webextPerms.hostDescription.wildcard=Truy cập dữ liệu của bạn trên trang %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
 # Semi-colon list of plural forms.
@@ -1221,15 +1221,14 @@ confirmationHint.sendToDevice.label = Đã gửi!
 confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = Đã xếp hàng (ngoại tuyến)
 confirmationHint.copyURL.label = Đã sao chép vào clipboard!
 confirmationHint.pageBookmarked.label = Đã lưu vào Thư viện!
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Đã thêm công cụ tìm kiếm!
 confirmationHint.pinTab.label = Đã ghim!
 confirmationHint.pinTab.description = Nhấp chuột phải vào thẻ để bỏ ghim nó.
 
 confirmationHint.passwordSaved.label = Mật khẩu đã được lưu!
-
 confirmationHint.breakageReport.label = Đã gửi báo cáo. Cảm ơn bạn!
 
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
 livebookmarkMigration.title           = %S Dấu trang trực tiếp