Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird
authorQuế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
Mon, 23 Mar 2020 16:24:31 +0000
changeset 1574 031594cbaa1ee5b6fa63e5dc0618434f7960b135
parent 1573 e29a0bb9946c8b5a2e2e27c82dda832bfa4631b7
child 1575 c28bfbb6e6a50b0c78de12e78d5772c005d11b03
push id1034
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 23 Mar 2020 16:24:34 +0000
Pontoon: Update Vietnamese (vi) localization of Thunderbird Localization authors: - Quế Tùng <best.cloney.1301@gmail.com>
mail/chrome/overrides/netError.dtd
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -30,16 +30,20 @@
 <!ENTITY fileNotFound.title "Không tìm thấy tập tin">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Kiểm tra tên xem có lỗi gõ HOA-thường hay lỗi nào khác không.</li>
  <li>Kiểm tra xem tập tin có bị chuyển, đổi tên hay bị xóa không.</li>
 </ul>
 ">
 
+<!ENTITY fileAccessDenied.title "Truy cập tập tin bị từ chối">
+<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul>
+ <li>Nó có thể đã bị xóa, chuyển đi, hay quyền truy cập tập tin đã bị chặn.</li>
+</ul>">
 
 <!ENTITY generic.title "Oái.">
 <!ENTITY generic.longDesc "
 <p>&brandShortName; không thể mở trang này vì nguyên nhân nào đó.</p>
 ">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "Địa chỉ không hợp lệ">
 <!ENTITY malformedURI.longDesc "
@@ -78,16 +82,20 @@
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "Kết nối bị khởi tạo lại">
 <!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Đã hết thời gian kết nối">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
+<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Không nhận dạng được địa chỉ này">
+<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul>
+ <li>Bạn có thể cần cài đặt phần mềm khác để mở địa chỉ này.</li>
+</ul>">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Máy chủ proxy từ chối kết nối">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
  <li>Kiểm tra thiết lập proxy để chắc chắn rằng mọi thứ đều đúng.</li>
  <li>Liên hệ với quản trị mạng của bạn để chắc chắn rằng máy chủ proxy vẫn đang hoạt động.</li>
 </ul>
 ">
@@ -112,16 +120,20 @@
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
 <ul>
  <li>Kiểm tra để chắc chắn rằng hệ thống của bạn có Trình quản lí Bảo mật Cá nhân.</li>
  <li>Điều này có thể là do cấu hình không chuẩn trên máy chủ.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Kết nối An toàn bị Thất bại">
+<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul>
+ <li>Không thể hiển thị trang bạn đang cố xem vì tính xác thực của dữ liệu nhận được không thể được xác minh.</li>
+ <li>Vui lòng liên hệ với chủ sở hữu trang web để thông báo cho họ về vấn đề này.</li>
+</ul>">
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "Kết nối an toàn bị thất bại">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Đây có thể là vấn đề ở phần cấu hình của máy chủ, hoặc có thể do ai đó đang cố mạo nhận là máy chủ.</li>
  <li>Nếu bạn đã từng kết nối tới máy chủ này thành công trong quá khứ, lỗi này có thể chỉ là tạm thời, bạn có thể thử lại sau.</li>
 </ul>
 ">
@@ -131,16 +143,17 @@
  <li>Trang có thể bị gián đoạn tạm thời hoặc do quá tải. Hãy thử lại trong chốc lát.</li>
  <li>Nếu bạn không thể mở bất kì trang nào, hãy kiểm tra kết nối mạng của bạn.</li>
  <li>Nếu máy tính hoặc mạng của bạn được bảo vệ bởi tường lửa hoặc proxy, hãy chắc chắn rằng &brandShortName; được phép truy cập Web.</li>
 </ul>
 ">
 
 
 
+
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Hoặc bạn có thể thêm một ngoại lệ…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Đưa tôi ra khỏi đây!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Thêm Ngoại Lệ…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
 contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
 button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
 functionality specific to thunderbird. -->