Pontoon: Update Uzbek (uz) localization of Firefox
authorAkmal <akmalxster@gmail.com>
Tue, 23 Jul 2019 11:53:59 +0000
changeset 778 dff4d99b18f8af7df862716a9d1ba46ab2e3f875
parent 777 0315f5e33228777360843c4c556dafdd030492d9
child 779 c0e6ddfd0b8c91b75082877ddb47b2ac75fa4d3d
push id208
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 23 Jul 2019 11:54:03 +0000
Pontoon: Update Uzbek (uz) localization of Firefox Localization authors: - Akmal <akmalxster@gmail.com>
browser/browser/aboutCertError.ftl
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -1,15 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
-cert-error-intro = { $hostname } yaroqsiz xavfsizlik sertifikatidan foydalanadi.
+cert-error-intro = { $hostname } yaroqsiz xavfsizlik sertifikatidan foydalanmoqda.
+cert-error-mitm-intro = Saytlar haqiqiyligini sertifikat beradigan markazlar bergan sertifikatlar yordamida tasdiqlaydi.
+cert-error-mitm-mozilla = { -brand-short-name } Mozilla deb nomlangan notijorat tashkilot tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi. U oʻzining sertifikat berish markazlari sertifikatlarini saqlovchi ochiq omboriga ega. Bu omborxona sertifikat berish markazlarini foydalanuvchilarning xavfsizligini taʼminlashda yordam beradi.
 cert-error-trust-cert-invalid = Sertifikat ishonchli emas, chunki u yaroqsiz CA sertifikat tomonidan berilgan.
 cert-error-trust-untrusted-issuer = Sertifikat ishonchli emas, chunki sertifikatni beruvchi ishonchli emas.
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Ushbu sertifikat ishonchli emas, chunki  xavfsiz bo‘lmagan algoritmdan foydalanib yozilgan imzo bo‘lganligi uchun o‘chirib qo‘yilgan.
 cert-error-trust-expired-issuer = Sertifikat ishonchli emas, chunki sertifikatni beruvchi eskirgan.
 cert-error-trust-self-signed = Sertifikat ishonchli emas, chunki uni o‘zi kiritgan.
 cert-error-untrusted-default = Sertifikat ishonchli manbadan emas.
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.