Pontoon: Update Uzbek (uz) localization of Firefox
authorMozilla Pontoon <pontoon@mozilla.com>
Sun, 30 Jun 2019 09:13:11 +0000
changeset 773 b6de3c432834b5852c6e1928cdabc4591fd1c915
parent 772 4154fff4a69411e652fef3da29dcd9d3d118e998
child 774 5ddfdb456a1405422e144b74b5b367e1c003c9df
push id204
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 30 Jun 2019 09:13:15 +0000
Pontoon: Update Uzbek (uz) localization of Firefox
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -1,56 +1,68 @@
 #
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 CertPassPrompt=%S uchun "Parol ustasi"ni kiriting.
-# the following strings have special requirements:
-# they must fit in a 32 or 64 byte buffer after being translated
-# to UTF8.  Note to translator. It's not easy for you to figure
-# whether the escaped unicode string you produce will fit in 
-# the space allocated.
+
+
+# The following strings have special requirements: they must fit in a 32 or 64
+# bytes buffer after being encoded to UTF-8.
 #
-# 64 bytes long after conversion to UTF8
-RootCertModuleName="Root" moduli asosida tuzilgan
+# It's possible to verify the length of a translation using the Browser Console
+# in Firefox and evaluating the following code:
+#
+# (new TextEncoder('utf-8').encode('YOURSTRING')).length
+#
+# Simply replace YOURSTRING with your translation.
 #
-# 32 bytes long after conversion to UTF8
+# If it's not possible to produce an understandable translation within these
+# limits, keeping the English text is an acceptable workaround.
+
+# LOCALIZATION NOTE (RootCertModuleName): string limit is 64 bytes after
+# conversion to UTF-8.
+# length_limit = 64 bytes
+RootCertModuleName="Root" moduli asosida tuzilgan
+# LOCALIZATION NOTE (ManufacturerID): string limit is 32 bytes after conversion
+# to UTF-8.
+# length_limit = 32 bytes
 ManufacturerID=Mozilla.org
-#
-# 32  bytes long after conversion to UTF8
+# LOCALIZATION NOTE (LibraryDescription): string limit is 32 bytes after
+# conversion to UTF-8.
+# length_limit = 32 bytes
 LibraryDescription=PSM tashqi kodlash xizmatlari
-#
-# 32 bytes long after conversion to UTF8
+# LOCALIZATION NOTE (TokenDescription): string limit is 32 bytes after
+# conversion to UTF-8.
+# length_limit = 32 bytes
 TokenDescription=Umumiy kodlash xizmatlari
-#
-# 32 bytes long after conversion to UTF8
+# LOCALIZATION NOTE (PrivateTokenDescription): string limit is 32 bytes after
+# conversion to UTF-8.
+# length_limit = 32 bytes
 PrivateTokenDescription=Xavfsizlik qurilmasi dasturi
-#
-# 64 bytes long after conversion to UTF8
+# LOCALIZATION NOTE (SlotDescription): string limit is 64 bytes after conversion
+# to UTF-8.
+# length_limit = 64 bytes
 SlotDescription=PSM tashqi kodlash xizmatlari
-#
-# 64 bytes long after conversion to UTF8
+# LOCALIZATION NOTE (PrivateSlotDescription): string limit is 64 bytes after
+# conversion to UTF-8.
+# length_limit = 64 bytes
 PrivateSlotDescription=PSM shaxsiy kalitlar
-#
-# 32
-Fips140TokenDescription=Xavfsizlik qurilmasi dasturi (FIPS)
-# 64
+# LOCALIZATION NOTE (Fips140TokenDescription): string limit is 32 bytes after
+# conversion to UTF-8.
+# length_limit = 32 bytes
+# LOCALIZATION NOTE (Fips140SlotDescription): string limit is 64 bytes after
+# conversion to UTF-8.
+# length_limit = 64 bytes
 Fips140SlotDescription=FIPS 140 kriprografik, kalit va sertifikat xizmatlari
-# 32
-InternalToken=Xavfsizlik qurilmasi dasturi
-# End of size restriction.
-VerifySSLClient=SSL mijoz sertifikati
-VerifySSLServer=SSL server sertifikati
-VerifySSLCA=SSL tasdiqdan oʻtkazish sertifikati
-VerifyEmailSigner=E-pochtaga kirish sertifikati
-VerifyEmailRecip=E-pochta qabul qilish sertifikati
-VerifyObjSign=Obyektga kirituvchi
+
 HighGrade=Yuqori daraja
 MediumGrade=Oʻrta daraja
+
 # LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
 nick_template=%1$s's %2$s ID
 #These are the strings set for the ASN1 objects in a certificate.
 CertDumpCertificate=Sertifikat
 CertDumpVersion=Versiyasi
 # LOCALIZATION NOTE (CertDumpVersionValue): %S is a version number (e.g. "3" in "Version 3")
 CertDumpVersionValue=Versiya: %S
 CertDumpSerialNo=Davomiy raqam
@@ -230,64 +242,61 @@ CertDumpECsect233r1=SECG elliptic curve 
 CertDumpECsect239k1=SECG elliptic curve sect239k1
 CertDumpECsect283k1=SECG elliptic curve sect283k1 (aka NIST K-283)
 CertDumpECsect283r1=SECG elliptic curve sect283r1 (aka NIST B-283)
 CertDumpECsect409k1=SECG elliptic curve sect409k1 (aka NIST K-409)
 CertDumpECsect409r1=SECG elliptic curve sect409r1 (aka NIST B-409)
 CertDumpECsect571k1=SECG elliptic curve sect571k1 (aka NIST K-571)
 CertDumpECsect571r1=SECG elliptic curve sect571r1 (aka NIST B-571)
 CertDumpRawBytesHeader=Hajmi: %S bayt / %S bit
-PK11BadPassword=Kiritilgan parol - xato.
-PKCS12DecodeErr=Faylni dekodlab bo‘lmadi. Yoki u PKCS #12 formatda emas va buzilgan, yoki kiritlgan parol noto‘g‘ri.
-PKCS12UnknownErrRestore=Noma’lum sabablarga ko‘ra PKCS #12 faylni tiklab bo‘lmadi.
-PKCS12UnknownErrBackup=Noma’lum sabablarga ko‘ra PKCS #12 zahira faylini yaratib bo‘lmadi.
-PKCS12UnknownErr=Noma’lum sabablarga ko‘ra PKCS #12 jarayoni amalga oshmadi.
-PKCS12InfoNoSmartcardBackup=Kichik karta kabi xavfsizlik uskunasi bor qurilmadan sertifikatlarni zahiralab bo‘lmaydi.
-PKCS12DupData=Xavfsizlik qurilmasida sertifikat va maxfiy kalit allaqachon mavjud.
-AddModuleFailure=Modulni qo‘shib bo‘lmadi
-DelModuleWarning=Ushbu xavfsizlik modulini o‘chirmoqchi ekanligingizga ishonchingiz komilmi?
-DelModuleError=Modulni o‘chirib bo‘lmadi
 AVATemplate=%S = %S
 
 PSMERR_SSL_Disabled=Xavfsiz ulana olmadi, chunki SSL protokol o‘chirib qo‘yilgan.
 PSMERR_SSL2_Disabled=Xavfsiz ulana olmadi, chunki sayt SSL protokolning eski va xavfsiz bo‘lmagan versiyasidan foydalanadi.
 PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Siz yaroqsiz sertifikatni qabul qildingiz.  Server administratori yoki sertifikat jo‘natilgan e-pochta bilan bog‘laning va ularga quyidagi ma’lumotlarni bering:\n\nSertifikatingiz boshqa tasdiqdan o‘tgan sertifikatga tegishli sertifikat serial raqami bilan bir xil.  Boshqa alohida serial raqami bor yangi sertifikatni oling.
 
-SSLConnectionErrorPrefix=%Sga ulanish davomida xatolik yuz berdi.
+# LOCALIZATION NOTE (SSLConnectionErrorPrefix2): %1$S is the host string, %2$S is more detailed information (localized as well).
 
 certErrorIntro=%S yaroqsiz xavfsizlik sertifikatidan foydalanadi.
 
 certErrorTrust_SelfSigned=Sertifikat ishonchli emas, chunki uni o‘zi kiritgan.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=Sertifikat ishonchli emas, chunki sertifikatni beruvchi ma’lum emas.
 certErrorTrust_UnknownIssuer2=Server mos o‘rtacha sertifikatlarni jo‘natmayotgan bo‘lishi mumkin.
 certErrorTrust_UnknownIssuer3=Qo‘shimcha asosiy sertifikat import qilinishi kerak bo‘ladi.
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorTrust_UnknownIssuer6): %1$S is replaced by the brand name, %2$S is replaced by host name.
 certErrorTrust_CaInvalid=Sertifikat ishonchli emas, chunki u yaroqsiz CA sertifikat tomonidan berilgan.
 certErrorTrust_Issuer=Sertifikat ishonchli emas, chunki sertifikatni beruvchi ishonchli emas.
 certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Ushbu sertifikat ishonchli emas, chunki  xavfsiz bo‘lmagan algoritmdan foydalanib yozilgan imzo bo‘lganligi uchun o‘chirib qo‘yilgan.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=Sertifikat ishonchli emas, chunki sertifikatni beruvchi eskirgan.
 certErrorTrust_Untrusted=Sertifikat ishonchli manbadan emas.
 
 certErrorMismatch=%S nom uchun sertifikat to‘g‘ri kelmaydi.
-# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSingle2): Do not translate <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>
-certErrorMismatchSingle2=Sertifikat faqat <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a> uchun to‘g‘ri keladi
-certErrorMismatchSinglePlain=Sertifikat faqat %S uchun to‘g‘ri keladi
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatch3, certErrorMismatchSinglePrefix3, certErrorMismatchMultiple3): %1$S is replaced by the brand name, %2$S is replaced by host name.
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSinglePrefix): %S is replaced by the domain for which the certificate is valid
 certErrorMismatchMultiple=Sertifikat faqat quyidagi nomlarga to‘g‘ri keladi:
 
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
 certErrorExpiredNow=Sertifikat muddati %1$S da tugagan. Hozirgi vaqt: %2$S.
+
+
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
 certErrorNotYetValidNow=Sertifikat %1$S’gacha yaroqli emas. Hozirgi vaqt esa: %2$S.
 
-# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix2): Do not translate <a id="errorCode" title="%1$S">%1$S</a>
-certErrorCodePrefix2=Xato kodi: <a id="errorCode" title="%1$S">%1$S</a>
+
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM2): %S is brandShortName
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM3): %S is brandShortName
+
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorSymantecDistrustDescription1): %S will be replaced by the domain for which the certificate is valid.
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix3): %S is replaced by the error code.
 
 P12DefaultNickname=Import qilingan sertifikat
 CertUnknown=Noma’lum
 CertNoEmailAddress=(e-pochtasiz)
 CaCertExists=Sertifikat allaqachon tasdiqdan o‘tgan sertifikat sifatida o‘rnatilgan.
 NotACACert=Bu tasdiqdan o‘tgan sertifikat emas. shuning uchun uni tasdiqdan o‘tgan sertifikatlar ro‘yxatiga import qilib bo‘lmaydi.
-NotImportingUnverifiedCert=Ushbu sertifikatni tasdiqlab bo‘lmaydi va import qilinmaydi. Sertifikat beruvchi noma’lum yoki ishonchli emas, sertifikat eskirgan bo‘lishi yoki rad qilingan, yoki sertifikat qabul qilinmagan bo‘lishi mumkin.
 UserCertIgnoredNoPrivateKey=Shaxsiy sertifikat o‘rnatilmaydi, chunki sertifikat so‘ralganda yaratilgan maxfiy kodi sizda yo‘q.
 UserCertImported=Shaxsiy sertifikatingiz o‘rnatildi. Siz ushbu sertifikat zahira nusxasini saqlashingiz kerak.
 CertOrgUnknown=(Noma’lum)
 CertNotStored=(Joylashtirilmagan)
 CertExceptionPermanent=Doimiy
 CertExceptionTemporary=Vaqtinchalik