Bug 1555438 - Migrate strings from pipnss.properties to aboutCertError.ftl
authoruz team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:uz>
Thu, 27 Jun 2019 13:42:06 +0200
changeset 770 37083f6481262562632be803e426d1dc581e8f32
parent 769 d6a4ff28d6ba5a0aa915f4a1376a2fa6c77a35b1
child 771 9f207894062aca4ab37e6f7a86cce901b4c9aa82
push id202
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 27 Jun 2019 11:42:28 +0000
bugs1555438
Bug 1555438 - Migrate strings from pipnss.properties to aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutCertError.ftl
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -6,8 +6,15 @@
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-intro = { $hostname } yaroqsiz xavfsizlik sertifikatidan foydalanadi.
 cert-error-trust-cert-invalid = Sertifikat ishonchli emas, chunki u yaroqsiz CA sertifikat tomonidan berilgan.
 cert-error-trust-untrusted-issuer = Sertifikat ishonchli emas, chunki sertifikatni beruvchi ishonchli emas.
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Ushbu sertifikat ishonchli emas, chunki  xavfsiz bo‘lmagan algoritmdan foydalanib yozilgan imzo bo‘lganligi uchun o‘chirib qo‘yilgan.
 cert-error-trust-expired-issuer = Sertifikat ishonchli emas, chunki sertifikatni beruvchi eskirgan.
 cert-error-trust-self-signed = Sertifikat ishonchli emas, chunki uni o‘zi kiritgan.
 cert-error-untrusted-default = Sertifikat ishonchli manbadan emas.
+# Variables:
+# $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
+cert-error-details-hsts-label = HTTP mustahkam transport xavfsizligi: { $hasHSTS }
+# Variables:
+# $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
+cert-error-details-key-pinning-label = HTTP ochiq kalitni qistirish: { $hasHPKP }
+cert-error-details-cert-chain-label = Sertifikat zanjiri: