Bug 1732151 - Convert dataReportingNotification to Fluent, part 2.
authoruz team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:uz>
Fri, 25 Mar 2022 08:35:21 +0100
changeset 1144 23b956afbeaa9137a7735bdb4046bdeba308014b
parent 1143 493b01f6f7a5285d0ed27fec919d3d2036c2abee
child 1145 87a9d753d529f40c91bf86ebf7db7e69f8806dfa
push id465
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 25 Mar 2022 07:35:27 +0000
bugs1732151
Bug 1732151 - Convert dataReportingNotification to Fluent, part 2.
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -624,8 +624,11 @@ tabs-toolbar-list-all-tabs =
     .tooltiptext = Barcha varaqlar roʻyxati
 
 ## Infobar shown at startup to suggest session-restore
 
 
 ## Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
 
 data-reporting-notification-message = { -brand-short-name } automatik tarzda bir qancha ma`lumotlarni { -vendor-short-name }`ga  sizning tajribangizni ochirishimiz uchun jo'natdi.
+data-reporting-notification-button =
+    .label = Bo‘lishish kerak bo‘lganlarni tanlash
+    .accesskey = t