mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
author akmalxster <akmalxster@gmail.com>
Sun, 01 Dec 2019 10:05:53 +0100
changeset 846 14ec328ef16dba752185c495433e1d657b96cba8
parent 300 14c8a8c33fa61751f6b4e7694a75b404300889d2
permissions -rw-r--r--
Bug 1599303 - Migrate bookmark panel to Fluent, part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY folderProps.windowtitle.label      "Xossalari">

<!ENTITY generalInfo.label            "Umumiy ma’lumot">
<!ENTITY folderCharsetFallback2.label      "Matnni shifrlashdan qochish:">
<!ENTITY folderCharsetFallback2.accesskey    "E">
<!ENTITY folderCharsetEnforce2.label       "Jild ichidagi barcha xabarlarni shifrlashni qo‘llash (individual xabar matnini shifrlash sozlamalari va avto aniqlash e’tiborsiz qoldiriladi)">
<!ENTITY folderCharsetEnforce2.accesskey     "q">
<!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip2.label   "Xulosa fayli indeksini qayta tuzish">
<!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.label     "Tuzatish jildi">
<!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.accesskey   "T">
<!ENTITY folderRebuildSummaryFile.explanation  "Ba’zida jild indeks (.msf) fayli buzilgan bo‘ladi va xabarlar yo‘q deb ko‘rsatiladi yoki o‘chirilgan fayllarni ko‘rsatishda davom etadi. Jildni tuzatishdan foydalansangiz, bu muammolar bartarf etilishi mumkin.">
<!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.label    "Xalqaro qidiruv natijalari ichidagi bu jilldagi xabarlarni qo‘shish">
<!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.accesskey  "X">

<!ENTITY retention.label "Saqlab qolish siyosati">
<!ENTITY retentionUseAccount.label "Hisobim sozlamalaridan foydalansin">
<!ENTITY retentionUseAccount.accesskey "f">
<!ENTITY daysOld.label "kun oldin">
<!ENTITY message.label "xabarlar">
<!ENTITY retentionCleanup.label "Diskdan bo‘sh joy ochishda eski xabarlar butunlay o‘chirib tashlanishi mumkin.">
<!ENTITY retentionCleanupImap.label "Diskdan bo‘sh joy ochishda eski xabarlar butunlay o‘chirib tashlanishi mumkin. Bunday holda kompyuter va masofadagi serverda joylashgan asl xabar ham o‘chiriladi.">
<!ENTITY retentionCleanupPop.label "Diskdan bo‘sh joy ochishda masofadagi serverda joylashgan asl xabar bilan birga kompyuterdagi eski xabarlar ham butunlay o‘chirib tashlanishi mumkin.">
<!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Ushbu qiymatdan oshgan xabarlar o‘chirilsin">
<!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "x">
<!ENTITY retentionKeepAll.label "Hech qanday xabar o‘chirilmasin">
<!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "H">
<!ENTITY retentionKeepRecent.label "Eng so‘nggi xabarlardan boshqalari o‘chirilsin">
<!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "o">
<!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Yulduzcha qo‘yilgan xabarlar doimo saqlansin">
<!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "s">

<!ENTITY folderSynchronizationTab.label     "Sinxronizatsiya">
<!ENTITY folderCheckForNewMessages2.label     "Bu hisob uchun yangi xabarlar olganingizda, doimo mana bu jildni tekshiring">
<!ENTITY folderCheckForNewMessages2.accesskey   "c">

<!ENTITY offlineFolder.check.label        "Oflayn foydalanish uchun bu jildni tanlang">
<!ENTITY offlineFolder.check.accesskey      "t">
<!ENTITY offlineFolder.button.label       "Hozir yuklab olinsin">
<!ENTITY offlineFolder.button.accesskey     "y">

<!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label   "Oflayn foydalanish uchun yangiliklar to‘plamini tanlang">
<!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.accesskey "y">
<!ENTITY offlineNewsgroup.button.label      "Hozir yuklab olinsin">
<!ENTITY offlineNewsgroup.button.accesskey    "y">

<!ENTITY folderProps.name.label         "Nomi:">
<!ENTITY folderProps.name.accesskey       "N">
<!ENTITY folderProps.location.label       "Manzili">
<!ENTITY folderProps.location.accesskey     "M">

<!ENTITY folderSharingTab.label         "Bo‘lishish">
<!ENTITY privileges.button.label         "Imtiyozlar…">
<!ENTITY privileges.button.accesskey       "I">
<!ENTITY permissionsDesc.label          "Sizga quyidagi ruxsatlar berilgan:">
<!ENTITY folderType.label            "Jild turi:">

<!ENTITY folderQuotaTab.label          "Kvota">
<!ENTITY folderQuotaRoot.label          "Root kvotasi:">
<!ENTITY folderQuotaUsage.label         "Sarf:">
<!ENTITY folderQuotaStatus.label         "Holati:">

<!ENTITY numberOfMessages.label         "Xabarlar soni:">
<!-- LOCALIZATION NOTE: When the number of messages can't be determined, this string is displayed as the number -->
<!ENTITY numberUnknown.label           "noma’lum">
<!ENTITY sizeOnDisk.label            "Disk sig‘imi:">
<!-- LOCALIZATION NOTE: When the size can't be determined, this string is displayed as the size -->
<!ENTITY sizeUnknown.label            "noma’lum">