dom/chrome/layout/htmlparser.properties
author Akmal <akmalxster@gmail.com>
Fri, 26 Feb 2021 19:30:44 +0100
changeset 1034 3b21aaab438b03090ff27faeca179660979efdce
parent 547 ab9dbae2c6b5baf1dc31883d0716fe7aaf018f90
permissions -rw-r--r--
Bug 1690573 - Port Report Site Issue WebExtension strings to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Encoding warnings and errors
EncNoDeclarationFrame=Ramkalangan hujjatning kodlash usuli bayon qilinmagan. Hujjatni ramkalamasdan ko‘rganda, hujjat boshqacha ko‘rinishi mumkin.
EncNoDeclarationPlain=Bir xil randagi matnli hujatning kodlash usuli bayon qilinmagan. Agar hujjatda US-ASCII oralig‘idan tashqari belgilar bo‘lsa, ba’zi brauzer moslamalarida hujjat tushunarsiz matn bilan renderlanadi. Fayl kodlash usuli o‘tkazish protokolida bayon qilinishi kerak yoki faylni kodlash imzosi kabi bayt belgilash tartibida foydalanish kerak.
EncNoDeclaration=HTML hujatning kodlash usuli bayon qilinmagan. Agar hujjatda US-ASCII oralig‘idan tashqari belgilar bo‘lsa, ba’zi brauzer moslamalarida hujjat tushunarsiz matn bilan renderlanadi. Sahifa kodlash usuli hujjatda yoki o‘tkazish protokolida bayon qilinishi kerak.
EncLateMetaFrame=Faylning birinchi 1024 bayti skaner qilib ko‘rilganda ramkalangan HTML hujjatning kodlash usuli bayonoti topilmadi. Hujjat ramkalanmasdan ko‘rilganda, sahifa avtomatik tarzda qayta yuklanadi. Kodlangan bayonot faylning birinchi 1024 bayti ichida ko‘chirilishi kerak.
EncLateMeta=Faylning birinchi 1024 bayti skaner qilib ko‘rilganda HTML hujjatning kodlash usuli bayonoti topilmadi. Boshqacha ko‘rilganda - moslangan brauzer, sahifa avtomatik tarzda qayta yuklanadi. Kodlangan bayonot faylning birinchi 1024 bayti ichida ko‘chirilishi kerak.
EncLateMetaReload=Sahifa qayta yuklandi, chunki faylning birinchi 1024 bayti skaner qilib ko‘rilganda HTML hujjatning kodlash usuli bayonoti topilmadi. Kodlangan bayonot faylning birinchi 1024 bayti ichida ko‘chirilishi kerak.
EncLateMetaTooLate=Hujjatning kodlash usuli bayonoti kuchga kirishi uchun u juda kech topildi. Kodlangan bayonot faylning birinchi 1024 bayti ichida ko‘chirilishi kerak.
EncMetaUnsupported=HTML hujjat meta teg foydalanishi uchun mos kelmaydigan kodlash usuli bayon qilingan. Bayonot rad qilindi.
EncProtocolUnsupported=O‘tkazish protokoli bosqichida mos kelmaydigan kodlash usuli bayon qilingan. Bayonot rad qilindi.
EncBomlessUtf16=Faqat bayt tartibi belgisisiz  va o‘tkazish protokoli-daraja ma’lumotisiz UTF-16 kodlangan asosiy Latin aniqlandi. Ushbu tarkibni UTF-16 da kodlash samarasiz va kodlash xususiyati boshqa sababdan ma’lumot berilishi kerak.
EncMetaUtf16=Meta teg UTF-16 kabi kodlash usulida bayon qilish uchun foydalanilgan. U UTF-8 bayonot kabi sharhlangan.
EncMetaUserDefined=Meta teg x-user-defined kabi kodlash usulida bayon qilish uchun foydalanilgan. U noto‘g‘ri kodlangan eski shriftlar bilan moslik o‘rniga windows-1252 bayonot kabi o‘girilgan. Ushbu sayt "Unicode"ga o‘tkazilishi kerak.

# The bulk of the messages below are derived from
# https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
# which is available under the MIT license.

# Tokenizer errors
errGarbageAfterLtSlash=“</” dan so‘ng chiqindi.
errLtSlashGt=“</>” ko‘rindi. Taxminiy sabablar: “<” qo‘yilmagan (“&lt;” kabi qo‘yilgan) yoki xato tugash tegi.
errCharRefLacksSemicolon=Belgi ishorasi nuqtali vergul bilan tugatilmagan.
errNoDigitsInNCR=Raqamli belgi ishorasida raqam yo‘q.
errGtInSystemId=Tizim identifikatorida “>”.
errGtInPublicId=E’lon qilinadigan identifikatorda “>”.
errNamelessDoctype=Nomsiz hujjat turi.
errConsecutiveHyphens=Ketma-ket chiziqlar sharhni tugatmaydi. sharh ichida “--” ga ruxsat berilmaydi, ammo u “- -”
errPrematureEndOfComment=Sharhning shoshilinch tugashi. Kerakli tarzda sharhni tugatish uchun “-->”dan foydalaning.
errBogusComment=Qalbaki sharh.
errUnquotedAttributeLt=Qo‘shtirnoqqa olinmagan atribut nomida“<”. Taxminiy sababi: darhol boshlanishidan oldin “>” qolib ketgan.
errUnquotedAttributeGrave=Qo‘shtirnoqqa olinmagan atribut qiymatida “`”. Taxminiy sababi: qo‘shtirnoq sifatida xato belgidan foydalanilmoqda.
errUnquotedAttributeQuote=Qo‘shtirnoqqa olinmagan atribut nomida qo‘shtirnoq bor. Taxminiy sabablari: Atributlar birgalida ishlamoqda yoki qo‘shtirnoqqa olinmagan atribut qiymatida URL so‘rov qatori bor.
errUnquotedAttributeEquals=Qo‘shtirnoqqa olinmagan atribut nomida “=”. Taxminiy sabablari: Atributlar birgalida ishlamoqda yoki qo‘shtirnoqqa olinmagan atribut qiymatida URL so‘rov qatori bor.
errSlashNotFollowedByGt=Qiya chiziq belgisi ">" dan keyin darhol qo‘yilmagan.
errNoSpaceBetweenAttributes=Atributlar o‘rtasida bo‘sh joy qoldirilmagan.
errUnquotedAttributeStartLt=Qo‘shtirnoqqa olinmagan atribut nomi boshida“<”. Taxminiy sababi: darhol boshlanishidan oldin “>” qolib ketgan.
errUnquotedAttributeStartGrave=Qo‘shtirnoqqa olinmagan atribut qiymati boshida “`”. Taxminiy sababi: qo‘shtirnoq sifatida xato belgidan foydalanilmoqda.
errUnquotedAttributeStartEquals=Qo‘shtirnoqqa olinmagan atribut qiymati boshida “=”. Taxminiy sababi: barobar belgisining tasodifiy nusxasi.
errAttributeValueMissing=Atribut qiymati tashlab ketildi.
errBadCharBeforeAttributeNameLt=Atribut nomi kutilayotganda “<” ko‘rndi. Taxminiy sababi: darhol boshlanishdan oldin “>” qolib ketgan.
errEqualsSignBeforeAttributeName=Atribut nomi kutilganda “=” ko‘rindi. Taxminiy sababi: Atribut nomi qo‘yilmagan.
errBadCharAfterLt=“<” dan keyin yomon belgi. Taxminiy saabi: “<” qo‘yilmagan. “&lt;” kabi qo‘yishga urinib ko‘ring.
errLtGt=“<>” ko‘rindi. Taxminiy sabablar: “<” qo‘yilmagan (“&lt;” kabi qo‘yilgan) yoki xato boshlash tegi.
errProcessingInstruction=Ko‘rindi “<?”. Taxminiy sababi: HTML da XML jarayoni ko‘rsatmasidan foydalanishga urinib ko‘ring. (XML amalga oshirish HTML da ishlamaydi.)
errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference=Quyidagi “&” qatori belgi ishorasi kabi ko‘rsatilgan. (“&” balkim “&amp;” kabi bo‘lishi kerakdir.)
errNotSemicolonTerminated=Nomlangan belgi ishorasi nuqtali vergul tomonidan to‘xtatilmadi.(yoki “&” belgisi “&amp;”kabi qo‘yilishi kerak.)
errNoNamedCharacterMatch=“&” belgi ishorasi bilan boshlanmadi. (“&” balki “&amp;” kabi qoldirilgan bo‘lishi mumkin.)
errQuoteBeforeAttributeName=Atribut nomi kutilganda qo‘shtirnoq ko‘rindi. Taxminiy sababi:  “=” boshida qo‘yilmagan.
errLtInAttributeName=“<” atribut nomida. Taxminiy sababi: “>” oldinroq tushib qolgan.
errQuoteInAttributeName=Atribut nomida qo‘shtirnoq. Taxminiy sababi: Mos qo‘shtirnoq boshrog‘ida qo‘yilmagan.
errExpectedPublicId=Ommaviy identifikator kutilgandi, ammo hujjat turi tugatildi.
errBogusDoctype=Soxta hujjat turi.
maybeErrAttributesOnEndTag=Tugash tegida atributlar bor edi.
maybeErrSlashInEndTag=Tugash tegi oxirida “/” bo‘linadigan belgi.
errNcrNonCharacter=Belgi ishorasi belgi bo‘lmaganlarga kengayadi.
errNcrSurrogate=Belgi ishoralari surrogatga kengayadi.
errNcrControlChar=Belgi ishoralari boshqaruv belgilariga kengayadi.
errNcrCr=Raqamli belgili ishoralar qaytadigan tashuvchiga kengayadi.
errNcrInC1Range=Raqamli belgili ishoralar C1 boshqaruv olag‘iga kengayadi.
errEofInPublicId=Faylning oxiri ommaviy identifikator ichida.
errEofInComment=Faylning oxiri sharh ichida.
errEofInDoctype=Faylning oxiri hujjat turi ichida.
errEofInAttributeValue=Atribut qiymati ichida bo‘lganda olingan fal oxiri. Teg rad qilinmoqda.
errEofInAttributeName=Faylning oxiri atribut nomida yuz berdi. Teg rad qilinmoqda.
errEofWithoutGt=“>” bilan tugovchi oldingi tegsiz faylning oxiri ko‘rindi. Teg rad qilinmoqda.
errEofInTagName=Teg nomi ko‘rilayotganda faylning oxiri ko‘ringan. Teg rad qilinmoqda.
errEofInEndTag=Faylning oxiri tegningichida. Teg rad qilinmoqda.
errEofAfterLt=“<” dan so‘ng faylning oxiri.
errNcrOutOfRange=Belgi ishorasi ruxsat berilgan yunikod orali‘gidan tashqarida.
errNcrUnassigned=Belgi ishoralari butunlay belgilanmgan kod nuqtasiga kengaytiriladi.
errDuplicateAttribute=Nusxa atribut.
errEofInSystemId=Faylning oxiri tizim identifikatori ichida.
errExpectedSystemId=Tizim identifikatori kutilgandi, ammo hujjat turi tugadi.
errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Hujjat turi nomi oldidan bo‘sh joy qoldirilmagan.
errHyphenHyphenBang=Sharhda “--!” topildi.
errNcrZero=Belgi ishorasi nolga kengayadi.
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=“SYSTEM” hujjat turi kalit so‘zi va qo‘shtirnoq o‘rtasida bo‘sh joy qoldirilmagan.
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Ko‘rinadigan hujjat turi va tizim identifikatori o‘rtasida bo‘sh joy qoldirilmagan.
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=“PUBLIC” hujjat turi kalit so‘zi va qo‘shtirnoq o‘rtasida bo‘sh joy qoldirilmagan.

# Tree builder errors
errStrayStartTag2=Soxta “%1$S” boshlanish tegi.
errStrayEndTag=Soxta “%1$S” tugash tegi.
errUnclosedElements=“%1$S” tugash tegi ko‘rindi, ammo bu yerda ochiq elementlar bor.
errUnclosedElementsImplied=“%1$S” tugash tegi nazarda tutilgan, ammo ochiq elementlar bor edi.
errUnclosedElementsCell=Jadval katagi shubhasiz yopildi, ammo ochiq elementlar bor edi.
errStrayDoctype=Adashilgan hujjat turi.
errAlmostStandardsDoctype=Butunlay standartlar usuli hujjat turi. “<!DOCTYPE html>” kutilgandi.
errQuirkyDoctype=G‘ayrioddiy hujjat turi. “<!DOCTYPE html>” kutilgandi.
errNonSpaceInTrailer=Qo‘shimcha sahifada bo‘sh bo‘lmagan belgi bor.
errNonSpaceAfterFrameset=“frameset”dan so‘ng bo‘sh joy yo‘q.
errNonSpaceInFrameset=“frameset”da bo‘sh joy yo‘q.
errNonSpaceAfterBody=body’dan so‘ng bo‘sh bo‘lmagan belgi bor.
errNonSpaceInColgroupInFragment=Fragment ajratilayotganda “colgroup”da bo‘sh joy yo‘q.
errNonSpaceInNoscriptInHead=“head” ichidagi “noscript” ichida belgi bor.
errFooBetweenHeadAndBody=“head” va “body” o‘rtasida “%1$S” elementi bor.
errStartTagWithoutDoctype=Avval hujjat turi ko‘rinmasdan boshlash tegi ko‘rindi. “<!DOCTYPE html>” kutilgandi.
errNoSelectInTableScope=Jadval qavsi ichida “select” yo‘q.
errStartSelectWhereEndSelectExpected=tugash tegi kuitlgan joyda “select” boshlash tegi.
errStartTagWithSelectOpen=“%1$S” boshlash tegi “select” ochiq bilan.
errBadStartTagInHead2=“head”da “%1$S” yomon boshlanish tegi.
errImage=“image” boshlash tegini ko‘ring.
errFooSeenWhenFooOpen=“%1$S” boshlash tegi ko‘rindi, ammo xuddi shu turdagi element allaqachon ochilgan.
errHeadingWhenHeadingOpen=Boshlanish boshqa boshlanishning qismi bo‘lmaydi.
errFramesetStart=“frameset” boshlash tegi ko‘rindi.
errNoCellToClose=Yopish uchun katak yo‘q.
errStartTagInTable=“table”da “%1$S” boshlash tegi ko‘rindi.
errFormWhenFormOpen=“form” boshlash tegi ko‘rindi, ammo allaqachon faol “form” elementi bor edi. Ichki shakllarga ruxsat berilmaydi. Teg rad qilinmoqda.
errTableSeenWhileTableOpen=“table” uchun boshlash tegi ko‘rindi, ammo oldingi “table” hali ham ochiq.
errStartTagInTableBody=“%1$S” boshlash tegi jadval "body" qismida.
errEndTagSeenWithoutDoctype=Tugash tegi hujat turi birinchi ko‘rinmasdan ko‘ringan. “<!DOCTYPE html>” kutilgandi.
errEndTagAfterBody=“body”dan so‘ng ko‘ringan tugash tegi yopilgan.
errEndTagSeenWithSelectOpen=“%1$S” tugash tegi “select” ochiq bilan.
errGarbageInColgroup=“colgroup” fragmentida chiqindi.
errEndTagBr=“br” tugash tegi.
errNoElementToCloseButEndTagSeen=Qavsda “%1$S” elementi yo‘q, ammo “%1$S” tugash tegi ko‘rindi.
errHtmlStartTagInForeignContext=HTML boshlash tegi “%1$S” xorijiy nom maydoni matnida.
errTableClosedWhileCaptionOpen=“table” yopildi, ammo “caption” hali ham ochiq.
errNoTableRowToClose=Yopish uchun jadval qatori yo‘q.
errNonSpaceInTable=Jadvalning ichida noto‘g‘ri bo‘sh bo‘lmagan belgilar bor.
errUnclosedChildrenInRuby=“ruby”da yopilmagan "bolalar" bor.
errStartTagSeenWithoutRuby=“ruby” elementi ochilmasdan “%1$S” boshlash tegi ko‘rindi.
errSelfClosing=O‘zi yopiluvchi sintaks (“/>”) bo‘sh bo‘lmagan HTML elementidan foydalanmoqda. "/" belgisi rad qilinmoqda va boshlash tegi sifatida to‘g‘rilanmoqda.
errNoCheckUnclosedElementsOnStack=To‘plamda yopilmagan elementlar bor.
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=“%1$S” tugash tegi joriy ochiq element (“%2$S”) nomi bilan mos kelmadi.
errEndTagViolatesNestingRules=“%1$S” tugash tegi kiritilgan qoidalarni buzadi.
errEndWithUnclosedElements=“%1$S” uchun tugash tegi ko‘ringan, ammo yopilmagan elementlar bor edi.