mail/messenger/messenger.ftl
author Іhor Hordiichuk <igor_ck@outlook.com>
Thu, 24 Nov 2022 19:34:21 +0000
changeset 4518 1d48a196a081d2d4ad44b86a25e601d4b201e11e
parent 4465 d9989f99b4bf830bcef8788980131438d56511de
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox Co-authored-by: Іhor Hordiichuk <igor_ck@outlook.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


## Window controls

messenger-window-minimize-button =
  .tooltiptext = Згорнути
messenger-window-maximize-button =
  .tooltiptext = Розгорнути
messenger-window-restore-down-button =
  .tooltiptext = Відновити вниз
messenger-window-close-button =
  .tooltiptext = Закрити

# Variables:
# $count (Number) - Number of unread messages.
unread-messages-os-tooltip =
  { $count ->
    [one] 1 непрочитане повідомлення
    [few] { $count } непрочитані повідомлення
    *[many] { $count } непрочитаних повідомлень
  }

about-rights-notification-text = { -brand-short-name } є вільним програмним забезпеченням з відкритим кодом, створене тисячами людей з усього світу.

## Content tabs

content-tab-page-loading-icon =
  .alt = Сторінка завантажується
content-tab-security-high-icon =
  .alt = З’єднання захищене
content-tab-security-broken-icon =
  .alt = З’єднання не захищене

## Toolbar

addons-and-themes-toolbarbutton =
  .label = Додатки й теми
  .tooltiptext = Керувати додатками

quick-filter-toolbarbutton =
  .label = Швидкий фільтр
  .tooltiptext = Фільтр повідомлень

redirect-msg-button =
  .label = Переслати
  .tooltiptext = Переслати вибране повідомлення

## Folder Pane

folder-pane-toolbar =
  .toolbarname = Панель інструментів теки
  .accesskey = т

folder-pane-toolbar-options-button =
  .tooltiptext = Параметри панелі тек

folder-pane-header-label = Теки

## Folder Toolbar Header Popup

folder-toolbar-hide-toolbar-toolbarbutton =
  .label = Сховати панель інструментів
  .accesskey = С

show-all-folders-label =
  .label = Усі теки
  .accesskey = У

show-unread-folders-label =
  .label = Непрочитані теки
  .accesskey = е

show-favorite-folders-label =
  .label = Вибрані теки
  .accesskey = В

show-smart-folders-label =
  .label = Об’єднані теки
  .accesskey = О

show-recent-folders-label =
  .label = Недавні теки
  .accesskey = Н

folder-toolbar-toggle-folder-compact-view =
  .label = Компактне подання
  .accesskey = К

## Menu

redirect-msg-menuitem =
  .label = Переслати
  .accesskey = П

menu-file-save-as-file =
  .label = Файл…
  .accesskey = Ф

## AppMenu

appmenu-save-as-file =
  .label = Файл…

appmenu-settings =
  .label = Налаштування

appmenu-addons-and-themes =
  .label = Додатки й теми

appmenu-help-enter-troubleshoot-mode =
  .label = Режим усунення проблем…

appmenu-help-exit-troubleshoot-mode =
  .label = Вимкнути режим усунення проблем

appmenu-help-more-troubleshooting-info =
  .label = Додаткові відомості про усунення проблем

appmenu-redirect-msg =
  .label = Переслати

## Context menu

context-menu-redirect-msg =
  .label = Переслати

mail-context-delete-messages =
  .label =
    { $count ->
      [one] Видалити повідомлення
      [few] Видалити вибрані повідомлення
      *[many] Видалити вибрані повідомлення
    }

context-menu-decrypt-to-folder =
  .label = Копіювати як розшифроване до
  .accesskey = ш

## Message header pane

other-action-redirect-msg =
  .label = Переслати

message-header-msg-flagged =
  .title = Із зіркою
  .aria-label = Із зіркою

# Variables:
# $address (String) - The email address of the recipient this picture belongs to.
message-header-recipient-avatar =
  .alt = Зображення профілю { $address }.

## Message header cutomize panel

message-header-customize-panel-title = Налаштування заголовка повідомлення

message-header-customize-button-style =
  .value = Стиль кнопки
  .accesskey = к

message-header-button-style-default =
  .label = Піктограми й текст

message-header-button-style-text =
  .label = Текст

message-header-button-style-icons =
  .label = Піктограми

message-header-show-sender-full-address =
  .label = Завжди показувати повну адресу відправника
  .accesskey = п

message-header-show-sender-full-address-description = Адреса електронної пошти буде показана під іменем.

message-header-show-recipient-avatar =
  .label = Показати зображення профілю відправника
  .accesskey = П

message-header-hide-label-column =
  .label = Сховати стовпець міток
  .accesskey = х

message-header-large-subject =
  .label = Велика тема
  .accesskey = В

message-header-all-headers =
  .label = Показати всі заголовки
  .accesskey = з

## Action Button Context Menu

toolbar-context-menu-manage-extension =
  .label = Керувати розширенням
  .accesskey = К
toolbar-context-menu-remove-extension =
  .label = Вилучити розширення
  .accesskey = В

## Add-on removal warning

# Variables:
# $name (String): The name of the addon that will be removed.
addon-removal-title = Вилучити { $name }?
addon-removal-confirmation-button = Вилучити
addon-removal-confirmation-message = Вилучити { $name }, а також його конфігурацію та дані з { -brand-short-name }?

caret-browsing-prompt-title = Перегляд з курсором.
caret-browsing-prompt-text = Натискання F7 вмикає та вимикає Перегляд з курсором. Це дає можливість помістити рухомий курсор на певний вміст, дозволяючи вам вибирати блоки тексту клавіатурою. Хочете увімкнути Перегляд з курсором?
caret-browsing-prompt-check-text = Більше не питати.

repair-text-encoding-button =
  .label = Відновити кодування тексту
  .tooltiptext = Вгадувати правильне кодування тексту із вмісту повідомлення

## no-reply handling

no-reply-title = Відповідь не підтримується
no-reply-message = Схоже що не відбувається спостереження за адресою відповіді ({ $email }). Швидше за все ніхто не прочитає повідомлення за цією адресою.
no-reply-reply-anyway-button = Все одно відровісти

## error messages

decrypt-and-copy-failures = Не вдалося розшифрувати та скопіювати { $failures } з { $total } повідомлень.

## Spaces toolbar

spaces-toolbar-element =
  .toolbarname = Панель місць
  .aria-label = Панель місць
  .aria-description = Вертикальна панель інструментів для перемикання між різними місцями. Використовуйте клавіші зі стрілками для навігації доступними кнопками.

spaces-toolbar-button-mail2 =
  .title = Пошта

spaces-toolbar-button-address-book2 =
  .title = Адресна книга

spaces-toolbar-button-calendar2 =
  .title = Календар

spaces-toolbar-button-tasks2 =
  .title = Завдання

spaces-toolbar-button-chat2 =
  .title = Чат

spaces-toolbar-button-overflow =
  .title = Більше місць…

spaces-toolbar-button-settings2 =
  .title = Налаштування

spaces-toolbar-button-hide =
  .title = Сховати панель місць

spaces-toolbar-button-show =
  .title = Показати панель місць

spaces-context-new-tab-item =
  .label = Відкрити у новій вкладці

spaces-context-new-window-item =
  .label = Відкрити в новому вікні

# Variables:
# $tabName (String) - The name of the tab this item will switch to.
spaces-context-switch-tab-item =
  .label = Перейти до { $tabName }

settings-context-open-settings-item2 =
  .label = Налаштування

settings-context-open-account-settings-item2 =
  .label = Налаштування облікового запису

settings-context-open-addons-item2 =
  .label = Додатки й теми

## Spaces toolbar pinned tab menupopup

spaces-toolbar-pinned-tab-button =
  .tooltiptext = Відкрити меню місць

spaces-pinned-button-menuitem-mail2 =
  .label = { spaces-toolbar-button-mail2.title }

spaces-pinned-button-menuitem-address-book2 =
  .label = { spaces-toolbar-button-address-book2.title }

spaces-pinned-button-menuitem-calendar2 =
  .label = { spaces-toolbar-button-calendar2.title }

spaces-pinned-button-menuitem-tasks2 =
  .label = { spaces-toolbar-button-tasks2.title }

spaces-pinned-button-menuitem-chat2 =
  .label = { spaces-toolbar-button-chat2.title }

spaces-pinned-button-menuitem-settings2 =
  .label = { spaces-toolbar-button-settings2.title }

spaces-pinned-button-menuitem-show =
  .label = { spaces-toolbar-button-show.title }

# Variables:
# $count (Number) - Number of unread messages.
chat-button-unread-messages = { $count }
  .title =
    { $count ->
      [one] Одне непрочитане повідомлення
      [few] { $count } непрочитані повідомлення
      *[many] { $count } непрочитаних повідомлень
    }

## Spaces toolbar customize panel

menuitem-customize-label =
  .label = Налаштувати…

spaces-customize-panel-title = Налаштування панелі місць

spaces-customize-background-color = Колір тла

spaces-customize-icon-color = Колір кнопки

# The background color used on the buttons of the spaces toolbar when they are
# `current`, meaning the related space/tab is active and visible.
spaces-customize-accent-background-color = Вибраний колір тла кнопки

# The icon color used on the buttons of the spaces toolbar when they are
# `current`, meaning the related space/tab is active and visible.
spaces-customize-accent-text-color = Вибраний колір кнопки

spaces-customize-button-restore = Відновити типові
  .accesskey = В

customize-panel-button-save = Готово
  .accesskey = Г