editor/ui/chrome/composer/editor.properties
author Artem Polivanchuk <artem@mozilla.org.ua>
Mon, 22 Jul 2019 05:12:31 +0000
changeset 2970 a84913590eda796cc4bf6d18b454de9bc98344ca
parent 2676 cd7d12008d95915282484cf8af93ec798441f006
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox Localization authors: - Artem Polivanchuk <artem@mozilla.org.ua>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
# Don't translate embedded "\n".
# Don't translate strings like this: %variable%
#  as they will be replaced using JavaScript
#
No=Ні
Save=Зберегти
More=Більше
Less=Менше
MoreProperties=Більше властивостей
FewerProperties=Менше властивостей
PropertiesAccessKey=в
None=Нічого
none=нічого
OpenHTMLFile=Відкрити HTML-файл
OpenTextFile=Відкрити текстовий файл
SelectImageFile=Виберіть файл зображення
SaveDocument=Зберегти сторінку
SaveDocumentAs=Зберегти сторінку як
SaveTextAs=Зберегти текст як
EditMode=Режим редагування
Preview=Попередній перегляд
Publish=Опублікувати
PublishPage=Публікація сторінки
DontPublish=Не публікувати
SavePassword=Використовувати Менеджер паролів для збереження цього пароля
CorrectSpelling=(правильне написання)
NoSuggestedWords=(немає варіантів)
NoMisspelledWord=Слів з помилками немає
CheckSpellingDone=Перевірка орфографії завершена.
CheckSpelling=Перевірка орфографії
InputError=Помилка
Alert=Попередження
CantEditFramesetMsg=Компонувальник не може редагувати сторінки з вкладеними або вбудованими фреймами. Спробуйте редагувати кожен фрейм окремо. Для сторінок з вбудованими фреймами, збережіть копію сторінки і вилучіть тег <iframe>.
CantEditMimeTypeMsg=Сторінки цього типу не можуть бути змінені.
CantEditDocumentMsg=Ця сторінка не може бути змінена з невідомої причини.
BeforeClosing=перед закриттям
BeforePreview=перед переглядом в Браузері
BeforeValidate=перед перевіркою HTML
# LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
SaveFilePrompt=Зберегти зміни в «%title%» %reason%? 
PublishPrompt=Зберегти зміни в «%title%» %reason%?
SaveFileFailed=Помилка збереження файла!

# Publishing error strings:
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
FileNotFound=Файл %file% не знайдений.
SubdirDoesNotExist=Вкладений каталог «%dir%» на цьому сайті не існує, або ім’я файлу «%file%» вже використовується іншим вкладеним каталогом.
FilenameIsSubdir=Ім’я файлу «%file%» вже використовується іншим вкладеним каталогом.
ServerNotAvailable=Сервер недоступний. Перевірте з’єднання з Інтернетом, почекайте якийсь час і спробуйте знову.
Offline=Ви працюєте в автономному режимі. Щоб підключитися, клацніть по значку в правому нижньому кутку будь-якого вікна.
DiskFull=Недостатньо місця на диску для збереження файлу «%file%».
NameTooLong=Ім’я файлу або вкладеного каталогу дуже довге.
AccessDenied=У вас немає прав на публікацію за цією адресою.
UnknownPublishError=Під час публікації відбулася невідома помилка.
PublishFailed=Помилка публікації.
PublishCompleted=Публікація завершена.
AllFilesPublished=Всі файли опубліковано
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
FailedFileMsg=%x% з %total% файлів не були опубліковані.
# End-Publishing error strings
Prompt=Запрошення
# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host%
PromptFTPUsernamePassword=Введіть ім’я користувача і пароль для FTP-сервера на %host%
RevertCaption=Повернутися до останнього збереження
Revert=Повернутися
SendPageReason=перед відсиланням цієї сторінки
Send=Надіслати
## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
PublishProgressCaption=Публікація: %title%
PublishToSite=Публікація на сайт: %title%
AbandonChanges=Не зберігати зміни в «%title%» і відновити сторінку?
DocumentTitle=Заголовок сторінки
NeedDocTitle=Введіть заголовок для поточної сторінки.
DocTitleHelp=Він допоможе ідентифікувати сторінку в заголовку вікна і закладках.
CancelPublishTitle=Перервати публікацію?
## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
## the CancelPublishContinue key below
CancelPublishMessage=Якщо ви перервете публікацію під час передачі файлів, не всі з них можуть бути повністю завантажені на сервер. Продовжити публікацію або перервати?
CancelPublishContinue=Продовжити
MissingImageError=Введіть ім’я або виберіть файл зображення типу gif, jpg або png.
EmptyHREFError=Введіть або виберіть адресу для створення нового посилання.
LinkText=Текст посилання
LinkImage=Зображення посилання
MixedSelection=[Змішане виділення]
Mixed=(змішане)
# LOCALIZATION NOTE (NotInstalled): %S is the name of the font
NotInstalled=%S (не встановлено)
EnterLinkText=Введіть текст для відображення посилання:
EnterLinkTextAccessKey=т
EmptyLinkTextError=Введіть який-небудь текст для цього посилання.
EditTextWarning=Відбудеться заміна вже існуючого вмісту.
#LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
ValidateRangeMsg=Введене вами число (%n%) не входить в проміжок допустимих значень.
ValidateNumberMsg=Введіть число в проміжку між %min% і %max%.
MissingAnchorNameError=Введіть ім’я для цього якоря.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
DuplicateAnchorNameError=«%name%» вже існує на цій сторінці. Введіть інше ім’я.
BulletStyle=Стиль маркерів
SolidCircle=Круг
OpenCircle=Коло
SolidSquare=Квадрат
NumberStyle=Стиль нумерації
Automatic=Автоматично
Style_1=1, 2, 3…
Style_I=I, II, III…
Style_i=i, ii, iii…
Style_A=A, B, C…
Style_a=a, b, c…
Pixels=пікселів
Percent=відсотків
PercentOfCell=% від розміру клітинок
PercentOfWindow=% від розміру вікна
PercentOfTable=% від розміру таблиці
#LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #.  No plural handling needed.
untitledTitle=без назви-%S
untitledDefaultFilename=без назви
ShowToolbar=Показати панель інструментів
HideToolbar=Приховати панель інструментів
ImapError=Неможливо завантажити зображення
ImapCheck=\nВведіть нову адресу (URL) і спробуйте знову.
SaveToUseRelativeUrl=Відносні URL можуть використовуватися тільки на збереженій сторінці
NoNamedAnchorsOrHeadings=(Немає якорів або заголовків з іменами на цій сторінці)
TextColor=Колір тексту
HighlightColor=Колір підсвічування
PageColor=Колір фону сторінки
BlockColor=Блокувати колір фону
TableColor=Колір фону таблиці
CellColor=Фоновий колір клітинки табл.
TableOrCellColor=Колір таблиці або осередку
LinkColor=Колір посилання
ActiveLinkColor=Колір активного посилання
VisitedLinkColor=Колір переглянутого посилання
NoColorError=Клацніть за кольором або введіть коректний HTML-код кольору
Table=Таблицю
TableCell=Клітинка таблиці
NestedTable=Вкладену таблицю
HLine=Роздільник
Link=Посилання
Image=Зображення
ImageAndLink=Зображення і посилання
NamedAnchor=Якір з ім’ям
List=Список
ListItem=Елемент списку
Form=Форма
InputTag=Поле форми
InputImage=Зображення форми
TextArea=Текстове поле
Select=Список вибору
Button=Кнопка
Label=Мітка
FieldSet=Набір полів
Tag=Тег
MissingSiteNameError=Введіть ім’я для публікуємого сайту.
MissingPublishUrlError=Введіть адресу для публікації цієї сторінки.
MissingPublishFilename=Введіть ім’я файлу для поточної сторінки.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
DuplicateSiteNameError=«%name%» вже існує. Введіть інше ім’я сайту.
AdvancedProperties=Додаткові властивості…
AdvancedEditForCellMsg=Розширене редагування недоступне, якщо вибрано декілька осередків.
# LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
ObjectProperties=Властивості %obj%…
# LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not conflict with other accesskeys in Format menu
ObjectPropertiesAccessKey=В
# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey"
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinSelectedCells=Об’єднати вибрані осередки
# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey"
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinCellToRight=Об’єднати з клітинкою справа
JoinCellAccesskey=О
# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): Ctrl key on a keyboard
TableSelectKey=Ctrl+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): Command key on a Mac keyboard
XulKeyMac=Cmd+
# LOCALIZATION NOTE (Del): Del key on a keyboard
Del=Del
Delete=Видалити
DeleteCells=Видалити клітинки
DeleteTableTitle=Видалити рядки або стовпчики
DeleteTableMsg=Зменшення числа рядків або стовпчиків призведе до видалення клітинок таблиці та їх вмісту. Ви справді хочете зробити це?
Clear=Очистити
#Mouse actions
Click=Клацання
Drag=Перетягування
Unknown=Невідомо
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
RemoveTextStylesAccesskey=и
RemoveTextStyles=Прибрати всі стилі тексту
StopTextStyles=Перервати стилі тексту
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
RemoveLinksAccesskey=П
RemoveLinks=Прибрати посилання
StopLinks=Перервати посилання
#
NoFormAction=Рекомендується вказати обробник для цієї форми. Форми, що самообробляються, зазвичай використовуються тільки досвідченими користувачами і можуть неоднаково поводитися в різних браузерах.
NoAltText=Якщо зображення має відношення до змісту документа, слід вказати альтернативний текст для нього, який з’являтиметься в текстових браузерах, в браузерах з відключеною функцією завантаження зображень і під час завантаження зображення.
#
Malformed=Сторінка не може бути конвертована назад у документ, тому що вона не пройшла валідацію XHTML.
NoLinksToCheck=Немає елементів з посиланнями для перевірки