last changeTue, 07 Jul 2020 11:07:44 +0000
changes
9fb5d2d400bdb0eec5285b142797c03da3d47e66
2020-07-07 11:07 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox default tip
28da9e782b703a391bdbe954ba8fd7fafda8706c
2020-07-07 10:54 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
92f610789606056223c45557f7adb18c2129e5a6
2020-07-07 07:37 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
811336a616c229cd51f6a31cfb9972b14d25f900
2020-07-07 07:26 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
e1e908d516fcdf942d68fa5f7f25744abaf4472f
2020-07-06 21:05 +0000
Іhor Hordiichuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Thunderbird
3f2d1112652f31bd2435415977a73cc0248c32ea
2020-07-06 13:55 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
43e51c5409dee837afd2f162695d74cc61e7112d
2020-07-05 20:15 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
6fe337bdde00b3094364804c63a4568d5e3deed6
2020-07-05 20:07 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
2607ec2e426e025d14f838a85afd1d1be576b49c
2020-07-05 19:52 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
730e1fe3336563b0c9120ebe9eeb51bde16d29ed
2020-07-05 10:27 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Thunderbird
e41365e479e6d39b66226d0e81f72a8221e1880c
2020-07-03 14:24 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Thunderbird
6de3b736ed4b980d99e495ac3a1f2453117a1fb6
2020-07-03 06:43 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
ccdcbc62c9da3dbe3964e7a9b7ed1049ea0f6191
2020-07-03 05:44 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
332fec634e4c003bcb28d8ad1f5d31bd812a8b63
2020-07-02 14:05 +0000
Artem Polivanchuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
1365a594c691aecddafaea37084c62950091cf88
2020-07-01 23:15 +0000
Іhor Hordiichuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
d82882d1c312eb076d8cfe743f740d933803308c
2020-07-01 23:15 +0000
Іhor Hordiichuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Thunderbird
9f2816a2d89c9ab77855afe84cff573e77b799d6
2020-07-01 23:10 +0000
Іhor Hordiichuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
08d1ef018c291a4352bc5dc962ab856108b64e8a
2020-07-01 22:42 +0000
Іhor Hordiichuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Thunderbird
02e486c4cde415e4a1e482b4f5fa4e11074d24c2
2020-07-01 22:05 +0000
Іhor Hordiichuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
def021aa66698491d7143e9a95f048bc9437fe60
2020-07-01 12:44 +0000
Іhor Hordiichuk - Pontoon: Update Ukrainian (uk) localization of Firefox
...
tags
Thu, 26 Apr 2018 14:14:00 +0000 THUNDERBIRD_60_0b6_RELEASE
Thu, 26 Apr 2018 14:14:00 +0000 THUNDERBIRD_60_0b6_BUILD1
Fri, 13 Apr 2018 13:51:51 +0000 THUNDERBIRD_60_0b5_RELEASE
Fri, 13 Apr 2018 13:51:51 +0000 THUNDERBIRD_60_0b5_BUILD1
Fri, 13 Apr 2018 13:51:51 +0000 THUNDERBIRD_60_0b4_RELEASE
Fri, 13 Apr 2018 13:51:51 +0000 THUNDERBIRD_60_0b4_BUILD1
Fri, 13 Apr 2018 13:51:51 +0000 THUNDERBIRD_60_0b3_RELEASE
Fri, 13 Apr 2018 13:51:51 +0000 THUNDERBIRD_60_0b3_BUILD1
Wed, 14 Mar 2018 12:12:10 +0000 THUNDERBIRD_60_0b2_RELEASE
Wed, 14 Mar 2018 12:12:10 +0000 THUNDERBIRD_60_0b2_BUILD1
...
bookmarks
...
branches
Tue, 07 Jul 2020 11:07:44 +0000 default
Thu, 03 May 2018 19:25:23 -0400 THUNDERBIRD600b6_2018050319_RELBRANCH
Fri, 27 Apr 2018 09:24:22 -0400 THUNDERBIRD600b5_2018042709_RELBRANCH
Fri, 20 Apr 2018 11:43:17 -0400 THUNDERBIRD600b4_2018042011_RELBRANCH
Fri, 13 Apr 2018 13:03:54 -0400 THUNDERBIRD600b3_2018041312_RELBRANCH
Wed, 04 Apr 2018 13:24:12 -0400 THUNDERBIRD600b2_2018040413_RELBRANCH
Fri, 23 Mar 2018 08:34:00 -0400 THUNDERBIRD600b1_2018032308_RELBRANCH
Wed, 21 Mar 2018 19:34:11 -0400 THUNDERBIRD600b1_2018032119_RELBRANCH
Tue, 20 Mar 2018 11:49:05 -0400 THUNDERBIRD600b1_2018032011_RELBRANCH
Mon, 19 Mar 2018 08:54:16 -0400 THUNDERBIRD600b1_2018031908_RELBRANCH
...