Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox
authorGürkan <gurkan_gullu@outlook.com>
Wed, 01 Jan 2020 16:13:42 +0000
changeset 2344 e3e38ef3252ebcbb3218a2bfd952f1cf0c99d309
parent 2343 ba7be02d39879783088eaa1277733fade02da5cd
child 2345 04f92116aee0ee856781b8a170e43a8a56774eb8
push id1175
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 01 Jan 2020 16:13:46 +0000
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox Localization authors: - Selim Şumlu <selim@sum.lu> - Gürkan <gurkan_gullu@outlook.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/accounts.properties
browser/chrome/browser/browser.dtd
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -10,21 +10,16 @@ login-app-promo-title = Parolalarınızı yanınızda taşıyın
 login-app-promo-subtitle = Ücretsiz { -lockwise-brand-name } uygulamasını indirin
 login-app-promo-android =
   .alt = Google Play’den indir
 login-app-promo-apple =
   .alt = App Store’dan indir
 login-filter =
   .placeholder = Hesaplarda ara
 create-login-button = Yeni hesap oluştur
-# This string is used as alternative text for favicon images.
-# Variables:
-#  $title (String) - The title of the website associated with the favicon.
-login-favicon =
-  .alt = { $title } favicon'u
 fxaccounts-sign-in-text = Parolalarınızı tüm cihazlarınıza aktarın
 fxaccounts-sign-in-button = { -sync-brand-short-name }’e giriş yapın
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Hesabı yönet
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -56,19 +51,16 @@ login-list-last-changed-option = Son değişiklik
 login-list-last-used-option = Son kullanım
 login-list-intro-title = Hiç hesap bulunamadı
 login-list-intro-description = { -brand-product-name } tarayıcısında kaydettiğiniz parolalar burada görünecektir.
 about-logins-login-list-empty-search-title = Hiç hesap bulunamadı
 about-logins-login-list-empty-search-description = Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı.
 login-list-item-title-new-login = Yeni hesap
 login-list-item-subtitle-new-login = Hesap bilgilerinizi girin
 login-list-item-subtitle-missing-username = (kullanıcı adı yok)
-about-logins-list-item-warning-icon =
-  .alt = Uyarı simgesi
-  .title = Bu site ihlale uğramış
 about-logins-list-item-breach-icon =
   .title = Bu site ihlale uğramış
 
 ## Introduction screen
 
 login-intro-heading = Kayıtlı hesaplarınızı mı arıyorsunuz? { -sync-brand-short-name }’i kurun.
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = Eşitlenmiş hesap bulunamadı.
 login-intro-description = Hesaplarınızı farklı bir cihazdaki { -brand-product-name } tarayıcınıza kaydettiyseniz onları buraya aktarabilirsiniz:
@@ -76,31 +68,32 @@ login-intro-instruction-fxa = Hesaplarınızın kayıtlı olduğu cihazda { -fxaccount-brand-name } hesabı açın veya hesabınıza giriş yapın
 login-intro-instruction-fxa-settings = { -sync-brand-short-name } ayarlarında “Hesaplar”ı işaretlediğinizden emin olun
 about-logins-intro-instruction-help = Daha fazla yardım için <a data-l10n-name="help-link">{ -lockwise-brand-short-name } Destek</a>'i ziyaret edebilirsiniz
 about-logins-intro-import = Hesaplarınız başka bir tarayıcıda kayıtlıysa onları <a data-l10n-name="import-link">{ -lockwise-brand-short-name }’a aktarabilirsiniz</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Yeni hesap oluştur
 login-item-edit-button = Düzenle
-login-item-delete-button = Sil
 about-logins-login-item-remove-button = Kaldır
 login-item-origin-label = Web sitesi adresi
 login-item-origin =
   .placeholder = https://www.example.com
 login-item-username-label = Kullanıcı adı
 about-logins-login-item-username =
   .placeholder = (kullanıcı adı yok)
 login-item-copy-username-button-text = Kopyala
 login-item-copied-username-button-text = Kopyalandı!
 login-item-password-label = Parola
 login-item-password-reveal-checkbox-show =
   .title = Parolayı göster
 login-item-password-reveal-checkbox-hide =
   .title = Parolayı gizle
+login-item-password-reveal-checkbox =
+  .aria-label = Parolayı göster
 login-item-copy-password-button-text = Kopyala
 login-item-copied-password-button-text = Kopyalandı!
 login-item-save-changes-button = Değişiklikleri kaydet
 login-item-save-new-button = Kaydet
 login-item-cancel-button = İptal
 login-item-time-changed = Son değişiklik: { DATETIME($timeChanged, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
 login-item-time-created = Oluşturulma: { DATETIME($timeCreated, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
 login-item-time-used = Son kullanım: { DATETIME($timeUsed, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
@@ -121,29 +114,27 @@ enable-password-sync-notification-messag
   }
 enable-password-sync-preferences-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] { -sync-brand-short-name } seçeneklerine git
      *[other] { -sync-brand-short-name } tercihlerine git
     }
   .accesskey = t
-confirm-delete-dialog-title = Bu hesap silinsin mi?
 about-logins-enable-password-sync-dont-ask-again-button =
   .label = Bunu bir daha sorma
   .accesskey = B
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = İptal
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = İptal
 about-logins-confirm-remove-dialog-title = Bu hesap kaldırılsın mı?
 confirm-delete-dialog-message = Bu işlem geri alınamaz.
-confirm-delete-dialog-confirm-button = Sil
 about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Kaldır
 confirm-discard-changes-dialog-title = Kaydedilmemiş değişikliklerden vazgeçilsin mi?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Kaydedilmemiş değişikliklerin tümü kaybolacak.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Vazgeç
 
 ## Breach Alert notification
 
 breach-alert-text = Giriş bilgilerinizi son güncellemenizden bu yana bu web sitesindeki parolalar sızdırılmış veya çalınmış. Hesabınızı korumak için parolanızı değiştirin.
@@ -152,16 +143,11 @@ breach-alert-dismiss =
   .title = Bu uyarıyı kapat
 
 ## Error Messages
 
 # This is an error message that appears when a user attempts to save
 # a new login that is identical to an existing saved login.
 # Variables:
 #  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
-about-logins-error-message-duplicate-login = Bu kullanıcı adına sahip bir { $loginTitle } hesabı zaten var.
-# This is an error message that appears when a user attempts to save
-# a new login that is identical to an existing saved login.
-# Variables:
-#  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
 about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = { $loginTitle } için bu kullanıcı adına sahip bir kayıt zaten var. <a data-l10n-name="duplicate-link">Mevcut kayda gitmek ister misiniz?</a>
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = Bu parola kaydedilirken bir hata oluştu.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -198,16 +198,25 @@ default-font = Varsayılan yazı tipi
 default-font-size = Boyut
   .accesskey = B
 advanced-fonts =
   .label = Gelişmiş…
   .accesskey = G
 colors-settings =
   .label = Renkler…
   .accesskey = R
+# Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
+preferences-zoom-header = Yakınlaştırma
+preferences-default-zoom = Varsayılan yakınlaştırma
+  .accesskey = m
+preferences-default-zoom-value =
+  .label = %{ $percentage }
+preferences-zoom-text-only =
+  .label = Sadece metni yakınlaştır
+  .accesskey = t
 language-header = Dil
 choose-language-description = Sayfaları hangi dilde görmeyi tercih ettiğinizi seçin
 choose-button =
   .label = Seç…
   .accesskey = S
 choose-browser-language-description = { -brand-short-name } menülerini, iletilerini ve bildirimlerini gösterirken kullanılacak dilleri seçin.
 manage-browser-languages-button =
   .label = Alternatifleri ayarla…
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -138,16 +138,20 @@ singleTabArrivingWithTruncatedURL.body = %S…
 # LOCALIZATION NOTE (account.title):
 # Used as a default header for the FxA toolbar menu.
 account.title = Hesap
 
 # LOCALIZATION NOTE (account.settings):
 # Used as the description below user's email in the FxA toolbar menu.
 account.settings = Ayarlar
 
+# LOCALIZATION NOTE (account.accountSettings):
+# Used as the description below user's email in the FxA toolbar menu.
+account.accountSettings = Hesap ayarları
+
 # LOCALIZATION NOTE (account.finishAccountSetup):
 # Used as the FxA toolbar menu item value when user has not
 # finished setting up an account.
 account.finishAccountSetup = Hesap kurulumunu tamamla
 
 # LOCALIZATION NOTE (account.reconnectToFxA):
 # Used as the FxA toolbar menu item title when the user
 # needs to reconnect their account.
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -144,40 +144,40 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY fxa.signin.button.label "&syncBrand.shortName.label;’i etkinleştir…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.unverified) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar unverified menu screen. -->
 <!ENTITY fxa.unverified.callout.label "E-postanızı kontrol edin">
 <!ENTITY fxa.unverified.description.label "Eşitlemeyi başlatmak için hesabınızı doğrulamanız gerekiyor.">
 <!ENTITY fxa.unverified.button.label "&syncBrand.shortName.label; ayarlarını aç…">
 
-<!ENTITY pictureInPictureHideToggle.label "Görüntü içinde görüntü düğmesini gizle">
-<!ENTITY pictureInPictureHideToggle.accesskey "G">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
-   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
+   for the Firefox Account toolbart menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 <!ENTITY fxa.menu.signedInAs.label "Giriş yapan kullanıcı">
 <!ENTITY fxa.menu.manageAccount.label "Hesabı yönet…">
 <!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "&syncBrand.shortName.label; ayarları…">
 
+<!ENTITY pictureInPictureHideToggle.label "Görüntü içinde görüntü düğmesini gizle">
+<!ENTITY pictureInPictureHideToggle.accesskey "G">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 <!ENTITY fxa.menu.syncSettings2.label "&syncBrand.shortName.label; ayarları">
 <!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Başka bir cihaz bağla…">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxAccount "&syncBrand.fxAccount.label;">
 
 <!ENTITY fxa.menu.signin.label "&brandProductName;’a giriş yap">
 <!ENTITY fxa.menu.turnOnSync.label "&syncBrand.shortName.label;’i etkinleştir">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxServices.label "&brandProductName; hizmetleri">
-
 <!ENTITY fxa.menu.account.label "Hesap">
 <!ENTITY fxa.menu.settings.label "Ayarlar">
 <!ENTITY fxa.menu.accountSettings.label "Hesap ayarları">
+<!ENTITY fxa.menu.manageAccount2.label "Hesabı yönet">
 <!ENTITY fxa.menu.signOut.label "Çıkış yap…">
 <!ENTITY fxa.menu.deviceSettings.label "Cihaz ayarları">
 <!ENTITY fxa.menu.setupSync.label "&syncBrand.shortName.label;’i kur…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.service) Used to define the different FxA services
   for the Firefox Account toolbar menu screen. -->
 <!ENTITY fxa.service.sendTab.description "Giriş yaptığınız her cihaza anında sekme gönderin.">
 
@@ -238,16 +238,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey     "e">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip    "Bir sayfa ileriye">
 <!ENTITY backForwardButtonMenu.tooltip "Geçmişi göstermek için sağ tıklayın veya aşağı çekin">
 <!ENTITY backForwardButtonMenuMac.tooltip "Geçmişi göstermek için aşağı çekin">
 <!ENTITY reloadCmd.label       "Tazele">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey     "z">
 <!ENTITY stopCmd.label        "Durdur">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey      "D">
+
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey    ".">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip       "Konum çubuğundaki adrese git">
 <!ENTITY printButton.label      "Yazdır">
 <!ENTITY printButton.tooltip     "Bu sayfayı yazdır">
 
 <!ENTITY urlbar.viewSiteInfo.label           "Site bilgilerini göster">
 
 <!ENTITY urlbar.defaultNotificationAnchor.tooltip     "Mesaj panelini aç">
@@ -270,31 +271,31 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareScreenNotificationAnchor.tooltip    "Siteyle pencerelerimi veya ekranımı paylaşmayı yönet">
 
 <!ENTITY urlbar.servicesNotificationAnchor.tooltip    "Yükleme mesajı panelini aç">
 <!ENTITY urlbar.translateNotificationAnchor.tooltip    "Bu sayfayı çevir">
 <!ENTITY urlbar.translatedNotificationAnchor.tooltip   "Sayfa çevirisini yönet">
 <!ENTITY urlbar.emeNotificationAnchor.tooltip       "DRM yazılımı kullanımını yönet">
 <!ENTITY urlbar.midiNotificationAnchor.tooltip      "MIDI panelini aç">
 
-<!ENTITY urlbar.permissionsGranted.tooltip    "Bu siteye ek izinler verdiniz.">
-
 <!ENTITY urlbar.cameraBlocked.tooltip      "Bu sitenin kameranızı kullanmasını engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.microphoneBlocked.tooltip    "Bu sitenin mikrofonunuzu kullanmasını engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.screenBlocked.tooltip      "Bu sitenin ekranınızı paylaşmasını engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.geolocationBlocked.tooltip    "Bu sitenin konumunuzu öğrenmesini engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.webNotificationsBlocked.tooltip "Bu sitenin bildirim göndermesini engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageBlocked.tooltip "Bu sitenin kalıcı veri depolamasını engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.popupBlocked.tooltip       "Bu sitedeki açılır pencereleri engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.autoplayMediaBlocked.tooltip   "Bu sitenin sesli medya dosyalarını otomatik oynatmasını engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.canvasBlocked.tooltip      "Bu sitenin kanvastan veri ayıklamasını engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.flashPluginBlocked.tooltip    "Bu web sitesinin Adobe Flash yan uygulamasını kullanmasını engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.midiBlocked.tooltip       "Bu sitenin MIDI erişimini engellediniz.">
 <!ENTITY urlbar.installBlocked.tooltip      "Bu sitenin eklenti yüklemesini engellediniz.">
 
+<!ENTITY urlbar.permissionsGranted.tooltip    "Bu siteye ek izinler verdiniz.">
+
 
 <!ENTITY urlbar.openHistoryPopup.tooltip        "Geçmişi göster">
 
 <!ENTITY searchItem.title       "Ara">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY homeButton.label       "Başlangıç">
 <!ENTITY homeButton.defaultPage.tooltip "&brandShortName; Giriş Sayfası">
@@ -562,49 +563,45 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY search.label         "⁠">
 <!ENTITY searchAfter.label      " ile ara">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (searchWithHeader.label):
   The wording of this string should be as close as possible to
   searchFor.label and searchWith.label. This string will be used instead of
   them when the user has not typed any keyword. -->
 <!ENTITY searchWithHeader.label    "Bununla ara:">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchWithDesc.label):
-   This string prompts the user to use the list of one-click search engines in
-   the Urlbar and searchbar. -->
-<!ENTITY searchWithDesc.label     "Bir de bununla aramayı deneyin:">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (changeSearchSettings.button):
   This string won't wrap, so if the translated string is longer,
   consider translating it as if it said only "Search Settings". -->
 <!ENTITY changeSearchSettings.button "Arama ayarlarını değiştir">
 <!ENTITY changeSearchSettings.tooltip "Arama ayarlarını değiştir">
 
 <!ENTITY searchInNewTab.label     "Yeni sekmede ara">
 <!ENTITY searchInNewTab.accesskey   "s">
 <!ENTITY searchSetAsDefault.label   "Varsayılan arama motoru yap">
 <!ENTITY searchSetAsDefault.accesskey "m">
 
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Yeni sekmede aç">
+
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "Y">
 <!ENTITY openLinkCmd.label      "Yeni pencerede aç">
 <!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.label "Yeni gizli pencerede aç">
 <!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Bağlantıyı aç">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.accesskey "B">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Çerçeveyi yeni sekmede aç">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "v">
 <!ENTITY openFrameCmd.label      "Çerçeveyi yeni pencerede aç">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY openLinkCmdInContainerTab.label "Bağlantıyı yeni kapsayıcı sekmede aç">
 <!ENTITY openLinkCmdInContainerTab.accesskey "k">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label   "Sadece bu çerçeveyi göster">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "c">
+
 <!ENTITY reloadCmd.commandkey     "r">
 <!ENTITY reloadFrameCmd.label     "Çerçeveyi tazele">
 <!ENTITY reloadFrameCmd.accesskey   "t">
 <!ENTITY viewPartialSourceForSelectionCmd.label "Seçimin kaynak kodunu göster">
 <!ENTITY viewPartialSourceCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY viewPageSourceCmd.label   "Sayfa kaynağını göster">
 <!ENTITY viewPageSourceCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY viewFrameSourceCmd.label   "Çerçeve kaynağını göster">
@@ -645,16 +642,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY pocketMenuitem.label     "Pocket listesini göster">
 
 <!ENTITY emailPageCmd.label      "Bağlantıyı e-postayla gönder…">
 <!ENTITY emailPageCmd.accesskey    "e">
 <!-- alternate for content area context menu -->
 <!ENTITY savePageCmd.label      "Sayfayı farklı kaydet…">
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey    "f">
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey2    "f">
+<!-- alternate for content area context menu -->
 <!ENTITY savePageCmd.commandkey    "s">
 <!ENTITY saveFrameCmd.label      "Çerçeveyi farklı kaydet…">
 <!ENTITY saveFrameCmd.accesskey    "f">
 <!ENTITY printFrameCmd.label     "Çerçeveyi yazdır…">
 <!ENTITY printFrameCmd.accesskey   "z">
 <!ENTITY saveLinkCmd.label      "Bağlantıyı farklı kaydet…">
 <!ENTITY saveLinkCmd.accesskey    "f">
 <!ENTITY saveImageCmd.label      "Resmi farklı kaydet…">
@@ -811,16 +809,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY editPopupSettings.label "İstenmeyen pencere seçeneklerini düzenle…">
 <!ENTITY editPopupSettings.accesskey "e">
 <!ENTITY dontShowMessage.accesskey "m">
 
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Sayfanın yönünü değiştir">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "d">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label    "Metnin yönünü değiştir">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey  "M">
+
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.commandkey  "X">
 
 <!ENTITY findOnCmd.label   "Bu sayfada bul…">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Sonrakini bul">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
@@ -934,22 +933,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY protections.blocking2.label "Engellendi">
 <!ENTITY protections.notBlocking2.label "İzin verildi">
 <!ENTITY protections.notFound.label "Bulunmadı">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (protections.notBlocking.why.label, protections.notBlocking.why.etp*.tooltip):
   The "Allowed" header also includes a "Why?" link that, when hovered, shows
   a tooltip explaining why these items were not blocked in the page. -->
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.label "Neden?">
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.etpOn.tooltip "Bunları engellemek bazı web sitelerini kısmen bozabilir. Takipçiler engellendiğinde bazı düğmeler, formlar ve giriş alanları çalışmayabilir.">
-<!ENTITY protections.notBlocking.why.etpOff.tooltip "Korumaları kapattığınızda bu sitedeki tüm takipçilere izin verilecektir. Önceden çalışmayan site işlevleri de çalışır hale gelebilir.">
-<!ENTITY protections.socialMediaTrackers.label "Sosyal Medya Takipçileri">
-<!ENTITY protections.crossSiteTrackingCookies.label "Siteler arası takip çerezleri">
-<!ENTITY protections.trackingContent.label "Takip amaçlı içerikler">
-<!ENTITY protections.fingerprinters.label "Parmak izi toplayıcılar">
-<!ENTITY protections.cryptominers.label "Kripto madencileri">
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.etpOff2.tooltip "Korumalar kapalı olduğu için bu sitedeki tüm takipçiler yüklendi.">
 <!ENTITY protections.noTrackersFound.description "Bu sayfada &brandShortName; tarayıcısının tanıdığı bir takipçi tespit edilmedi.">
 
 <!ENTITY protections.crossSiteTrackingCookies.description "Bu çerezler, internette yaptığınız şeyler hakkında veri toplamak için sizi siteden siteye takip eder. Reklam verenler ve analiz şirketleri gibi üçüncü taraflar tarafından yerleştirilirler.">
 <!ENTITY protections.cryptominers.description "Kripto madencileri sayısal para madenciliğinde bulunmak için sisteminizin hesaplama gücünü kullanır. Kripto madencilik komut dosyaları pilinizi tüketir, bilgisayarınızı yavaşlatır ve elektrik faturanızı kabartabilir.">
 <!ENTITY protections.fingerprinters.description "Parmak izi toplayıcılar profilinizi oluşturmak için tarayıcı ve bilgisayarınızdaki ayarları toplar. Bu dijital parmak izini kullanarak farklı web siteler arasında sizi takip edebilirler.">
 <!ENTITY protections.trackingContent2.description "Web siteleri; takip kodu içeren harici reklamlar, videolar ve başka içerikler yükleyebilir. Takip amaçlı içerikleri engellemek sitelerin daha hızlı yüklenmesini sağlayabilir ama bazı düğmeler, formlar ve giriş alanları çalışmayabilir.">
 <!ENTITY protections.socialMediaTrackers.description "Sosyal ağlar, internette yaptıklarınızı, gördüklerinizi ve izlediklerinizi takip etmek için diğer web sitelerine takipçiler yerleştirirler. Bu sayede sosyal medya şirketleri, sosyal medya profillerinizde paylaştıklarınızdan çok daha fazla şey öğrenebilir.">
@@ -962,17 +955,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY syncTabsMenu3.label   "Eşitlenmiş sekmeler">
 
 <!ENTITY syncedTabs.sidebar.label       "Eşitlenmiş sekmeler">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
 <!ENTITY syncSignIn.label       "&syncBrand.shortName.label;’e giriş yap…">
 <!ENTITY syncSignIn.accesskey     "Y">
-
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Şimdi eşitle">
 <!ENTITY syncSyncNowItemSyncing.label "Eşitleniyor…">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "m">
 <!ENTITY syncReAuthItem.label     "&syncBrand.shortName.label;’e tekrar bağlan…">
 <!ENTITY syncReAuthItem.accesskey   "R">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Sync">
 
 <!ENTITY customizeMode.autoHideDownloadsButton.label "Kendiliğinden gizle">
@@ -1001,18 +993,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackingProtection4.label "Takip amaçlı içerikler">
 
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings2.label "Koruma ayarlarını yönet">
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings2.accesskey "K">
 
 <!ENTITY contentBlocking.socialblock.label "Sosyal medya takipçileri">
 
-<!ENTITY contentBlocking.cookies2.label "Siteler arası takip çerezleri">
-
 <!ENTITY contentBlocking.cryptominers.label "Kripto madencileri">
 <!ENTITY contentBlocking.cryptominersView.label "Kripto madencileri">
 
 <!ENTITY contentBlocking.fingerprinters.label "Parmak izi toplayıcılar">
 <!ENTITY contentBlocking.fingerprintersView.label "Parmak izi toplayıcılar">
 
 <!ENTITY contentBlocking.openBreakageReportView2.label "Sorun bildir">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.label "Sorun bildir">