Bug 1443175 - Remove obsolete files
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 18 Dec 2019 18:27:37 +0100
changeset 2338 be79519906264dcf9b8af3b5a03016ac3c954a1c
parent 2337 a5aba11cf1d6903b2484ab1058ccd4141e5c5c13
child 2339 2b80a97991f699a180d4d58352f82e8592714247
push id1169
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 18 Dec 2019 17:28:02 +0000
bugs1443175
Bug 1443175 - Remove obsolete files
browser/browser/fxaDisconnect.ftl
browser/browser/readerView.ftl
calendar/chrome/calendar/providers/gdata/amo.properties
calendar/chrome/calendar/providers/gdata/gdata.dtd
calendar/chrome/calendar/providers/gdata/gdata.properties
mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceeds2GB.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceedsLimit.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceedsQuota.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/management.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorButtonProperties.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorFieldSetProperties.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorFormProperties.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorInputProperties.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorLabelProperties.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorSelectProperties.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorTextAreaProperties.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/addressingWidgetOverlay.dtd
deleted file mode 100644
--- a/browser/browser/fxaDisconnect.ftl
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-fxa-disconnect-dialog =
-  .title = { -sync-brand-short-name } bağlantısı kesilsin mi?
-  .style = max-width: 400px
-  .buttonlabelaccept = Bağlantıyı kes
-  .buttonaccesskeyaccept = B
-disconnect-account = { -brand-short-name } hesabınızla bağlantınız kesilecektir ama bu cihazdaki mevcut gezinti verileriniz silinmeyecektir.
-disconnect-sync = { -brand-short-name } artık hesabınızla eşitlenmeyecektir ama bu cihazdaki mevcut gezinti verileri silinmeyecektir.
deleted file mode 100644
--- a/browser/browser/readerView.ftl
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-
-## Reader View
-
-# Announced by screen readers when Reader View is available for a page.
-reader-available-announcement = Okuyucu görünümü kullanılabilir
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/providers/gdata/amo.properties
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# The addon name and short description are localized in gdata.properties
-
-# This is the addon description. The en-US version will sometimes have
-# additional news items at the end of the description. If you notice this and
-# would like them translated, please email the author directly.
-# params: %1$S - See amo.faqlocation
-#     %2$S - See amo.website
-# NOTE: This is a multiline string, be sure to end lines with \n\ to make sure
-# it stays that way.
-amo.description=Bu eklenti, Lightning'in Google Takvim'deki etkinlik ve görevleri okumasını ve yazmasını sağlar.\n\nHata raporu göndermeden önce ayrıntılı bilgi için lütfen <a href="%1$S">SSS</a>'yi okuyun. Ayrıca <a href="%2$S">tartışma forumlarımızı</a> da ziyaret edin. Belki de hatanızın zaten bir çözümü vardır!\n\nBug aramak ve göndermek için http://bugzilla.mozilla.org/ adresini ziyaret edin.\nProduct: Calendar\nComponent: Provider: GData
-
-# You can change this if you have localized the FAQ on wiki.mozilla.org
-amo.faqlocation=http://wiki.mozilla.org/Calendar:GDATA_Provider
-
-# You can change this if you would like to provide localized support.
-amo.email=
-amo.website=http://groups.google.com/group/provider-for-google-calendar
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/providers/gdata/gdata.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY gdata-provider.label "Google Takvim">
-
-<!ENTITY gdata.privacy.default.label "Google varsayılanı">
-<!ENTITY gdata.privacy.default.accesskey "G">
-
-<!ENTITY gdata.migration.title "Salt okunur takvimleri taşı">
-<!ENTITY gdata.migration.description "Google Takvim sağlayıcısı, Google Takvim'e yalnızca salt okunur olarak erişebilen takvimlerinizin bulunduğunu saptadı. Bu takvimleri yükseltmek isterseniz lütfen takvimleri seçin">
-<!ENTITY gdata.migration.upgrade.label "Yükselt">
-<!ENTITY gdata.migration.upgrade.accesskey "Y">
-<!ENTITY gdata.migration.showagain.label "Her zaman denetle">
-
-<!ENTITY gdata.reminder.default "Varsayılan anımsatıcı">
-<!ENTITY gdata.reminder.action.sms.label "Kısa mesaj (SMS) gönder">
-
-<!ENTITY gdata.wizard.session.description "Lütfen mevcut bir oturumu seçin veya yeni bir oturum oluşturmak için e-posta adresinizi yazın. Her hesap için tek bir oturum yeterlidir.">
-<!ENTITY gdata.wizard.calendars.description "Lütfen abone olmak istediğiniz takvimleri ve görev listelerini seçin.">
-
-<!ENTITY gdata.wizard.nextstep.description "Takvimlerinizi kurmak için lütfen sonraki adıma geçin.">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/providers/gdata/gdata.properties
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# If you wish to be mentioned as a translator, please make sure your name and
-# email is in the licence block as a contributor. Multiple names are fine too.
-
-# extension information.
-# When localizing, please keep in mind that these strings had to be approved by
-# the Google Brand Features Team. Be sure to make clear that this extension is
-# *FOR* Google Calendar and not *BY* Google. Also, it was explicitly stated,
-# that the phrase "Google Calendar" should be localized just as it is on the
-# localized versions of the Google Calendar UI.
-
-# Extension Manager strings
-extensions.{a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}.description=Google Takvim'e tek yönlü erişim olanağı sağlar
-extensions.{a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}.name=Google takvimi sağlayıcısı
-
-calendarsHeader=Takvimler
-taskListsHeader=Görev listeleri
-
-# LOCALIZATION NOTE (busyTitle):
-# Events with only free/busy access don't have a title, they will use this
-# title instead. The calendar name is used as a parameter, since its often
-# named after the person whose calendar you are viewing.
-# %1$S = The calendar name
-busyTitle=Meşgul (%1$S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (quotaExceeded):
-# This is shown when the request quota has been exceeded.
-# %1$S = The session id (what the user enters as an email
-#            in the new calendar dialog)
-quotaExceeded=%1$S kotası aşıldı. Lütfen daha sonra yeniden deneyin.
-providerOutdated=Sağlayıcının bu sürümü zaman aşımına uğramış. Lütfen son sürüme güncelleyin.
-
-reminderOutOfRange=Google Takvim, etkinlik başlamadan yalnzıca 4 hafta öncesine kadar anımsatıcılara izin verir.
-
-# LOCALIZATION NOTE (syncProgressEvent):
-# %1$S = The name of the calendar that is being synchronized
-# %2$S = The number of events that have been synchronzed
-# %3$S = The total number of events in the synchronization run
-syncProgressEvent=%3$S %1$S etkinliğinden %2$S. eşitleniyor
-
-# LOCALIZATION NOTE (syncProgressTask):
-# %1$S = The name of the calendar that is being synchronized
-# %2$S = The number of tasks that have been synchronzed
-# %3$S = The total number of tasks in the synchronization run
-syncProgressTask=%3$S %1$S görevinden %2$S. eşitleniyor
-
-# LOCALIZATION NOTE (syncStatus):
-# %1$S = The name of the calendar that is being synchronized
-syncStatus=%1$S takvimi eşitleniyor
-
-# LOCALIZATION NOTE (requestWindowDescription):
-# %1$S - The session id (email) used for authentication
-requestWindowDescription=Google Takvim sağlayıcısı etkinlikleri ve görevleri almak için %1$S hesabınıza erişmek istiyor. Hesap bilgileri ve takvim verileri yalnızca sizin bilgisayarınızla Google arasında aktarılır, üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
-
-# LOCALIZATION NOTE (requestWindowTitle)
-# %1$S - The session id (email) used for authentication
-requestWindowTitle=%1$S hesabınıza giriş yapın
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/management.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY boxMgmt.doAuth "Box hesabınızı bağlayın…">
-<!ENTITY boxMgmt.viewSettings "Box.com'daki hesap ayarlarımı göster">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceeds2GB.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!ENTITY fileExceeds2GB.title  "Hightail">
-<!ENTITY fileExceeds2GB.cancel "Tamam">
-<!ENTITY fileExceeds2GB.description "2 GB'den büyük dosyaların gönderimi desteklenmemektedir.">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceedsLimit.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!ENTITY fileExceedsLimit.title  "Hightail">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.thatsBigFile3 "50 MB'den büyük dosyaların gönderilmesi sadece özel hesaplarda geçerlidir.">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.style "width: 40em; min-height: 20em;">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceedsQuota.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!ENTITY fileExceedsQuota.title  "Hightail">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.storageLimitReached  "Depolama sınırına ulaşıldı">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.description "Hesabınızın 2 GB'lik depolama sınırına ulaştınız.">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.description1 "Şu anki depolama kullanımınız #XXX GB.">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/management.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!ENTITY hightailMgmt.doAuth "Hightail hesabınızı bağlayın…">
-<!ENTITY hightailMgmt.viewSettings "Hightail.com'daki hesap ayarlarımı göster">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/management.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!ENTITY cloudfileMgmt.privacyPolicy "Gizlilik İlkeleri">
-<!ENTITY cloudfileMgmt.termsOfService "Hizmet Koşulları">
-<!ENTITY cloudfileMgmt.usedSpace "Kullanılan alan:">
-<!ENTITY cloudfileMgmt.unusedSpace "Boş alan:">
-<!ENTITY cloudfileMgmt.upgradeOffer "Daha fazla alan edin">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorButtonProperties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY windowTitle.label "Düğme Özellikleri">
-
-<!ENTITY Settings.label "Ayarlar">
-
-<!ENTITY ButtonType.label "Tür">
-<!ENTITY ButtonType.accesskey "r">
-<!ENTITY submit.value "Gönder">
-<!ENTITY reset.value "Sıfırla">
-<!ENTITY button.value "Düğme">
-
-<!ENTITY ButtonName.label "Adı:">
-<!ENTITY ButtonName.accesskey "A">
-<!ENTITY ButtonValue.label "Değer:">
-<!ENTITY ButtonValue.accesskey "D">
-<!ENTITY tabIndex.label "Sekme Endeksi:">
-<!ENTITY tabIndex.accesskey "e">
-<!ENTITY ButtonDisabled.label "Devre dışı">
-<!ENTITY ButtonDisabled.accesskey "D">
-<!ENTITY AccessKey.label "Erişim Tuşu:">
-<!ENTITY AccessKey.accesskey "E">
-
-<!ENTITY RemoveButton.label "Düğmeyi kaldır">
-<!ENTITY RemoveButton.accesskey "m">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorFieldSetProperties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY windowTitle.label "Alan Kümesi Özellikleri">
-
-<!ENTITY Legend.label "Gösterge">
-<!ENTITY Legend.accesskey "G">
-
-<!ENTITY EditLegendText.label "Göstergeyi Düzenle:">
-<!ENTITY EditLegendText.accesskey "D">
-<!ENTITY LegendAlign.label "Göstergeyi Hizala:">
-<!ENTITY LegendAlign.accesskey "s">
-<!ENTITY AlignDefault.label "Varsayılan">
-<!ENTITY AlignLeft.label "Sol">
-<!ENTITY AlignCenter.label "Orta">
-<!ENTITY AlignRight.label "Sağ">
-
-<!ENTITY RemoveFieldSet.label "Alan kümesini kaldır">
-<!ENTITY RemoveFieldSet.accesskey "l">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorFormProperties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY windowTitle.label "Form Özellikleri">
-
-<!ENTITY Settings.label "Ayarlar">
-
-<!ENTITY FormName.label "Form Adı:">
-<!ENTITY FormName.accesskey "F">
-<!ENTITY FormAction.label "Eylem URL'si:">
-<!ENTITY FormAction.accesskey "U">
-<!ENTITY FormMethod.label "Yöntem:">
-<!ENTITY FormMethod.accesskey "Y">
-<!ENTITY FormEncType.label "Karakter Kümesi:">
-<!ENTITY FormEncType.accesskey "K">
-<!ENTITY FormTarget.label "Hedef Çerçeve:">
-<!ENTITY FormTarget.accesskey "H">
-
-<!ENTITY RemoveForm.label "Formu kaldır">
-<!ENTITY RemoveForm.accesskey "m">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorInputProperties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY windowTitle.label "Form Alanı Özellikleri">
-<!ENTITY windowTitleImage.label "Form Resmi Özellikleri">
-
-<!ENTITY InputType.label "Alan türü">
-<!ENTITY InputType.accesskey "l">
-<!ENTITY text.value "Metin">
-<!ENTITY password.value "Parola">
-<!ENTITY checkbox.value "Onay kutusu">
-<!ENTITY radio.value "Radyo Düğmesi">
-<!ENTITY submit.value "Gönderme Düğmesi">
-<!ENTITY reset.value "Sıfırlama Düğmesi">
-<!ENTITY file.value "Dosya">
-<!ENTITY hidden.value "Gizli">
-<!ENTITY image.value "Resim">
-<!ENTITY button.value "Düğme">
-
-<!ENTITY InputSettings.label "Alan ayarları">
-<!ENTITY InputName.label "Alan adı:">
-<!ENTITY InputName.accesskey "n">
-<!ENTITY GroupName.label "Grup adı:">
-<!ENTITY GroupName.accesskey "G">
-<!ENTITY InputValue.label "Alan değeri:">
-<!ENTITY InputValue.accesskey "D">
-<!ENTITY InitialValue.label "Başlangıç Değeri:">
-<!ENTITY InitialValue.accesskey "B">
-<!ENTITY InputChecked.label "Başlangıçta Seçili">
-<!ENTITY InputChecked.accesskey "g">
-<!ENTITY InputSelected.label "Başlangıçta Seçili">
-<!ENTITY InputSelected.accesskey "S">
-<!ENTITY InputReadOnly.label "Salt Okunur">
-<!ENTITY InputReadOnly.accesskey "S">
-<!ENTITY InputDisabled.label "Kullanılamaz">
-<!ENTITY InputDisabled.accesskey "K">
-<!ENTITY tabIndex.label "Sekme Endeksi:">
-<!ENTITY tabIndex.accesskey "e">
-<!ENTITY TextSize.label "Alan boyutu:">
-<!ENTITY TextSize.accesskey "A">
-<!ENTITY TextLength.label "Asgari Uzunluk:">
-<!ENTITY TextLength.accesskey "s">
-<!ENTITY AccessKey.label "Erişim Tuşu:">
-<!ENTITY AccessKey.accesskey "E">
-<!ENTITY Accept.label "Kabul Etme Tipleri:">
-<!ENTITY Accept.accesskey "b">
-
-<!ENTITY ImageProperties.label "Resim Özellikleri…">
-<!ENTITY ImageProperties.accesskey "e">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorLabelProperties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY windowTitle.label "Etiket Özellikleri">
-
-<!ENTITY Settings.label "Ayarlar">
-<!ENTITY Settings.accesskey "A">
-
-<!ENTITY EditLabelText.label "Metni Düzenle:">
-<!ENTITY EditLabelText.accesskey "D">
-<!ENTITY LabelFor.label "Kontrol İçin:">
-<!ENTITY LabelFor.accesskey "K">
-<!ENTITY AccessKey.label "Erişim Tuşu:">
-<!ENTITY AccessKey.accesskey "E">
-
-<!ENTITY RemoveLabel.label "Etiketi kaldır">
-<!ENTITY RemoveLabel.accesskey "l">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorSelectProperties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,48 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY windowTitle.label "Seçim Listesi Özellikleri">
-
-<!ENTITY Select.label "Seçim Listesi">
-<!ENTITY SelectName.label "Liste adı:">
-<!ENTITY SelectName.accesskey "L">
-<!ENTITY SelectSize.label "Yükseklik:">
-<!ENTITY SelectSize.accesskey "Y">
-<!ENTITY SelectMultiple.label "Çoklu seçim">
-<!ENTITY SelectMultiple.accesskey "e">
-<!ENTITY SelectDisabled.label "Kullanılamaz">
-<!ENTITY SelectDisabled.accesskey "K">
-<!ENTITY SelectTabIndex.label "Sekme Endeksi:">
-<!ENTITY SelectTabIndex.accesskey "e">
-
-<!ENTITY OptGroup.label "Seçenek Grubu">
-<!ENTITY OptGroupLabel.label "Etiket:">
-<!ENTITY OptGroupLabel.accesskey "E">
-<!ENTITY OptGroupDisabled.label "Kullanılamaz">
-<!ENTITY OptGroupDisabled.accesskey "K">
-
-<!ENTITY Option.label "Seçenek">
-<!ENTITY OptionText.label "Metin:">
-<!ENTITY OptionText.accesskey "t">
-<!ENTITY OptionValue.label "Değer:">
-<!ENTITY OptionValue.accesskey "D">
-<!ENTITY OptionSelected.label "Başlangıçta Seçili">
-<!ENTITY OptionSelected.accesskey "S">
-<!ENTITY OptionDisabled.label "Kullanılamaz">
-<!ENTITY OptionDisabled.accesskey "K">
-
-<!ENTITY TextHeader.label "Metin">
-<!ENTITY ValueHeader.label "Değer">
-<!ENTITY SelectedHeader.label "Seçilmiş">
-
-<!ENTITY AddOption.label "Seçenek ekle">
-<!ENTITY AddOption.accesskey "n">
-<!ENTITY AddOptGroup.label "Grup ekle">
-<!ENTITY AddOptGroup.accesskey "G">
-<!ENTITY RemoveElement.label "Kaldır">
-<!ENTITY RemoveElement.accesskey "r">
-<!ENTITY MoveElementUp.label "Yukarı Taşı">
-<!ENTITY MoveElementUp.accesskey "u">
-<!ENTITY MoveElementDown.label "Aşağı Taşı">
-<!ENTITY MoveElementDown.accesskey "A">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/EditorTextAreaProperties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY windowTitle.label "Metin Alanı Özellikleri">
-
-<!ENTITY Settings.label "Ayarlar">
-
-<!ENTITY TextAreaName.label "Alan adı:">
-<!ENTITY TextAreaName.accessKey "n">
-<!ENTITY TextAreaRows.label "Satır:">
-<!ENTITY TextAreaRows.accessKey "r">
-<!ENTITY TextAreaCols.label "Sütun:">
-<!ENTITY TextAreaCols.accessKey "n">
-<!ENTITY TextAreaReadOnly.label "Salt Okunur">
-<!ENTITY TextAreaReadOnly.accessKey "O">
-<!ENTITY TextAreaDisabled.label "Kullanılamaz">
-<!ENTITY TextAreaDisabled.accessKey "m">
-<!ENTITY TextAreaTabIndex.label "Sekme Endeksi:">
-<!ENTITY TextAreaTabIndex.accessKey "S">
-<!ENTITY TextAreaAccessKey.label "Erişim Tuşu:">
-<!ENTITY TextAreaAccessKey.accessKey "r">
-<!ENTITY InitialText.label "Başlangıç Metni:">
-<!ENTITY InitialText.accessKey "t">
-
-<!ENTITY TextAreaWrap.label "Kaydırma Kipi:">
-<!ENTITY TextAreaWrap.accessKey "K">
-<!ENTITY WrapDefault.value "Varsayılan">
-<!ENTITY WrapOff.value "Kapalı">
-<!ENTITY WrapHard.value "Sert">
-<!ENTITY WrapSoft.value "Yumuşak">
-<!ENTITY WrapPhysical.value "Fiziksel">
-<!ENTITY WrapVirtual.value "Sanal">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/addressingWidgetOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- address labels -->
-<!--LOCALIZATION NOTE addressingWidgetOverlay.dtd The basic mail/news composition headers as they are seen in UI -->
-<!ENTITY toAddr.label  "Kime:"> 
-<!ENTITY ccAddr.label  "Bilgi:"> 
-<!ENTITY bccAddr.label "Bcc:"> 
-<!ENTITY replyAddr.label  "Reply-To:"> 
-<!ENTITY newsgroupsAddr.label  "Haber Grubu:"> 
-<!ENTITY followupAddr.label  "Takip Adresi:"> 
-