Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox
authorSelim Şumlu <selim@sum.lu>
Thu, 26 Dec 2019 17:54:02 +0000
changeset 2342 b0ee35c8c805f4c31ec0761eb004c320a2cf094a
parent 2341 0ce56a07cff580016a9360b188777f77cf12faa1
child 2343 ba7be02d39879783088eaa1277733fade02da5cd
push id1173
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 26 Dec 2019 17:54:06 +0000
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox Localization authors: - Selim Şumlu <selim@sum.lu>
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
toolkit/toolkit/main-window/findbar.ftl
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -37,8 +37,18 @@ CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties=Geometrik özellikler aynı nesnede ve aynı anda canlandırılacağında, ‘transform’ canlandırmaları bu dizicide çalıştırılamaz
 CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations=Aynı anda başlayan geometrik özellik canlandırmalarıyla eşzamanlı olması gerektiğinden, ‘transform’ canlandırmaları bu dizicide çalıştırılamaz
 CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive=Çerçeve ‘transform’ canlandırması için etkin olarak işaretlenmediğinden canlandırma bu dizicide çalıştırılamaz
 CompositorAnimationWarningTransformIsBlockedByImportantRules=Transform ile ilgili özelliklerin üzerinde !important kuralları yazıldığı için transform animasyonu dizicide çalışamıyor
 CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive=Çerçeve ‘opacity’ canlandırması için etkin olarak işaretlenmediğinden canlandırma bu dizicide çalıştırılamaz
 CompositorAnimationWarningHasRenderingObserver=Nesnenin çizim gözcüleri olduğundan (-moz-element veya SVG kırpma/maskeleme) canlandırma bu dizicide çalıştırılamaz
 
 ## LOCALIZATION NOTE: Do not translate zoom, calc(), "transform", "transform-origin: 0 0"
 ZoomPropertyWarning=Bu sayfada standart dışı “zoom” özelliği kullanılıyor. İlgili özellik değerlerinde calc() kullanmayı veya “transform-origin: 0 0” ile birlikte “transform” kullanmayı düşünebilirsiniz.
+
+## LOCALIZATION NOTE(PrincipalWritingModePropagationWarning):
+## Do not translate <html>, <body>, CSS, "writing-mode", "direction", "text-orientation", :root, and "The Principal Writing Mode" because they are technical terms.
+PrincipalWritingModePropagationWarning=<html> elemanı oluşturulurken “writing-mode”, “direction” ve “text-orientation” CSS özelliklerinde kullanılan değerler <body> elemanının hesaplanan değerlerinden alınır, <html> elemanının kendi değerlerinden alınmaz. Bu özellikleri :root CSS pseudo-class'ına atamayı düşünebilirsiniz. Daha fazla bilgi için https://www.w3.org/TR/css-writing-modes-3/#principal-flow adresindeki “The Principal Writing Mode” başlığına bakın.
+
+## LOCALIZATION NOTE(ScrollAnchoringDisabledInContainer):
+## %1$S is an integer value with the total number of adjustments
+## %2$S is a floating point value with the average distance adjusted
+## %3$S is a floating point value with the total adjusted distance
+ScrollAnchoringDisabledInContainer=Bir kaydırma kapsayıcısında kaydırma sabitlemesi devre dışı bırakıldı çünkü çok kısa toplam mesafede (ortalama %2$S px, toplam %3$S px) çok fazla ardışık düzenleme (%1$S) var.
--- a/toolkit/toolkit/main-window/findbar.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/main-window/findbar.ftl
@@ -21,13 +21,13 @@ findbar-highlight-all2 =
   .tooltiptext = Terimin geçtiği her yeri işaretle
 findbar-case-sensitive =
   .label = Büyük-küçük harfe duyarlı
   .accesskey = h
   .tooltiptext = Büyük-küçük harfe duyarlı ara
 findbar-match-diacritics =
   .label = Fonetik işaretleri bul
   .accesskey = F
-  .tooltiptext = Fonetik işaretli harflerle baz harflerini ayrı tut (Örneğin “resume” araması yaptığınızda “résumé” bulunmayacaktır.)
+  .tooltiptext = Fonetik işaretli harflerle baz harflerini ayrı tut (Örneğin “kar” araması yaptığınızda “kâr” bulunmayacaktır.)
 findbar-entire-word =
   .label = Tam sözcükler
   .accesskey = s
   .tooltiptext = Yalnızca tam sözcükleri ara