Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox
authorSelim Şumlu <selim@sum.lu>
Tue, 07 Jan 2020 13:12:37 +0000
changeset 2347 572da8f33597aa9bbcc06ddb302fce3bb9a4f4df
parent 2346 3fef18f650128820b170106d2b78047d55105e7e
child 2348 c47233be6e1bebf2fdfbd8b0d6de2ce326a03a88
push id1178
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 07 Jan 2020 13:12:41 +0000
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox Localization authors: - Selim Şumlu <selim@sum.lu> - Gürkan <gurkan_gullu@outlook.com>
browser/browser/preferences/connection.ftl
dom/chrome/security/security.properties
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/browser/browser/preferences/connection.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/connection.ftl
@@ -30,16 +30,21 @@ connection-proxy-http = HTTP vekil sunuc
   .accesskey = p
 connection-proxy-http-port = Port
   .accesskey = P
 connection-proxy-http-share =
   .label = Tüm iletişim kuralları için bu vekil sunucuyu kullan
   .accesskey = ü
 connection-proxy-ssl = SSL vekil sunucusu
   .accesskey = L
+connection-proxy-http-sharing =
+  .label = FTP ve HTTPS için de bu vekil sunucusunu kullan
+  .accesskey = F
+connection-proxy-https = HTTPS vekil sunucusu
+  .accesskey = H
 connection-proxy-ssl-port = Port
   .accesskey = o
 connection-proxy-ftp = FTP vekil sunucusu
   .accesskey = F
 connection-proxy-ftp-port = Port
   .accesskey = r
 connection-proxy-socks = SOCKS sunucusu
   .accesskey = C
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -1,8 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent = "%1$S" karma görüntü içeriğinin yüklenmesi engellendi
 BlockMixedActiveContent = "%1$S" karma etkin içeriğinin yüklenmesi engellendi
 
 # CORS
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
 CORSDisabled=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS devre dışı.)
@@ -12,20 +16,23 @@ CORSExternalRedirectNotAllowed=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS isteğinin harici yönlendirmesine izin verilmiyor.)
 CORSRequestNotHttp=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS isteği http değil.)
 CORSMissingAllowOrigin=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS üstbilgisi 'Access-Control-Allow-Origin' eksik.)
 CORSMultipleAllowOriginNotAllowed=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: Birden fazla ‘Access-Control-Allow-Origin’ CORS üstbilgisine izin verilmiyor.)
 CORSAllowOriginNotMatchingOrigin=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS üstbilgisi ‘Access-Control-Allow-Origin’, ‘%2$S’ ile eşleşmiyor.)
 CORSNotSupportingCredentials=Cross-Origin isteği engellendi: Same Origin ilkesi, ‘%1$S’ üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Nedeni: ‘Access-Control-Allow-Origin’ CORS header’ı ‘*’ ise kimlik bilgisi desteklenmiyor.)
 CORSMethodNotFound=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS üstbilgisi 'Access-Control-Allow-Methods'ta metot bulunamadı.)
 CORSMissingAllowCredentials=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS üstbilgisi 'Access-Control-Allow-Credentials'ta 'true' bekleniyordu.)
 CORSPreflightDidNotSucceed=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS başlatma kanalı başarısız oldu.)
+CORSPreflightDidNotSucceed2=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS başlatma yanıtı başarısız oldu.)
 CORSInvalidAllowMethod=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS üstbilgisi 'Access-Control-Allow-Methods'ta geçersiz '%2$S' jetonu.)
 CORSInvalidAllowHeader=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS üstbilgisi 'Access-Control-Allow-Headers'ta geçersiz '%2$S' jetonu.)
 CORSMissingAllowHeaderFromPreflight=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS başlangıç kanalındaki CORS üstbilgisi 'Access-Control-Allow-Headers'ta geçersiz '%2$S' jetonu.)
 
+CORSMissingAllowHeaderFromPreflight2=Çapraz köken isteği engellendi: Aynı Köken İlkesi, %1$S üzerindeki uzak kaynağın okunmasına izin vermiyor. (Sebep: CORS başlangıç yanıtındaki ‘Access-Control-Allow-Headers’ CORS üstbilgisine göre ‘%2$S’ üstbilgisine izin verilmiyor.)
+
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security", "HSTS", "max-age" or "includeSubDomains"
 STSUnknownError=Strict-Transport-Security: Site tarafından bildirilen üst bilgi işlenirken bilinmeyen bir hata oluştu.
 STSUntrustworthyConnection=Strict-Transport-Security: Siteye bağlantı güvenilmez olduğu için belirtilen üst bilgi görmezden gelindi.
 STSCouldNotParseHeader=Strict-Transport-Security: Site, başarıyla çözemediğimiz bir üst bilgi belirtti.
 STSNoMaxAge=Strict-Transport-Security: Site, 'max-age' direktifi içermeyen bir üst bilgi belirtti.
 STSMultipleMaxAges=Strict-Transport-Security: Site, birden fazla 'max-age' direktifi içeren bir üst bilgi belirtti.
 STSInvalidMaxAge=Strict-Transport-Security: Site, geçersiz bir 'max-age' direktifi içeren bir üst bilgi belirtti.
 STSMultipleIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Site, birden fazla 'includeSubDomains' direktifi içeren bir üst bilgi belirtti.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -131,17 +131,17 @@ media-device-preferred = Tercih edilen
 media-device-format = Biçim
 media-device-channels = Kanallar
 media-device-rate = Oran
 media-device-latency = Gecikme
 media-capabilities-title = Çoku ortam yetenekleri
 # List all the entries of the database.
 media-capabilities-enumerate = Veritabanını numaralandır
 
-
+##
 
 intl-title = Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme
 intl-app-title = Uygulama ayarları
 intl-locales-requested = İstenen diller
 intl-locales-available = Mevcut diller
 intl-locales-supported = Uygulama dilleri
 intl-locales-default = Varsayılan dil
 intl-os-title = İşletim sistemi
@@ -156,17 +156,17 @@ intl-regional-prefs = Bölgesel tercihler
 ## and for subscribing to browser-internal events.
 ##
 ## See also https://firefox-source-docs.mozilla.org/remote/
 
 remote-debugging-title = Uzaktan hata ayıklama (Chromium protokolü)
 remote-debugging-accepting-connections = Bağlantılar kabul ediliyor mu?
 remote-debugging-url = URL
 
-
+##
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Son { $days } günün çökme raporları
    *[other] Son { $days } günün çökme raporları
   }
@@ -256,16 +256,17 @@ bug-link = bug { $bugNumber }
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = Engellendi. Hata kodu { $failureCode }
 d3d11layers-crash-guard = D3D11 Compositor
 d3d11video-crash-guard = D3D11 Video Çözücüsü
 d3d9video-crash-buard = D3D9 Video Çözücüsü
 d3d9video-crash-guard = D3D9 Video Çözücüsü
 glcontext-crash-guard = OpenGL
+wmfvpxvideo-crash-guard = WMF VPX video çözücüsü
 reset-on-next-restart = Sonraki yeniden başlatmada sıfırla
 gpu-process-kill-button = GPU işlemini sonlandır
 gpu-device-reset = Aygıtı sıfırla
 gpu-device-reset-button = Aygıt sıfırlamayı tetikle
 uses-tiling = Tiling kullanımı
 content-uses-tiling = Tiling kullanımı (içerik)
 off-main-thread-paint-enabled = Off main thread painting etkin
 off-main-thread-paint-worker-count = Off main thread painting işçi sayısı