Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Thunderbird
authorGrk <gu0townkg@relay.firefox.com>
Fri, 23 Sep 2022 14:23:37 +0000
changeset 3283 35eec6f6013c557440691369428cc2e2ba62b00a
parent 3282 0ef877e0d351e6760a26ad0f018b8d3ec9cfee68
child 3284 f8a0de25d957a3a1425e530d84d78cdf5a746102
push id1879
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 23 Sep 2022 14:23:40 +0000
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Thunderbird Co-authored-by: Selim Şumlu <selim@sum.lu> Co-authored-by: Grk <gu0townkg@relay.firefox.com>
chat/matrix.properties
mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
mail/messenger/openpgp/composeKeyStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/keyAssistant.ftl
mail/messenger/openpgp/oneRecipientStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
--- a/chat/matrix.properties
+++ b/chat/matrix.properties
@@ -223,16 +223,17 @@ message.spaceNotSupported=Bu oda desteklenmeyen bir alandır.
 message.encryptionStart=Bu yazışmadkai mesajlar artık uçtan uca şifreleniyor.
 #  %1$S is the name of the user who sent the verification request.
 #  %2$S is the name of the user that is receiving the verification request.
 message.verification.request2=%1$S, %2$S kullanıcısını doğrulamak istiyor.
 #  %1$S is the name of the user who cancelled the verification request.
 #  %2$S is the reason given why the verification was cancelled.
 message.verification.cancel2=%1$S, doğrulamayı şu nedenle iptal etti: %2$S
 message.verification.done=Doğrulama tamamlandı.
+message.decryptionError=Bu iletinin içeriğinin şifresi çözülemedi. Şifreleme anahtarlarını diğer cihazlarınızdan istemek için bu iletiye sağ tıklayın.
 message.decrypting=Şifre çözülüyor...
 message.redacted=İleti gizlendi.
 #  %1$S is the username of the user that reacted.
 #  %2$S is the username of the user that sent the message the reaction was added to.
 #  %3$S is the content (typically an emoji) of the reaction.
 message.reaction=%1$S, %2$S kullanıcısına %3$S ile tepki verdi.
 
 #  Label in the message context menu
--- a/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
+++ b/mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
@@ -175,16 +175,18 @@ menu-manage-keys =
   .label = Anahtar yardımcısı
   .accesskey = A
 menu-view-certificates =
   .label = Alıcıların sertifikalarını göster
   .accesskey = s
 menu-open-key-manager =
   .label = Anahtar yöneticisi
   .accesskey = n
+smime-cert-issue-notification-one = Uçtan uca şifreleme için { $addr } sertifika sorunlarını çözmeniz gerekiyor.
+smime-cert-issue-notification-many = Uçtan uca şifreleme için { $count } alıcının sertifika sorunlarının çözmeniz gerekiyor.
 can-encrypt-smime-notification = S/MIME uçtan uca şifreleme mümkün.
 can-encrypt-openpgp-notification = OpenPGP uçtan uca şifreleme mümkün.
 can-e2e-encrypt-button =
   .label = Şifrele
   .accesskey = e
 
 ## Addressing Area
 
@@ -245,16 +247,17 @@ many-public-recipients-prompt-title = Çok fazla ortak alıcı
 many-public-recipients-prompt-cancel = Göndermekten vazgeç
 many-public-recipients-prompt-send = Yine de gönder
 
 ## Notifications
 
 # Variables:
 # $identity (string) - The name of the used identity, most likely an email address.
 compose-missing-identity-warning = Gönderen adresiyle eşleşen benzersiz kimlik bulunamadı. İleti, mevcut "Gönderen" alanı ve { $identity } kimliğine ait ayarlarla gönderilecek.
+encrypted-bcc-warning = Şifrelenmiş ileti gönderirken Bcc’deki alıcılar tamamen gizlenmez. Tüm alıcılar diğer alıcıları görebilir.
 encrypted-bcc-ignore-button = Anladım
 
 ## Editing
 
 
 # Tools
 
 compose-tool-button-remove-text-styling =
@@ -266,16 +269,20 @@ compose-tool-button-remove-text-styling 
 # removed or is unknown.
 cloud-file-unknown-account-tooltip = Bilinmeyen bir Filelink hesabına yüklendi.
 
 # Placeholder file
 
 # Title for the html placeholder file.
 # $filename - name of the file
 cloud-file-placeholder-title = { $filename } - Filelink Eki
+# A text describing that the file was attached as a Filelink and can be downloaded
+# from the link shown below.
+# $filename - name of the file
+cloud-file-placeholder-intro = { $filename } dosyası Filelink olarak eklendi. Dosyayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
 
 # Template
 
 # A line of text describing how many uploaded files have been appended to this
 # message. Emphasis should be on sharing as opposed to attaching. This item is
 # used as a header to a list, hence the colon.
 cloud-file-count-header =
   { $count ->
@@ -317,16 +324,17 @@ cloud-file-connection-error-title = Bağlantı Hatası
 cloud-file-connection-error = { -brand-short-name } çevrimdışı. { $provider } ile bağlantı kurulamadı.
 # $provider (string) - name of the online storage service that reported the error
 # $filename (string) - name of the file that was renamed and caused the error
 cloud-file-rename-error-title = Yeniden adlandırma hatası
 # $provider (string) - name of the online storage service that reported the error
 cloud-file-rename-not-supported = { $provider } önceden yüklenmiş dosyaların yeniden adlandırılmasını desteklemiyor.
 # $filename (string) - name of the file that was renamed and caused the error
 cloud-file-attachment-error-title = Filelink Ek Hatası
+cloud-file-attachment-error = Bilgisayarınızdaki dosya taşındığı veya silindiği için { $filename } Filelink eki güncellenemedi.
 # $filename (string) - name of the file that was renamed and caused the error
 cloud-file-account-error-title = Filelink Hesap Hatası
 cloud-file-account-error = Filelink hesabı silindiği için Filelink eki { $filename } güncellenemedi.
 
 ## Link Preview
 
 link-preview-title = Bağlantı ön izleme
 link-preview-description = { -brand-short-name }, bağlantıları yapıştırırken gömülü bir ön izleme ekleyebilir.
--- a/mail/messenger/openpgp/composeKeyStatus.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/composeKeyStatus.ftl
@@ -10,8 +10,9 @@ openpgp-compose-key-status-recipient =
   .label = Alıcı
 openpgp-compose-key-status-status =
   .label = Durum
 openpgp-compose-key-status-open-details = Seçilen alıcı için anahtarları yönet…
 openpgp-recip-good = tamam
 openpgp-recip-missing = anahtar yok
 openpgp-recip-none-accepted = kabul edilmiş anahtar yok
 openpgp-compose-general-info-alias-learn-more = Daha fazla bilgi al
+openpgp-compose-alias-status-error = kullanılamaz/bulunamayan takma ad anahtarı
--- a/mail/messenger/openpgp/keyAssistant.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/keyAssistant.ftl
@@ -22,16 +22,23 @@ openpgp-key-assistant-recipients-description-no-issues = Bu ileti şifrelenebilir. Tüm alıcılar için kullanılabilir ve kabul edilmiş anahtarlarınız var.
 # $recipient (String) - The email address of the recipient needing resolution.
 # $numKeys (Number) - The number of keys.
 openpgp-key-assistant-resolve-title =
   { $numKeys ->
     [one] { -brand-short-name }, { $recipient } için aşağıdaki anahtarı buldu.
    *[other] { -brand-short-name }, { $recipient } için aşağıdaki anahtarları buldu.
   }
 openpgp-key-assistant-valid-description = Kabul etmek istediğiniz anahtarı seçin
+# Variables:
+# $numKeys (Number) - The number of available keys.
+openpgp-key-assistant-invalid-title =
+  { $numKeys ->
+    [one] Güncelleme yapmadığınız sürece aşağıdaki anahtar kullanılamaz.
+    *[other] Güncelleme yapmadığınız sürece aşağıdaki anahtarlar kullanılamaz.
+  }
 openpgp-key-assistant-no-key-available = Hiç anahtar mevcut değil.
 openpgp-key-assistant-multiple-keys = Birden fazla anahtar mevcut.
 # Variables:
 # $count (Number) - The number of unaccepted keys.
 openpgp-key-assistant-key-unaccepted =
   { $count ->
     [one] Henüz kabul edilmemiş bir anahtar mevcut.
    *[other] Henüz hiçbiri kabul edilmemiş birden fazla anahtar mevcut.
@@ -52,21 +59,38 @@ openpgp-key-assistant-key-source =
   { $count ->
     [one] Kaynak
    *[other] Kaynaklar
   }
 openpgp-key-assistant-key-collected-attachment = e-posta eki
 openpgp-key-assistant-key-collected-keyserver = anahtar sunucusu
 # Web Key Directory (WKD) is a concept.
 openpgp-key-assistant-key-collected-wkd = Web Anahtarı Dizini
+openpgp-key-assistant-keys-has-collected =
+  { $count ->
+    [one] Henüz kabul edilmemiş bir anahtar bulundu.
+    *[other] Henüz hiçbiri kabul edilmemiş birden fazla anahtar bulundu.
+  }
 openpgp-key-assistant-key-rejected = Bu anahtar daha önce reddedildi.
+openpgp-key-assistant-key-accepted-other = Bu anahtar daha önce farklı bir e-posta adresi için kabul edilmiş.
+# Variables:
+# $recipient (String) - The email address of the recipient needing resolution.
+openpgp-key-assistant-resolve-discover-info = { $recipient } için ek veya güncellenmiş anahtarları çevrimiçi keşfedin veya bir dosyadan içe aktarın.
 
 ## Discovery section
 
 openpgp-key-assistant-discover-title = Çevrimiçi keşif devam ediyor.
+# Variables:
+# $recipient (String) - The email address which we're discovering keys.
+openpgp-key-assistant-discover-keys = { $recipient } anahtarları keşfediliyor…
+# Variables:
+# $recipient (String) - The email address which we're discovering keys.
+openpgp-key-assistant-expired-key-update =
+  Önceden kabul ettiğiniz { $recipient } anahtarlarından biri için güncelleme bulundu.
+  Artık süresi dolmadığı için bu anahtar kullanılabilir.
 
 ## Dialog buttons
 
 openpgp-key-assistant-discover-online-button = Çevrimiçi ortak anahtarları keşfet…
 openpgp-key-assistant-import-keys-button = Ortak anahtarları dosyadan içe aktar…
 openpgp-key-assistant-issue-resolve-button = Çöz…
 openpgp-key-assistant-view-key-button = Anahtarı göster…
 openpgp-key-assistant-recipients-show-button = Göster
--- a/mail/messenger/openpgp/oneRecipientStatus.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/oneRecipientStatus.ftl
@@ -28,11 +28,16 @@ openpgp-key-expired = Süresi dolmuş
 openpgp-intro = { $key } için kullanılabilir ortak anahtarlar
 openpgp-pubkey-import-id = Kimlik: { $kid }
 openpgp-pubkey-import-fpr = Parmak izi: { $fpr }
 openpgp-pubkey-import-intro =
   { $num ->
     [one] Dosya, aşağıda gösterilen ortak anahtarı içeriyor:
    *[other] Dosya, aşağıda gösterilen { $num } ortak anahtarı içeriyor:
   }
+openpgp-pubkey-import-accept =
+  { $num ->
+    [one] Gösterilen tüm e-posta adresleri için dijital imzaları doğrulamak ve iletileri şifrelemek için bu anahtarı kabul ediyor musunuz?
+    *[other] Gösterilen tüm e-posta adresleri için dijital imzaları doğrulamak ve iletileri şifrelemek için bu anahtarları kabul ediyor musunuz?
+  }
 pubkey-import-button =
   .buttonlabelaccept = İçe aktar
   .buttonaccesskeyaccept = İ
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
@@ -1,14 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 e2e-intro-description = Şifrelenmiş veya dijital olarak imzalanmış iletiler göndermek için OpenPGP veya S/MIME gibi bir şifreleme teknolojisini yapılandırmanız gerekir.
 e2e-intro-description-more = OpenPGP kullanımını etkinleştirmek için kişisel anahtarınızı veya S/MIME kullanımını etkinleştirmek için kişisel sertifikanızı seçin. Kişisel anahtar veya sertifikanın gizli anahtarına da sahip olmalısınız.
+e2e-signing-description = Dijital imza sayesinde alıcılar iletinin sizin tarafınızdan gönderildiğini ve içeriğinin değiştirilmediğini doğrulayabilir. Şifrelenmiş iletiler varsayılan olarak her zaman imzalanır.
 e2e-sign-message =
   .label = Şifrelenmemiş iletileri imzala
   .accesskey = f
 e2e-enable-description = İstediğiniz iletiler için şifrelemeyi devre dışı bırakabileceksiniz.
 e2e-advanced-section = Gelişmiş ayarlar
 openpgp-key-user-id-label = Hesap / Kullanıcı kimliği
 openpgp-keygen-title-label =
   .title = OpenPGP Anahtarı Oluştur
@@ -268,16 +269,23 @@ openpgp-personal-yes-label =
   .label = Evet, bu anahtara kişisel anahtar olarak kullan.
 openpgp-copy-cmd-label =
   .label = Kopyala
 
 ## e2e encryption settings
 
 #  $identity (String) - the email address of the currently selected identity
 openpgp-description-no-key = { -brand-short-name }, <b>{ $identity }</b> için kişisel OpenPGP anahtarına sahip değil
+#  $count (Number) - the number of configured keys associated with the current identity
+#  $identity (String) - the email address of the currently selected identity
+openpgp-description-has-keys =
+  { $count ->
+    [one] { -brand-short-name }, <b>{ $identity }</b> ile ilişkili { $count } kişisel OpenPGP anahtarı buldu
+    *[other] { -brand-short-name }, <b>{ $identity }</b> ile ilişkili { $count } kişisel OpenPGP anahtarı buldu
+  }
 #  $key (String) - the currently selected OpenPGP key
 openpgp-selection-status-have-key = Geçerli yapılandırmalarınızda <b>{ $key }</b> anahtar kimliği kullanılıyor
 #  $key (String) - the currently selected OpenPGP key
 openpgp-selection-status-error = Geçerli yapılandırmanızda süresi dolmuş <b>{ $key }</b> anahtarı kullanılıyor.
 openpgp-add-key-button =
   .label = Anahtar ekle…
   .accesskey = e
 e2e-learn-more = Daha fazla bilgi al