Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Thunderbird
authorGrk <gu0townkg@relay.firefox.com>
Fri, 16 Sep 2022 16:10:11 +0000
changeset 3275 0fc35a7716fce7d5c9af6e1f183f10ea1d465c61
parent 3274 c07d539209d0eea3faf0f311e8d37c6318b7fdf7
child 3276 c52c24650fe4f1083c2f96dc07c90194cbfef54e
push id1871
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 16 Sep 2022 16:10:13 +0000
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Thunderbird Co-authored-by: Selim Şumlu <selim@sum.lu> Co-authored-by: Grk <gu0townkg@relay.firefox.com>
chat/matrix.properties
mail/messenger/aboutImport.ftl
mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
mail/messenger/addressbook/vcard.ftl
mail/messenger/appmenu.ftl
mail/messenger/openpgp/keyAssistant.ftl
mail/messenger/openpgp/keyWizard.ftl
mail/messenger/openpgp/msgReadStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
--- a/chat/matrix.properties
+++ b/chat/matrix.properties
@@ -116,16 +116,17 @@ detail.guest=Konuk erişimi: %S
 detail.power=Güç seviyeleri:
 
 # LOCALIZATION NOTE (command.*):
 #  These are the help messages for each command, the %S is the command name
 #  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
 #  the command.
 command.ban=%S &lt;userId&gt; [&lt;sebep&gt;]: userId kullanıcı kimliğine sahip kullanıcıyı isteğe bağlı bir sebep mesajıyla odadan yasaklayın. Kullanıcıları yasaklamak için izin gereklidir.
 command.invite=%S &lt;userId&gt;: Kullanıcıyı odaya davet eder.
+command.kick=%S &lt;userId&gt; [&lt;sebep&gt;]: userId kullanıcı kimliğine sahip kullanıcıyı isteğe bağlı bir sebep mesajıyla odadan atın. Kullanıcıları atmak için izin gereklidir.
 command.nick=%S &lt;görünen_ad&gt;: Görünen adınızı değiştirir.
 command.leave=%S: Mevcut odadan ayrıl.
 command.topic=%S &lt;konu&gt;: Odanın konusunu belirler. Odanın konusunu değiştirmek için izin gerekir.
 command.unban=%S &lt;userId&gt;: Odadan yasaklanan bir kullanıcının yasağını kaldırır. Kullanıcıları yasaklamak için izin gereklidir.
 command.roomname=%S &lt;ad&gt;: Odanın adını belirler. Odanın adını değiştirmek için izin gerekir.
 command.detail=%S: Odanın ayrıntılarını görüntüle.
 command.me=%S &lt;eylem&gt;: Bir eylem gerçekleştir.
 command.msg=%S &lt;userId&gt; &lt;ileti&gt;: Belirtilen kullanıcıya doğrudan ileti gönder.
@@ -166,21 +167,23 @@ message.left=%S odadan ayrıldı.
 #  %1$S is the name of the user who unbanned.
 #  %2$S is the name of the user who got unbanned.
 message.unbanned=%1$S kullanıcısı %2$S kullanıcısının engelini kaldırdı.
 #  %1$S is the name of the user who kicked.
 #  %2$S is the name of the user who got kicked.
 message.kicked=%1$S kullanıcısı %2$S kullanıcısını attı.
 #  Same as message.kicked but with a third parameter for the reason.
 #  %3$S is the reason for the kick.
+message.kickedWithReason=%1$S, %2$S kullanıcısını attı. Sebep: %3$S
 #  %1$S is the name of the user who withdrew invitation.
 #  %2$S is the name of the user whose invitation has been withdrawn.
 message.withdrewInvite=%1$S, %2$S kullanıcısının davetini geri çekti.
 #  Same as message.withdrewInvite but with a third parameter for the reason.
 #  %3$S is the reason the invite was withdrawn.
+message.withdrewInviteWithReason=%1$S, %2$S kullanıcısının davetini geri çekti. Sebep: %3$S
 #  %S is the name of the user who has removed the room name.
 message.roomName.remove=%S oda adını kaldırdı.
 #  %1$S is the name of the user who changed the room name.
 #  %2$S is the new room name.
 message.roomName.changed=%1$S odanın adını %2$S olarak değiştirdi.
 #  %1$S is the name of the user who changed the power level.
 #  %2$S is a list of "message.powerLevel.fromTo" strings representing power level changes separated by commas
 #  power level changes, separated by commas if there are multiple changes.
@@ -219,16 +222,17 @@ message.verification.request2=%1$S, %2$S kullanıcısını doğrulamak istiyor.
 #  %2$S is the reason given why the verification was cancelled.
 message.verification.cancel2=%1$S, doğrulamayı şu nedenle iptal etti: %2$S
 message.verification.done=Doğrulama tamamlandı.
 message.decrypting=Şifre çözülüyor...
 message.redacted=İleti gizlendi.
 #  %1$S is the username of the user that reacted.
 #  %2$S is the username of the user that sent the message the reaction was added to.
 #  %3$S is the content (typically an emoji) of the reaction.
+message.reaction=%1$S, %2$S kullanıcısına %3$S ile tepki verdi.
 
 #  Label in the message context menu
 message.action.requestKey=Anahtarları yeniden iste
 message.action.redact=Gizle
 message.action.report=Mesajı raporla
 message.action.retry=Göndermeyi yeniden dene
 message.action.cancel=Mesajı iptal et
 
--- a/mail/messenger/aboutImport.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutImport.ftl
@@ -127,16 +127,18 @@ calendar-summary-description = "{ $targetCalendar }" adlı yeni bir takvim oluşturulacaktır.
 ## Import dialog
 
 # $progressPercent (string) - percent formatted progress (for example "10%")
 progress-pane-importing2 = İçe aktarılıyor… { $progressPercent }
 # $progressPercent (string) - percent formatted progress (for example "10%")
 progress-pane-exporting2 = Dışa aktarılıyor… { $progressPercent }
 progress-pane-finished-desc2 = Tamamlandı.
 error-pane-title = Hata
+error-message-zip-file-too-big2 = Seçilen zip dosyası 2 GB’den büyük. Lütfen önce dosyayı arşivden çıkarıp bunun yerine çıkarılan klasörden içe aktarın.
+error-message-extract-zip-file-failed2 = Zip dosyası çıkarılamadı. Lütfen elle çıkardıktan sonra klasörden içe aktarın.
 error-message-failed = İçe aktarma beklenmedik bir şekilde başarısız oldu. Hata Konsolu'nda daha fazla bilgi mevcut olabilir.
 error-failed-to-parse-ics-file = Dosyada içe aktarılabilir öğe bulunamadı.
 error-export-failed = Dışa aktarma beklenmedik bir şekilde başarısız oldu. Hata Konsolu'nda daha fazla bilgi mevcut olabilir.
 error-message-no-profile = Profil bulunamadı.
 
 ## <csv-field-map> element
 
 csv-first-row-contains-headers = İlk satır, alan adlarını içerir
--- a/mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
+++ b/mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
@@ -199,16 +199,17 @@ insecure-dialog-confirm-button = Onayla
 # $domain (String): The name of the server where the configuration was found, e.g. rackspace.com.
 exchange-dialog-question = { -brand-short-name }, { $domain } üzerinde hesap kurulum bilgilerinizi buldu. Devam etmek ve hesap bilgilerinizi göndermek ister misiniz?
 exchange-dialog-confirm-button = Giriş yap
 exchange-dialog-cancel-button = Vazgeç
 
 ## Dismiss account creation dialog
 
 exit-dialog-title = Yapılandırılmış E-posta Hesabı Yok
+exit-dialog-description = Kurulumu iptal etmek istediğinizden emin misiniz? { -brand-short-name } bir e-posta hesabı olmadan da çalışır ama birçok özelliği kullanamazsınız.
 account-setup-no-account-checkbox = { -brand-short-name }’ü e-posta hesabı olmadan kullan
   .accesskey = k
 exit-dialog-cancel-button = Kuruluma devam et
   .accesskey = d
 exit-dialog-confirm-button = Kurulumdan çık
   .accesskey = u
 
 ## Alert dialogs
--- a/mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
+++ b/mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
@@ -19,16 +19,18 @@ about-addressbook-toolbar-new-list =
 about-addressbook-toolbar-import =
   .label = İçe aktar
 
 ## Books
 
 all-address-books = Tüm Adres Defterleri
 about-addressbook-books-context-properties =
   .label = Özellikler
+about-addressbook-books-context-edit-list =
+  .label = Listeyi düzenle
 about-addressbook-books-context-synchronize =
   .label = Eşitle
 about-addressbook-books-context-edit =
   .label = Düzenle
 about-addressbook-books-context-print =
   .label = Yazdır…
 about-addressbook-books-context-export =
   .label = Dışa aktar…
--- a/mail/messenger/addressbook/vcard.ftl
+++ b/mail/messenger/addressbook/vcard.ftl
@@ -107,8 +107,11 @@ vcard-org-header = Kurum Özellikleri
 vcard-org-title = Unvan
 vcard-org-role = Rol
 vcard-org-org = Şirket
 
 # Custom properties
 
 vcard-custom-header = Özel Özellikler
 vcard-custom-add = Özel özellik ekle
+vcard-remove-button-title =
+  .title = Kaldır
+vcard-remove-button = Kaldır
--- a/mail/messenger/appmenu.ftl
+++ b/mail/messenger/appmenu.ftl
@@ -28,16 +28,22 @@ appmenu-new-feed =
 appmenu-new-newsgroup =
   .label = Haber grubu
   .accesskey = u
 
 ## New Account / Address Book
 
 appmenu-newab-panel-title =
   .title = Yeni adres defteri
+appmenu-new-carddav =
+  .label = CardDav adres defteri
+  .accesskey = C
+appmenu-new-ldap =
+  .label = LDAP adres defteri
+  .accesskey = L
 
 ## Create
 
 appmenu-create-panel-title =
   .title = Oluştur
 appmenu-create-event =
   .label = Etkinlik
   .accesskey = E
--- a/mail/messenger/openpgp/keyAssistant.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/keyAssistant.ftl
@@ -60,16 +60,17 @@ openpgp-key-assistant-key-collected-wkd = Web Anahtarı Dizini
 openpgp-key-assistant-key-rejected = Bu anahtar daha önce reddedildi.
 
 ## Discovery section
 
 openpgp-key-assistant-discover-title = Çevrimiçi keşif devam ediyor.
 
 ## Dialog buttons
 
+openpgp-key-assistant-discover-online-button = Çevrimiçi ortak anahtarları keşfet…
 openpgp-key-assistant-import-keys-button = Ortak anahtarları dosyadan içe aktar…
 openpgp-key-assistant-issue-resolve-button = Çöz…
 openpgp-key-assistant-view-key-button = Anahtarı göster…
 openpgp-key-assistant-recipients-show-button = Göster
 openpgp-key-assistant-recipients-hide-button = Gizle
 openpgp-key-assistant-cancel-button = Vazgeç
 openpgp-key-assistant-back-button = Geri dön
 openpgp-key-assistant-accept-button = Kabul et
--- a/mail/messenger/openpgp/keyWizard.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/keyWizard.ftl
@@ -82,16 +82,22 @@ openpgp-keygen-abort = OpenPGP anahtar üretimi şu anda devam ediyor. İptal etmek istediğinizden emin misiniz?
 openpgp-key-confirm = { $identity } için ortak ve gizli anahtar oluşturulsun mu?
 
 ## Import Key section
 
 openpgp-import-key-title = Mevcut bir kişisel OpenPGP anahtarını içe aktar
 openpgp-import-key-legend = Önceden yedeklenmiş bir dosya seçin.
 openpgp-import-key-description = Diğer OpenPGP yazılımlarıyla oluşturulan kişisel anahtarları içe aktarabilirsiniz.
 openpgp-import-key-info = Başka yazılımlarda "kişisel anahtar" yerine "kendi anahtarınız", "gizli anahtar", "özel anahtar", "anahtar çifti" gibi terimler de kullanılabilir.
+#  $count (Number) - the number of keys found in the selected files
+openpgp-import-key-list-amount-2 =
+  { $count ->
+    [one] { -brand-short-name } içe aktarılabilecek 1 anahtar buldu.
+    *[other] { -brand-short-name } içe aktarılabilecek { $count } anahtar buldu.
+  }
 openpgp-import-key-list-description = Hangi anahtarların kişisel anahtarlarınınız olarak kullanılacağını onaylayın. Yalnızca kendi oluşturduğunuz ve kendi kimliğinizi gösteren anahtarları kişisel anahtar olarak kullanmalısınız. Bu seçeneği daha sonra Anahtar Özellikleri iletişim kutusundan değiştirebilirsiniz.
 openpgp-import-key-list-caption = Kişisel anahtar olarak işaretlenen anahtarlar Uçtan Uca Şifreleme bölümünde listelenir. Diğerlerine ise Anahtar Yöneticisi'nden ulaşabilirsiniz.
 openpgp-passphrase-prompt-title = Parola gerekli
 #  $identity (String) - the id of the key being imported
 openpgp-passphrase-prompt = Lütfen şu anahtarın kilidini açmak için parolayı girin: { $key }
 openpgp-import-key-button =
   .label = İçe aktarılacak dosyayı seç…
   .accesskey = a
--- a/mail/messenger/openpgp/msgReadStatus.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/msgReadStatus.ftl
@@ -1,72 +1,59 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Message Header Encryption Button
 
 message-header-show-security-info-key = S
-
 #  $type (String) - the shortcut key defined in the message-header-show-security-info-key
 message-security-button =
   .title =
     { PLATFORM() ->
       [macos] İleti güvenliğini göster (⌘ ⌥ { message-header-show-security-info-key })
      *[other] İleti güvenliğini göster (Ctrl+Alt+{ message-header-show-security-info-key })
     }
-
 openpgp-view-signer-key =
   .label = İmzalayan anahtarını görüntüle
 openpgp-view-your-encryption-key =
   .label = Şifre çözme anahtarımı görüntüle
 openpgp-openpgp = OpenPGP
-
 openpgp-no-sig = Dijital imza yok
 openpgp-no-sig-info = Bu ileti, gönderenin sayısal imzasını içermiyor. İmzanın yokluğu, başka birisinin bu e-posta adresinden geliyormuş gibi posta göndermesi ihtimalini doğurur. Hatta iletinin ağ üzerinde değiştirilmesi dahi mümkündür.
 openpgp-uncertain-sig = Belirsiz dijital imza
 openpgp-invalid-sig = Geçersiz dijital imza
 openpgp-good-sig = İyi dijital imza
-
 openpgp-sig-uncertain-no-key = Bu ileti bir dijital imza içeriyor ama imzanın doğru olup olmadığı belirsiz. İmzayı doğrulamak için gönderenin ortak anahtarını edinmeniz gerekir.
 openpgp-sig-uncertain-uid-mismatch = Bu ileti bir dijital imza içeriyor ama bir uyuşmazlık tespit edildi. İleti, imzalayanın ortak anahtarıyla eşleşmeyen bir e-posta adresinden gönderilmiş.
 openpgp-sig-uncertain-not-accepted = Bu ileti dijital bir imza içeriyor ama imzalayanın anahtarını kabul edip etmeyeceğinize henüz karar vermediniz.
 openpgp-sig-invalid-rejected = Bu ileti bir dijital imza içeriyor ama imzalayan anahtarı daha önce reddettiniz.
 openpgp-sig-invalid-technical-problem = Bu ileti bir dijital imza içeriyor ama teknik bir hata tespit edildi. İleti bozuk veya başka birisi tarafından değiştirilmiş.
 openpgp-sig-valid-unverified = Bu ileti, daha önce kabul ettiğiniz bir anahtara ait geçerli bir dijital imza içeriyor. Ancak anahtarın gerçekten göndericiye ait olup olmadığını henüz doğrulamadınız.
 openpgp-sig-valid-verified = Bu ileti, doğrulanmış bir anahtara ait geçerli bir dijital imza içeriyor.
 openpgp-sig-valid-own-key = Bu ileti, kişisel anahtarınıza ait geçerli bir dijital imza içeriyor.
-
 openpgp-sig-key-id = İmzalayan anahtar kimliği: { $key }
 openpgp-sig-key-id-with-subkey-id = İmzalayan anahtar kimliği: { $key } (Alt anahtar kimliği: { $subkey })
-
 openpgp-enc-key-id = Şifre çözme anahtarı kimliğiniz: { $key }
 openpgp-enc-key-with-subkey-id = Şifre çözme anahtarı kimliğiniz: { $key } (Alt anahtar kimliği: { $subkey })
-
 openpgp-enc-none = İleti şifrelenmemiş
 openpgp-enc-none-label = Bu ileti gönderilmeden önce şifrelenmedi. Internet üzerinden gönderilen şifrelenmemiş bilgiler başkaları tarafından görülebilir.
-
 openpgp-enc-invalid-label = İleti çözülemedi
 openpgp-enc-invalid = Bu ileti size gönderilmeden önce şifrelenmiş, fakat çözülemedi.
-
 openpgp-enc-clueless = Bu şifreli iletide bilinmeyen hatalar var.
-
 openpgp-enc-valid-label = İleti şifrelenmiş
-
+openpgp-enc-valid = Bu ileti size gönderilmeden önce şifrelendi. Şifreleme, iletinin yalnızca istenen alıcılar tarafından okunabilmesini sağlar.
 openpgp-unknown-key-id = Bilinmeyen anahtar
-
 openpgp-other-enc-additional-key-ids = Ayrıca, ileti aşağıdaki anahtarların sahiplerine şifrelenmiştir:
 openpgp-other-enc-all-key-ids = İleti, aşağıdaki anahtarların sahiplerine şifrelenmiştir:
-
 openpgp-message-header-encrypted-ok-icon =
   .alt = Şifre çözme başarılı
 openpgp-message-header-encrypted-notok-icon =
   .alt = Şifre çözme başarısız
-
 openpgp-message-header-signed-ok-icon =
   .alt = İyi imza
 # Mismatch icon is used for notok state as well
 openpgp-message-header-signed-mismatch-icon =
   .alt = Kötü imza
 openpgp-message-header-signed-unknown-icon =
   .alt = Bilinmeyen imza durumu
 openpgp-message-header-signed-verified-icon =
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
@@ -221,29 +221,33 @@ openpgp-key-details-structure-tab =
 openpgp-key-details-uid-certified-col =
   .label = Kullanıcı kimliği / Onaylayan
 openpgp-key-details-key-id-label = Anahtar kimliği
 openpgp-key-details-id-label =
   .label = Kimlik
 openpgp-key-details-key-type-label = Türü
 openpgp-key-details-key-part-label =
   .label = Anahtar bölümü
+openpgp-key-details-attr-upgrade-sec = Güvenli olmayan özellikleri yükseltmelisiniz.
+openpgp-key-details-attr-upgrade-pub = Bu anahtarın sahibinden güvenli olmayan özellikleri yükseltmesini istemelisiniz.
+openpgp-key-details-upgrade-ok = Anahtar başarıyla yükseltildi. Yükseltilmiş ortak anahtarı yazıştığınız kişilerle paylaşmalısınız.
 openpgp-key-details-algorithm-label =
   .label = Algoritma
 openpgp-key-details-size-label =
   .label = Boyut
 openpgp-key-details-created-label =
   .label = Oluşturma
 openpgp-key-details-created-header = Oluşturma
 openpgp-key-details-expiry-label =
   .label = Süre sonu
 openpgp-key-details-expiry-header = Süre sonu
 openpgp-key-details-usage-label =
   .label = Kullanım
 openpgp-key-details-fingerprint-label = Parmak izi
+openpgp-key-details-legend-secret-missing = (!) ile işaretlenmiş anahtarlar için gizli anahtar kullanılamaz.
 openpgp-key-details-sel-action =
   .label = Eylem seçin…
   .accesskey = E
 openpgp-card-details-close-window-label =
   .buttonlabelaccept = Kapat
 openpgp-acceptance-label =
   .label = Kabul durumunuz
 openpgp-acceptance-rejected-label =
@@ -261,16 +265,18 @@ openpgp-personal-no-label =
   .label = Hayır, kişisel anahtarım olarak kullanma.
 openpgp-personal-yes-label =
   .label = Evet, bu anahtara kişisel anahtar olarak kullan.
 openpgp-copy-cmd-label =
   .label = Kopyala
 
 ## e2e encryption settings
 
+#  $identity (String) - the email address of the currently selected identity
+openpgp-description-no-key = { -brand-short-name }, <b>{ $identity }</b> için kişisel OpenPGP anahtarına sahip değil
 #  $key (String) - the currently selected OpenPGP key
 openpgp-selection-status-have-key = Geçerli yapılandırmalarınızda <b>{ $key }</b> anahtar kimliği kullanılıyor
 #  $key (String) - the currently selected OpenPGP key
 openpgp-selection-status-error = Geçerli yapılandırmanızda süresi dolmuş <b>{ $key }</b> anahtarı kullanılıyor.
 openpgp-add-key-button =
   .label = Anahtar ekle…
   .accesskey = e
 e2e-learn-more = Daha fazla bilgi al