Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox
authorSelim Şumlu <selim@sum.lu>
Fri, 20 Dec 2019 10:53:48 +0000
changeset 2341 0ce56a07cff580016a9360b188777f77cf12faa1
parent 2340 721386fc13ade313fd8309bb36583f39aa2afea1
child 2342 b0ee35c8c805f4c31ec0761eb004c320a2cf094a
push id1172
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 20 Dec 2019 10:53:52 +0000
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox Localization authors: - Selim Şumlu <selim@sum.lu>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -99,18 +99,18 @@ cfr-whatsnew-fx70-body = Bu güncellemede İzlenme Koruması özelliğini geliştirdik ve sitelere kaydolurken güvenli parola üretmeyi daha da kolaylaştırdık.
 cfr-whatsnew-tracking-protect-title = Kendinizi takipçilerden koruyun
 cfr-whatsnew-tracking-protect-body = { -brand-short-name }, internette yaptıklarınızı izleyen çoğu sosyal medya takipçisini ve siteler arası takipçiyi engeller.
 cfr-whatsnew-tracking-protect-link-text = Raporunuzu görün
 # This string is displayed before a large numeral that indicates the total
 # number of tracking elements blocked. Don’t add $blockedCount to your
 # localization, because it would result in the number showing twice.
 cfr-whatsnew-tracking-blocked-title =
   { $blockedCount ->
-    [one] Engellediğimiz takipçi sayısı
-    *[other] Engellediğimiz takipçi sayısı
+    [one] Engellenen takipçi
+    *[other] Engellenen takipçiler
   }
 cfr-whatsnew-tracking-blocked-subtitle = { DATETIME($earliestDate, month: "long", year: "numeric") } tarihinden beri
 cfr-whatsnew-tracking-blocked-link-text = Raporu görüntüle
 cfr-whatsnew-lockwise-backup-title = Parolalarınızı yedekleyin
 cfr-whatsnew-lockwise-backup-body = Giriş yaptığınız her yerden ulaşabileceğiniz, güvenli parolalar oluşturun.
 cfr-whatsnew-lockwise-backup-link-text = Yedeklemeyi aç
 cfr-whatsnew-lockwise-take-title = Parolalarınızı yanınızda taşıyın
 cfr-whatsnew-lockwise-take-body = { -lockwise-brand-short-name } mobil uygulaması, yedeklediğiniz parolalara her yerden güvenle ulaşmanızı sağlar.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -369,16 +369,18 @@ OrientationEventWarning=Yönelim sensörü kullanımı eskimiştir.
 ProximityEventWarning=Yakınlık sensörü kullanımı eskimiştir.
 AmbientLightEventWarning=Ortam ışığı sensörü kullanımı eskimiştir.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
 IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=indexedDB.open’a aktarılan seçeneklerde ‘storage’ özniteliğinin kullanımı yakında kaldırılacaktır. Kalıcı depolamaya ulaşmak için onun yerine navigator.storage.persist() kullanın.
 DOMQuadBoundsAttrWarning=DOMQuad.bounds yerine artık DOMQuad.getBounds() kullanılmalıdır
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Desteklenmeyen entryType'lar görmezden geliniyor: %S.
 AllEntryTypesIgnored=Geçerli entryTypes yok. Kayıttan vazgeçiliyor.
 
+# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
+
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface yalnızca test amaçlı bir öznitelikdir ve bu da test amaçlı kullanımdan kaldırma mesajıdır.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() yalnızca test amaçlı bir yöntemdir ve bu da test amaçlı kullanımdan kaldırma mesajıdır.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute yalnızca test amaçlı bir yöntemdir ve bu da test amaçlı kullanımdan kaldırma mesajıdır.
 # LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
 CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=CreateImageBitmap içinde CanvasRenderingContext2D kullanımı kaldırılmıştır.
@@ -388,21 +390,26 @@ MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=mozRequestFullScreen() kullanımdan kaldırılmıştır.
 MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenchange kullanımdan kaldırılmıştır.
 # LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
 MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenerror kullanımdan kaldırılmıştır.
 # LOCALIZATION NOTE(External_AddSearchProviderWarning): Do not translate AddSearchProvider.
 External_AddSearchProviderWarning=AddSearchProvider kullanımdan kaldırıldı.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MouseEvent.mozPressure" and "PointerEvent.pressure".
 MouseEvent_MozPressureWarning=MouseEvent.mozPressure kullanımdan kaldırıldı. Onun yerine PointerEvent.pressure kullanın.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, align, numalign and denomalign.
+MathML_DeprecatedAlignmentAttributesWarning=MathML öznitelikleri “align”, “numalign” ve “denomalign” kullanımdan kaldırılmış değerlerdir ve ileride tamamen kaldırılacaklardır.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and bevelled.
+MathML_DeprecatedBevelledAttribute=MathML özniteliği “bevelled” kullanımdan kaldırılmıştır ve ileride tamamen kaldırılabilir.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate thin, medium, thick and linethickness.
+MathML_DeprecatedLineThicknessValueWarning=linethickness özniteliği için “thin”, “medium” ve “thick” kullanımdan kaldırılmış değerlerdir ve ileride tamamen kaldırılacaklardır.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate small, normal, big and mathsize.
+MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning=mathsize özniteliği için “small”, “normal” ve “big” kullanımdan kaldırılmış değerlerdir ve ileride tamamen kaldırılacaklardır.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate veryverythinmathspace, verythinmathspace,
 # thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace and MathML.
+MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning=MathML uzunlukları için “veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” ve “veryverythickmathspace” kullanımdan kaldırılmış değerlerdir ve ileride tamamen kaldırılacaklardır.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate title, text, url as they are the names of JS properties.
 WebShareAPI_Failed=Paylaşma işlemi başarısız oldu.
 WebShareAPI_Aborted=Paylaşma işlemi iptal edildi.