suite/chrome/mailnews/messenger.properties
author Selim Şumlu <selim@sum.lu>
Tue, 04 Aug 2020 18:16:09 +0000
changeset 2648 f7f31ec35f02cc506fdc069bc29990a5253f100a
parent 374 9137f5234ffbc34e55f3382c802e064325cde2ec
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox Co-authored-by: Selim Şumlu <selim@sum.lu>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
renameFolder=Dizin ismini değiştir…
compactFolder=Bu dizini sıkıştır
removeAccount=Hesabı sil…
removeFolder=Dizini sil
newFolderMenuItem=Dizin…
newSubfolderMenuItem=Alt dizin…
newFolder=Yeni dizin…
newSubfolder=Yeni alt dizin…
folderProperties=Dizin özellikleri
getMessages=İleti alma
getMessagesFor=Hesap postalarını indir
getNextNMessages=Sonraki %S haber iletisini indir
advanceNextPrompt=%S dizinindeki bir sonraki okumamış iletiye geçmek ister misiniz?
titleNewsPreHost=açık
titleMailPreHost=for
replyToSender=Göndereni yanıtla
reply=Yanıtla
EMLFiles=Posta dosyaları
OpenEMLFiles=İletiyi aç
# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
defaultSaveMessageAsFileName=message.eml
SaveMailAs=İletiyi farklı kaydet
SaveAttachment=Eki kaydet
SaveAllAttachments=Tüm ekleri kaydet
ChooseFolder=Dizin seç
LoadingMessageToPrint=İleti yazdırmak için yükleniyor…
MessageLoaded=Posta yüklendi…
PrintingMessage=İleti yazdırılıyor…
PrintPreviewMessage=İleti yazdırma önizleme…
PrintingContact=Adresler yazdırılıyor…
PrintPreviewContact=Adres yazdırma önizlemesi…
PrintingAddrBook=Adres defteri yazdırılıyor…
PrintPreviewAddrBook=Adres defteri yazdırma önizleme…
PrintingComplete=Tamamlandı.
PreviewTitle=%S - %S
LoadingMailMsgForPrint=(İçerik yazdırma için yükleniyor)
LoadingMailMsgForPrintPreview=(İçerik yazdırma önizleme için yükleniyor)
saveAttachmentFailed=Ek kaydedilemedi. Lütfen dizin ismini kontrol edip tekrar deneyiniz.
saveMessageFailed=Posta Kaydedilemedi. Lütfen dosya ismini kontrol edin ve tekrar deneyiniz.
fileExists=%S aynısı var. Üstüne yazmak ister misiniz?

downloadingNewsgroups=Haber Grupları çevrim dışı kullanımı için indiriliyor
downloadingMail=Postalar çevrim dışı kullanımı için indiriliyor
sendingUnsent=Gönderilmemiş postaları gönder

folderExists=Aynı isimli dizin bulundu. Lütfen değişik isim girin.
folderCreationFailed=Dizin oluşturulamadı çünkü dosya ismi desteklenmeyen karakterlerden oluşuyor. Lütfen farklı bir isim verin ve tekrar deneyin.

compactingFolder=%S dizinlerini sıkıştır…
doneCompacting=Dizinlerin sıkıştırılması tamamlandı
autoCompactAllFoldersTitle=Dizinleri sıkıştır
autoCompactAllFolders=Disk alanı açmak için yerel ve çevrim dışı dizinlerinizi İşlemlendirmek ister misiniz?
autoCompactAlwaysAskCheckbox=Dizinleri otomatik sıkıştırmadan önce bana hep sor
compactNowButton=Şimdi &sıkıştır

confirmFolderDeletionForFilter=Dizini silmek '%S' ile ilgili süzgeçleri kaldıracak. Bu dizini silmek istediğinizden emin misiniz?
alertFilterChanged=Bu dizinle ilişkili süzgeçler yenilenecektir.
filterDisabled=Dizin '%S' bulunamadı, dizinle uyumlaşan süzgeç kaldırıldı.
filterFolderDeniedLocked=Bu Posta dizin için süzgeçlenemedi '%S' çünkü başka işlem işlem halindedir.
parsingFolderFailed=%S dizi bazı işlemler tarafından kullanımda olduğu için açılamıyor. Lütfen işlemlerin bitmesini bekleyip tekrar deneyin.
deletingMsgsFailed=%S dizini içindeki iletilerin silinmesi imkansız çünkü bazı işlemler tarafından kullanımda. Lütfen işlemlerin bitmesini bekleyip tekrar deneyin.
alertFilterCheckbox=Beni bir daha uyarma.
compactFolderDeniedLock=Dizin '%S' işlemlenemedi çünkü başka işlem işlem halindedir. Lütfen sonra deneyin.
compactFolderWriteFailed=Dizin '%S' işlemlenemedi çünkü dizine yazılamadı. Lütfen dizine yazma izni olduğunuzu veya yeterli disk alanı olduğunu kontrol edip tekrar deneyiniz.
filterFolderWriteFailed=Postalar dizinlere süzgeçlenemedi '%S' çünkü dizine yazılamadı. Yeterli disk alanı ve yazma izninizi kontrol edip tekrar deneyiniz.
copyMsgWriteFailed=İleti '%S' dizinine taşınamadı veya kopyalanamadı, çünkü dosyaya yazma işlemi hatalı. Daha fazla boş yer yapmak için, dosya menüsünden ilk önce 'çöpü boşalt' seçin, sonra 'Dosya sıklaştır' ve sonra tekrar deneyin.
cantMoveMsgWOBodyOffline=Çevrim dışı çalışırken, çevrim dışı kullanımı için indirdiğiniz iletileri taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. İleti penceresindeki Dosya menüsünü seçin ve çevrim dışı seçeneğini seçin ve sonra çevrim içi çalışın, ve işlemi tekrar edin.
operationFailedFolderBusy=The operation failed because another operation is using the folder. Please wait for that operation to finish and then try again.
folderRenameFailed=Dizin tekrar isimlendirilemedi. Ya isim geçerli değil yada dizin için izniniz yok.
# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%2$S hesabındaki %1$S dizininde
# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed='%1$S' dizinindeki iletilerin filtrelenmesinden sonra gelen postada bir hata oluştu. %2$S uygulamasını kapatmanız ve INBOX.msf dosyasını silmeniz gerekebilir.

mailboxTooLarge=%S dizini dolu ve hiçbir ileti yerel olarak kayıt yapılamıyor. Bekleyen iletileri okuyabilmeniz için, eski iletileri veya gereksiz olan iletileri kaldırıp, yeni yer kazanabilirsiniz.
errorGettingDB=%S dosyasının özet dosyası açılamadı. Belki sabit diskte bir hata meydana geldi, belki de dosya yolu çok uzun.

defaultServerTag=(Öntanımlı)

# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
messageUnread=Okunmamış
messageHasFlag=Yıldızlı
messageHasAttachment=Ekli
messageJunk=Gereksiz
messageExpanded=Genişletildi
messageCollapsed=Daraltıldı

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<tanımlanmadı>
smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Hiçbiri
smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, mevcutsa
smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
smtpServer-SecureAuthentication-Type-false=Hayır
smtpServer-SecureAuthentication-Type-true=Evet
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Sunucuyu sil
smtpServers-confirmServerDeletion=Sunucuyu silmek istediğinizden emin misiniz? \n %S

# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
authNo=No authentication
authOld=Password, original method (insecure)
authPasswordCleartextInsecurely=Password, transmitted insecurely
authPasswordCleartextViaSSL=Normal password
authPasswordEncrypted=Encrypted password
authKerberos=Kerberos / GSSAPI
authExternal=TLS Certificate
authNTLM=NTLM
authAnySecure=Any secure method (deprecated)
authAny=Any method (insecure)

# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=Haber sunucusu (NNTP)
# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=POP posta sunucusu
# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=IMAP posta sunucusu
serverType-none=Posta kutusu
# LOCALIZATION NOTE(serverType-movemail): DONT_TRANSLATE
serverType-movemail=Unix Movemail

sizeColumnTooltip=Boyutuna göre sırala
sizeColumnHeader=Boyut
linesColumnTooltip=Satırlara göre sırala
linesColumnHeader=Satır

# status feedback stuff
documentDone=
documentLoading=İleti yükleniyor…

unreadMsgStatus=Okunmayan: %S
selectedMsgStatus=Seçilmiş: %S
totalMsgStatus=Toplam: %S

# localized folder names

localFolders=Yerel Dizinler

# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=Gelen
trashFolderName=Çöp
sentFolderName=Giden
draftsFolderName=Taslak
templatesFolderName=Öntanımlılar
outboxFolderName=Giden
junkFolderName=Gereksiz
archivesFolderName=Arşivler

# Error message for special folder deletion on imap accounts
# LOCALIZATION NOTE (specialFolderDeletionErr): Do not translate "IMAP" in the line below
specialFolderDeletionErr=Özel dizinin silinmesine %S IMAP hesapları için izin verilmedi.
specialFolderDeletionErrTitle=Özel bir dizini sil

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=En düşük
priorityLow=Düşük
priorityNormal=Normal
priorityHigh=Yüksek
priorityHighest=En yüksek

#Group by date thread pane titles
today=Bugün
yesterday=Dün
lastWeek=Geçen hafta
twoWeeksAgo=İki hafta önce
older=Eski posta

#Grouped By Tags
untaggedMessages=Etiketsiz iletiler

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=Durum yok

#Grouped by priority
noPriority=Öncelik yok

#Grouped by has attachments
noAttachments=Ek yok
attachments=Ekler

#Grouped by flagged
notFlagged=Yıldızsız
groupFlagged=Yıldızlı

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=Tüm etiketleri sil
mailnews.labels.description.1=Önemli
mailnews.labels.description.2=İş
mailnews.labels.description.3=Kişisel
mailnews.labels.description.4=Yapılacaklar
mailnews.labels.description.5=Sonra

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=Yanıtlandı
forwarded=İletildi
new=Yeni
read=Okunmuş
flagged=Yıldızlı

# for junk status picker in search and mail views
junk=Gereksiz

# for junk score origin picker in search and mail views
junkScoreOriginPlugin=Eklenti
junkScoreOriginFilter=Süzgeç
junkScoreOriginWhitelist=Beyaz liste
junkScoreOriginUser=Kullanıcı
junkScoreOriginImapFlag=IMAP etiketi

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=Eklentisi var

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=Etiket

# mailnews.js
mailnews.send_default_charset=ISO-8859-9
mailnews.view_default_charset=ISO-8859-9

# generate display names in last first order
# valid mail.addr_book.displayName.lastnamefirst are: true or false
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=false

# the format for "mail.addr_book.quicksearchquery.format" is:
# @V == the escaped value typed in the quick search bar in the addressbook
#
# note, changing this might require a change to SearchNameOrEmail.label
# in messenger.dtd
#
# LOCALIZATION NOTE - please add phonetic names as below when "mail.addr_book.show_phonetic_fields" is true
# "?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V)(PhoneticFirstName,c,@V)(PhoneticLastName,c,@V))"
#
mail.addr_book.quicksearchquery.format=?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V))

# valid mail.addr_book.show_phonetic_fields are: true or false
mail.addr_book.show_phonetic_fields=false

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Chistian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=0
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=
# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
mailnews.search_date_leading_zeros=true

# offline msg 
nocachedbodybody=İleti gövdesi çevrim dışı kullanım için sunucudan indirilmemiş. İletiyi okumak için ağa bağlanıp, Dosya menüsünden Çevrim dışı şıkkını seçin ve sonra Çevrim içi çalış seçin. Daha sonra hangi iletilerin veya dizinlerin çevrim dışındayken okumak istediğinizi seçebilirsiniz. Bunun için, Dosya menüsünden Çevrim dışı, ardından Eşzamanlama şıkkını seçin. Disk alanı bölümünden büyük iletilerin indirilmesini engelleyebilirsiniz.

# accountCentral
mailnews.account_central_page.url=chrome://messenger/content/msgAccountCentral.xul
# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
mailAcctType=Posta
newsAcctType=Haber

# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>Bu Postayı görüntülemek için açık hatta olmanız gerekir</TITLE>

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=Abonelikten çıkmayı onaylayın
confirmUnsubscribeText=%S aboneliğinden çıkmak istediğinizden emin misiniz?

# msgHdrViewOverlay.js
deleteAttachments=Aşağıdaki ekler sürekli olarak iletilerden silinecek:\n\n %S \nBu işlemi tekrar geri alamazsınız. Devam etmek istiyor musunuz?
detachAttachments=Aşağıdaki ekler başarılı bir şekilde kaydedildi ve ilerde de sürekli olarak bu iletiden silinecek:\n%S\nBu işlemi tekrar geri alamazsınız. Devam etmek istiyor musunuz?
deleteAttachmentFailure=Seçili eklentiler silinemedi.

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

# This is the heading for the attachment summary when printing an email
attachmentsPrintHeader=Attachments:

# Connection Error Messages
101=Bilinmeyen hata
102=%S sunucusuna bağlanılamadı.
103=Sunucuya bağlanamadı %S; bağlantı izini verilmedi.
104=%S sunucusuna bağlantı zamanı aştı.

# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
biffNotification_message=%1$S yeni posta var
biffNotification_messages=%1$S yeni posta var

# LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
# %1$S is the number of new messages
# %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
# %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
macBiffNotification_message=%2$S: %1$S yeni ileti.
macBiffNotification_messages=%2$S: %1$S yeni ileti.
macBiffNotification_messages_extra=%2$S: %1$S yeni ileti ve %3$S daha.
# Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
macBiffNotification_separator=, 

# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
quotaUsedFree=Kullanılan: %S KB, Toplam: %S KB
quotaPercentUsed=%%%S dolu

# for message views
confirmViewDeleteTitle=Onayla
confirmViewDeleteMessage=Bu görünümü silmek istediğinizden emin misiniz?

# for virtual folders
confirmSavedSearchDeleteTitle=Delete Saved Search
confirmSavedSearchDeleteMessage=Kayıtlı aramaları silmek istediğinizden emin misiniz?
confirmSavedSearchDeleteButton=&Delete Saved Search

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=%1$S %2$S için gerekli olan parolanızı girin:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=Mai Sunucu Parolası gerekli

# for checking if the user really wants to open lots of messages
openWindowWarningTitle=Onayla
openWindowWarningText=%S iletinin açılması yavaş olabilir. Devam edelim mi?

# for warning the user that a tag he's trying to create already exists
tagExists=Aynı etiket daha önceden kullanılmış.

# for checking if the user really wants to delete the adaptive filter training set
confirmResetJunkTrainingTitle=Onayla
confirmResetJunkTrainingText=Öğrenme verilerini sıfırlamak istediğinizden emin misiniz?

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=%S için Düzenleme Kayıt Arama Özellikleri

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=Arama dosyalarını kaydetmek için bir dizin seçmeniz gerekli.

# These are displayed in the message and folder pane windows
# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
byteAbbreviation2=%.*f bytes
kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
megaByteAbbreviation2=%.*f MB
gigaByteAbbreviation2=%.*f GB

# Error message if message for a message id wasn't found
errorOpenMessageForMessageIdTitle=Posta kimliği açılırken hata oluştu
errorOpenMessageForMessageIdMessage=%S ileti numarasına ait ileti bulunamadı

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=E-posta Kandırmaca Uyarısı
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl1=%1$S bu iletinin bir sahtekârlık girişimi olduğunu düşünüyor. Bu, ziyaret etmek istediğiniz sayfayı taklit ediyor olabilir. Yasal sitelerin çoğu rakamlar yerine alan adı kullanıyor. %2$S konumunu ziyaret etmek istediğinizden emin misiniz?
confirmPhishingUrl2=%1$S bu iletinin bir sahtekârlık girişimi olduğunu düşünüyor. Bu, ziyaret etmek istediğiniz sayfayı taklit ediyor olabilir. %2$S konumunu ziyaret etmek istediğinizden emin misiniz?

#LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
alwaysLoadRemoteContentForSender=%1$S adresinden gelen uzak içeriği her zaman yüklemek için buraya tıklayın.

# Strings for growl notifications on Mac OS X
growlNotification=Yeni ileti

# mailCommands.js
emptyJunkTitle=Onayla
emptyJunkMessage=Gereksiz posta dizinindeki iletileri ve alt dizinlerini düzenli olarak silmek istediğinizden emin misiniz?
emptyJunkDontAsk=Tekrar sorma.
emptyTrashTitle=Onayla
emptyTrashMessage=Çöp posta dizinindeki iletileri ve alt dizinlerini tamamen silmek istediğinizden emin misiniz?
emptyTrashDontAsk=Tekrar sorma.

# junkCommands.js
junkAnalysisPercentComplete=Gereksiz ileti analizi durumu: %S
processingJunkMessages=Gereksiz iletiler işleniyor

# tabmail: warning when closing multiple tabs (as in browser)
tabs.closeWarningTitle=Kapatma onayı
tabs.closeWarning=Pencere %S açık sekme içeriyor. Pencereyi ve sekmeleri kapatmak istiyor musunuz?
tabs.closeButton=Bütün sekmeleri kapa&t
tabs.closeWarningPromptMe=Çok sayıda sekme kapatılırken beni uyar.

# Messenger bootstrapping messages
fileNotFoundTitle = Dosya bulunamadı
#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
fileNotFoundMsg = %S dosyası bulunamıyor.

applyToCollapsedMsgsTitle=Bir araya getirilmiş dizilimlerdeki iletilerin silinmesini onayla
applyToCollapsedMsgs=Uyarı. Bu işlem bir araya getirilmiş dizilimlerdeki iletileri silecektir
applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Bir araya getirilmiş dizilimlerdeki iletileri silmeden önce bana hep sor
applyNowButton=Uygula

mailServerLoginFailedTitle=Giriş başarısız
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
# translation where you wish to display the hostname of the server to which
# login failed.
mailServerLoginFailed=%S sunucusu girişi başarısız.
mailServerLoginFailedRetryButton=Yeni&den dene
mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Yeni parola giriniz