suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
author Selim Şumlu <selim@sum.lu>
Sun, 18 Oct 2020 13:44:34 +0000
changeset 2726 94810dd7e8b1494209b42c36f116e6204d45ebf5
parent 374 9137f5234ffbc34e55f3382c802e064325cde2ec
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox Co-authored-by: Selim Şumlu <selim@sum.lu>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the Mailing list dialog
#
emptyListName=Bir liste adı girmelisiniz.
lastFirstFormat=%S, %S
firstLastFormat=%S %S  

newContactTitle=Yeni adres
# %S will be the card's display name
newContactTitleWithDisplayName=%S için yeni adres
editContactTitle=Adresi düzenle
# %S will be the card's display name
editContactTitleWithDisplayName=%S adresini düzenle
# don't translate vCard
editVCardTitle=Kartviziti düzenle
# %S will be the card's display name, don't translate vCard
editVCardTitleWithDisplayName=%S için kartvizit düzenle

## LOCALIZATION NOTE (cardRequiredDataMissingMessage):  do not localize \n
cardRequiredDataMissingMessage=Bu öğelerden en az birisini girmelisiniz:\nE-posta adresi, Adınız, Soyadınız, Ekran isminiz ve Kurum.
cardRequiredDataMissingTitle=Gerekli bilgi eksik
incorrectEmailAddressFormatMessage=E-posta adresiniz kullanıcı@makina adresi şeklinde olmalıdır.
incorrectEmailAddressFormatTitle=Geçersiz e-posta biçemi

viewListTitle=Posta listesi: %S
mailListNameExistsTitle=Posta listesi önceden mevcut
mailListNameExistsMessage=Bu isimde bir posta listesi önceden mevcut.

# used in the addressbook
confirmDeleteMailingListTitle=Haberleşme listesini kaldır
confirmDeleteAddressbookTitle=Adres defterini kaldır
confirmDeleteAddressbook=Seçilen adres defterini silmek istediğinizden emin misiniz?
confirmDeleteCollectionAddressbook=Eğer bu adres defteri silinirse %S adresleri tutamaz. Seçili adres defterini silmek istediğinizden emin misiniz?
confirmDeleteMailingList=Seçilen posta listesini silmek istediğinizden emin misiniz?
confirmDeleteListsAndContacts=Seçilen adresi ve posta listesini silmek istediğinizden emin misiniz?
confirmDeleteMailingLists=Seçilen posta listesini silmek istediğinizden emin misiniz?

propertyPrimaryEmail=E-posta
propertyListName=İsim listesi
propertySecondaryEmail=Ek e-posta
propertyScreenName=Ekran adı
propertyNickname=Takma adı
propertyDisplayName=Görüntülenecek isim
propertyWork=İş
propertyHome=Ev
propertyFax=Faks
propertyCellular=Cep Telefonu
propertyPager=Çağrı cihazı
propertyBirthday=Doğum günü
propertyCustom1=Özel 1
propertyCustom2=Özel 2
propertyCustom3=Özel 3
propertyCustom4=Özel 4

## LOCALIZATION NOTE (dateformat)
## Only used if the year isn't present and should be in the format used by Date.toLocaleFormat
## see http://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/Date/toLocaleFormat
## %B is the month's localized name and %e is the day of the month [1-31]
## Separators (a space, dash, etc.) can be used
dateformat=%e %B

## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateAndZip): 
## %1$S is city, %2$S is state, %3$S is zip
cityAndStateAndZip=%1$S, %2$S %3$S
## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip): 
## %1$S is city, %2$S is state
cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip): 
## %1$S is city or state, %2$S is zip
cityOrStateAndZip=%1$S %2$S

stateZipSeparator=

prefixTo=Kime
prefixCc=Cc
prefixBcc=Bcc
emptyEmailAddCard=Ana e-posta adresi olmayan kart eklenemez
emptyEmailAddCardTitle=Kart eklenemiyor
addressBook=Adres defteri

browsePhoto=Resim

# mailnews.js
ldap_2.servers.pab.description=Kişisel adres defteri
ldap_2.servers.history.description=Toplanmış adresler
## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.oe.description is only used on Windows)
ldap_2.servers.oe.description=OE adresleri
## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
ldap_2.servers.osx.description=Mac OS X adres defteri

# status bar stuff
## LOCALIZATION NOTE (totalContactStatus): 
## %1$S is address book name, %2$S is card count
totalContactStatus=%1$S içindeki toplam adres: %2$S
## LOCALIZATION NOTE (matchesFound):  do not localize %S
noMatchFound=Eşleşen kelime bulunamadı
matchFound=1 eşleşen bulundu
matchesFound=%S eşleşme bulundu

## LOCALIZATION NOTE (contactsCopied): Semi-colon list of plural forms
## %1$S is the number of contacts that were copied. This should be used multiple
## times wherever you need it. Do not replace by %S.
contactsCopied=%1$S adres kopyalandı;%1$S adres kopyalandı

## LOCALIZATION NOTE (contactsMoved): Semi-colon list of plural forms
## %1$S is the number of contacts that were moved. This should be used multiple
## times wherever you need it. Do not replace by %S.
contactsMoved=%1$S adres taşındı;%1$S adres taşındı

# LDAP directory stuff
invalidName=Lütfen geçerli bir isim giriniz.
invalidHostname=Lütfen geçerli sunucu ismini giriniz.
invalidPortNumber=Lütfen geçerli bir port numarası giriniz.
invalidResults=Lütfen sonuçlar alanında geçerli bir numara giriniz.
abReplicationOfflineWarning=LDAP yönetimini çalıştırabilmeniz için çevrim içi olmanız gereklidir.
abReplicationSaveSettings=Dizini indirmeden önce tercihlerin kayıt edilmesi gereklidir.

# For importing / exporting
ExportAddressBookTitle=Adres defterini dışarı aktar
LDIFFiles=LDIF
CSVFiles=Virgülle ayrılmış
TABFiles=Sekme İle ayrılmış
VCFFiles=vCard
failedToExportTitle=Dışa aktarım başarısız
failedToExportMessageNoDeviceSpace=Adres defteri verme işlemi başarısız, aygıtta yer yok.
failedToExportMessageFileAccessDenied=Adres defteri verilirken hata, dosyaya erişim reddedildi.

# For getting authDN for replication using dlg box
AuthDlgTitle=Adres Defteri LDAP Güncelleştirmesi
AuthDlgDesc=Dizin sunucusuna erişebilmek için, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

# LOCALIZATION NOTE(joinMeInThisChat)
# use + for spaces
joinMeInThisChat=Join+me+in+this+Chat.

# For printing
headingHome=Ev
headingWork=İş
headingOther=Diğer
headingPhone=Telefon
headingDescription=Açıklama
headingAddresses=Adresler

# For address books
newAddressBookTitle=Yeni adres defteri
renameAddressBookTitle=Adres defteri özellikleri

# For corrupt .mab files
corruptMabFileTitle=Bozuk adres defteri dosyası
corruptMabFileAlert=Bir (Dosya %1$S) adres defteri dosyası okunamadı.  Yeni bir %2$S dosya oluşturulacak ve eski dosyaların %3$S adında yedek dosyası  aynı dizin altında kaydedilecek.

# For locked .mab files
lockedMabFileTitle=Adres defteri dosyası yüklenemiyor
lockedMabFileAlert=%S adres defteri dosyası yüklenemiyor. Salt okunur veya başka bir program tarafından kullanımda olabilir. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.