mail/chrome/messenger/messenger.properties
author Selim Şumlu <selim@sum.lu>
Sat, 18 Jan 2020 12:53:14 +0000
changeset 2356 cda917daa7eca598c950efd7410945678ec4ca46
parent 2290 1a75df6e1cdbca524b659187d2b1d010f2c731ba
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Firefox Localization authors: - Selim Şumlu <selim@sum.lu> - Gürkan <gurkan_gullu@outlook.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
#

# LOCALIZATION NOTE(statusMessage):
# Do not translate the words %1$S and %2$S below. Place the word %1$S where the
# account name should appear and %2$S where the status message should appear.
# EXAMPLE: Jim's Account: Downloading messages...
statusMessage=%1$S: %2$S

removeAccount=Hesabı sil…
newFolderMenuItem=Dizin…
newSubfolderMenuItem=Alt dizin…
newFolder=Yeni dizin…
newSubfolder=Yeni alt dizin…
markFolderRead=Dizini okundu olarak işaretle;Dizinleri okundu olarak işaretle
markNewsgroupRead=Haber grubunu okundu olarak işaretle;Haber gruplarını okundu olarak işaretle
folderProperties=Dizin özellikleri
newTag=Yeni etiket…
# LOCALIZATION NOTE (getNextNewsMessages): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of news messages to get.
getNextNewsMessages=Sonraki #1 yeni iletiyi indir
advanceNextPrompt=%S dizinindeki bir sonraki okumamış iletiye geçilsin mi?
titleNewsPreHost=:
replyToSender=Göndereni yanıtla
reply=Yanıtla
EMLFiles=Posta dosyaları
OpenEMLFiles=İletiyi aç
# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
defaultSaveMessageAsFileName=ileti.eml
# LOCALIZATION NOTE(longMsgSubjectTruncator): A suffix string appended to the filename
# (created from message subject) if it needed to be truncated due to length.
longMsgSubjectTruncator=...
SaveMailAs=İletiyi farklı kaydet
SaveAttachment=Eki kaydet
SaveAllAttachments=Tüm ekleri kaydet
DetachAttachment=Eki sil
DetachAllAttachments=Tüm ekleri sil
ChooseFolder=Dizin seç
LoadingMessageToPrint=İleti yazdırmak için yükleniyor…
MessageLoaded=İleti yüklendi…
PrintingMessage=İleti yazdırılıyor…
PrintPreviewMessage=İleti yazdırması ön izleniyor…
PrintingContact=Kişi yazdırılıyor…
PrintPreviewContact=Kişi yazdırması ön izleniyor…
PrintingAddrBook=Adres defteri yazdırılıyor…
PrintPreviewAddrBook=Adres defteri yazdırması ön izleniyor…
PrintingComplete=Tamamlandı.
PreviewTitle=%S - %S
LoadingMailMsgForPrint=(İçerik yazdırma için yükleniyor)
LoadingMailMsgForPrintPreview=(Yazdırma ön izlemesi için içerik yükleniyor)
saveAttachmentFailed=Ek kaydedilemedi. Lütfen dosya ismini kontrol edip tekrar deneyin.
saveMessageFailed=İleti kaydedilemedi. Lütfen dosya ismini kontrol edin ve daha sonra tekrar deneyin.
fileExists=%S zaten mevcut. Üstüne yazmak ister misiniz?
# LOCALIZATION NOTE(failedToReadFile): %1$S is replaced by the file name, %2$S is replaced by the reason the file load failed.
failedToReadFile=%1$S dosyası okunamadı. sebep: %2$S

downloadingNewsgroups=Haber grupları çevrimdışı kullanımı için indiriliyor
downloadingMail=Postalar çevrimdışı kullanımı için indiriliyor
sendingUnsent=Gönderilmemiş iletiler gönderiliyor

folderExists=Aynı isme sahip bir dizin zaten mevcut. Lütfen farklı bir isim girin.
# LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
confirmDuplicateFolderRename='%2$S' dizininde zaten '%1$S' adında bir alt dizin var. Bu dizini yeni '%3$S' adını kullanarak taşımak ister misiniz?
folderCreationFailed=Dizin oluşturulamadı çünkü belittiğiniz dizin isminde tanınmayan bir karakter var. Lütfen farklı bir isim verin ve tekrar deneyin.

compactingFolder=%S dizini sıkıştırılıyor…
# LOCALIZATION NOTE(compactingDone): %1$S is the compaction gain.
compactingDone=Sıkıştırma tamamlandı. (Yaklaşık %1$S kazanıldı.)
autoCompactAllFoldersTitle=Dizinleri sıkıştır
# LOCALIZATION NOTE(autoCompactAllFoldersText): %1$S is the compaction gain.
autoCompactAllFoldersText=Disk alanı açmak için tüm yerel ve çevrimdışı dizinlerinizi sıkıştırmak ister misiniz? Yaklaşık %1$S kazanacaksınız.
autoCompactAlwaysAskCheckbox=Dizinleri otomatik sıkıştırmadan önce her zaman bana sor
compactNowButton=Ş&imdi sıkıştır

# LOCALIZATION NOTE(autoCompactAllFoldersMsg): %1$S will be replaced by size gain of the compaction (including the unit), %2$S will be replaced by application name
autoCompactAllFoldersMsg=Sildiğiniz iletiler diskten temizlenebilir. Bu işlem yaklaşık %1$S disk alanı kazandırır. %2$S uygulamasının bunu size sormadan kendiliğinden yapmasını isterseniz için aşağıdaki seçeneği işaretleyin.
autoCompactNeverAskCheckbox=Silinen iletileri otomatik olarak temizle ve bana sorma.
proceedButton=&Devam et

confirmFolderDeletionForFilter='%S' dizinini silerseniz dizinle ilişkili süzgeçler devre dışı bırakılacaktır. Bu dizini silmek istediğinizden emin misiniz?
alertFilterChanged=Bu dizinle ilişkili süzgeçler güncellenecektir.
filterDisabled='%S' dizini bulunamadığı için dizinle ilişkili süzgeçler devre dışı bırakılacak. Dizinin mevcut olduğunu ve süzgeçlerin geçerli bir hedef dizine işaret ettiğini kontrol edin.
filterFolderDeniedLocked=İletiler '%S' dizinine süzülemedi çünkü başka bir işlem sürüyor.
parsingFolderFailed=%S dizini açılamıyor çünkü diğer işlemler tarafından kullanımda. Lütfen işlemin bitmesini bekleyin ve dizini tekrar seçin.
deletingMsgsFailed=%S dizinindeki iletiler silinemiyor çünkü dizin başka bir işlem tarafından kullanımda. Lütfen işlemin bitmesini bekleyip tekrar deneyin.
alertFilterCheckbox=Beni bir daha uyarma.
compactFolderDeniedLock='%S' dizini sıkıştırılamadı çünkü başka işlem sürüyor. Lütfen sonra tekrar deneyin.
compactFolderWriteFailed=Dizine yazılamadığı için '%S' dizini sıkıştırılamadı. Yeterli disk alanı bulunduğunu veya dosya sistemine yazma izniniz olduğunu kontrol ettikten sonra yeniden deneyin.
compactFolderInsufficientSpace=Bazı dizinler (örn. '%S') yeterli disk alanı olmadığından sıklaştırılamadı. Lütfen bazı dosyaları silin ve yeniden deneyin.
filterFolderHdrAddFailed='%S' dizinindeki iletiler süzülemez çünkü ileti eklenirken bir hata oluştu. Dizinin düzgün görüntülendiğini doğrulayın veya dizin özelliklerinden onarmayı deneyin.
filterFolderWriteFailed=İletiler '%S' dizinine süzülemedi çünkü dizine yazılamadı. Yeterli disk alanına ve dosya sistemine yazma iznine sahip olduğunuzu kontrol edip tekrar deneyin.
copyMsgWriteFailed=Dizine yazma işlemi başarısız olduğu için iletiler '%S' dizinine taşınamadı veya kopyalanamadı. Diskte yer açmak için için Dosya menüsünden önce "Çöpü boşalt"ı, sonra "Dizinleri sıklaştır"ı seçin ve ardından tekrar deneyin.
cantMoveMsgWOBodyOffline=Çevrimdışı çalışırken, çevrim dışı kullanımı için indirdiğiniz iletileri taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. İleti penceresindeki Dosya menüsünü seçin ve çevrim dışı seçeneğini seçin ve sonra çevrim içi çalışın, ve işlemi tekrar edin.
operationFailedFolderBusy=Başka bir işlem bu dizini kullanmakta olduğu için işlem başarısız oldu. Lütfen ilgili işlemin tamamlanmasını bekleyip tekrar deneyin.
folderRenameFailed=Dizin tekrar isimlendirilemedi. Ya isim geçerli değil yada dizin için izniniz yok.
# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%2$S sunucusundaki %1$S
# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed='%1$S' dizinindeki iletilerin filtrelenmesinden sonra gelen postada bir hata oluştu. %2$S uygulamasını kapatmanız ve INBOX.msf dosyasını silmeniz gerekebilir.

mailboxTooLarge=%S dizini dolu ve yeni iletileri depolayamıyor. Yeni iletilere yer açmak için eski veya gereksiz iletileri silin ve dizini sıkıştırın.
outOfDiskSpace=Yeni iletileri indirmek için yeterli disk alanı yok. Yeniden denemeden önce eski iletileri silmeyi, çöp kutusunu boşaltmayı ve posta dizinlerinizi sıkıştırmayı deneyin.
errorGettingDB=%S dosyasının özet dosyası açılamadı. Belki sabit diskte bir hata meydana geldi, belki de dosya yolu çok uzun.
defaultServerTag=(Varsayılan)

# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
messageUnread=Okunmamış
messageHasFlag=Yıldızlı
messageHasAttachment=Eki var
messageJunk=Gereksiz
messageExpanded=Genişletildi
messageCollapsed=Daraltıldı

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<tanımlanmadı>
smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Hiçbiri
smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, mevcutsa
smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Sunucuyu sil
smtpServers-confirmServerDeletion=Bu sunucuyu silmek istediğinizden emin misiniz?: \n %S

# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
authNo=Yetkilendirme yok
authOld=Parola, özgün yöntem (güvensiz)
authPasswordCleartextInsecurely=Parola, güvensiz aktarım
authPasswordCleartextViaSSL=Normal parola
authPasswordEncrypted=Şifrelenmiş parola
authKerberos=Kerberos / GSSAPI
authExternal=TLS sertifkası
authNTLM=NTLM
authOAuth2=OAuth2
authAnySecure=Herhangi bir güvenli yöntem (eski)
authAny=Herhangi bir yöntem (güvensiz)

# OAuth2 window title
# LOCALIZATION NOTE(oauth2WindowTitle):
# %1$S is the username (or full email address) used for authentication.
# %2$S is the hostname of the account being authenticated.
oauth2WindowTitle=%2$S üzerindeki %1$S kimlik bilgilerini girin

# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=Haber sunucusu (NNTP)
# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=POP posta sunucusu
# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=IMAP posta sunucusu
serverType-none=Yerel posta kutusu
# LOCALIZATION NOTE(serverType-movemail): DONT_TRANSLATE
serverType-movemail=Unix Movemail

sizeColumnTooltip2=Boyuta göre sırala
sizeColumnHeader=Boyut
linesColumnTooltip2=Satıra göre sırala
linesColumnHeader=Satır

# LOCALIZATION NOTE (getMsgButtonTooltip): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word "%S" in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
getMsgButtonTooltip=Yeni %S iletilerini al
# Used to separate email addresses in a list. Note the trailing space ', '
getMsgButtonTooltip.listSeparator=,\u00A0

# status feedback stuff
documentDone=
documentLoading=İleti yükleniyor…

# LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
# Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
autosyncProgress=İleti eşzamanlamasi %1$S kaynak: %2$S…

unreadMsgStatus=Okunmayan: %S
selectedMsgStatus=Seçilmiş: %S
totalMsgStatus=Toplam: %S

# localized folder names

localFolders=Yerel dizinler

# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=Gelen
trashFolderName=Çöp
sentFolderName=Giden
draftsFolderName=Taslaklar
templatesFolderName=Şablonlar
outboxFolderName=Gönderilmemiş
junkFolderName=Gereksiz
archivesFolderName=Arşivler

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=En düşük
priorityLow=Düşük
priorityNormal=Normal
priorityHigh=Yüksek
priorityHighest=En yüksek

#Group by date thread pane titles
today=Bugün
yesterday=Dün
lastWeek=Geçen hafta
last7Days=Son 7 gün
twoWeeksAgo=İki hafta önce
last14Days=Son 14 gün
older=Eski posta
futureDate=Gelecek

#Grouped By Tags
untaggedMessages=Etiketsiz iletiler

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=Durum yok

#Grouped by priority
noPriority=Öncelik yok

#Grouped by has attachments
noAttachments=Ek yok
attachments=Ekler

#Grouped by starred
notFlagged=Yıldızsız
groupFlagged=Yıldızlı

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=Tüm etiketleri sil
mailnews.labels.description.1=Önemli
mailnews.labels.description.2=İş
mailnews.labels.description.3=Kişisel
mailnews.labels.description.4=Yapılacak
mailnews.labels.description.5=Sonra

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=Yanıtlandı
forwarded=İletildi
new=Yeni
read=Okunmuş
flagged=Yıldızlı

# for junk status picker in search and mail views
junk=Gereksiz

# for junk score origin picker in search and mail views
junkScoreOriginPlugin=Yan uygulama
junkScoreOriginFilter=Süzgeç
junkScoreOriginWhitelist=Beyaz liste
junkScoreOriginUser=Kullanıcı
junkScoreOriginImapFlag=IMAP etiketi

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=Eki var

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=Etiketler

# LOCALIZATION NOTE(andOthers):
# for multiple authors, add this abbreviation to the first author to indicate
# there are more; for the From column in the threadpane message list.
andOthers=ve diğerleri

# mailnews.js
mailnews.send_default_charset=UTF-8
mailnews.view_default_charset=ISO-8859-9

# whether to generate display names in last first order
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.displayName.lastnamefirst):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=false

# whether to also show phonetic fields in the addressbook
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.show_phonetic_fields):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.show_phonetic_fields=false

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Christian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=0
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=
# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
mailnews.search_date_leading_zeros=true

# offline msg
nocachedbodybody2=Bu iletini gövdesi çevrimdışı okunmak üzere sunucudan indirilmedi. Bu iletiyi okumak için ağa tekrar bağlanarak Dosya menüsüne gidin ve Çevrimdışı Çalış seçeneğinin işaretini kaldırın. Gelecekte hangi ileti veya dizinlerin çevrimdışı olarak okunabileceğini seçebilirsiniz. Bunu yapmak için Dosya menüsüne gidin ve Şimdi İndir/Eşitle seçeğini işaretleyin. Büyük boyutlu iletilerin indirilmesini önlemek adına disk alanı ayarını değiştirebilirsiniz.

# accountCentral
mailnews.account_central_page.url=chrome://messenger/content/msgAccountCentral.xul
# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
mailAcctType=Posta
newsAcctType=Haber
feedsAcctType=Beslemeler

# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>Bu iletiyi görüntülemek için çevrim içi olun</TITLE>\n

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=Abonelikten çıkmayı onaylayın
confirmUnsubscribeText=%S aboneliğinden çıkmak istediğinizden emin misiniz?
confirmUnsubscribeManyText=Bu haber grubunun aboneliğinden çıkmak istediğinizden emin misiniz?
restoreAllTabs=Tüm sekmeleri geri yükle

confirmMarkAllFoldersReadTitle=Tüm dizinleri okundu olarak işaretle
confirmMarkAllFoldersReadMessage=Bu hesabın tüm dizinlerindeki tüm iletileri okundu olarak işaretlemek istediğinizden emin misiniz?

# LOCALIZATION NOTE(junkBarMessage): %S is brand
junkBarMessage=%S bu iletinin gereksiz olduğunu düşünüyor.
junkBarButton=Gereksiz değil
junkBarButtonKey=G
junkBarInfoButton=Daha fazla bilgi
junkBarInfoButtonKey=D

# LOCALIZATION NOTE(remoteContentBarMessage): %S is brand
remoteContentBarMessage=Gizliliğinizi korumak için %S bu iletideki uzak içeriği engelledi.
remoteContentPrefLabel=Seçenekler
remoteContentPrefAccesskey=S
remoteContentPrefLabelUnix=Tercihler
remoteContentPrefAccesskeyUnix=T

# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowResource): %S is origin
remoteAllowResource=%S konumundan uzak içeriğe izin ver
# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowAll): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of origins
remoteAllowAll=Yukarıdaki #1 kökenli uzak içeriğe izin ver;Yukarıdaki #1 kökenden gelen uzak içeriğe izin ver

phishingBarMessage=İleti, sahtekârlık girişimi olabilir.
phishingBarPrefLabel=Seçenekler
phishingBarPrefAccesskey=S
phishingBarPrefLabelUnix=Tercihler
phishingBarPrefAccesskeyUnix=T

mdnBarIgnoreButton=İsteği görmezden gel
mdnBarIgnoreButtonKey=n
mdnBarSendReqButton=Alındı onayı gönder
mdnBarSendReqButtonKey=A

draftMessageMsg=Bu ileti bir taslaktır.
draftMessageButton=Düzenle
draftMessageButtonKey=T

# msgHdrViewOverlay.js
openLabel=
openLabelAccesskey=O
saveLabel=Farklı kaydet…
saveLabelAccesskey=A
detachLabel=Ayır…
detachLabelAccesskey=y
deleteLabel=Sil
deleteLabelAccesskey=S
openFolderLabel=Bulunduğu klasörü aç
openFolderLabelAccesskey=B
deleteAttachments=Aşağıdaki ekler bu iletiden kalıcı olarak silinecek:\n%S\nBu işlem geri alınamaz. Devam etmek istiyor musunuz?
detachAttachments=Aşağıdaki ekler başarıyla kaydedildi ve bu iletiden kalıcı olarak silinecekler:\n%S\nBu işlem geri alınamaz. Devam etmek istiyor musunuz?
deleteAttachmentFailure=Seçili ekler silinemedi.
emptyAttachment=Bu ek boş gözüküyor.\nGönderen kişiden bunu teyit edebilirsiniz.\nBazen kurumsal anti-virüs programları ve ateş duvarları ekleri kaldırabiliyor.
externalAttachmentNotFound=Bu ayrılmış dosya veya bağlantı eki bu konumda bulunamadı veya erişilebilir değil.

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 ek;#1 ek

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountSingle): This is the format for the
# attachment header when a message has only one attachment. This is separate
# from attachmentCount above, since attachmentCountSingle typically ends with a
# colon.
attachmentCountSingle=1 ek:

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeUnknown): The string to show for the total
# size of all attachments when none of the attachments' sizes can be detected.
attachmentSizeUnknown=bilinmeyen boyut

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeAtLeast): The string to show for the total
# size of all attachments when at least one (but not all) of the attachments'
# sizes can't be detected. %1$S is the formatted size.
attachmentSizeAtLeast=en az %1$S

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

# This is the heading for the attachment summary when printing an email
attachmentsPrintHeader=Ekler:

# Connection Error Messages
# LOCALIZATION NOTE(unknownHostError): %S is the server name
unknownHostError=%S sunucusuna bağlanılamadı.
# LOCALIZATION NOTE(connectionRefusedError): %S is the server name
connectionRefusedError=Sunucuya bağlanamadı %S; bağlantı izini verilmedi.
# LOCALIZATION NOTE(netTimeoutError): %S is the server name
netTimeoutError=%S sunucusuna bağlantı zamanı aştı.
# LOCALIZATION NOTE(netResetError): %S is the server name
netResetError=%S sunucusuyla bağlantı sıfırlandı.
# LOCALIZATION NOTE(netInterruptError): %S is the server name
netInterruptError=%S sunucusuyla bağlantı kesildi.

recipientSearchCriteria=Konu veya alıcı içeriyorsa:
fromSearchCriteria=Konu veya gönderen içerirse:

# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages
biffNotification_message=%1$S yeni posta var
biffNotification_messages=%1$S yeni posta var

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_message=%1$S hesabına %2$S yeni ileti geldi

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_messages=%1$S hesabına %2$S yeni ileti geldi

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
# This is UNIX only
newMailNotification_messagetitle=%1$S, gönderen %2$S

# LOCALIZATION NOTE(newMailAlert_message):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the name of the account, #2 is the number of new messages
newMailAlert_message=#1 #2 yeni ileti aldı;#1 #2 yeni ileti aldı

# LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
# %1$S is the number of new messages
# %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
# %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
macBiffNotification_message=%2$S: %1$S yeni ileti.
macBiffNotification_messages=%2$S: %1$S yeni ileti.
macBiffNotification_messages_extra=%2$S: %1$S yeni ileti ve %3$S daha.
# Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
macBiffNotification_separator=,\u00A0

# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
quotaUsedFree=Kullanılan: %S KB, Toplam: %S KB
quotaPercentUsed=%%%S dolu
# for quota in main window (commandglue.js)
percent=%%%S
quotaTooltip=IMAP sınırı: %S KB (kullanılan) / %S KB (toplam). Ayrıntıları öğrenmek için tıklayın.

# for message views
confirmViewDeleteTitle=Onayla
confirmViewDeleteMessage=Bu görünümü silmek istediğinizden emin misiniz?

# for virtual folders
confirmSavedSearchTitle=Silmeyi onayla
confirmSavedSearchDeleteMessage=Kayıtlı aramaları silmek istediğinizden emin misiniz?

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=%1$S %2$S için gerekli olan parolanızı girin:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=Posta sunucusu parolası gerekli

# for checking if the user really wants to open lots of messages in separate windows.
openWindowWarningTitle=Onayla
# LOCALIZATION NOTE (openWindowWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openWindowWarningConfirmation=#1 ileti açmak yavaş olabilir. Devam edilsin mi?;#1 ileti açmak yavaş olabilir. Devam edilsin mi?

# for checking if the user really wants to open lots of messages in tabs.
openTabWarningTitle=Onayla
# LOCALIZATION NOTE (openTabWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openTabWarningConfirmation=#1 ileti açmak yavaş olabilir. Devam edilsin mi?;#1 ileti açmak yavaş olabilir. Devam edilsin mi?

# for warning the user that a tag they're trying to create already exists
tagExists=Aynı etiket daha önceden kullanılmış.

# title of the edit tag dialog
editTagTitle=Etiketi düzenle

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=%S için Düzenleme Kayıt Arama Özellikleri
# LOCALIZATION NOTE (foldersChosen): #1 number of chosen folders
virtualFolderSourcesChosen=#1 dizin seçildi;#1 dizin seçildi

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=Kayıtlı arama dizini araması yapmak için en az bir dizin seçmelisiniz.

# These are displayed in the message and folder pane windows
# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
byteAbbreviation2=%.*f bayt
kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
megaByteAbbreviation2=%.*f MB
gigaByteAbbreviation2=%.*f GB

## LOCALIZATION NOTE(folderWithAccount):
## This is used to show folder name together with an account name.
## %1$S = folder name
## %2$S = account name
folderWithAccount=%1$S - %2$S
## LOCALIZATION NOTE(folderWithUnreadMsgs):
## This is a concatenation of two strings to compose a folder label with unread messages.
## %1$S = folder name
## %2$S = count of unread messages
folderWithUnreadMsgs=%1$S (%2$S)
## LOCALIZATION NOTE(summarizedValue):
## This string shows an indication that the value shown is actually a summary
## accumulated from all subfolders.
## %S = summarized value from all subfolders
folderSummarizedSymbolValue=▾%S
## LOCALIZATION NOTE(subfoldersExplanation):
## This is a tooltip message shown on the values in the numeric folder pane columns.
## %1$S = is the count of messages having the respective property, found in the folder under mouse cursor
## %2$S = is the count of messages having the respective property, found in subfolders of the folder under mouse cursor
subfoldersExplanation=Bu klasörde %1$S, alt klasörlerde %2$S

# Error message if message for a message id wasn't found
errorOpenMessageForMessageIdTitle=Posta kimliği açılırken hata oluştu
errorOpenMessageForMessageIdMessage=%S ileti numarasına ait ileti bulunamadı

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=E-posta Kandırmaca Uyarısı
linkMismatchTitle=Bağlantı uyuşmazlığı tespit edildi
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl=%1$S bu iletinin bir sahtekârlık girişimi olduğunu düşünüyor. Bu, ziyaret etmek istediğiniz sayfayı taklit ediyor olabilir. %2$S konumunu ziyaret etmek istediğinizden emin misiniz?
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name of indicated host, %2$S is the host name of the actual host.
confirmPhishingUrlAlternate=Az önce tıkladığınız bağlantı, bağlantı metninde yazılandan farklı bir siteye gidiyor. Bu yöntem, bazen bağlantıyı tıklayıp tıklamadığınızı izlemek için kullanılır, ama aynı zamanda bir aldatmaca olabilir.\n\nBağlantı metni, bağlantının %1$S adresine gideceğini söylüyordu ama %2$S adresine gidiyor.
#LOCALIZATION NOTE $1$S is the host name of the indicated host.
confirmPhishingGoAhead=Yine de %1$S adresine git
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name that was displayed to the user.
confirmPhishingGoDirect=%1$S adresine git

# Check for Updates
# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
# Which one is used depends on Update process state.
updatesItem_default=Güncellemeleri kontrol et…
updatesItem_defaultFallback=Güncellemeleri kontrol et…
updatesItem_default.accesskey=G
updatesItem_downloading=%S indiriliyor…
updatesItem_downloadingFallback=Güncelleme indiriliyor…
updatesItem_downloading.accesskey=y
updatesItem_resume=%S indirmesine devam et…
updatesItem_resumeFallback=Güncellemeyi indirmeyi sürdür…
updatesItem_resume.accesskey=d
updatesItem_pending=İndirilen güncellemeyi şimdi uygula…
updatesItem_pendingFallback=İndirilen güncellemeyi şimdi uygula…
updatesItem_pending.accesskey=y

# Folder Pane Header Title Strings
folderPaneModeHeader_all=Bütün dizinler
folderPaneModeHeader_unread=Okunmamış dizinler
folderPaneModeHeader_unread_compact=Okunmamış dizinler - Yoğun görünüm
folderPaneModeHeader_favorite=Favori dizinler
folderPaneModeHeader_favorite_compact=Favori dizinler - Yoğun görünüm
folderPaneModeHeader_recent=Son kullanılan dizinler
folderPaneModeHeader_recent_compact=Son kullanılan dizinler - Yoğun görünüm
folderPaneModeHeader_smart=Birleşik dizinler
unifiedAccountName=Birleşik dizinler

# Copy / Move to Folder Again
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
moveToFolderAgain="%1$S" dizinine yeniden taşı
moveToFolderAgainAccessKey=d
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
# copyToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
copyToFolderAgain="%1$S" dizinine yeniden kopyala
copyToFolderAgainAccessKey=d

#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
mdnBarMessageNormal=%1$S bu iletiyi okuduğunuzda bilgilendirilmek istedi.
#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
mdnBarMessageAddressDiffers=%1$S bu iletiyi okuduğunuzda %2$S adresinden bilgilendirilmek istedi.

# mailCommands.js
emptyJunkFolderTitle="%S" dizinini boşalt
emptyJunkFolderMessage=Gereksiz dizinindeki alt dizinlerle birlikte tüm iletiler silinsin mi?
emptyJunkDontAsk=Tekrar sorma.
emptyTrashFolderTitle="%S" dizinini boşalt
emptyTrashFolderMessage=Çöp dizinindeki alt dizinlerle birlikte tüm iletiler silinsin mi?
emptyTrashDontAsk=Tekrar sorma.

# junkCommands.js
junkAnalysisPercentComplete=Gereksiz ileti analizi durumu: %S
processingJunkMessages=Gereksiz iletiler işleniyor

# Messenger bootstrapping messages
fileNotFoundTitle = Dosya bulunamadı
#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
fileNotFoundMsg = %S dosyası bulunamıyor.

fileEmptyTitle = Boş dosya
#LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
fileEmptyMsg = %S dosyası boştur.

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
# forms of the word "more" as used after the number of addresses
# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrs=#1 kişi daha;#1 kişi daha

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrsTooltip): semicolon separated list of
# plural forms of the phrase ", and #1 more" as used in the tooltip text
# of the more widget displayed in the header pane (see headerMoreAddrs).
# English has two identical forms here, so it will construct strings that
# look like (for example) ", and 1 more" or ", and 20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrsTooltip=ve #1 tane daha;ve #1 tane daha

# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
# used for the fallback case if a header-specific localization is not
# available.
headertoFieldMe=Bana

# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "from" header of the message header pane.
headerfromFieldMe=Benden

# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldMe): first person prepositional
# object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
headerreply-toFieldMe=Bana

# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
headerccFieldMe=Bana

# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
headerbccFieldMe=Bana

expandAttachmentPaneTooltip=Ek bölmesini göster
collapseAttachmentPaneTooltip=Ek bölmesini gizle

# Shown when content tabs are being loaded.
loadingTab=Yükleniyor…

confirmMsgDelete.title=Silmeyi onayla
confirmMsgDelete.collapsed.desc=Daraltılmış ileti dizilerindeki iletiler silinecek. Devam etmek istediğinizden emin misiniz?
confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=Bu işlem, iletilerinizi çöp kutusuna taşımadan kalıcı olarak silecektir. Devam etmek istediğinizden emin misiniz?
confirmMsgDelete.deleteFromTrash.desc=Bu, çöp kutusundaki iletileri kalıcı olarak silecek. Devam etmek istediğinizden emin misiniz?
confirmMsgDelete.dontAsk.label=Tekrar sorma.
confirmMsgDelete.delete.label=Sil

mailServerLoginFailedTitle=Giriş başarısız
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitleWithAccount):
# "%S" is the account name.
mailServerLoginFailedTitleWithAccount="%S" hesabına giriş başarısız oldu
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailed2):
# %1$S is the host name of the server, %2$S is the user name.
mailServerLoginFailed2=%1$S sunucusuna %2$S kullanıcı adıyla giriş başarısız oldu.
mailServerLoginFailedRetryButton=&Yeniden dene
mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Yeni parolayı girin

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the title of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title=Değişiklikler uygulansın mı?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the text of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. The
# string '%S' is replaced with the name of the folder the user selected in
# order to help them confirm they picked what they thought they picked. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message=Geçerli dizinin sütunları %S dizinine uygulansın mı?

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# title of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title=Değişiklikler uygulansın mı?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# text of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. The string '%S' is replaced with the name of the folder the user
# selected in order to help them confirm they picked what they thought they
# picked. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message=Geçerli dizinin sütunları %S ve alt dizinlerine uygulansın mı?

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Bu site (%S) bir tema yüklemeye çalıştı.
lwthemeInstallRequest.allowButton=İzin ver
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=z

lwthemePostInstallNotification.message=Yeni bir tema yüklendi.
lwthemePostInstallNotification.undoButton=Geri al
lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=G
lwthemePostInstallNotification.manageButton=Temaları yönet…
lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=M

# safeModeRestart
safeModeRestartPromptTitle=Eklentileri devre dışı bırakıp başlat
safeModeRestartPromptMessage=Tüm eklentileri devre dışı bırakıp yeniden başlatmak istediğinizden emin misiniz?
safeModeRestartButton=Yeniden başlat

# LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=%S sürümüne güncelle
update.downloadAndInstallButton.accesskey=n

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
# clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
# changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
sanitizeDialog2.everything.title=Tüm geçmişi temizle
sanitizeButtonOK=Şimdi temizle
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
sanitizeEverythingWarning2=Tüm geçmiş silinecek.
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
sanitizeSelectedWarning=Tüm seçili nesneler temizlenecektir.

learnMoreAboutIgnoreThread=Daha fazla bilgi...
learnMoreAboutIgnoreThreadAccessKey = D
undoIgnoreThread=İleti dizisini görmezden gelmeyi geril al
undoIgnoreThreadAccessKey=G
undoIgnoreSubthread=Alt diziyi görmezden gelmeyi geri al
undoIgnoreSubthreadAccessKey=G
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadFeedback): #1 is the message thread title
ignoredThreadFeedback=Cevaplar "#1" dizisinde görünmeyecek.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadFeedback): #1 is the message subthread title
ignoredSubthreadFeedback=Cevaplar "#1" alt dizisinde görünmeyecek.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of threads
ignoredThreadsFeedback=Seçili #1 dizinin cevapları gösterilmeyecek.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is number of subthreads
ignoredSubthreadsFeedback=Seçili #1 alt dizinin cevapları gösterilmeyecek.
# LOCALIZATION NOTE (saveAsType): replace %S with the extension of the file to be saved.
saveAsType=%S dosyası

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label): The label used in the autocomplete
# widget to refer to a search on the web for a short string containing at most
# 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S is the string to
# search for.
openSearch.label="%2$S" terimini %1$S ile ara

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label.truncated): The label used in the
# autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
# containing more than 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S
# is the string to search for, truncated to 15 characters.
openSearch.label.truncated="%2$S…" terimini %1$S ile ara

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Thunderbird build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# after the Thunderbird version in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit)" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64 bit
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32 bit

errorConsoleTitle = Hata Konsolu

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the appmenu.
panel.back = Geri dön