calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
author Grk <gu0townkg@relay.firefox.com>
Sat, 24 Sep 2022 17:41:37 +0000
changeset 3285 998d601f5e6bb1a5d402854c086405ff2a3ea898
parent 2962 a5ffd57163eabcd8201bc8b7167ec7d94fe575d4
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Turkish (tr) localization of Thunderbird Co-authored-by: Grk <gu0townkg@relay.firefox.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
 -->

<!-- Tools menu -->
<!ENTITY lightning.preferencesLabel "Takvim">

<!-- New menu popup in File menu -->
<!ENTITY lightning.menupopup.new.event.label  "Etkinlik...">
<!ENTITY lightning.menupopup.new.event.accesskey "E">
<!ENTITY lightning.menupopup.new.task.label   "Görev…">
<!ENTITY lightning.menupopup.new.task.accesskey "G">
<!ENTITY lightning.menupopup.new.calendar.label "Takvim…">
<!ENTITY lightning.menupopup.new.calendar.accesskey "T">

<!-- Open menu popup in File menu -->
<!ENTITY lightning.menupopup.open.calendar.label   "Takvim dosyası…">
<!ENTITY lightning.menupopup.open.calendar.accesskey "T">

<!-- View Menu -->
<!ENTITY lightning.menu.view.calendar.label      "Takvim">
<!ENTITY lightning.menu.view.calendar.accesskey    "T">
<!ENTITY lightning.menu.view.tasks.label        "Görevler">
<!ENTITY lightning.menu.view.tasks.accesskey      "G">

<!-- Events and Tasks menu -->
<!ENTITY lightning.menu.eventtask.label        "Etkinlik ve görevler">
<!ENTITY lightning.menu.eventtask.accesskey      "n">

<!-- properties dialog, calendar creation wizard -->
<!-- LOCALIZATON NOTE(lightning.calendarproperties.email.label,
   lightning.calendarproperties.forceEmailScheduling.label)
   These strings are used in the calendar wizard and the calendar properties dialog, but are only
   displayed when setting/using a caldav calendar -->
<!ENTITY lightning.calendarproperties.email.label              "E-posta:">
<!ENTITY lightning.calendarproperties.forceEmailScheduling.label      "İstemci taraflı e-posta zamanlamayı tercih et">
<!-- LOCALIZATON NOTE(lightning.calendarproperties.forceEmailScheduling.tooltiptext1,
   lightning.calendarproperties.forceEmailScheduling.tooltiptext2)
   - tooltiptext1 is used in the calendar wizard when setting a new caldav calendar
   - tooltiptext2 is used in the calendar properties dialog for caldav calendars -->
<!ENTITY lightning.calendarproperties.forceEmailScheduling.tooltiptext1   "Zamanlamayı takvim sunucusu yapıyorsa, şimdilik yalnızca takvim özellikleri iletişim kutusunda bu takvimi kurduktan sonra bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz.">
<!ENTITY lightning.calendarproperties.forceEmailScheduling.tooltiptext2   "Bu seçenek, zamanlamayı takvim sunucusu yönetiyorsa kullanılabilir. Bunu etkinleştirdiğinizde, zamanlamayı sunucuya bırakmak yerine standart e-posta tabanlı zamanlama yapılacaktır.">

<!-- The notifications settings in the properties dialog -->
<!ENTITY lightning.calendarproperties.notifications.label          "Bildirimler">
<!ENTITY lightning.calendarproperties.globalNotifications.label       "Global bildirim tercihleri…">

<!-- iMIP Bar (meeting support) -->
<!ENTITY lightning.imipbar.btnAccept.label                 "Kabul et">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnAccept2.tooltiptext              "Etkinlik davetini kabul et">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnAcceptRecurrences.label            "Tümünü kabul et">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnAcceptRecurrences2.tooltiptext        "Bu etkinliğin tüm kopyaları için etkinlik davetini kaydet">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnAdd.label                   "Ekle">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnAdd.tooltiptext                "Etkinliği takvime ekle">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDecline.label                 "Reddet">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDecline2.tooltiptext             "Etkinlik davetini reddet">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDeclineRecurrences.label           "Tümünü reddet">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDeclineRecurrences2.tooltiptext        "Bu etkinliğin tüm kopyaları için etkinlik davetini reddet">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDeclineCounter.label             "Reddet">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDeclineCounter.tooltiptext          "Karşı teklifi reddet">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDelete.label                 "Sil">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDelete.tooltiptext              "Takvimden sil">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDetails.label                 "Ayrıntılar…">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDetails.tooltiptext              "Etkinlik ayrıntılarını göster">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDoNotShowImipBar.label            "Bana bu iletileri gösterme">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnGoToCalendar.label              "Takvim">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnGoToCalendar.tooltiptext           "Takvim sekmesine git">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnMore.label                  "Devamı">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnMore.tooltiptext               "Diğer seçenekleri görmek için tıklayın">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnReconfirm2.label               "Yeniden onayla">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnReconfirm.tooltiptext             "Düzenleyene onay gönderir">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnReschedule.label               "Yeniden zamanla">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnReschedule.tooltiptext            "Etkinliği yeniden zamanla">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnSaveCopy.label                "Kopyasını kaydet">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnSaveCopy.tooltiptext             "Düzenleyene yanıt vermeden etkinliğin bir kopyasını takvime kaydet. Katılımcı listesi temizlenecektir.">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnTentative.label                "Kesin değil">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnTentative2.tooltiptext            "Etkinlik davetini kesin olmadan kabul et">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnTentativeRecurrences.label          "Hepsi kesin değil">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnTentativeRecurrences2.tooltiptext       "Bu etkinliğin tüm kopyaları için etkinlik davetini kesin olmadan kabul et">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnUpdate.label                 "Güncelle">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnUpdate.tooltiptext              "Takvimdeki etkinliği güncelle">
<!ENTITY lightning.imipbar.description                   "Bu ileti bir etkinliğe davetiyedir.">

<!ENTITY lightning.imipbar.btnSend.label                  "Hemen yanıt gönder">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnSend.tooltiptext               "Düzenleyene yanıt gönder">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnSendSeries.tooltiptext            "Dizinin tamamı için düzenleyene yanıt gönder">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDontSend.label                "Yanıt gönderme">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDontSend.tooltiptext             "Düzenleyene yanıt göndermeden katılım durumunuzu değiştirin">
<!ENTITY lightning.imipbar.btnDontSendSeries.tooltiptext          "Düzenleyene yanıt göndermeden bu dizi için katılım durumunuzu değiştirin">

<!-- Lightning specific keybindings -->
<!ENTITY lightning.keys.event.showCalendar.key "C">
<!ENTITY lightning.keys.event.showTasks.key "D">
<!ENTITY lightning.keys.event.new "I">
<!ENTITY lightning.keys.todo.new "D">

<!-- Account Central page -->
<!ENTITY lightning.acctCentral.newCalendar.label "Yeni bir takvim oluştur">

<!-- today-pane-specific -->
<!ENTITY todaypane.showMinimonth.label "Küçük ay takvimi göster">
<!ENTITY todaypane.showMinimonth.accesskey "K">
<!ENTITY todaypane.showMiniday.label "Küçük günü göster">
<!ENTITY todaypane.showMiniday.accesskey "ü">
<!ENTITY todaypane.showNone.label "Hiçbirini gösterme">
<!ENTITY todaypane.showNone.accesskey "H">
<!ENTITY todaypane.showTodayPane.label "Bugünün bölmesini göster">
<!ENTITY todaypane.showTodayPane.accesskey "ö">
<!ENTITY todaypane.statusButton.label "Bugün bölmesi">