Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox default tip
authorRonx Ronquillo <christian.ronquillo@gmail.com>
Mon, 21 Sep 2020 08:10:57 +0000
changeset 1417 5e257008ca2e3c877b7146c8df9877e875d52b20
parent 1416 81e1db3e8467f4c7cf5ae29ce5b3e34503fcfb13
push id874
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 21 Sep 2020 08:11:00 +0000
Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox Co-authored-by: Ronx Ronquillo <christian.ronquillo@gmail.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -10,17 +10,17 @@ about-logins-page-title = Mga Login at P
 login-app-promo-title = Dalhin kahit saan ang mga password mo
 login-app-promo-subtitle = Kunin ang libreng { -lockwise-brand-name } app
 login-app-promo-android =
   .alt = Kunin sa Google Play
 login-app-promo-apple =
   .alt = I-download sa App Store
 login-filter =
   .placeholder = Hanapin sa mga Login
-create-login-button = Gumawa ng panibagong Login
+create-login-button = Gumawa ng Panibagong Login
 fxaccounts-sign-in-text = Kuhanin ang iyong mga password sa iba mong mga device
 fxaccounts-sign-in-button = Mag-sign in sa { -sync-brand-short-name }
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = I-manage ang account
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -161,17 +161,17 @@ about-logins-enable-password-sync-dont-a
   .accesskey = H
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Kanselahin
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Kanselahin
 about-logins-confirm-remove-dialog-title = Alisin ang login?
-confirm-delete-dialog-message = Itong action ay hindi na mababawi.
+confirm-delete-dialog-message = Hindi na pwedeng bawiin ang kilos na ito.
 about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Tanggalin
 about-logins-confirm-export-dialog-title = Mag-export ng mga login at password
 about-logins-confirm-export-dialog-message = Mase-save ang mga password mo bilang readable text (hal., PangitNaP@ssw0rd) kaya pwede itong makita ng kahit sinong makakapagbukas ng na-export na file.
 about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button = i-Export…
 confirm-discard-changes-dialog-title = Itapon ang mga hindi nai-save na pagbabago?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Lahat ng hindi nai-save na mga pagbabago ay mawawala.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Balewalain