Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox
authorAmiel Pastor <amielppastor@gmail.com>
Sun, 18 Nov 2018 04:32:50 +0000
changeset 545 9a09419bd4f6164789da9ab660272eb3adfc5183
parent 544 fc105c16bceea46ad09e8a1b20af8ca2cf72b2fb
child 546 be9aaa7d43ac38e16d012f30075722623665f8f5
push id279
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 18 Nov 2018 04:32:53 +0000
Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox Localization authors: - Kebin K <khebin@yahoo.com> - Bob Reyes <robert.reyes@gmail.com> - Shel Manlogon <shel.manlogon@gmail.com> - Amiel Pastor <amielppastor@gmail.com> - Kim Domanog <kjdomanog@gmail.com>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/preferences/languages.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
browser/installer/custom.properties
browser/installer/nsisstrings.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/performance.properties
devtools/client/startup.properties
devtools/client/storage.properties
devtools/client/toolbox.properties
devtools/client/webide.dtd
devtools/shared/debugger.properties
devtools/shared/gclicommands.properties
toolkit/chrome/global/aboutStudies.properties
toolkit/chrome/places/places.properties
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -1,12 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+cfr-doorhanger-extension-heading = Rekomendadong Ekstensyon
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Bakit ko nakikita ito
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Hindi Ngayon
   .accesskey = H
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = Idagdag Ngayon
   .accesskey = A
 cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Alamin
 # This string is used on a new line below the add-on name
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -1,24 +1,26 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## UI strings for the simplified onboarding modal
 
 onboarding-button-label-try-now = Subukan Ngayon
+onboarding-button-label-get-started = Magsimula
 onboarding-welcome-header = Maligayang pagdating sa { -brand-short-name }
 onboarding-start-browsing-button-label = Mag-simulang mag-browse
 
 ## These strings belong to the individual onboarding messages.
 
 
 ## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
 ## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
 ## The string for the button is found above, in the UI strings section
 
 onboarding-private-browsing-title = Pribadong pag-browse
 onboarding-screenshots-title = Mga screenshot
 onboarding-addons-title = Mga Add-on
 onboarding-ghostery-title = Ghostery
+onboarding-ghostery-text = Mag-browse nang mas mabilis, mas wais, o mas ligtas na may extensyon tulad ng Ghostery, na nahaharang ang mga nakakainis na patalastas.
 # Note: "Sync" in this case is a generic verb, as in "to synchronize"
 onboarding-fxa-title = Sync
--- a/browser/browser/preferences/languages.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/languages.ftl
@@ -36,8 +36,10 @@ languages-customize-add =
 #  $code (String) - Locale code of the locale (for example: "is", "es-CL")
 languages-code-format =
   .label = { $locale } [{ $code }]
 languages-active-code-format =
   .value = { languages-code-format.label }
 browser-languages-window =
   .title = { -brand-short-name } Mga Setting sa Lingwahe
   .style = width: 40em
+browser-languages-downloading =
+  .label = Nagda-download...
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -298,16 +298,17 @@ browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = Ipakita ang touch keyboard kung kinakailangan
   .accesskey = k
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Palagiang gamitin ang mga cursor key upang libutin ang mga pahina
   .accesskey = c
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Maghahanap ng text kapag nag umpisang mag-type
   .accesskey = x
+browsing-cfr-recommendations-learn-more = Alamin pa
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-proxy-connection-description = I-configure kung pano kumokonekta ang { -brand-short-name } sa internet.
 network-proxy-connection-learn-more = Matuto ng higit pa
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Settings…
   .accesskey = e
@@ -428,16 +429,19 @@ sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Baguhin ang larawan ng profile
 sync-disconnect =
   .label = Idiskonekta...
   .accesskey = D
 sync-manage-account = Pamahalaan ang account
   .accesskey = o
 sync-signedin-unverified = { $email } ay hindi napatunayan.
 sync-signedin-login-failure = Mangyaring mag-sign in upang makipagkonek muli { $email }
+sync-remove-account =
+  .label = Alisin ang Account
+  .accesskey = A
 sync-sign-in =
   .label = Mag sign in
   .accesskey = g
 sync-signedin-settings-header = Sync na mga Setting
 sync-signedin-settings-desc = Piliin kung ano ang mag-synchronize sa iyong device gamit ang { -brand-short-name }.
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Mga Bookmark
   .accesskey = m
@@ -547,16 +551,17 @@ addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .accesskey = k
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Buksan ang mga tab
   .accesskey = O
 addressbar-suggestions-settings = Baguhin ang mga kagustuhan para sa mga suhestiyon sa search engine
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
+content-blocking-learn-more = Alamin pa
 content-blocking-toggle-label-on = ON
   .accesskey = O
 content-blocking-toggle-label-off = OFF
   .accesskey = F
 content-blocking-tracking-protection-option-always =
   .label = Palagi
   .accesskey = P
 content-blocking-tracking-protection-option-private =
--- a/browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
@@ -1,12 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+sync-disconnect-dialog =
+  .title = Kalasin ang { -sync-brand-short-name }
+  .style = width: 36em; min-height: 35em;
+sync-disconnect-heading = Gusto mo bang tanggalin ang mga datus ng browser sa kompyuter na ito? Gayun pa man, ang datus ng iyong { -sync-brand-name } ay mananatili sa iyong account.
 sync-disconnect-remove-sync-caption = Tanggalin ang data ng { -sync-brand-name }
 # Shown while the disconnect is in progress
 sync-disconnect-disconnecting = Disconnecting...
 sync-disconnect-cancel =
   .label = Kanselahin
   .accesskey = K
 
 ## Disconnect confirm Button
--- a/browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
+++ b/browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
@@ -134,16 +134,17 @@ topsites_form_image_validation=Nabigo an
 
 # LOCALIZATION NOTE (pocket_read_more): This is shown at the bottom of the
 # trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 pocket_read_more=Tanyag na mga paksa:
 # LOCALIZATION NOTE (pocket_read_even_more): This is shown as a link at the
 # end of the list of popular topic links.
 pocket_read_even_more=Tignan ang higit pang mga kuwento
 pocket_learn_more=Alamin Pa
+pocket_cta_button=Kunin ang Pocket
 
 highlights_empty_state=Magsimulang mag-browse, at ipapakita namin ang ilan sa mga magagandang artikulo, video, at iba pang mga pahina na kamakailan mong binisita o na-bookmark dito.
 # LOCALIZATION NOTE (topstories_empty_state): When there are no recommendations,
 # in the space that would have shown a few stories, this is shown instead.
 # {provider} is replaced by the name of the content provider for this section.
 topstories_empty_state=Nakahabol ka na. Bumalik sa ibang pagkakataon para sa higit pang mga nangungunang kuwento mula sa {provider}. Hindi makapaghintay? Pumili ng isang tanyag na paksa upang makahanap ng higit pang mahusay na mga kuwento mula sa buong web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (manual_migration_explanation2): This message is shown to encourage users to
@@ -185,8 +186,9 @@ firstrun_email_input_placeholder=Email
 
 # LOCALIZATION NOTE (firstrun_extra_legal_links): {terms} is equal to firstrun_terms_of_service, and
 # {privacy} is equal to firstrun_privacy_notice. {terms} and {privacy} are clickable links.
 
 firstrun_continue_to_login=Magpatuloy
 firstrun_skip_login=Laktawan ang hakbang na ito
 
 # LOCALIZATION NOTE (context_menu_title): Action tooltip to open a context menu
+context_menu_title=Buksan ang menu
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -83,23 +83,28 @@ same accesskey but will never be visible
 <!ENTITY sendTabToDevice.label       "Ipadala ang Tab sa Device">
 <!ENTITY sendTabToDevice.accesskey     "D">
 <!ENTITY sendPageToDevice.label       "Ipadala ang Pahina sa Device">
 <!ENTITY sendPageToDevice.accesskey     "D">
 <!ENTITY sendLinkToDevice.label       "Ipadala ang Link sa Device">
 <!ENTITY sendLinkToDevice.accesskey     "D">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moveTabOptions.label and moveSelectedTabOptions.label):
 These two items have the same accesskey but will never be visible at the same time. -->
+<!ENTITY moveTabOptions.accesskey      "v">
+<!ENTITY moveSelectedTabOptions.accesskey  "v">
+<!ENTITY moveToStart.accesskey       "S">
+<!ENTITY moveToEnd.accesskey        "E">
 <!ENTITY moveToNewWindow.label       "Pumunta sa Bagong Window">
 <!ENTITY moveToNewWindow.accesskey     "W">
 <!ENTITY reopenInContainer.accesskey    "e">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.label       "I-Bookmark ang Lahat ng mga Tab…">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey     "T">
 <!-- LOCALIZATION NOTE(bookmarkTab.accesskey, bookmarkSelectedTabs.accesskey):
 These items have the same accesskey but will never be visible at the same time. -->
+<!ENTITY bookmarkTab.accesskey       "B">
 <!ENTITY undoCloseTab.label         "Buksang Muli ang Isinarang Tab">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "U">
 <!ENTITY closeTab.label           "Isara ang Tab">
 <!ENTITY closeTab.accesskey         "c">
 
 <!ENTITY listAllTabs.label   "Ilista ang lahat ng mga tabs">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Bagong Tab">
@@ -134,25 +139,30 @@ when there are no windows but Firefox is
 <!ENTITY toolbarContextMenu.reloadAllTabs.label "I-Reload ang Lahat na mga Tab">
 <!ENTITY toolbarContextMenu.reloadAllTabs.accesskey "A">
 <!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkAllTabs.label "I-bookmark ang lahat na mga Tab…">
 <!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkAllTabs.accesskey "T">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (toolbarContextMenu.reloadSelectedTab.accesskey,
 toolbarContextMenu.reloadSelectedTabs.accesskey): These share the
 same accesskey but will never be visible at the same time. -->
+<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadSelectedTab.accesskey "R">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (toolbarContextMenu.reloadSelectedTab.accesskey,
 toolbarContextMenu.reloadSelectedTabs.accesskey): These share the
 same accesskey but will never be visible at the same time. -->
+<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadSelectedTabs.accesskey "R">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTab.accesskey,
 toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTabs.accesskey): These share the
 same accesskey but will never be visible at the same time. -->
+<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTab.accesskey "T">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTab.accesskey,
 toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTabs.accesskey): These share the
 same accesskey but will never be visible at the same time. -->
+<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTabs.accesskey "T">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.selectAllTabs.accesskey "S">
 <!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.label "Ibalik ang Nakasarang Tab">
 <!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.accesskey "U">
 
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Source code ng web page">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pageSourceCmd.SafariCommandKey should match the
 Option+Command keyboard shortcut letter that Safari and Chrome use for "View
@@ -265,16 +275,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY urlbar.addonsNotificationAnchor.tooltip     "Buksan ang add-on intallation message panel">
 <!ENTITY urlbar.canvasNotificationAnchor.tooltip     "Pamahalaan ang pahintulot sa pagkuha ng cavas">
 <!ENTITY urlbar.indexedDBNotificationAnchor.tooltip    "Buksan ang offline storage message panel">
 <!ENTITY urlbar.passwordNotificationAnchor.tooltip    "Buksan ang panel ng mga naitabing password">
 <!ENTITY urlbar.pluginsNotificationAnchor.tooltip     "Pangasiwaan ang paggamit ng plug-in">
 <!ENTITY urlbar.webNotificationAnchor.tooltip       "Baguhin kung pwede ka na makakuha ng abiso galing sa site">
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageNotificationAnchor.tooltip   "Ilagay ang datos sa Persistent Storage">
 <!ENTITY urlbar.remoteControlNotificationAnchor.tooltip  "Browser ay kasalukuyang nire-remote kontrol">
+<!ENTITY urlbar.webAuthnAnchor.tooltip          "Buksan ang Web Authentication panel">
 
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareDevicesNotificationAnchor.tooltip   "Pangasiwaan ang pag-bahagi ng iyong kodak at/o mikropono sa site">
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareMicrophoneNotificationAnchor.tooltip  "Pangasiwaan ang pag-bahagi ng iyong mikropono sa site">
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareScreenNotificationAnchor.tooltip    "Pangasiwaan ang pag-bahagi ng iyong windows o screen sa site">
 
 <!ENTITY urlbar.servicesNotificationAnchor.tooltip    "Buksan ang install message panel">
 <!ENTITY urlbar.translateNotificationAnchor.tooltip    "Isalin ang pahina na ito">
 <!ENTITY urlbar.translatedNotificationAnchor.tooltip   "Pangasiwaan ang pahinang pagsasalin">
@@ -343,16 +354,17 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Web Developer">
 <!ENTITY webDeveloperMenu.accesskey  "W">
 
 
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Inspect Element">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "I">
 
+<!ENTITY inspectA11YContextMenu.label   "Inspect Accessibility Properties">
 
 <!ENTITY fileMenu.label     "File">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey    "F">
 <!ENTITY newUserContext.label       "Bagong Lalagyanan ng Tab">
 <!ENTITY newUserContext.accesskey     "B">
 <!ENTITY manageUserContext.accesskey   "O">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label    "Bagong Window">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key    "N">
@@ -463,19 +475,22 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY customizeMenu.pinToOverflowMenu.label "I-pin sa Overflow Menu">
 <!ENTITY customizeMenu.pinToOverflowMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.label "I-unpin mula sa Overflow Menu">
 <!ENTITY customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.label "Alisin sa Toolbar">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.accesskey "R">
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.label "Magdagdag ng Higit pang Mga Item...">
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.accesskey "A">
+<!ENTITY customizeMenu.autoHideDownloadsButton.label "Auto-Hide in Toolbar">
 <!ENTITY customizeMenu.autoHideDownloadsButton.accesskey "A">
 <!ENTITY customizeMenu.manageExtension.accesskey "E">
 
+<!ENTITY customizeMenu.removeExtension.label "Alisin ang Extension">
+<!ENTITY customizeMenu.removeExtension.accesskey "v">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moreMenu.label) This label is used in the new Photon
   app (hamburger) menu. When clicked, it opens a subview that contains
   secondary commands. -->
 <!ENTITY moreMenu.label "Higit pa">
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey      "l">
 <!ENTITY urlbar.placeholder2     "Hanapin o ilagay ang address">
@@ -788,16 +803,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY findSelectionCmd.commandkey "e">
 
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Ilagay sa Diksyonaryo...">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "A">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editBookmark.panel.width): width of the bookmark panel.
   Should be large enough to fully display the Done and Cancel/
   Remove Bookmark buttons. -->
+<!ENTITY editBookmark.panel.width          "23em">
 <!ENTITY editBookmark.done.label           "Tapos na">
 <!ENTITY editBookmark.showForNewBookmarks.accesskey  "S">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (identity.securityView.label)
   This is the header of the security subview in the Site Identity panel. -->
 <!ENTITY identity.securityView.label "Seguridad ng Site">
 
 <!ENTITY identity.connectionSecure "I-secure ang Koneksyon">
@@ -995,19 +1011,22 @@ you can use these alternative items. Oth
   The associated button with this label and accesskey is only shown when opening the control
   center while looking at a site with trackers in PRIVATE browsing mode. -->
 <!ENTITY trackingProtection.unblockPrivate4.accesskey "D">
 <!ENTITY trackingProtection.block5.accesskey "E">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.unblock5.label, trackingProtection.unblock5.accesskey):
   The associated button with this label and accesskey is only shown when opening the control
   center while looking at a site with trackers in NON-private browsing mode. -->
+<!ENTITY trackingProtection.unblock5.accesskey "T">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.unblockPrivate6.label, trackingProtection.unblockPrivate6.accesskey):
   The associated button with this label and accesskey is only shown when opening the control
   center while looking at a site with trackers in PRIVATE browsing mode. -->
+<!ENTITY trackingProtection.unblockPrivate5.accesskey "T">
+<!ENTITY trackingProtection.block6.accesskey "T">
 <!ENTITY trackingProtection.reload2.accesskey "R">
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Ipakita ang lahat ">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "S">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
 <!ENTITY pluginActivateNow.label "Payagan Ngayon">
 <!ENTITY pluginActivateAlways.label "Payagan at Tandaan">
@@ -1074,35 +1093,40 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY updateRestart.acceptButton.accesskey "R">
 <!ENTITY updateRestart.cancelButton.label "Hindi ngayon">
 <!ENTITY updateRestart.cancelButton.accesskey "N">
 <!ENTITY updateRestart.panelUI.label2 "Mag-restart para ma-update &brandShorterName;">
 
 <!ENTITY newTabControlled.header.message "Ang iyong Bagong Tab ay nagbago.">
 <!ENTITY newTabControlled.keepButton.label "Panatilihin ang Mga Pagbabago">
 <!ENTITY newTabControlled.keepButton.accesskey "K">
+<!ENTITY newTabControlled.disableButton.label "Disable Extension">
 <!ENTITY newTabControlled.disableButton.accesskey "D">
 
+<!ENTITY homepageControlled.header.message "Ang iyong home page ay nagbago.">
 <!ENTITY homepageControlled.keepButton.accesskey "K">
+<!ENTITY homepageControlled.disableButton.label "Disable Extension">
 <!ENTITY homepageControlled.disableButton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY tabHideControlled.keepButton.accesskey "K">
+<!ENTITY tabHideControlled.disableButton.label "Disable Extension">
 <!ENTITY tabHideControlled.disableButton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY pageActionButton.tooltip "Page actions">
 <!ENTITY pageAction.addToUrlbar.label "Idagdag sa Address Bar">
 <!ENTITY pageAction.removeFromUrlbar.label "Tanggalin sa Address Bar">
 <!ENTITY pageAction.allowInUrlbar.label "Ipakita sa Address Bar">
 <!ENTITY pageAction.disallowInUrlbar.label "Huwag Ipakita sa Address Bar">
 <!ENTITY pageAction.manageExtension.label "Manage Extension…">
 
 <!ENTITY pageAction.sendTabToDevice.label "Ipadala ang Tab sa Device">
 
 <!ENTITY sendToDevice.syncNotReady.label "Nag-sysync ng Devices…">
 
+<!ENTITY pageAction.shareUrl.label "Share">
 
 <!ENTITY libraryButton.tooltip "Tingnan ang kasaysayan, naka-save na mga bookmark, at higit pa">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (accessibilityIndicator.tooltip): This is used to
   display a tooltip for accessibility indicator in toolbar/tabbar. It is also
   used as a textual label for the indicator used by assistive technology
   users. -->
 <!ENTITY accessibilityIndicator.tooltip "Pinagana ang Mga Tampok ng Accessibility">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -985,12 +985,13 @@ autoplay.Allow2.accesskey = A
 autoplay.DontAllow.accesskey = n
 # LOCALIZATION NOTE (autoplay.message): %S is the name of the site URL (https://...) trying to autoplay media
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Balikan
 
 confirmationHint.sendToDevice.label = Naipadala na!
+confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = Nakapila (offline)
 
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -61,16 +61,17 @@
 <!ENTITY securityView.identity.header  "Web Site Identity">
 <!ENTITY securityView.identity.owner  "May-ari:">
 <!ENTITY securityView.identity.domain  "Web site:">
 <!ENTITY securityView.identity.verifier "Pinatunayan ng:">
 <!ENTITY securityView.identity.validity "Mag-e-expire sa:">
 
 <!ENTITY securityView.privacy.header          "Kasaysayan ng Privadong &amp;">
 <!ENTITY securityView.privacy.history         "Have I visited this web site prior to today?">
+<!ENTITY securityView.privacy.clearSiteData      "I-clear ang Cookies at Site Data">
 <!ENTITY securityView.privacy.clearSiteData.accessKey "C">
 <!ENTITY securityView.privacy.passwords        "Have I saved any passwords for this web site?">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords      "Ipakita ang naka-saved na Passwords">
 <!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords.accessKey "w">
 
 <!ENTITY securityView.technical.header         "Detalyeng Pangtiknikal">
 
 <!ENTITY helpButton.label               "Tulong">
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -55,11 +55,12 @@ securityNoVisits=Hindi
 
 # LOCALIZATION NOTE(securitySiteDataCookies,securitySiteDataOnly): This is for site data disk usage.
 #  It confirms that a website is indeed using this much space.
 #  e.g. Is this website storing site data? "Yes, 50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
 # LOCALIZATION NOTE(securitySiteDataCookiesOnly,securitySiteDataNo):
 # This is for site data and cookies usage. It answers the question "Is this website storing cookies and/or site data?"
+securitySiteDataCookiesOnly=Yes, cookies
 securitySiteDataNo=Hindi
 
 permissions.useDefault=Gamitin ang Nakatakda
--- a/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
+++ b/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
@@ -71,16 +71,17 @@ fieldNameSeparator = ,\u0020
 phishingWarningMessage = I-no-autofill din ang %S
 phishingWarningMessage2 = I-no-autofill ang %S
 # LOCALIZATION NOTE (insecureFieldWarningDescription): %S is brandShortName. This string is used in drop down
 # suggestion when users try to autofill credit card on an insecure website (without https).
 insecureFieldWarningDescription = %S ang isang hindi secure na site. Pansamantalang hindi pinagana ang Form Autofill
 # LOCALIZATION NOTE (clearFormBtnLabel2): Label for the button in the dropdown menu that used to clear the populated
 # form.
 
+# LOCALIZATION NOTE (autofillDescription): %S is brandShortName.
 # LOCALIZATION NOTE (autofillAddressesCheckbox): Label for the checkbox that enables autofilling addresses.
 autofillAddressesCheckbox = Mga address ng autoofill
 # LOCALIZATION NOTE (learnMoreLabel): Label for the link that leads users to the Form Autofill SUMO page.
 learnMoreLabel = Maalmin pa
 # LOCALIZATION NOTE (savedAddressesBtnLabel): Label for the button that opens a dialog that shows the
 # list of saved addresses.
 savedAddressesBtnLabel = I-save ang mga Address…
 # LOCALIZATION NOTE (autofillCreditCardsCheckbox): Label for the checkbox that enables autofilling credit cards.
@@ -120,23 +121,25 @@ streetAddress = Address ng Kalye
 # LOCALIZATION NOTE (neighborhood): Used in IR, MX
 # LOCALIZATION NOTE (village_township): Used in MY
 # LOCALIZATION NOTE (townland): Used in IE
 
 ## address-level-2 names
 city = Syudad
 # LOCALIZATION NOTE (district): Used in HK, SD, SY, TR as Address Level-2
 # and used in KR as Sublocality.
+district = Distrito
 # LOCALIZATION NOTE (post_town): Used in GB, NO, SE
 # LOCALIZATION NOTE (suburb): Used in AU as Address Level-2
 # and used in ZZ as Sublocality.
 
 # address-level-1 names
 province = Probinsya
 state = Estado
+county = Bansa
 # LOCALIZATION NOTE (parish): Used in BB, JM
 # LOCALIZATION NOTE (prefecture): Used in JP
 # LOCALIZATION NOTE (area): Used in HK
 # LOCALIZATION NOTE (do_si): Used in KR
 # LOCALIZATION NOTE (department): Used in NI, CO
 # LOCALIZATION NOTE (emirate): Used in AE
 # LOCALIZATION NOTE (oblast): Used in RU and UA
 
@@ -153,17 +156,19 @@ cancelBtnLabel = Kanselahin
 saveBtnLabel = I-save
 
 # LOCALIZATION NOTE (addNewCreditCardTitle, editCreditCardTitle): The dialog title for creating or editing
 # credit cards in browser preferences.
 addNewCreditCardTitle = Magdagdag ng Bagong Credit Card
 editCreditCardTitle = I-edit ang Credit Card
 cardNumber = Card Number
 nameOnCard = Pangalan sa Card
-cardExpires = Mag-e-expire
+
+# LOCALIZATION NOTE (cardCVV): Credit card security code https://en.wikipedia.org/wiki/Card_security_code
+cardCVV = CVV
 
 # LOCALIZATION NOTE: (cardNetwork.*): These are brand names and should only be translated when a locale-specific name for that brand is in common use
 cardNetwork.amex = American Express
 cardNetwork.cartebancaire = Carte Bancaire
 cardNetwork.diners = Diners Club
 cardNetwork.discover = Discover
 cardNetwork.jcb = JCB
 cardNetwork.mastercard = MasterCard
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -32,16 +32,18 @@ SUMMARY_INSTALL_CLICK=I-click ang Instal
 SUMMARY_UPGRADE_CLICK=I-click ang Upgrade para magpatuloy.
 CREATE_ICONS_DESC=Gumawa ng mga icon para sa $BrandShortName:
 ICONS_DESKTOP=Sa aking &Desktop
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Error sa paglikha ng direktoryo:
 
 UN_CONFIRM_CLICK=I-click ang Uninstall para magpatuloy.
 
 
+STATUS_CLEANUP=Konting Paglilinis…
+
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 # One line
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Standard
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Maaari mong piliin ang mga indibidwal na opsyon na mai-install. Inirerekomenda para sa mga nakaranasang gumagamit.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Custom
--- a/browser/installer/nsisstrings.properties
+++ b/browser/installer/nsisstrings.properties
@@ -18,17 +18,19 @@
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
 INSTALLER_WIN_CAPTION=$BrandShortName Installer
 
 # The \n in the next two strings can be moved or deleted as needed to make
 # the string fit in the 3 lines of space available.
 STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON=&Update
+STUB_CLEANUP_REINSTALL_BUTTON=Re-&install
 
+STUB_INSTALLING_LABEL2=Iniinstall na…
 STUB_BLURB_FOOTER2=Itinayo para sa mga tao, hindi para sa kumita
 
 WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG=Paumanhin, hindi ma-install ang $BrandShortName. Ang bersyon na ito $BrandShortName ay nangangailangan ng ${MinSupportedVer} o mas bago. Paki-click ang OK button para sa karagdagang impormasyon.
 WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG=Paumanhin, hindi ma-install ang $BrandShortName. Ang bersyon na ito $BrandShortName ay nangangailangan ng isang processor na may ${MinSupportedCPU} na suporta. Paki-click ang OK button para sa karagdagang impormasyon.
 WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG=Paumanhin, hindi ma-install ang $BrandShortName. Ang bersyon na ito $BrandShortName ay nangangailangan ng ${MinSupportedVer} o mas bago at isang processor na may ${MinSupportedCPU} na suporta. Paki-click ang OK button para sa karagdagang impormasyon.
 WARN_WRITE_ACCESS_QUIT=Wala kang access upang sumulat sa direktoryo ng pag-install
 WARN_DISK_SPACE_QUIT=Wala kang sapat na disk space upang i-install.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Ang $BrandShortName ay tumatakbo na.\n\nMangyaring isara ang $BrandShortName bago ilunsad ang bersyon na na-install mo lang.
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -55,25 +55,30 @@ page_rotate_cw.title=Paikutin ang Clockw
 page_rotate_cw.label=Paikutin ang Clockwise
 page_rotate_cw_label=Paikutin ang Clockwise
 page_rotate_ccw.title=Paikutin ang Counterclockwise
 page_rotate_ccw.label=Paikutin ang Counterclockwise
 page_rotate_ccw_label=Paikutin ang Counterclockwise
 
 
 
+spread_odd_label=Odd Spreads
 
 # Document properties dialog box
+document_properties_file_name=File name:
+document_properties_file_size=File size:
 # LOCALIZATION NOTE (document_properties_kb): "{{size_kb}}" and "{{size_b}}"
 # will be replaced by the PDF file size in kilobytes, respectively in bytes.
 document_properties_kb={{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
 # LOCALIZATION NOTE (document_properties_mb): "{{size_mb}}" and "{{size_b}}"
 # will be replaced by the PDF file size in megabytes, respectively in bytes.
 document_properties_mb={{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
 document_properties_title=Pamagat:
+document_properties_author=May Akda:
+document_properties_subject=Subject:
 document_properties_keywords=Mga keyword:
 # LOCALIZATION NOTE (document_properties_date_string): "{{date}}" and "{{time}}"
 # will be replaced by the creation/modification date, and time, of the PDF file.
 document_properties_date_string={{date}}, {{time}}
 document_properties_page_size_unit_inches=in
 document_properties_page_size_unit_millimeters=mm
 document_properties_page_size_orientation_portrait=portrait
 document_properties_page_size_orientation_landscape=landscape
@@ -121,19 +126,27 @@ find_previous_label=Nakaraang
 find_next.title=Hanapin ang susunod na pangyayari ng parirala
 find_next_label=Susunod
 find_highlight=I-highlight lahat
 # LOCALIZATION NOTE (find_match_count): The supported plural forms are
 # [one|two|few|many|other], with [other] as the default value.
 # "{{current}}" and "{{total}}" will be replaced by a number representing the
 # index of the currently active find result, respectively a number representing
 # the total number of matches in the document.
+find_match_count[one]={{current}} of {{total}} match
+find_match_count[two]={{current}} of {{total}} matches
+find_match_count[few]={{current}} of {{total}} matches
+find_match_count[many]={{current}} of {{total}} matches
+find_match_count[other]={{current}} of {{total}} matches
 # LOCALIZATION NOTE (find_match_count_limit): The supported plural forms are
 # [zero|one|two|few|many|other], with [other] as the default value.
 # "{{limit}}" will be replaced by a numerical value.
+find_match_count_limit={[ plural(limit) ]}
+find_match_count_limit[zero]=More than {{limit}} matches
+find_match_count_limit[one]=More than {{limit}} match
 find_not_found=Hindi nakita ang prasko
 
 # Error panel labels
 error_more_info=Maraming Inpormasyon
 error_less_info=Maikling Inpormasyon
 error_close=Sarado
 # LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be
 # replaced by the PDF.JS version and build ID.
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -46,20 +46,16 @@ netmonitor.security.hostHeader=Host %S:
 # available to be displayed. For example a certificate that has no organization
 # defined:
 #  Organization: <Not Available>
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseDetailsPane): This is the tooltip for the button
 # that collapses the network details pane in the UI.
 collapseDetailsPane=Itago ang mga detalye ng kahilingan
 
-# LOCALIZATION NOTE (expandDetailsPane): This is the tooltip for the button
-# that expands the network details pane in the UI.
-expandDetailsPane=Ipakita ang mga detalye ng kahilingan
-
 # LOCALIZATION NOTE (headersEmptyText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane when there are no headers available.
 headersEmptyText=Walang mga header para sa kahilingang ito
 
 # LOCALIZATION NOTE (headersFilterText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane for the filtering input.
 headersFilterText=I-filter ang mga header
 
@@ -135,20 +131,16 @@ responsePreview=I-preview
 # what the perf button does
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.tooltip.domContentLoaded): A tooltip explaining
 # what the DOMContentLoaded label displays
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.tooltip.load): A tooltip explaining
 # what the load label displays
 
-# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.requestsCount): This label is displayed
-# in the network table footer providing the number of requests
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.requestsCount2): This label is displayed
 # in the network table footer providing the number of requests
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.requestsCountEmpty): This label is displayed
 # in the network table footer when there are no requests
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary.tooltip.requestsCount): A tooltip explaining
@@ -182,29 +174,36 @@ networkMenu.sizeMB=%S MB
 # in the network menu specifying the size of a request (in gigabytes).
 networkMenu.sizeGB=%S GB
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeUnavailable): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the transferred size of a request is
 # unavailable.
 networkMenu.sizeUnavailable=—
 
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeUnavailable.title): This is the tooltip
+# displayed in the network menu specifying that the transferred size of a
+# request is unavailable.
+
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeCached): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the transferred of a request is
 # cached.
 networkMenu.sizeCached=cached
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeServiceWorker): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the transferred of a request computed
 # by a service worker.
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.totalMS): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the time for a request to finish (in milliseconds).
 networkMenu.totalMS=→ %S ms
 
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.totalMS2): This is the label displayed
+# in the network menu specifying the time for a request to finish (in milliseconds).
+
 # This string is used to concatenate tooltips (netmonitor.waterfall.tooltip.*)
 # in the requests waterfall for total time (in milliseconds). \\u0020 represents
 # a whitespace. You can replace this with a different character, e.g. an hyphen
 # or a period, if a comma doesn't work for your language.
 netmonitor.waterfall.tooltip.separator=,\u0020
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.total): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for total time (in milliseconds).
@@ -276,16 +275,19 @@ charts.totalS=%S s
 # in the performance analysis view for total transferred size, in kilobytes.
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.cacheEnabled): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for "cache enabled" charts.
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.cacheDisabled): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for "cache disabled" charts.
 
+# LOCALIZATION NOTE (charts.learnMore): This is the label displayed
+# in the performance analysis view, with a link to external documentation.
+
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalSize): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for total requests size, in kilobytes.
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalSeconds): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # This is the label displayed in the performance analysis view for the
 # total requests time, in seconds.
 
@@ -405,16 +407,34 @@ certmgr.certdetail.ou=Organizational Uni
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.certdetail.sha256fingerprint):
 # A label used for Fingerprints sub-section in security tab
 certmgr.certdetail.sha256fingerprint=SHA-256 Fingerprint:
 
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.certdetail.sha1fingerprint):
 # A label used for Fingerprints sub-section in security tab
 certmgr.certdetail.sha1fingerprint=SHA1 Fingerprint:
 
+# LOCALIZATION NOTE (certmgr.certificateTransparency.label):
+# This string is used as a label in the security tab.
+
+# LOCALIZATION NOTE (certmgr.certificateTransparency.status.ok):
+# This string is used to indicate that there are valid signed certificate
+# timestamps. This is a property for the 'Transparency'
+# field in the security tab.
+
+# LOCALIZATION NOTE (certmgr.certificateTransparency.status.notEnoughSCTS):
+# This string is used to indicate that there are not enough valid signed
+# certificate timestamps. This is a property for the 'Transparency'
+# field in the security tab.
+
+# LOCALIZATION NOTE (certmgr.certificateTransparency.status.notDiverseSCTS):
+# This string is used to indicate that there ar not enough diverse signed
+# certificate timestamps. This is a property for the 'Transparency'
+# field in the security tab.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.perfNotice1/2/3): These are the labels displayed
 # in the network table when empty to start performance analysis.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.reload1/2/3): These are the labels displayed
 # in the network table when empty to start logging network requests.
 netmonitor.reloadNotice3=ang pahina upang makita ang detalyadong impormasyon tungkol sa aktibidad ng network.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.status3): This is the label displayed
@@ -492,16 +512,19 @@ netmonitor.toolbar.contentSize=Laki
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.headers): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the headers tab.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.cookies): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the cookies tab.
 netmonitor.tab.cookies=Cookies
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.cache): This is the label displayed
+# in the network details pane identifying the cache tab.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.params): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the params tab.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.response): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the response tab.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.timings): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the timings tab.
@@ -560,16 +583,19 @@ netmonitor.toolbar.filter.other=Iba pa
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.filterFreetext.label): This is the label
 # displayed in the network toolbar for the url filtering textbox.
 netmonitor.toolbar.filterFreetext.label=Salain URLs
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.filterFreetext.key): This is the
 # shortcut key to focus on the toolbar url filtering textbox
 netmonitor.toolbar.filterFreetext.key=CmdOrCtrl+F
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.filterFreetext.learnMore): This is
+# the title used for MDN icon in filtering textbox
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.label): This is the label
 # displayed for the checkbox for enabling persistent logs.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip): This is the tooltip
 # displayed for the checkbox for enabling persistent logs.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.disableCache.label): This is the label
 # displayed for the checkbox for disabling browser cache.
@@ -607,16 +633,22 @@ netmonitor.toolbar.filterFreetext.key=Cm
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.status): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the status code.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.version): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the http version.
 netmonitor.summary.version=Bersyon:
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.learnMore): This is the label displayed
+# in the network details headers tab, with a link to external documentation.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.referrerPolicy): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the referrer policy.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.editAndResend): This is the label displayed
 # on the button in the headers tab that opens a form to edit and resend the currently
 # displayed request
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.rawHeaders): This is the label displayed
 # on the button in the headers tab that toggle view for raw request/response headers
 # from the currently displayed request
 
@@ -662,16 +694,19 @@ netmonitor.response.dimensions=Mga sukat
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.wait): This is the label displayed
 # in the network details timings tab identifying the amount of time spent
 # in a "wait" state.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.receive): This is the label displayed
 # in the network details timings tab identifying the amount of time spent
 # in a "receive" state.
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.learnMore): This is the label displayed
+# in the network details timings tab, with a link to external documentation
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.warning.cipher): A tooltip
 # for warning icon that indicates a connection uses insecure cipher suite.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.error): This is the label displayed
 # in the security tab if a security error prevented the connection.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.protocolVersion): This is the label displayed
 # in the security tab describing TLS/SSL protocol version.
@@ -711,16 +746,19 @@ netmonitor.response.dimensions=Mga sukat
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.connection): This is the label displayed
 # in the security tab describing the section containing information related to
 # the secure connection.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.certificate): This is the label displayed
 # in the security tab describing the server certificate section.
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.tooltip): This is the label used
+# in the Network monitor panel as a tooltip for tracking resource icon.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy): This is the label displayed
 # for the copy sub-menu in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy=I-copy 
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy.accesskey): This is the access key
 # for the copy sub-menu displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy.accesskey=C
 
@@ -735,23 +773,21 @@ netmonitor.context.copyUrl.accesskey=U
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyUrlParams): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request's url parameters
 netmonitor.context.copyUrlParams=I-copy ang URL Parameters
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyUrlParams.accesskey): This is the access key
 # for the Copy URL Parameters menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyUrlParams.accesskey=P
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyPostData): This is the label displayed
-# on the context menu that copies the selected request's post data
-netmonitor.context.copyPostData=I-copy ang POST Data
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestData): This is the label displayed
+# on the context menu that copies the selected request's data
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyPostData.accesskey): This is the access key
-# for the Copy POST Data menu item displayed in the context menu for a request
-netmonitor.context.copyPostData.accesskey=D
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestData.accesskey): This is the access key
+# for the Copy POST/PATCH/PUT/DELETE Data menu item displayed in the context menu for a request
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsCurl): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request as a cURL command.
 # The capitalization is part of the official name and should be used throughout all languages.
 # http://en.wikipedia.org/wiki/CURL
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsCurl.accesskey): This is the access key
 # for the Copy as cURL menu item displayed in the context menu for a request
@@ -788,31 +824,46 @@ netmonitor.context.copyImageAsDataUri.ac
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.saveImageAs): This is the label displayed
 # on the context menu that save the Image
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.saveImageAs.accesskey): This is the access key
 # for the Copy Image As Data URI menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.saveImageAs.accesskey=V
 
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAllAsHar): This is the label displayed
 # on the context menu that copies all as HAR format
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAllAsHar.accesskey): This is the access key
 # for the Copy All As HAR menu item displayed in the context menu for a network panel
 netmonitor.context.copyAllAsHar.accesskey=O
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.saveAllAsHar): This is the label displayed
 # on the context menu that saves all as HAR format
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.saveAllAsHar.accesskey): This is the access key
 # for the Save All As HAR menu item displayed in the context menu for a network panel
 netmonitor.context.saveAllAsHar.accesskey=H
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.importHar): This is the label displayed
+# on the context menu that imports HAR files
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.importHar.accesskey): This is the access key
+# for the Import HAR menu item displayed in the context menu for a network panel
+netmonitor.context.importHar.accesskey=I
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.har.importHarDialogTitle): This is a label
+# used for import file open dialog
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.har.importDialogHARFilter):
+# This string is displayed as a filter for importing HAR file
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.har.importDialogAllFilter):
+# This string is displayed as a filter for importing HAR file
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.editAndResend): This is the label displayed
 # on the context menu that opens a form to edit and resend the currently
 # displayed request
 netmonitor.context.editAndResend=i-Edit at Ipadala Muli
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.editAndResend.accesskey): This is the access key
 # for the "Edit and Resend" menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.editAndResend.accesskey=E
@@ -850,16 +901,23 @@ netmonitor.context.openInStyleEditor.acc
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.perfTools.accesskey): This is the access key
 # for the performance analysis menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.perfTools.accesskey=A
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.custom.newRequest): This is the label displayed
 # as the title of the new custom request form
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.custom.newRequestMethodLabel): This is the label displayed
+# above the method text input field of the new custom request form
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.custom.newRequestUrlLabel): This is the label displayed
+# above the url text input field of the new custom request form
+netmonitor.custom.newRequestUrlLabel=URL
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.custom.query): This is the label displayed
 # above the query string entry in the custom request form
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.custom.headers): This is the label displayed
 # above the request headers entry in the custom request form
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.custom.postData): This is the label displayed
 # above the request body entry in the custom request form
@@ -897,8 +955,38 @@ netmonitor.status.tooltip.worker = %1$S 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.status.tooltip.cachedworker): This is the tooltip
 # of the column status code, when the request is cached and is from a service worker
 # %1$S is the status code, %2$S is the status text.
 netmonitor.status.tooltip.cachedworker = %1$S %2$S (cached, service worker)
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.label.dropHarFiles): This is a label
 # rendered within the Network panel when *.har file(s) are dragged
 # over the content.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.label.har): This is a label used
+# as a tooltip for toolbar drop-down button with HAR actions
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.cache): This is the label text for the parent
+# node in the TreeView.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.empty): This is the text displayed when cache
+# information is not available.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.notAvailable): This is the text displayed under
+# a node that has no information available.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.dataSize): This is the label text for
+# the datasize of the cached object.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.expires): This is the label text for the
+# expires time of the cached object.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.fetchCount): This is the label text for the
+# fetch count of the cached object.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.lastFetched): This is the label text for the
+# last fetched date/time of the cached object.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.lastModified): This is the label text for the
+# last modified date/time of the cached object.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.device): This is the label text for the device
+# where a cached object was fetched from (e.g. "disk").
--- a/devtools/client/performance.properties
+++ b/devtools/client/performance.properties
@@ -135,8 +135,9 @@ profiler.bufferFull=Buffer %S%% full
 # LOCALIZATION NOTE (recordings.start.tooltip):
 # This string is displayed as a tooltip on a button that starts a new profile.
 
 # LOCALIZATION NOTE (recordings.import.tooltip):
 # This string is displayed on a button that opens a dialog to import a saved profile data file.
 
 # LOCALIZATION NOTE (recordings.clear.tooltip):
 # This string is displayed on a button that removes all the recordings.
+recordings.clear.tooltip=Burahin
--- a/devtools/client/startup.properties
+++ b/devtools/client/startup.properties
@@ -17,32 +17,27 @@ options.panelLabel=Toolbox Opsyon Panel
 # LOCALIZATION NOTE (options.darkTheme.label2)
 # Used as a label for dark theme
 options.darkTheme.label2=Madilim
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.lightTheme.label2)
 # Used as a label for light theme
 options.lightTheme.label2=Liwanag
 
-# LOCALIZATION NOTE (options.firebugTheme.label2)
-# Used as a label for Firebug theme
-options.firebugTheme.label2=Firebug
-
 # LOCALIZATION NOTE (performance.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 performance.label=Pagganap
 
 # LOCALIZATION NOTE (performance.panelLabel):
 # This is used as the label for the toolbox panel.
 performance.panelLabel=Pagganap ng Panel
 
-# LOCALIZATION NOTE (performance.commandkey, performance.accesskey)
+# LOCALIZATION NOTE (performance.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
-performance.commandkey=VK_F5
 performance.accesskey=P
 
 # LOCALIZATION NOTE (performance.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window.
 # Keyboard shortcut for Performance Tools will be shown inside brackets.
 performance.tooltip=Pagganap(%S)
 
@@ -59,17 +54,16 @@ ToolboxTabWebconsole.label=Console
 ToolboxWebConsole.panelLabel=Console Panel
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebconsole.tooltip2): the string displayed in the
 # tooltip of the tab when the Web Console is displayed inside the developer
 # tools window.
 # Keyboard shortcut for Console will be shown inside the brackets.
 ToolboxWebconsole.tooltip2=Web Console (%S)
 
-cmd.commandkey=K
 webConsoleCmd.accesskey=W
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxDebugger.label=Debugger
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.panelLabel):
@@ -77,19 +71,18 @@ ToolboxDebugger.label=Debugger
 ToolboxDebugger.panelLabel=Debugger Panel
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.tooltip2):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window..
 # A keyboard shortcut for JS Debugger will be shown inside brackets.
 ToolboxDebugger.tooltip2=JavaScript Debugger (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (debuggerMenu.commandkey, debuggerMenu.accesskey)
+# LOCALIZATION NOTE (debuggerMenu.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
-debuggerMenu.commandkey=S
 debuggerMenu.accesskey=D
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the style editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxStyleEditor.label=Estilo ng Editor
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.panelLabel):
@@ -97,20 +90,16 @@ ToolboxStyleEditor.label=Estilo ng Edito
 ToolboxStyleEditor.panelLabel=Estilo ng Editor Panel
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip3):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the style editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 # A keyboard shortcut for Stylesheet Editor will be shown inside the latter pair of brackets.
 ToolboxStyleEditor.tooltip3=Stylesheet Editor (CSS) (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (open.commandkey): This the key to use in
-# conjunction with shift to open the style editor
-open.commandkey=VK_F7
-
 # LOCALIZATION NOTE (open.accesskey): The access key used to open the style
 # editor.
 open.accesskey=l
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxShaderEditor.label=Shader Editor
@@ -150,50 +139,50 @@ ToolboxWebAudioEditor1.panelLabel=Web Au
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Web Audio Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxWebAudioEditor1.tooltip=Web Audio na kontekstong visualizer at audio node inspector
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 inspector.label=Inspektor
-inspector.commandkey=C
 inspector.accesskey=I
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.panelLabel)
 # Labels applied to the panel and views within the panel in the toolbox
 inspector.panelLabel=Inspektor Panel
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.tooltip2)
 # Keyboard shortcut for DOM and Style Inspector will be shown inside brackets.
 inspector.tooltip2=DOM at Inspektor ng Estilo (%S)
 
+# LOCALIZATION NOTE (inspector.mac.tooltip)
+# This is the exact same string as inspector.tooltip2, except that we show it
+# on mac only, where we support toggling the inspector with either cmd+shift+C,
+# or cmd+opt+C
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Network Monitor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 netmonitor.label=Network
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.panelLabel):
 # This is used as the label for the toolbox panel.
 netmonitor.panelLabel=Network Panel
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.commandkey2, netmonitor.accesskey)
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 netmonitor.accesskey=N
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tooltip2):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Network Monitor is
 # displayed inside the developer tools window.
 # Keyboard shortcut for Network Monitor will be shown inside the brackets.
 netmonitor.tooltip2=Network Monitor (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (storage.commandkey): This the key to use in
-# conjunction with shift to open the storage editor
-storage.commandkey=VK_F9
-
 # LOCALIZATION NOTE (storage.accesskey): The access key used to open the storage
 # editor.
 storage.accesskey=a
 
 # LOCALIZATION NOTE (storage.label):
 # This string is displayed as the label of the tab in the developer tools window
 storage.label=Imbakan
 
@@ -244,39 +233,67 @@ memory.tooltip=Memorya
 # This string is displayed in the title of the tab when the DOM panel is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 dom.label=DOM
 
 # LOCALIZATION NOTE (dom.panelLabel):
 # This is used as the label for the toolbox panel.
 dom.panelLabel=DOM Panel
 
-# LOCALIZATION NOTE (dom.commandkey, dom.accesskey)
+# LOCALIZATION NOTE (dom.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
-dom.commandkey=W
 dom.accesskey=D
 
 # LOCALIZATION NOTE (dom.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the DOM is
 # displayed inside the developer tools window.
 # Keyboard shortcut for DOM panel will be shown inside the brackets.
 dom.tooltip=DOM (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.splitconsole):
-# This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar used to toggle
-# the split console.
-# Keyboard shortcut will be shown inside brackets.
-toolbox.buttons.splitconsole = I-toggle ang split console (%S)
+# LOCALIZATION NOTE (accessibility.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the Accessibility panel
+# is displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+
+# LOCALIZATION NOTE (accessibility.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+
+# LOCALIZATION NOTE (accessibility.accesskey)
+# Used for the menuitem in the tool menu
+accessibility.accesskey=y
+
+# LOCALIZATION NOTE (accessibility.tooltip2):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the Accessibility is
+# displayed inside the developer tools window.
+# Keyboard shortcut for Accessibility panel will be shown inside the brackets.
+
+# LOCALIZATION NOTE (application.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the Application panel
+# is displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+
+# LOCALIZATION NOTE (application.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+
+# LOCALIZATION NOTE (application.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the Application panel is
+# displayed inside the developer tools window.
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.responsive):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles
 # the Responsive mode.
 # Keyboard shortcut will be shown inside brackets.
 toolbox.buttons.responsive = Tumutugon sa Disenyong Mode (%S)
 
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.replay):
+# This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that enables
+# the web replay record feature.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.stopReplay):
+# This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that dissables
+# the web replay feature.
+
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.paintflashing):
 # This is the tooltip of the paintflashing button in the toolbox toolbar
 # that toggles paintflashing.
 toolbox.buttons.paintflashing = I-toggle ang paint flashing
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.scratchpad):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that opens
 # the scratchpad window
@@ -291,8 +308,12 @@ toolbox.buttons.screenshot = Kumuha ng s
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles the
 # rulers in the page
 toolbox.buttons.rulers = I-toggle ang mga rulers para sa pahina
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.measure):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles the
 # measuring tools
 toolbox.buttons.measure = Sukatin ang isang bahagi ng pahina
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.tab.newBadge):
+# This is the text of a promotion badge showed in the toobox tab bar, next to a tab panel
+# name. Used to promote new/recent panels such as the accessibility panel.
--- a/devtools/client/storage.properties
+++ b/devtools/client/storage.properties
@@ -26,16 +26,17 @@ storage.filter.key=CmdOrCtrl+F
 # Tree, like cookies, local storage etc.
 tree.labels.cookies=Cookies
 tree.labels.indexedDB=Indexed DB
 
 # LOCALIZATION NOTE (table.headers.*.*):
 # These strings are the header names of the columns in the Storage Table for
 # each type of storage available through the Storage Tree to the side.
 table.headers.cookies.name=Pangalan
+table.headers.cookies.sameSite=sameSite
 
 
 
 table.headers.Cache.url=URL
 
 table.headers.indexedDB.version=Bersyon
 table.headers.indexedDB.keyPath2=Key Path
 table.headers.indexedDB.autoIncrement=Auto Increment
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -1,50 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolboxDockButtons.bottom.minimize): This string is shown
-# as a tooltip that appears in the toolbox when it is in "bottom host" mode and
-# when hovering over the minimize button in the toolbar. When clicked, the
-# button minimizes the toolbox so that just the toolbar is visible at the
-# bottom.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolboxDockButtons.bottom.maximize): This string is shown
-# as a tooltip that appears in the toolbox when it is in "bottom host" mode and
-# when hovering over the maximize button in the toolbar. When clicked, the
-# button maximizes the toolbox again (if it had been minimized before) so that
-# the whole toolbox is visible again.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.errors): Semi-colon list of plural
-# forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of errors in the current web page
-toolboxToggleButton.errors=#1 error;#1 na mga error
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.warnings): Semi-colon list of plural
-# forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of warnings in the current web page
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.tooltip): This string is shown
-# as tooltip in the developer toolbar to open/close the developer tools.
-# It's using toolboxToggleButton.errors as first and
-# toolboxToggleButton.warnings as second argument to show the number of errors
-# and warnings.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbar.closeButton.tooltip)
-# Used as a message in tooltip when overing the close button of the Developer
-# Toolbar.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbar.toolsButton.tooltip)
-# Used as a message in tooltip when overing the wrench icon of the Developer
-# Toolbar, which toggle the developer toolbox.
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.titleTemplate1): This is the template
 # used to format the title of the toolbox.
 # The URL of the page being targeted: %1$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.titleTemplate2): This is the template
 # used to format the title of the toolbox.
 # The page title or other name for the thing being targeted: %1$S
 # The URL of the page being targeted: %2$S.
@@ -91,20 +53,16 @@ toolbox.noContentProcessForTab.message=W
 # DEV NOTE: Mostly used wherever toolbox.viewSourceInStyleEditor is used.
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.viewJsSourceInDebugger.label)
 # Used as a message in either tooltips or contextual menu items to open the
 # corresponding URL as a js file in the Debugger tool.
 # DEV NOTE: Mostly used wherever toolbox.viewSourceInDebugger is used.
 
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.options.key)
-# Key shortcut used to open the options panel
-toolbox.options.key=CmdOrCtrl+Shift+O
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.help.key)
 # Key shortcut used to open the options panel
 toolbox.help.key=F1
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.nextTool.key)
 # Key shortcut used to select the next tool
 toolbox.nextTool.key=CmdOrCtrl+]
 
@@ -112,17 +70,16 @@ toolbox.nextTool.key=CmdOrCtrl+]
 # Key shortcut used to select the previous tool
 toolbox.previousTool.key=CmdOrCtrl+[
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.zoom*.key)
 # Key shortcuts used to zomm in/out or reset the toolbox
 # Should match fullZoom*Cmd.commandkey values from browser.dtd
 toolbox.zoomIn.key=CmdOrCtrl+Plus
 toolbox.zoomIn2.key=CmdOrCtrl+=
-toolbox.zoomIn3.key=
 
 toolbox.zoomOut.key=CmdOrCtrl+-
 toolbox.zoomOut2.key=
 
 toolbox.zoomReset.key=CmdOrCtrl+0
 toolbox.zoomReset2.key=
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.reload*.key)
@@ -130,37 +87,71 @@ toolbox.zoomReset2.key=
 toolbox.reload.key=CmdOrCtrl+R
 toolbox.reload2.key=F5
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.forceReload*.key)
 # Key shortcuts used to force reload of the page by bypassing caches
 toolbox.forceReload.key=CmdOrCtrl+Shift+R
 toolbox.forceReload2.key=CmdOrCtrl+F5
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.minimize.key)
-# Key shortcut used to minimize the toolbox
-toolbox.minimize.key=CmdOrCtrl+Shift+U
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.toggleHost.key)
 # Key shortcut used to move the toolbox in bottom or side of the browser window
 toolbox.toggleHost.key=CmdOrCtrl+Shift+D
 
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.closeToolbox.key) Key shortcut used to close the toolbox
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.toggleToolbox.key) Key shortcut used to toggle the toolbox
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.toggleToolboxOSX.key) Key shortcut used to toggle the toolbox
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.toggleToolboxF12.key) Key shortcut used to toggle the toolbox
+toolbox.toggleToolboxF12.key=F12
+
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.frames.tooltip): This is the label for
 # the iframes menu list that appears only when the document has some.
 # It allows you to switch the context of the whole toolbox.
 
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.frames.disabled.tooltip): This is the title
+# displayed as a tooltip of the iframes menu button, when disabled. The button
+# is normally hidden when no frames are available. But if the user is on the
+# DevTools Options panel, the button is always shown for discoverability.
+
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.showFrames.key)
 # Key shortcut used to show frames menu when 'frames' button is focused
 toolbox.showFrames.key=Alt+Down
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.noautohide.tooltip): This is the label for
-# the button to force the popups/panels to stay visible on blur.
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.button.tooltip): This is the tooltip
+# for the "..." button on the developer tools toolbox.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.dock.*.label): These labels are shown
+# in the "..." menu in the toolbox and represent the different arrangements for
+# docking (or undocking) the developer tools toolbox.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.{splitconsole,hideconsole}.label):
+# These are the labels in the "..." menu in the toolbox for toggling the split
+# console window.
+# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.noautohide.label): This is the label
+# in the "..." menu in the toolbox to force the popups/panels to stay visible on
+# blur.
 # This is only visible in the browser toolbox as it is meant for
 # addon developers and Firefox contributors.
 
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.settings.label): This is the label for
+# the item in the "..." menu in the toolbox that brings up the Settings
+# (Options) panel.
+# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.documentation.label): This is the
+# label for the Documentation menu item.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.community.label): This is the label
+# for the Community menu item.
+
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.closebutton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button the developer tools toolbox.
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.allToolsButton.tooltip): This is the tooltip for the
 # "all tools" button displayed when some tools are hidden by overflow of the toolbar.
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.sourceMapFailure): This is shown in the web console
 # when there is a failure to fetch or parse a source map.
@@ -173,10 +164,11 @@ toolbox.showFrames.key=Alt+Down
 # original source that was mentioned in a source map.
 # The text of the error: %1$S
 # The URL of the source: %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.options.enableNewDebugger.label): Label of the options panel
 # checkbox to enable the new debugger frontend. Displayed only in Nightly and local
 # builds.
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.options.enableNewConsole.label): Label of the options panel
-# checkbox to enable the new console frontend. Displayed only in Nightly and local builds.
+# LOCALIZATION NOTE (browserToolbox.statusMessage): This is the label
+# shown next to status details when the Browser Toolbox fails to connect or
+# appears to be taking a while to do so.
--- a/devtools/client/webide.dtd
+++ b/devtools/client/webide.dtd
@@ -36,16 +36,17 @@
 <!ENTITY runtimeMenu_takeScreenshot_accesskey "S">
 <!ENTITY runtimeMenu_showDetails_label "Runtime Info">
 <!ENTITY runtimeMenu_showDetails_accesskey "E">
 <!ENTITY runtimeMenu_showDevicePrefs_label "Mga Kagustuhan sa Device">
 <!ENTITY runtimeMenu_showDevicePrefs_accesskey "D">
 <!ENTITY runtimeMenu_showSettings_label "Mga Setting ng Device">
 <!ENTITY runtimeMenu_showSettings_accesskey "s">
 
+
 <!ENTITY viewMenu_label "Tingnan">
 <!ENTITY viewMenu_accesskey "V">
 <!ENTITY viewMenu_zoomin_label "Zoom In">
 <!ENTITY viewMenu_zoomin_accesskey "I">
 <!ENTITY viewMenu_zoomout_label "Zoom Out">
 <!ENTITY viewMenu_zoomout_accesskey "O">
 <!ENTITY viewMenu_resetzoom_label "Reset Zoom">
 <!ENTITY viewMenu_resetzoom_accesskey "R">
@@ -74,16 +75,17 @@
 <!ENTITY runtimePanel_usb "USB Devices">
 <!ENTITY runtimePanel_wifi "Wi-Fi Devices">
 <!ENTITY runtimePanel_other "Iba pang">
 
 <!-- Lense -->
 <!ENTITY details_description "Paglalarawan">
 <!ENTITY details_location "Lokasyon">
 <!ENTITY details_manifestURL "App ID">
+<!ENTITY details_removeProject_button "Alisin ang Proyekto">
 
 <!-- New App -->
 <!ENTITY newAppWindowTitle "Bagong App">
 
 
 <!-- Decks -->
 
 <!ENTITY deck_close "Isara">
--- a/devtools/shared/debugger.properties
+++ b/devtools/shared/debugger.properties
@@ -33,16 +33,17 @@ remoteIncomingPromptTitle=papasok na kon
 
 # LOCALIZATION NOTE (clientSendOOBTitle): The title displayed on the dialog that
 # instructs the user to transfer an authentication token to the server.
 # LOCALIZATION NOTE (clientSendOOBHeader): Header displayed on the dialog that
 # instructs the user to transfer an authentication token to the server.
 # LOCALIZATION NOTE (clientSendOOBHash): Part of the dialog that instructs the
 # user to transfer an authentication token to the server.
 # %1$S: The client's cert fingerprint
+clientSendOOBHash=My Cert: %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (clientSendOOBToken): Part of the dialog that instructs the
 # user to transfer an authentication token to the server.
 # %1$S: The authentication token that the user will transfer.
 clientSendOOBToken=Token: %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (serverReceiveOOBTitle): The title displayed on the dialog
 # that instructs the user to provide an authentication token from the client.
 # LOCALIZATION NOTE (serverReceiveOOBBody): Main text displayed on the dialog
--- a/devtools/shared/gclicommands.properties
+++ b/devtools/shared/gclicommands.properties
@@ -13,21 +13,19 @@
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpDesc) A very short string used to describe the
 # function of the help command.
 helpDesc=Kumuha ng tulong sa mga available na commands
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpAvailable) Used in the output of the help command to
 # explain the contents of the command help table.
-helpAvailable=Mga Magagamit na Utos
 
 # LOCALIZATION NOTE (notAvailableInE10S) Used in the output of any command that
 # is not compatible with multiprocess mode (E10S).
-notAvailableInE10S=Ang command na ‘%1$S’ ay hindi magagamit sa multiprocess mode (E10S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (consoleDesc) A very short string used to describe the
 # function of the console command.
 consoleDesc=Command upang makontrol ang console
 
 # LOCALIZATION NOTE (consoleManual) A longer description describing the
 # set of commands that control the console.
 consoleManual=I-filter, i-clear at isara ang web console
@@ -149,145 +147,16 @@ screenshotImgurManual=Gamitin kung nais 
 # encountering error while uploading the screenshot to imgur.com.
 screenshotImgurError=Hindi maabot ang imgur API
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotImgurUploaded) Text displayed to user when the
 # screenshot is successfully sent to Imgur but the program is waiting on a response.
 # The argument (%1$S) is a new image URL at Imgur.
 screenshotImgurUploaded=Na-upload sa %1$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (highlightDesc) A very short description of the
-# 'highlight' command. See highlightManual for a fuller description of what
-# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
-# command name, which is why it should be as short as possible.
-highlightDesc=I-highlight ang mga node
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightManual) A fuller description of the 'highlight'
-# command, displayed when the user asks for help on what it does.
-highlightManual=I-highlight ang mga node na tumutugma sa isang tagapili sa pahina
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightSelectorDesc) A very short string to describe
-# the 'selector' parameter to the 'highlight' command, which is displayed in
-# a dialog when the user is using this command.
-highlightSelectorDesc=CSS selector
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightSelectorManual) A fuller description of the
-# 'selector' parameter to the 'highlight' command, displayed when the user
-# asks for help on what it does.
-highlightSelectorManual=Ang tagapili ng CSS na ginamit upang tumugma sa mga node sa pahina
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightOptionsDesc) The title of a set of options to
-# the 'highlight' command, displayed as a heading to the list of option.
-highlightOptionsDesc=Mga opsyon
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightHideGuidesDesc) A very short string to describe
-# the 'hideguides' option parameter to the 'highlight' command, which is
-# displayed in a dialog when the user is using this command.
-highlightHideGuidesDesc=Itago ang mga gabay
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightHideGuidesManual) A fuller description of the
-# 'hideguides' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
-# user asks for help on what it does.
-highlightHideGuidesManual=Itago ang mga gabay sa paligid ng naka-highlight na node
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightShowInfoBarDesc) A very short string to describe
-# the 'showinfobar' option parameter to the 'highlight' command, which is
-# displayed in a dialog when the user is using this command.
-highlightShowInfoBarDesc=Ipakita ang infobar ng node
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightShowInfoBarManual) A fuller description of the
-# 'showinfobar' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
-# user asks for help on what it does.
-highlightShowInfoBarManual=Ipakita ang infobar sa itaas ng naka-highlight na node (ipinapakita ng infobar ang tagname, mga katangian at sukat)
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightShowAllDesc) A very short string to describe
-# the 'showall' option parameter to the 'highlight' command, which is
-# displayed in a dialog when the user is using this command.
-highlightShowAllDesc=Ipakita ang lahat ng mga tugma
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightShowAllManual) A fuller description of the
-# 'showall' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
-# user asks for help on what it does.
-highlightShowAllManual=Kung masyadong maraming mga node ang tumutugma sa tagapili, tanging ang unang 100 ay ipapakita upang maiwasan ang pag-alsa ng masyadong maraming pahina. Gamitin ang opsyong ito upang ipakita sa halip ang lahat ng mga katugma
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightRegionDesc) A very short string to describe the
-# 'region' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
-# dialog when the user is using this command.
-highlightRegionDesc=Box model region
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightRegionManual) A fuller description of the 'region'
-# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
-# help on what it does.
-highlightRegionManual=Aling region ng hanay ng modelo ang dapat i-highlight: 'content', 'padding', 'border' o 'margin'
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightFillDesc) A very short string to describe the
-# 'fill' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
-# dialog when the user is using this command.
-highlightFillDesc=Punan ng style
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightFillManual) A fuller description of the 'fill'
-# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
-# help on what it does.
-highlightFillManual=I-override ang default na fill style ng region na may custom na kulay
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightKeepDesc) A very short string to describe the
-# 'keep' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
-# dialog when the user is using this command.
-highlightKeepDesc=Panatilihin ang mga umiiral na highlighter
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightKeepManual) A fuller description of the 'keep'
-# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
-# help on what it does.
-highlightKeepManual=Bilang default, ang mga umiiral na highlight ay nakatago kapag nagpapatakbo ng command, maliban kung ang opsyon na ito ay nakatakda
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightOutputConfirm2) A confirmation message for the
-# 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
-# informing the user how many nodes have been highlighted successfully and how
-# to turn highlighting off
-
-# LOCALIZATION NOTE (highlightOutputMaxReached) A confirmation message for the
-# 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
-# informing the user how many nodes have been highlighted successfully and that
-# some nodes could not be highlighted due to the maximum number of nodes being
-# reached, and how to turn highlighting off
-
-# LOCALIZATION NOTE (unhighlightDesc) A very short description of the
-# 'unhighlight' command. See unhighlightManual for a fuller description of what
-# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
-# command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (unhighlightManual) A fuller description of the 'unhighlight'
-# command, displayed when the user asks for help on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserDesc) A very short description of the
-# 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
-# command name, which is why it should be as short as possible.
-# The argument (%1$S) is the browser name.
-restartBrowserDesc=Mag-restart %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserNocacheDesc) A very short string to
-# describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
-# displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserRequestCancelled) A string displayed to the
-# user when a scheduled restart has been aborted by the user.
-
-# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserRestarting) A string displayed to the
-# user when a restart has been initiated without a delay.
-# The argument (%1$S) is the browser name.
-restartBrowserRestarting=Mag-restart %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserGroupOptions) A label for the optional options of
-# the restart command.
-restartBrowserGroupOptions=Mga opsyon
-
-# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserSafemodeDesc) A very short string to
-# describe the 'safemode' parameter to the 'restart' command, which is
-# displayed in a dialog when the user is using this command.
-
 # LOCALIZATION NOTE (inspectDesc) A very short description of the 'inspect'
 # command. See inspectManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectManual) A fuller description of the 'inspect'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 
@@ -325,16 +194,17 @@ inspectNodeDesc=CSS selector
 breaklistDesc=Ipakita ang mga alam na breakpoint
 
 # LOCALIZATION NOTE (breaklistNone) Used in the output of the 'break list'
 # command to explain that the list is empty.
 breaklistNone=Walang breakpoint nakaset
 
 # LOCALIZATION NOTE (breaklistOutRemove) A title used in the output from the
 # 'break list' command on a button which can be used to remove breakpoints
+breaklistOutRemove=Alisin
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddAdded) Used in the output of the 'break add'
 # command to explain that a breakpoint was added.
 breakaddAdded=Nadagdag ang breakpoint
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddFailed) Used in the output of the 'break add'
 # command to explain that a breakpoint could not be added.
 breakaddFailed=Hindi ma-set ang breakpoint: %S
@@ -479,20 +349,16 @@ editManual2=I-edit ang isa sa mga mapagk
 # when the user is using this command.
 editResourceDesc=URL na baguhin
 
 # LOCALIZATION NOTE (editLineToJumpToDesc) A very short string to describe the
 # 'line' parameter to the 'edit' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
 editLineToJumpToDesc=Pumunta sa line
 
-# LOCALIZATION NOTE (resizePageDesc) A very short string to describe the
-# 'resizepage' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
 # LOCALIZATION NOTE (resizePageArgWidthDesc) A very short string to describe the
 # 'width' parameter to the 'resizepage' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizePageArgHeightDesc) A very short string to describe the
 # 'height' parameter to the 'resizepage' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
 
@@ -519,517 +385,16 @@ editLineToJumpToDesc=Pumunta sa line
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeDesc) A very short string to describe the
 # 'resize' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeManual2) A fuller description of the 'resize'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
 
-# LOCALIZATION NOTE (cmdDesc) A very short description of the 'cmd'
-# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
-# name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cmdRefreshDesc) A very short description of the 'cmd refresh'
-# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
-# name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cmdStatus3) When the we load new commands from mozcmd
-# directory, we report where we loaded from using %1$S.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDesc) A very short description of the 'cmd setdir'
-# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
-# name, which is why it should be as short as possible.
-cmdSetdirDesc=I-setup ang isang direktoryo ng mozcmd
-
-# LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirManual3) A fuller description of the 'cmd setdir'
-# command, displayed when the user asks for help on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDirectoryDesc) The description of the directory
-# parameter to the 'cmd setdir' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonDesc) A very short description of the 'addon'
-# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
-# name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonListDesc) A very short description of the 'addon list'
-# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
-# name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonListTypeDesc) A very short description of the
-# 'addon list <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonListDictionaryHeading, addonListExtensionHeading,
-# addonListLocaleHeading, addonListPluginHeading, addonListThemeHeading,
-# addonListUnknownHeading) Used in the output of the 'addon list' command as the
-# first line of output.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonListOutEnable, addonListOutDisable) Used in the
-# output of the 'addon list' command as the labels for the enable/disable
-# action buttons in the listing. This string is designed to be shown in a
-# small action button next to the addon name, which is why it should be as
-# short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonPending, addonPendingEnable, addonPendingDisable,
-# addonPendingUninstall, addonPendingInstall, addonPendingUpgrade) Used in
-# the output of the 'addon list' command as the descriptions of pending
-# addon operations. addonPending is used as a prefix for a list of pending
-# actions (named by the other lookup variables). These strings are designed
-# to be shown alongside addon names, which is why they should be as short
-# as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonNameDesc) A very short description of the
-# name parameter of numerous add-on commands. This string is designed to be shown
-# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
-# possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonNoneOfType) Used in the output of the 'addon list'
-# command when a search for add-ons of a particular type were not found.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonEnableDesc) A very short description of the
-# 'addon enable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyEnabled) Used in the output of the
-# 'addon enable' command when an attempt is made to enable an add-on that is
-# already enabled.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonEnabled) Used in the output of the 'addon enable'
-# command when an add-on is enabled.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonDisableDesc) A very short description of the
-# 'addon disable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyDisabled) Used in the output of the
-# 'addon disable' command when an attempt is made to disable an add-on that is
-# already disabled.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonDisabled) Used in the output of the 'addon disable'
-# command when an add-on is disabled.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonCtpDesc) A very short description of the
-# 'addon ctp <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonCtp) Used in the output of the 'addon ctp'
-# command when a plugin is set to click-to-play.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyCtp) Used in the output of the
-# 'addon ctp' command when an attempt is made to set a plugin to
-# click-to-play that is already set to click-to-play.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonCantCtp) Used in the output of the 'addon
-# ctp' command when an attempt is made to set an addon to click-to-play,
-# but the addon is not a plugin.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonNoCtp) Used in the output of the 'addon
-# ctp' command when an attempt is made to set an addon to click-to-play,
-# but the plugin cannot be set to click-to-play for some reason.
-
-# LOCALIZATION NOTE (exportDesc) A very short description of the 'export'
-# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
-# name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (exportHtmlDesc) A very short description of the 'export
-# html' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
-# command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodDesc) A very short description of the 'pagemod'
-# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
-# name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceDesc) A very short description of the
-# 'pagemod replace' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceSearchDesc) A very short string to describe
-# the 'search' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
-# a dialog when the user is using this command.
-pagemodReplaceSearchDesc=Ano ang hahanapin
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceReplaceDesc) A very short string to describe
-# the 'replace' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
-# a dialog when the user is using this command.
-pagemodReplaceReplaceDesc=Kapalit na string
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceIgnoreCaseDesc) A very short string to
-# describe the 'ignoreCase' parameter to the 'pagemod replace' command, which is
-# displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceRootDesc) A very short string to describe the
-# 'root' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
-# a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceSelectorDesc) A very short string to describe
-# the 'selector' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed
-# in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceAttributesDesc) A very short string to
-# describe the 'attributes' parameter to the 'pagemod replace' command, which is
-# displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceAttrOnlyDesc) A very short string to describe
-# the 'attrOnly' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed
-# in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceContentOnlyDesc) A very short string to
-# describe the 'contentOnly' parameter to the 'pagemod replace' command, which
-# is displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceResult) A string displayed as
-# the result of the 'pagemod replace' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveDesc) A very short description of the
-# 'pagemod remove' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementDesc) A very short description of the
-# 'pagemod remove element' command. This string is designed to be shown in
-# a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
-# possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementSearchDesc) A very short string to
-# describe the 'search' parameter to the 'pagemod remove element' command, which
-# is displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementRootDesc) A very short string to
-# describe the 'root' parameter to the 'pagemod remove element' command, which
-# is displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementStripOnlyDesc) A very short string to
-# describe the 'stripOnly' parameter to the 'pagemod remove element' command,
-# which is displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementIfEmptyOnlyDesc) A very short string to
-# describe the 'ifEmptyOnly' parameter to the 'pagemod remove element' command,
-# which is displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementResultMatchedAndRemovedElements)
-# A string displayed as the result of the 'pagemod remove element' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeDesc) A very short description of the
-# 'pagemod remove attribute' command. This string is designed to be shown in
-# a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
-# possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeSearchAttributesDesc) A very short
-# string to describe the 'searchAttributes' parameter to the 'pagemod remove
-# attribute' command, which is displayed in a dialog when the user is using this
-# command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeSearchElementsDesc) A very short
-# string to describe the 'searchElements' parameter to the 'pagemod remove
-# attribute' command, which is displayed in a dialog when the user is using this
-# command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeRootDesc) A very short string to
-# describe the 'root' parameter to the 'pagemod remove attribute' command, which
-# is displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeIgnoreCaseDesc) A very short string
-# to describe the 'ignoreCase' parameter to the 'pagemod remove attribute'
-# command, which is displayed in a dialog when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeResult) A string displayed as the
-# result of the 'pagemod remove attribute' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsDesc2) A very short description of the 'tools'
-# command, the parent command for tool-hacking commands.
-# The argument (%1$S) is the browser name.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsManual2) A fuller description of the 'tools'
-# command. The argument (%1$S) is the browser name.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirDesc) A very short description of the 'tools srcdir'
-# command, for pointing your developer tools loader at a mozilla-central source tree.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirNotFound2) Shown when the 'tools srcdir' command was handed
-# an invalid srcdir.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirReloaded2) Displayed when tools have been reloaded by the
-# 'tools srcdir' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirManual2) A full description of the 'tools srcdir'
-# command. The argument (%1$S) is the browser name.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsSrcdirDir) The srcdir argument to the 'tools srcdir' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsBuiltinDesc) A short description of the 'tools builtin'
-# command, which overrides a previous 'tools srcdir' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsBuiltinManual) A fuller description of the 'tools builtin'
-# command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsBuiltinReloaded) Displayed when tools are loaded with the
-# 'tools builtin' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsReloadDesc) A short description of the 'tools reload' command.
-# which will reload the tools from the current srcdir.
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolsReloaded2) Displayed when tools are reloaded with the 'tools
-# reload' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieDesc) A very short description of the 'cookie'
-# command. See cookieManual for a fuller description of what it does. This
-# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
-# is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieManual) A fuller description of the 'cookie'
-# command, displayed when the user asks for help on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListDesc) A very short description of the
-# 'cookie list' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListManual) A fuller description of the 'cookie list'
-# command, displayed when the user asks for help on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutHost,cookieListOutPath,cookieListOutExpires,cookieListOutAttributes):
-# The 'cookie list' command has a number of headings for cookie properties.
-# Particular care should be taken in translating these strings as they have
-# references to names in the cookies spec.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNone) The output of the 'cookie list' command
-# uses this string when no cookie attributes (like httpOnly, secure, etc) apply
-cookieListOutNone=Wala
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutSession) The output of the 'cookie list'
-# command uses this string to describe a cookie with an expiry value of '0'
-# that is to say it is a session cookie
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNonePage) The output of the 'cookie list'
-# command uses this string for pages like 'about:blank' which can't contain
-# cookies
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNoneHost) The output of the 'cookie list'
-# command uses this string when there are no cookies on a given web page
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutEdit) A title used in the output from the
-# 'cookie list' command on a button which can be used to edit cookie values
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutRemove) A title used in the output from the
-# 'cookie list' command on a button which can be used to remove cookies
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieRemoveDesc) A very short description of the
-# 'cookie remove' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieRemoveManual) A fuller description of the 'cookie remove'
-# command, displayed when the user asks for help on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieRemoveKeyDesc) A very short string to describe the
-# 'key' parameter to the 'cookie remove' command, which is displayed in a dialog
-# when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetDesc) A very short description of the
-# 'cookie set' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetManual) A fuller description of the 'cookie set'
-# command, displayed when the user asks for help on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetKeyDesc) A very short string to describe the
-# 'key' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
-# when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetValueDesc) A very short string to describe the
-# 'value' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
-# when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetOptionsDesc) The title of a set of options to
-# the 'cookie set' command, displayed as a heading to the list of option.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetPathDesc) A very short string to describe the
-# 'path' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
-# when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetDomainDesc) A very short string to describe the
-# 'domain' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
-# when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetSecureDesc) A very short string to describe the
-# 'secure' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
-# when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetHttpOnlyDesc) A very short string to describe the
-# 'httpOnly' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
-# when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetSessionDesc) A very short string to describe the
-# 'session' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
-# when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cookieSetExpiresDesc) A very short string to describe the
-# 'expires' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
-# when the user is using this command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbDesc) A very short description of the
-# 'jsb' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-jsbDesc=JavaScript beautifier
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbUrlDesc) A very short description of the
-# 'jsb <url>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentSizeDesc) A very short description of the
-# 'jsb <indentSize>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentSizeManual) A fuller description of the
-# 'jsb <indentChar>' parameter, displayed when the user asks for help on what it
-# does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentCharDesc) A very short description of the
-# 'jsb <indentChar>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentCharManual) A fuller description of the
-# 'jsb <indentChar>' parameter, displayed when the user asks for help on what it
-# does.
-
-# the 'jsb <doNotPreserveNewlines>' parameter. This string is designed to be
-# shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as short
-# as possible.
-jsbDoNotPreserveNewlinesDesc=Huwag mapanatili ang mga linya ng break
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveNewlinesManual) A fuller description of the
-# 'jsb <jsbPreserveNewlines>' parameter, displayed when the user asks for help
-# on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveMaxNewlinesDesc) A very short description of the
-# 'jsb <preserveMaxNewlines>' parameter. This string is designed to be shown
-# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
-# possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveMaxNewlinesManual) A fuller description of the
-# 'jsb <preserveMaxNewlines>' parameter, displayed when the user asks for help
-# on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbJslintHappyDesc) A very short description of the
-# 'jsb <jslintHappy>' parameter. This string is designed to be shown
-# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
-# possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbJslintHappyManual) A fuller description of the
-# 'jsb <jslintHappy>' parameter, displayed when the user asks for help
-# on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleDesc2) A very short description of the
-# 'jsb <braceStyle>' parameter. This string is designed to be shown
-# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
-# possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleManual2) A fuller description of the
-# 'jsb <braceStyle>' parameter, displayed when the user asks for help
-# on what it does.
-#
-# NOTES: The keywords collapse, expand, end-expand and expand-strict should not
-# be translated. "even if it will break your code" means that the resulting code
-# may no longer be functional.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbNoSpaceBeforeConditionalDesc) A very short description
-# of the 'jsb <noSpaceBeforeConditional>' parameter. This string is designed to
-# be shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as
-# short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbUnescapeStringsDesc) A very short description of the
-# 'jsb <unescapeStrings>' parameter. This string is designed to be shown
-# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
-# possible.
-jsbUnescapeStringsDesc=Unescape \\xNN characters?
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbUnescapeStringsManual) A fuller description of the
-# 'jsb <unescapeStrings>' parameter, displayed when the user asks for help
-# on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbInvalidURL) Displayed when an invalid URL is passed to
-# the jsb command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (jsbOptionsDesc) The title of a set of options to
-# the 'jsb' command, displayed as a heading to the list of options.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogDesc) A very short description of the
-# 'calllog' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogStartDesc) A very short description of the
-# 'calllog start' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogStartReply) A string displayed as the result of
-# the 'calllog start' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogStopDesc) A very short description of the
-# 'calllog stop' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogStopNoLogging) A string displayed as the result of
-# the 'calllog stop' command when there is nothing to stop.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogStopReply) A string displayed as the result of
-# the 'calllog stop' command when there are logging actions to stop.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStartDesc) A very short description of the
-# 'calllog chromestart' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeSourceTypeDesc) A very short description of the
-# 'calllog chromestart <sourceType>' parameter. This string is designed to be
-# shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeSourceTypeManual) A very short description of the
-# 'calllog chromestart' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStartReply) A string displayed as the result
-# of the 'calllog chromestart' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStopDesc) A very short description of the
-# 'calllog chromestop' command. This string is designed to be shown in a menu
-# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStopNoLogging) A string displayed as the
-# result of the 'calllog chromestop' command when there is nothing to stop.
-
-# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStopReply) A string displayed as the result of
-# the 'calllog chromestop' command when there are logging actions to stop.
-
-# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeAnonFunction) A string displayed as the result
-# of the 'calllog chromestart' command when an anonymouse function is to be
-# logged.
-callLogChromeAnonFunction=<anonymous>
-
-# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeMethodCall) A string displayed as the result
-# of the 'calllog chromestart' command to proceed a method name when it is to be
-# logged.
-callLogChromeMethodCall=Method call
-
-# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeInvalidJSM) A string displayed as the result
-# of the 'calllog chromestart' command with an invalid JSM or JSM path.
-callLogChromeInvalidJSM=Invalid JSM!
-
-# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeVarNotFoundContent) A string displayed as the
-# result of the 'calllog chromestart' command with a source type of
-# content-variable and an invalid variable name.
-
-# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeVarNotFoundChrome) A string displayed as the
-# result of the 'calllog chromestart' command with a source type of
-# chrome-variable and an invalid variable name.
-
-# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalException) A string displayed as the
-# result of the 'calllog chromestart' command with a source type of JavaScript
-# and invalid JavaScript code.
-
-# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalNeedsObject) A string displayed as the
-# result of passing a non-JavaScript object creating source via the
-# 'calllog chromestart javascript' command.
-
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpadOpenTooltip) A string displayed as the
 # tooltip of button in devtools toolbox which opens Scratchpad.
 scratchpadOpenTooltip=Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (paintflashingDesc) A very short string used to describe the
 # function of the "paintflashing" command
 
 # LOCALIZATION NOTE (paintflashingOnDesc) A very short string used to describe the
@@ -1049,184 +414,16 @@ scratchpadOpenTooltip=Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (paintflashingToggleDesc) A very short string used to describe the
 # function of the "paintflashing toggle" command.
 
 # LOCALIZATION NOTE (splitconsoleTooltip2) A string displayed as the
 # tooltip of button in devtools toolbox which toggles the split webconsole.
 # Keyboard shortcut will be shown inside brackets.
 
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheDesc) A very short string used to describe the
-# function of the "appcache" command
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheValidateDesc) A very short string used to describe
-# the function of the "appcache validate" command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheValidateManual) A fuller description of the
-# 'validate' parameter to the 'appcache' command, displayed when the user asks
-# for help on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheValidateUriDesc) A very short string used to describe
-# the function of the "uri" parameter of the appcache validate" command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheValidatedSuccessfully) Displayed by the "appcache validate"
-# command when it has been successfully validated.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheClearDesc) A very short string used to describe
-# the function of the "appcache clear" command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheClearManual) A fuller description of the
-# 'appcache clear' command, displayed when the user asks for help on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheClearCleared) Displayed by the "appcache clear"
-# command when entries are successfully cleared.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheListDesc) A very short string used to describe
-# the function of the "appcache list" command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheListManual) A fuller description of the
-# 'appcache list' command, displayed when the user asks for help on what it does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheListSearchDesc) A very short string used to describe
-# the function of the "search" parameter of the appcache list" command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (AppCacheList*) Row headers for the 'appcache list' command.
-appCacheListKey=Key:
-appCacheListDataSize=Data size:
-appCacheListDeviceID=Device ID:
-appCacheListFetchCount=Fetch count:
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheListViewEntry) The text for the view entry button
-# of the 'appcache list' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheViewEntryDesc) A very short string used to describe
-# the function of the "appcache viewentry" command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheViewEntryManual) A fuller description of the
-# 'appcache viewentry' command, displayed when the user asks for help on what it
-# does.
-
-# LOCALIZATION NOTE (appCacheViewEntryKey) A very short string used to describe
-# the function of the "key" parameter of the 'appcache viewentry' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerDesc) A very short string used to describe the
-# function of the profiler command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerManual) A longer description describing the
-# set of commands that control the profiler.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerOpenDesc) A very short string used to describe the function
-# of the profiler open command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerCloseDesc) A very short string used to describe the function
-# of the profiler close command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerStartDesc) A very short string used to describe the function
-# of the profiler start command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerStartManual) A fuller description of the 'profile name'
-# parameter. This parameter is used to name a newly created profile or to lookup
-# an existing profile by its name.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerStopDesc) A very short string used to describe the function
-# of the profiler stop command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerStopManual) A fuller description of the 'profile name'
-# parameter. This parameter is used to lookup an existing profile by its name.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerListDesc) A very short string used to describe the function
-# of the profiler list command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerShowDesc) A very short string used to describe the function
-# of the profiler show command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerShowManual) A fuller description of the 'profile name'
-# parameter. This parameter is used to name a newly created profile or to lookup
-# an existing profile by its name.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerAlreadyStarted2) A message that is displayed whenever
-# an operation cannot be completed because the profile in question has already
-# been started.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerNotFound) A message that is displayed whenever
-# an operation cannot be completed because the profile in question could not be
-# found.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerNotStarted3) A message that is displayed whenever
-# an operation cannot be completed because the profile in question has not been
-# started yet. It also contains a hint to use the 'profile start' command to
-# start the profiler.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerStarted2) A very short string that indicates that
-# we have started recording.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerStopped) A very short string that indicates that
-# we have stopped recording.
-
-# LOCALIZATION NOTE (profilerNotReady) A message that is displayed whenever
-# an operation cannot be completed because the profiler has not been opened yet.
-
-# LOCALIZATION NOTE (listenDesc) A very short string used to describe the
-# function of the 'listen' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (listenManual2) A longer description of the 'listen'
-# command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (listenPortDesc) A very short string used to describe the
-# function of 'port' parameter to the 'listen' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (listenProtocolDesc) A very short string used to describe the
-# function of 'protocol' parameter to the 'listen' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (listenDisabledOutput) Text of a message output during the
-# execution of the 'listen' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (listenInitOutput) Text of a message output during the
-# execution of the 'listen' command. %1$S is a port number
-
-# LOCALIZATION NOTE (listenNoInitOutput) Text of a message output during the
-# execution of the 'listen' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (unlistenDesc) A very short string used to describe the
-# function of the 'unlisten' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (unlistenManual) A longer description of the 'unlisten'
-# command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (unlistenOutput) Text of a message output during the
-# execution of the 'unlisten' command.
-
-# LOCALIZATION NOTE (mediaDesc, mediaEmulateDesc, mediaEmulateManual,
-# mediaEmulateType, mediaResetDesc, mediaResetManual) These strings describe
-# the 'media' commands and all available parameters.
-
-# LOCALIZATION NOTE (qsaDesc, qsaQueryDesc)
-# These strings describe the 'qsa' commands and all available parameters.
-
-# LOCALIZATION NOTE (injectDesc, injectManual, injectLibraryDesc, injectLoaded,
-# injectFailed) These strings describe the 'inject' commands and all available
-# parameters.
-
-# LOCALIZATION NOTE (folderDesc, folderOpenDesc, folderOpenDir,
-# folderOpenProfileDesc) These strings describe the 'folder' commands and
-# all available parameters.
-
-# LOCALIZATION NOTE (folderInvalidPath) A string displayed as the result
-# of the 'folder open' command with an invalid folder path.
-
-# LOCALIZATION NOTE (folderOpenDirResult) A very short string used to
-# describe the result of the 'folder open' command.
-# The argument (%1$S) is the folder path.
-
-# Security
-# CSP specific
-# LOCALIZATION NOTE: do not translate 'Content-Security-Policy'
-# Referrer Policy specific
-# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the current page URI
-
 # LOCALIZATION NOTE (rulersDesc) A very short description of the
 # 'rulers' command. See rulersManual for a fuller description of what
 # it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 
 # LOCALIZATION NOTE (rulersManual) A fuller description of the 'rulers'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutStudies.properties
@@ -0,0 +1,21 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (title): keep "Shield" in English. See
+# https://wiki.mozilla.org/Firefox/Shield/Shield_Studies for more information
+removeButton = Alisin
+
+# LOCALIZATION NOTE (activeStudiesList): Title above a list of active studies
+# LOCALIZATION NOTE (activeStudiesList): Title above a list of completed studies
+# LOCALIZATION NOTE (activeStatus): Displayed for an active study
+
+# LOCALIZATION NOTE (completeStatus): Displayed for a study that is already complete
+
+# LOCALIZATION NOTE (enabledList): %S is brandShortName (e.g. Firefox)
+
+# LOCALIZATION NOTE (preferenceStudyDescription) $1%S will be replaced with the
+# name of a preference (such as "stream.improvesearch.topSiteSearchShortcuts")
+# and $2%S will be replaced with the value of that preference. Both values will
+# be formatted differently than the surrounding text.
--- a/toolkit/chrome/places/places.properties
+++ b/toolkit/chrome/places/places.properties
@@ -2,28 +2,31 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 BookmarksMenuFolderTitle=Menu ng mga Bookmark
 BookmarksToolbarFolderTitle=Toolbar ng mga Bookmark
 OtherBookmarksFolderTitle=Iba pang Bookmarks
 TagsFolderTitle=Mga Tag
 MobileBookmarksFolderTitle=Mga bookmark pang-mobile
+OrganizerQueryHistory=Kasaysayan
+OrganizerQueryDownloads=Mga download
+OrganizerQueryAllBookmarks=Lahat ng Bookmark
 
-# LOCALIZATION NOTE (dateName):
+# LOCALIZATION NOTE :
 # These are used to generate history containers when history is grouped by date
 finduri-AgeInDays-is-0=Ngayon
 finduri-AgeInDays-is-1=Kahapon
 finduri-AgeInDays-is=%S araw nakalipas
 finduri-AgeInDays-last-is=Loob ng %S araw nakalipas
 finduri-AgeInDays-isgreater=Mas luma kaysa sa %S na mga araw
 finduri-AgeInMonths-is-0=Ngayon Buwan
 finduri-AgeInMonths-isgreater=Mas luma kaysa sa %S na mga buwan
 
-# LOCALIZATION NOTE (localFiles):
+# LOCALIZATION NOTE (localhost):
 # This is used to generate local files container when history is grouped by site
 localhost=(local files)
 
-# LOCALIZATION NOTE
+# LOCALIZATION NOTE (backupFileSizeText):
 # The string is used for showing file size of each backup in the "fileRestorePopup" popup
 # %1$S is the file size
 # %2$S is the file size unit
 backupFileSizeText=%1$S %2$S