Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox
authorAmiel Pastor <amielppastor@gmail.com>
Tue, 21 Jan 2020 08:58:23 +0000
changeset 1181 24c3158029ee5e9ac229b54c4e4b814d612ceb3f
parent 1180 537dabd72aa5576f2741596b22a6b3f3d008f404
child 1182 02548d0094215c804dce076aa4db4e0b8e90ed72
push id751
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 21 Jan 2020 08:58:27 +0000
Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox Localization authors: - Amiel Pastor <amielppastor@gmail.com> - Frederick Villaluna <fv_comscie@yahoo.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -82,16 +82,18 @@ about-logins-login-item-username =
   .placeholder = (walang username)
 login-item-copy-username-button-text = Kopyahin
 login-item-copied-username-button-text = Nakopya na!
 login-item-password-label = Password
 login-item-password-reveal-checkbox-show =
   .title = Ipakita ang password
 login-item-password-reveal-checkbox-hide =
   .title = Itago ang password
+login-item-password-reveal-checkbox =
+  .aria-label = Ipakita ang password
 login-item-copy-password-button-text = Kopyahin
 login-item-copied-password-button-text = Nakopya na!
 login-item-save-changes-button = I-Save ang mga Pagbabago
 login-item-save-new-button = I-Save
 login-item-cancel-button = Ikansela
 login-item-time-changed = Huling binago: { DATETIME($timeChanged, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
 login-item-time-created = Ginawa: { DATETIME($timeCreated, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
 login-item-time-used = Huling ginamit: { DATETIME($timeUsed, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -77,29 +77,32 @@ urlbar-web-rtc-share-devices-notificatio
 urlbar-autoplay-notification-anchor =
   .tooltiptext = Buksan ang panel ng autoplay
 urlbar-persistent-storage-notification-anchor =
   .tooltiptext = Ilagay ang datos sa Persistent Storage
 urlbar-addons-notification-anchor =
   .tooltiptext = Buksan ang add-on intallation message panel
 urlbar-tip-help-icon =
   .title = Humingi ng tulong
+urlbar-search-tips-confirm = OK, nakuha ko
 
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Shortcut: Hanapin ang { $engineName } direkta mula sa iyong address bar.
 urlbar-search-tips-redirect = Simulan ang iyong paghahanap dito upang makita ang mga mungkahi galing sa { $engineName } at iyong browsing history.
 
 ##
 
 urlbar-geolocation-blocked =
   .tooltiptext = Na-block mo ang impormasyon ng lokasyon para sa website na ito.
+urlbar-xr-blocked =
+  .tooltiptext = Hinarangan mo ang virtual reality device na mag-access para sa website na ito.
 urlbar-web-notifications-blocked =
   .tooltiptext = Na-block mo ang mga notification para sa website na ito.
 urlbar-camera-blocked =
   .tooltiptext = Hinarangan mo ang iyong camera para sa website na ito.
 urlbar-microphone-blocked =
   .tooltiptext = Na-block mo ang iyong mikropono para sa website na ito.
 urlbar-screen-blocked =
   .tooltiptext = Na-block mo ang website na ito mula sa pagbabahagi ng iyong screen.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -198,16 +198,23 @@ default-font = Default na font
 default-font-size = Laki
   .accesskey = S
 advanced-fonts =
   .label = Advanced…
   .accesskey = A
 colors-settings =
   .label = Mga Kulay…
   .accesskey = M
+# Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
+preferences-zoom-header = Zoom
+preferences-default-zoom-value =
+  .label = { $percentage }%
+preferences-zoom-text-only =
+  .label = I-zoom ang text lamang
+  .accesskey = z
 language-header = Wika
 choose-language-description = Pumili ng iyong gustong wika para sa pagpapakita ng mga pahina
 choose-button =
   .label = Mamili…
   .accesskey = M
 choose-browser-language-description = Choose the languages used to display menus, messages, and notifications from { -brand-short-name }.
 manage-browser-languages-button =
   .label = Itakda ang Alternatibo ...
@@ -311,17 +318,17 @@ applications-preview-inapp-label =
   .value = { applications-preview-inapp.label }
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
 
-
+##
 
 drm-content-header = Digital Rights Management (DRM) Content
 play-drm-content =
   .label = Magpaandar ng DRM-controlled content
   .accesskey = P
 play-drm-content-learn-more = Alamin
 update-application-title = Mga update ng { -brand-short-name }
 update-application-description = Panatilihing updated ang { -brand-short-name } para sa pinakamahusay na pagtakbo, katatagan, at seguridad.
@@ -891,17 +898,17 @@ enhanced-tracking-protection-setting-sta
   .accesskey = d
 enhanced-tracking-protection-setting-strict =
   .label = Strikto
   .accesskey = r
 enhanced-tracking-protection-setting-custom =
   .label = Pasadya
   .accesskey = C
 
-
+##
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Balansado para sa proteksyon at performance. Normal na maglo-load ang mga pahina.
 content-blocking-etp-strict-desc = Mas malakas na proteksyon, pero maaaring ikasira ng ilang mga site o content.
 content-blocking-etp-custom-desc = Piliin kung aling mga tracker at scripts ang dapat harangin.
 content-blocking-private-windows = Tracking content sa mga Private Window
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Mga cross-site tracking cookie
 content-blocking-social-media-trackers = Mga social media tracker
 content-blocking-all-cookies = Lahat ng mga cookie
@@ -1004,16 +1011,17 @@ permissions-a11y-privacy-checkbox =
   .accesskey = a
 permissions-a11y-privacy-link = Matuto ng higit pa
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header = Pagkolekta at Paggamit ng { -brand-short-name } sa Data
 collection-description = Nagsusumikap kaming mabigyan ka ng mga pagpipilian at kolektahin lamang kung ano ang kailangan namin upang mapaganda ang { -brand-short-name } para sa lahat. Lagi kaming humihingi ng pahintulot bago tumanggap ng personal na impormasyon.
 collection-privacy-notice = Abisong Pribasiya
+collection-health-report-telemetry-disabled-link = Matuto ng higit pa
 collection-health-report =
   .label = Payagan ang { -brand-short-name } na magpadala ng data ng teknikal at pakikipag-ugnayan sa { -vendor-short-name }
   .accesskey = r
 collection-health-report-link = Alamin
 collection-studies =
   .label = Payagan ang { -brand-short-name } na mag-install at mag-run ng studies
 collection-studies-link = Tingnan ang mga pag-aaral sa { -brand-short-name }
 addon-recommendations =
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -288,24 +288,24 @@ popupBlock=Harangin ang mga pop-up para 
 popupWarningDontShowFromMessage=Huwag ipakita ang mensaheng ito kapag hinaharang ang mga pop-up
 popupShowPopupPrefix=Ipakita ang '%S'
 
 # LOCALIZATION NOTE (popupShowBlockedPopupsIndicatorText): Semicolon separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of pop-ups blocked.
 popupShowBlockedPopupsIndicatorText=Ipakita ang #1 na hinarang na pop-up…; Ipakita ang #1 na hinarang na mga pop-up…
 
-# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
-geolocationLastAccessIndicatorText=Huling access %S
-
 # Bad Content Blocker Doorhanger Notification
 # %S is brandShortName
 badContentBlocked.blocked.message=Hinaharang ng %S ang content sa pahinang ito.
 badContentBlocked.notblocked.message=Hindi hinaharang ng %S ang anumang content sa pahinang ito.
 
+# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
+geolocationLastAccessIndicatorText=Huling access %S
+
 crashedpluginsMessage.title=Nag-crash ang plugin na %S.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=I-reload ang pahina
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=R
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Magpasa ng crash report
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
 crashedpluginsMessage.learnMore=Alamin…
 
 # Keyword fixup messages
@@ -540,19 +540,16 @@ contentBlocking.trackers.allowed.label=P
 #  tense expresses that we are waiting for trackers to load
 #  and will block them as appropriate. This concept may not directly
 #  translate to your language, but it is still preferable if the translation
 #  would not make it seem like the blocking had already happened.
 #  So in full context this word could be part of the sentence:
 #  "[Firefox is] Blocking [trackers when they get loaded.]"
 contentBlocking.trackers.blocking.label=Hinaharang
 
-protectionReport.title=Mga Privacy Protection
-protectionReport.tooltip=Pumunta sa iyong privacy report
-
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
 contentBlocking.trackersView.blocked.label=Hinarang
 
 contentBlocking.trackersView.empty.label=Walang na-detect sa site na ito
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.allowed.label):
@@ -666,26 +663,16 @@ contentBlocking.intro.v1.description=Kap
 contentBlocking.intro.v2.description=Isang bahagi lamang ng content blocking ang mga privacy benefit ng Tracking Protection. Kapag nakita mo ang kalasag, nakabukas ang content blocking.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
 trackingProtection.intro.step1of3=1 ng 3
 trackingProtection.intro.nextButton.label=Susunod
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip=Naka-block ang mga pagtatangka sa pagsubaybay
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Nakita ang nilalaman ng pagsubaybay
 
-# Social Tracking Protection
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
-contentBlocking.socialblock.title=Pinigil ng %S na sundan ka rito ng isang social network
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
-contentBlocking.socialblock.prompt=Mahalaga ang iyong privacy. Hinaharang na ngayon ng %S ang mga karaniwang social media tracker, at binibigyang-hangganan kung gaano karaming data ang pwede nilang kolektahin tungkol sa mga ginagawa mo online.
-contentBlocking.socialblock.primaryButton.label=Tingnan ang mga Proteksyon
-contentBlocking.socialblock.primaryButton.accesskey=P
-contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Isara
-contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=C
-
 trackingProtection.icon.activeTooltip2=Bina-block ang mga social media tracker, cross-site tracking cookie, at fingerprinter.
 trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Naka-OFF ang Enhanced Tracking Protection sa site na ito.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
 trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Walang mga tracker na kilala sa %S ang natuklasan sa pahinang ito.
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.header):
 # Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
 protections.header=Mga proteksyon para sa %S
@@ -779,18 +766,25 @@ paste-button.tooltip = i-Paste (%S)
 # Geolocation UI
 
 geolocation.allowLocation=Payagang Makuha ang Lokasyon
 geolocation.allowLocation.accesskey=A
 geolocation.dontAllowLocation=Huwag Payagan
 geolocation.dontAllowLocation.accesskey=n
 geolocation.shareWithSite3=Papahintulutan mo ba ang %S na makuha ang iyong lokasyon?
 geolocation.shareWithFile3=Papahintulutan mo ba ang lokal na file na ito na i-access ang iyong lokasyon?
+# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation):
+# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
 geolocation.remember=Tandaan ang desisyon na ito
 
+# Virtual Reality Device UI
+xr.allow.accesskey=A
+xr.dontAllow=Huwag Payagan
+xr.dontAllow.accesskey=n
+
 # Persistent storage UI
 persistentStorage.allow=Payagan
 persistentStorage.allow.accesskey=A
 persistentStorage.neverAllow.label=Huwag Payagan Kailanman
 persistentStorage.neverAllow.accesskey=N
 persistentStorage.notNow.label=Hindi Ngayon
 persistentStorage.notNow.accesskey=w
 persistentStorage.allowWithSite=Papayagan mo ba ang %S na mag-imbak ng data sa persistent storage?
@@ -882,16 +876,27 @@ sidebar.moveToRight=Ilipat ang Sidebar s
 getUserMedia.shareCamera2.message = Papahintulutan mo ba ang %S na gamitin ang iyong camera?
 getUserMedia.shareMicrophone2.message = Papahintulutan mo ba ang %S na gamitin ang iyong mikropono?
 getUserMedia.shareScreen3.message = Papahintulutan mo ba ang %S na makita ang iyong screen?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message = Papahintulutan mo ba ang %S na gamitin ang iyong camera at mikropono?
 getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message = Papahintulutan mo ba ang %S na gamitin ang iyong camera at makinig sa audio ng tab na ito?
 getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message = Papahintulutan mo ba ang %S na gamitin ang iyong mikropono at makita ang iyong screen?
 getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message = Papahintulutan mo ba ang %S na makinig sa audio ng tab na ito at makita ang iyong screen?
 getUserMedia.shareAudioCapture2.message = Papahintulutan mo ba ang %S na makinig sa audio ng tab na ito?
+
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
+# %1$S is the first party origin.
+# %2$S is the third party origin.
+
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareScreenWarning.message = Magbahagi lamang ng mga screen sa mga site na pinagkakatiwalaan mo. Ang pagbabahagi ay maaaring payagan ang mga mapanlinlang na site upang mag-browse bilang ikaw at nakawin ang iyong pribadong data. %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
 # %2$S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = Ibahagi lamang ang %1$S sa mga site na pinagkakatiwalaan mo. Ang pagbabahagi ay maaaring payagan ang mga mapanlinlang na site upang mag-browse bilang ikaw at nakawin ang iyong pribadong data. %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
@@ -1180,32 +1185,36 @@ storageAccess.Allow.accesskey = A
 storageAccess.AllowOnAnySite.label = Payagan ang access sa kahit anong site
 storageAccess.AllowOnAnySite.accesskey = w
 storageAccess.DontAllow.label = Harangin ang Access
 storageAccess.DontAllow.accesskey = B
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.message):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
 storageAccess.message = Papayagan mo ba ang %1$S para i-track ang iyong browsing activity sa %2$S?
+
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.label):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S will be replaced with the localized version of storageAccess.description.learnmore. This text will be converted into a hyper-link linking to the SUMO page explaining the concept of third-party trackers.
 storageAccess.description.label = Maaari mong harangin ang %1$S sa site na ito kung hindi mo kilala o pinagkakatiwalaan. Alamin ang tungkol sa %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.learnmore):
 # The value of this string is embedded inside storageAccess.description.label. See the localization note for storageAccess.description.label.
 storageAccess.description.learnmore = mga third-party na tracker
 
+# LOCALIZATION NOTE (storageAccess2.message):
+# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
+# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
+
 confirmationHint.sendToDevice.label = Naipadala na!
 confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = Nakapila (offline)
 confirmationHint.copyURL.label = Nakopya na sa clipboard!
 confirmationHint.pageBookmarked.label = Naisave na sa Library!
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Naidagdag na ang search engine!
 confirmationHint.pinTab.label = Nai-pin na!
 confirmationHint.pinTab.description = I-right-click ang tab para ma-unpin ito.
 
 confirmationHint.passwordSaved.label = Na-save na ang password!
-
 confirmationHint.breakageReport.label = Naipadala na ang report. Maraming salamat!
 
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
 livebookmarkMigration.title           = Mga Live Bookmark ng %S
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
@@ -8,16 +8,17 @@
 <!ENTITY importFrom.label        "Mag-import ng mga Option, Bookmark, Kasaysayan, Password at iba pang data mula sa:">
 <!ENTITY importFromUnix.label      "I-import ang mga Kagustuhan, Bookmarks, History, Passwords atbp. mula sa:">
 <!ENTITY importFromBookmarks.label   "I-angkat ang mga Bookmark mula sa:">
 
 <!ENTITY importFromIE.label       "Microsoft Internet Explorer">
 <!ENTITY importFromIE.accesskey     "M">
 <!ENTITY importFromEdge.label      "Microsoft Edge">
 <!ENTITY importFromEdge.accesskey    "E">
+<!ENTITY importFromEdgeBeta.accesskey  "d">
 <!ENTITY importFromNothing.label    "Don't import anything">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey  "D">
 <!ENTITY importFromSafari.label     "Safari">
 <!ENTITY importFromSafari.accesskey   "S">
 <!ENTITY importFromCanary.label     "Chrome Canary">
 <!ENTITY importFromCanary.accesskey   "n">
 <!ENTITY importFromChrome.label     "Chrome">
 <!ENTITY importFromChrome.accesskey   "C">