Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox
authorRonx Ronquillo <christian.ronquillo@gmail.com>
Mon, 16 Sep 2019 13:14:58 +0000
changeset 1027 074f740b6c885595f2df2aef3c7a35b3cdd64f74
parent 1026 ccb6a8698c3292e1744cc5c509f374a549f34fa1
child 1028 9779b5b2ac167c2f208b622dba66da5aff1f786f
push id640
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 16 Sep 2019 13:15:02 +0000
Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox Localization authors: - Ronx Ronquillo <christian.ronquillo@gmail.com> - Bob Reyes <robert.reyes@gmail.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/preferences/permissions.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/installer/custom.properties
browser/installer/mui.properties
devtools/client/debugger.properties
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -56,16 +56,19 @@ login-list-last-changed-option = Huling 
 login-list-last-used-option = Huling Ginamit
 login-list-intro-title = Walang natagpuang mga login
 login-list-intro-description = Kapag nagse-save ka ng isang password sa { -brand-product-name }, lalabas iyon dito.
 about-logins-login-list-empty-search-title = Walang natagpuang mga login
 about-logins-login-list-empty-search-description = Walang resultang tumugma sa iyong hinahanap.
 login-list-item-title-new-login = Bagong Login
 login-list-item-subtitle-new-login = Ipasok ang iyong mga login credential
 login-list-item-subtitle-missing-username = (walang username)
+about-logins-list-item-warning-icon =
+  .alt = Babalang icon
+  .title = Breached website
 
 ## Introduction screen
 
 login-intro-heading = Hinahanap mo ba ang iyong naka-save na mga login? I-set up ang { -sync-brand-short-name }.
 login-intro-description = Kung nag-save ka ng mga login mo sa { -brand-product-name } sa ibang device, ganito ang dapat gawin para makuha mo sila rito:
 login-intro-instruction-fxa = Gumawa ng o mag-sign in sa iyong { -fxaccount-brand-name } sa device kung saan naka-save ang mga login mo
 login-intro-instruction-fxa-settings = Siguruhin na napili mo ang checkbox na Mga Login sa Mga { -sync-brand-short-name } Setting
 about-logins-intro-instruction-help = Bisitahin ang <a data-l10n-name="help-link">{ -lockwise-brand-short-name } Support</a> para sa karagdagang tulong
--- a/browser/browser/preferences/permissions.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/permissions.ftl
@@ -91,19 +91,19 @@ permissions-exceptions-popup-desc = Maaa
 permissions-exceptions-saved-logins-window =
   .title = Mga Exception - Mga Naka-save na Login
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-saved-logins-desc = Ang mga login para sa mga sumusunod na website ay hindi ise-save
 
 ## Exceptions - Add-ons
 
 permissions-exceptions-addons-window =
-  .title = Mga Website na Pinapayagan - Pag-install ng mga Add-on
+  .title = Mga Website na Pinapayagan - Pagkabit ng mga Add-on
   .style = { permissions-window.style }
-permissions-exceptions-addons-desc = You can specify which web sites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
+permissions-exceptions-addons-desc = Maaari mong tukuyin aling mga website ang pinapayagang magkabit ng mga add-on. I-type ang mismong address ng site na gusto mong payagan at pindutin ang Payagan.
 
 ## Exceptions - Autoplay Media
 
 permissions-exceptions-autoplay-media-window2 =
   .title = Mga Exception - Autoplay
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-autoplay-media-desc2 = Maaari mong banggitin aling mga website ang palagi o di-kailanman papayagan na mag-autoplay ng media na walang tunog. I-type ang address ng site na gusto mong i-manage at pagkatapos ay pindutin ang Harangin o Payagan.
 
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -261,27 +261,27 @@ play-drm-content-learn-more = Alamin
 update-application-title = Mga update ng { -brand-short-name }
 update-application-description = Panatilihing updated ang { -brand-short-name } para sa pinakamahusay na pagtakbo, katatagan, at seguridad.
 update-application-version = Bersyon { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Ano ang bago?</a>
 update-history =
   .label = Ipakita ang Kasaysayan ng Pag-update...
   .accesskey = p
 update-application-allow-description = Payagan ang { -brand-short-name } na
 update-application-auto =
-  .label = Kusang mag-install ng mga update (inirerekomenda)
+  .label = Kusang magkabit ng mga update (inirerekomenda)
   .accesskey = A
 update-application-check-choose =
-  .label = I-check kung may mga update, subalit hayaan ka kung i-install ang mga ito
+  .label = Suriin kung may mga update, subalit hayaan ka kung ikakabit ang mga ito
   .accesskey = C
 update-application-manual =
   .label = Huwag kailanman mag-check kung may mga update (hindi rekomendado)
   .accesskey = N
 update-application-warning-cross-user-setting = Ang setting na ito ay gagamitin sa lahat ng Windows accounts at mga { -brand-short-name } profiles na gumagamit ng installation na ito ng { -brand-short-name }.
 update-application-use-service =
-  .label = Gumamit ng background service upang i-install ang mga update
+  .label = Gumamit ng background service upang ikabit ang mga update
   .accesskey = b
 update-enable-search-update =
   .label = Kusang i-update ang mga search engine
   .accesskey = e
 update-pref-write-failure-title = Isulat ang Kabiguan
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 update-pref-write-failure-message = Bigong mai-save ang kagustuhan. Hindi makapagsulat sa file: { $path }
@@ -853,17 +853,17 @@ permissions-autoplay-settings =
   .accesskey = t
 permissions-block-popups =
   .label = Harangin ang mga pop-up windows
   .accesskey = H
 permissions-block-popups-exceptions =
   .label = Mga Exception...
   .accesskey = E
 permissions-addon-install-warning =
-  .label = Pagbabala sa iyo kapag sinusubukan ng mga website na mag-install ng mga add-on
+  .label = Balaan ka kapag sinusubukan ng mga website na magkabit ng mga add-on
   .accesskey = W
 permissions-addon-exceptions =
   .label = Mga exception...
   .accesskey = e
 permissions-a11y-privacy-checkbox =
   .label = Pigilan ang mga serbisyo sa pag-access sa pag-access sa iyong browser
   .accesskey = a
 permissions-a11y-privacy-link = Matuto ng higit pa
--- a/browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
+++ b/browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
@@ -1,20 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 safeb-blocked-phishing-page-title = May mapanlinlang na site
 safeb-blocked-malware-page-title = Ang pagbisita sa website na ito ay maaaring makapinsala sa iyong computer
 safeb-blocked-unwanted-page-title = Ang site na pupuntahan ay maaaring maglaman ng mga mapanganib na programa
 safeb-blocked-harmful-page-title = Ang site na nasa unahan ay maaaring maglaman ng malware
-safeb-blocked-phishing-page-short-desc = Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari ka nitong linlangin at malagay sa alanganin kagaya ng pag-install ng software o kaya'y magbigay ng personal na impormasyon kagaya ng mga password at credit card.
-safeb-blocked-malware-page-short-desc = Hinarang ng { -brand-short-name } ang pahinang ito dahil maaari nitong subukang mag-install ng mapaminsalang software na maaaring magnakaw o magbura ng personal na impormasyon sa iyong computer.
-safeb-blocked-unwanted-page-short-desc = Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari ka nitong linlangin na mag-install ng mga program na makasasama sa iyong browsing experience (halimbawa, sa pagpalit ng iyong homepage o kaya magpakita ng dagdag na ad sa mga binibisita mong site).
-safeb-blocked-harmful-page-short-desc = Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari nitong subukang mag-install ng mga delikadong app na nagnanakaw o nagdedelete ng iyong mga impormasyon (halimbawa, mga larawan, password, mensahe at credit card).
+safeb-blocked-phishing-page-short-desc = Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari ka nitong linlangin at malagay sa alanganin kagaya ng pagkabit ng software o kaya'y magbigay ng personal na impormasyon kagaya ng mga password at credit card.
+safeb-blocked-malware-page-short-desc = Hinarang ng { -brand-short-name } ang pahinang ito dahil maaari nitong subukang magkabit ng mapaminsalang software na maaaring magnakaw o magbura ng personal na impormasyon sa iyong computer.
+safeb-blocked-unwanted-page-short-desc = Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari ka nitong linlangin na magkabit ng mga program na makasasama sa iyong browsing experience (halimbawa, sa pagpalit ng iyong homepage o kaya magpakita ng dagdag na ad sa mga binibisita mong site).
+safeb-blocked-harmful-page-short-desc = Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari nitong subukang magkabit ng mga delikadong app na nagnanakaw o nagbubura ng iyong mga impormasyon (halimbawa, mga larawan, password, mensahe at credit card).
 safeb-palm-advisory-desc = Ang pagpapayo ay ibinigay ng <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
 safeb-palm-accept-label = Bumalik
 safeb-palm-see-details-label = Tignan ang detalye
 safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override = Ang <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> ay <a data-l10n-name='error_desc_link'>naiulat bilang isang deceptive site</a>. Maaari mong <a data-l10n-name='report_detection'>i-report ito bilang isang detection problem</a> o <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>hindi pansinin ang panganib</a> at pumunta sa hindi ligtas na site na ito.
 safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override = Ang <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> ay <a data-l10n-name='error_desc_link'>iniulat bilang isang deceptive site</a>. Maaari mong <a data-l10n-name='report_detection'>i-report ito bilang isang detection problem</a>.
 safeb-blocked-phishing-page-learn-more = Alamin ang tungkol sa mga deceptive site at phishing sa <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Alamin ang tungkol sa Phishing at Malware Protection ng { -brand-short-name } sa <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
 safeb-blocked-malware-page-error-desc-override = Ang <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> ay <a data-l10n-name='error_desc_link'>naiulat na may nilalamang mapanganib na software</a>. Maaari kang <a data-l10n-name='report_detection'>magsumbong ng detection problem</a> o <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>huwag pansinin ang panganib</a> at puntahan ang di-ligtas na site na ito.
 safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override = ang <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> ay <a data-l10n-name='error_desc_link'>inireport na nagkokontamina ng mapaminsalang software</a>. Maaari ka <a data-l10n-name='report_detection'>mag-ulat ng isang problema sa pag-detect</a>.
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -277,17 +277,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY urlbar.geolocationBlocked.tooltip    "Na-block mo ang impormasyon ng lokasyon para sa website na ito.">
 <!ENTITY urlbar.webNotificationsBlocked.tooltip "Na-block mo ang mga notification para sa website na ito.">
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageBlocked.tooltip "Na-block mo ang paulit-ulit na imbakan para sa website na ito.">
 <!ENTITY urlbar.popupBlocked.tooltip       "Hinarangan mo ang mga pop-up sa website na ito.">
 <!ENTITY urlbar.autoplayMediaBlocked.tooltip   "Hinarangan mo ang pag autoplay ng media na may tunog sa website na ito.">
 <!ENTITY urlbar.canvasBlocked.tooltip      "Na-block mo ang data extraction ng canvas para sa website na ito.">
 <!ENTITY urlbar.flashPluginBlocked.tooltip    "Na-block mo ang website na ito mula sa paggamit ng Adobe Flash plugin.">
 <!ENTITY urlbar.midiBlocked.tooltip       "Na-block mo ang access sa MIDI para sa website na ito.">
-<!ENTITY urlbar.installBlocked.tooltip      "Hinarang mo ang pag-install ng mga add-on sa website na ito.">
+<!ENTITY urlbar.installBlocked.tooltip      "Hinarang mo ang pagkabit ng mga add-on sa website na ito.">
 
 <!ENTITY urlbar.openHistoryPopup.tooltip        "Ipakita ang kasaysayan">
 
 <!ENTITY searchItem.title       "Hanapin">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY homeButton.label       "Home">
 <!ENTITY homeButton.defaultPage.tooltip "&brandShortName; Home Page">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -15,24 +15,24 @@ droponhomemsgMultiple=Gusto mo bang gami
 # %2$S is the selection string.
 contextMenuSearch=Hanapin sa %1$S ang “%2$S”
 contextMenuSearch.accesskey=S
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Pangalan ng Folder]
 
-xpinstallPromptMessage=Pinigilan ng %S ang site na eto na mag-install ng software sa computer mo.
+xpinstallPromptMessage=Pinigilan ng %S ang site na ito mula sa pagtanong sa iyo na magkabit ng software sa computer mo.
 # LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
 # The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
-xpinstallPromptMessage.header=Payagan ang %S na mag-install ng add-on?
-xpinstallPromptMessage.message=Sinusubukan mong mag-install ng add-on mula sa %S. Siguruhin munang pinagkakatiwalaan mo ang site na ito bago magpatuloy.
-xpinstallPromptMessage.header.unknown=Payagang mag-install ng add-on ang di-kilalang site?
-xpinstallPromptMessage.message.unknown=Sinusubukan mong mag-install ng add-on mula sa di-kilalang site. Siguruhin munang pinagkakatiwalaan mo ang site na ito bago magpatuloy.
-xpinstallPromptMessage.learnMore=Alamin ang tungkol sa ligtas na pag-install ng mga add-on
+xpinstallPromptMessage.header=Payagan ang %S na magkabit ng add-on?
+xpinstallPromptMessage.message=Sinusubukan mong magkabit ng add-on mula sa %S. Siguruhin munang pinagkakatiwalaan mo ang site na ito bago magpatuloy.
+xpinstallPromptMessage.header.unknown=Payagang magkabit ng add-on ang di-kilalang site?
+xpinstallPromptMessage.message.unknown=Tinatangka mong magkabit ng add-on mula sa di-kilalang site. Siguruhin munang pinagkakatiwalaan mo ang site na ito bago magpatuloy.
+xpinstallPromptMessage.learnMore=Alamin ang tungkol sa ligtas na pagkabit ng mga add-on
 xpinstallPromptMessage.dontAllow=Huwag Pahintulutan
 xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=D
 xpinstallPromptMessage.neverAllow=Huwag Payagan Kailanman
 xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=N
 # Accessibility Note:
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
 # See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
 xpinstallPromptMessage.install=Magpatuloy sa pag-install
@@ -53,17 +53,17 @@ addonInstallBlockedByPolicy=Ang %1$S (%2
 addonInstallFullScreenBlocked=Hindi pinapayagan ang pagkabit ng add-on habang nasa loob ng o bago pumasok ng fullscreen mode.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
 # for an example of the full dialog.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
-webextPerms.header=Magdagdag ng %S?
+webextPerms.header=Idagdag ang %S?
 
 webextPerms.unsignedWarning=Babala: Ang add-on na ito ay hindi na-verify. Maaaring magnakaw ng nakakahamak na mga add-on ang iyong pribadong impormasyon o ikompromiso ang iyong computer. I-install lamang ang add-on na ito kung pinagkakatiwalaan mo ang pinagmulan.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.listIntro)
 # This string will be followed by a list of permissions requested
 # by the webextension.
 webextPerms.listIntro=Nangangailangan ito ng iyong pahintulot na:
 webextPerms.learnMore=Matuto ng higit pa tugkol sa mga permission
@@ -238,17 +238,17 @@ addonsGenericInstalled=#1 add-on ay tagu
 addonInstallError-1=Hindi ma-download ang add-on dahil sa nagkaproblema sa koneksyon.
 addonInstallError-2=Hindi maikabit ang add-on dahil hindi tugma sa inaasahang add-on ng %1$S.
 addonInstallError-3=Hindi maikabit ang add-on mula sa site na ito dahil mukhang sira ito.
 addonInstallError-4=Hindi maikabit ang %2$S dahil hindi kayang baguhin ng %1$S ang file na kinakailangan.
 addonInstallError-5=PInigilan ng %1$S ang site na ito sa pagkabit ng hindi beripikadong add-on.
 addonLocalInstallError-1=Hindi ma-install ang add-on na ito dahil sa filesystem error.
 addonLocalInstallError-2=Hindi ma-install ang add-on dahil hindi tugma sa inaasahan ng add-on %1$S.
 addonLocalInstallError-3=Hindi ma-install ang add-on dahil ito ay sira.
-addonLocalInstallError-4=%2$S Hindi ma-install dahil %1$S hindi ma ma-modify yung mga file na kailangan.\u0020
+addonLocalInstallError-4=Hindi maikabit ang %2$S dahil hindi kayang baguhin ng %1$S ang kinakailangang file.
 addonLocalInstallError-5=Hindi ma-install ang add-on dahil hindi pa ito na beripika.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
 # %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
 addonInstallErrorIncompatible=Hindi ma-install ang %3$S dahil hindi tugma sa %1$S %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
 addonInstallErrorBlocklisted=Hindi maikakabit ang %S dahil malaki ang posibilidad ng maging sanhi ng problema sa stability o security.
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -43,43 +43,43 @@ CREATE_ICONS_DESC=Gumawa ng mga icon par
 ICONS_DESKTOP=Sa aking &Desktop
 ICONS_STARTMENU=Sa folder ng Mga Programa ng Aking & Start Menu
 ICONS_QUICKLAUNCH=Sa aking &Quick Launch bar
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Kailangang isara ang $BrandShortName para makapagpatuloy sa installation.\n\nMangyaring isara ang $BrandShortName para magpatuloy.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Kailangang isara ang $BrandShortName para makapagpatuloy sa pag-uninstall.\n\nIsara ang $BrandShortName para magpatuloy.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Tumatakbo pa ang $BrandShortName.\n\nPakisara ang $BrandShortName bago buksan ang version na kaiinstall mo pa lamang.
 WARN_WRITE_ACCESS=Wala kang access para makapagbago ng laman sa installation directory.\n\nPindutin ang OK para pumili ng ibang directory.
 WARN_DISK_SPACE=Wala kang sapat na disk space upang mag-install sa lokasyon na ito.\n\nPindutin ang OK upang pumili ng iba pang lokasyon.
-WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG=Sorry, $BrandShortName can't be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
-WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG=Sorry, $BrandShortName can't be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
-WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG=Sorry, $BrandShortName can't be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
+WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG=Paumanhin, hindi maikakabit ang $BrandShortName. Ang bersyong ito ng $BrandShortName ay nangangailangan ng ${MinSupportedVer} o mas bago pa. Pakipindot ang OK button para sa karagdagang impormasyon.
+WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG=Paumanhin, hindi maikakabit ang $BrandShortName. Ang bersyong ito ng $BrandShortName ay nangangailangan ng processor na may ${MinSupportedCPU} support. Pakipindot ang OK button para sa karagdagang impormasyon.
+WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG=Paumanhin, hindi maikakabit ang $BrandShortName. Ang bersyong ito ng $BrandShortName ay nangangailangan ng ${MinSupportedVer} o mas bago pa at processor na may ${MinSupportedCPU} support. Pakipindot ang OK para sa karagdagang impormasyon.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Ang iyong computer ay kailangang i-restart upang makumpleto ang naunang pag-uninstall ng $BrandShortName. Gusto mo na ba itong i-reboot ngaun?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Ang iyong computer ay kailangang i-restart upang makumpleto ang naunang pag-upgrade ng $BrandShortName. Gusto mo na ba itong i-reboot ngaun?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Error sa paglikha ng direktoryo:
-ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Pindutin ang Kancel upang matigil ang installation o\n I-Retry upang masubukan muli.
+ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Pindutin ang Ikansela upang itigil ang installation o\nSubukan Uli.
 
 UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=I-uninstall ang $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Tanggalin ang $BrandFullName sa iyong computer.
 UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=Ang $BrandShortName ay ma-uuninstall sa mga sumusunod na lokasyon:
 UN_CONFIRM_CLICK=Pindutin ang Uninstall para magpatuloy.
 
 BANNER_CHECK_EXISTING=I-check ang kasalukuyang installation…
 
 STATUS_INSTALL_APP=Iniinstall ang $BrandShortName…
-STATUS_INSTALL_LANG=Iniinstall ang Language Files (${AB_CD})…
+STATUS_INSTALL_LANG=Ikinakabit ang mga Language File (${AB_CD})…
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=Ini-uninstall ang $BrandShortName…
 STATUS_CLEANUP=Kaunting Paglilinis…
 
 UN_SURVEY_CHECKBOX_LABEL=Banggitin kay Mozilla kung bakit ka nag-uninstall ng $BrandShortName
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Piliin ang klase ng setup na gusto mo, tapos pindutin ang Next.
 # One line
-OPTION_STANDARD_DESC=Iiinstall ang $BrandShortName gamit ang pinakakaraniwang mga option.
+OPTION_STANDARD_DESC=Ikakabit ang $BrandShortName gamit ang pinakakaraniwang mga option.
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Standard
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Maaari mong piliin ang mga indibidwal na opsyon na mai-install. Inirerekomenda para sa mga nakaranasang gumagamit.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Custom
 
 # LOCALIZATION NOTE:
 # The following text replaces the Install button text on the summary page.
 # Verify that the access key for InstallBtn (in override.properties) and
--- a/browser/installer/mui.properties
+++ b/browser/installer/mui.properties
@@ -22,40 +22,40 @@
 # from en-US contains a \n.
 
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Maligayang pagdating sa$BrandFullNameDA Setup Wizard
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Ang wizard na ito ay maggagabay sa iyo sa installation ng $BrandFullNameDA.\n\nMinumungkahi na isara mo lahat ng iba pang mga application bago simulan ang Setup. Ito ay makatutulong para makapag-update ng mga kinakailangan na system file nang hindi nirerestart ang iyong computer.\n\n$_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Pumili ng Mga Bahagi
 MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Piliin kung aling mga tampok ng $BrandFullNameDA ang nais mong i-install.
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Paglalarawan
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Ilagay ang iyong mouse sa isang bahagi upang makita ang paglalarawan nito.
-MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Piliin ang I-install ang Lokasyon
+MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Piliin ang Install Location
 MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Piliin ang folder kung saan mag-install ng $BrandFullNameDA.
-MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=Pag-install
+MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=Ikinakabit
 MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Mangyaring maghintay habang naka-install ang $BrandFullNameDA.
 MUI_TEXT_FINISH_TITLE=Kumpleto na ang Pag-install
 MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE=Matagumpay na nakumpleto ang setup.
-MUI_TEXT_ABORT_TITLE=Nawala ang pag-install
+MUI_TEXT_ABORT_TITLE=Itinigil ang Pagkabit
 MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE=Ang pag-setup ay hindi matagumpay na nakumpleto.
 MUI_BUTTONTEXT_FINISH=&Tapusin
 MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE=Pagkumpleto ng $BrandFullNameDA Setup Wizard
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT=Nainstall na ang $BrandFullNameDA sa iyong computer.\n\nPindutin ang Finish para isara ang wizard na ito.
+MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT=Naikabit na ang $BrandFullNameDA sa iyong computer.\n\nPindutin ang Tapusin para isara ang wizard na ito.
 MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Kailangang i-restart ang computer mo para makumpleto ang installation ng $BrandFullNameDA. Gusto mo na ba mag-restart ngayon?
 MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW=I-reboot ngayon
 MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER=Gusto kong mag-reboot nang manu-mano mamaya
 MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE=Piliin ang Start Menu Folder
 MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE=Pumili sa Start Menu folder para sa mga shortcut ng $BrandFullNameDA.
 MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP=Piliin ang folder ng Start Menu kung saan nais mong lumikha ng mga shortcut ng programa. Maaari ka ring magpasok ng isang pangalan upang lumikha ng isang bagong folder.
 MUI_TEXT_ABORTWARNING=Sigurado ka bang gusto mong umalis sa $BrandFullName Setup?
 MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Maligayang pagdating sa $BrandFullNameDA Uninstall Wizard
 MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Ang wizard na ito ay gagabay sa iyo sa pag-uninstall ng $BrandFullNameDA.\n\nBago simulan ang pag-uninstall, siguruhing hindi tumatakbo ang $BrandFullNameDA.\n\n$_CLICK
 MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE=I-uninstall ang $BrandFullNameDA
 MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE=Alisin ang $BrandFullNameDA mula sa iyong computer.
 MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE=Pag-uninstall
 MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Mangyaring maghintay habang ina-uninstall ang $BrandFullNameDA.
 MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE=Nakumpleto ang pag uninstall
 MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE=Matagumpay na natapos ang pag-uninstall.
-MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=Nabura ang Pag-uninstall
+MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=Itinigil ang Pag-uninstall
 MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE=Ang pag-uninstall ay hindi matagumpay na nakumpleto.
 MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=Pagkumpleto ng $BrandFullNameDA Uninstall Wizard
 MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=Ang $BrandFullNameDA ay na-uninstall na sa iyong computer.\n\nPindutin ang Finish upang isara itong wizard.
 MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Ang iyong computer ay kailangang i-restart upang makumpleto ang pag uninstall ng $BrandFullNameDA. Gusto mo na ba ito i-reboot ngaun?
 MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Sigurado ka bang gusto mong itigil ang pag-uninstall sa $BrandFullName?
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -1051,16 +1051,17 @@ whyPaused.xhr=Nai-pause sa XMLHttpReques
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.promiseRejection): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
 # promise rejection
 whyPaused.promiseRejection=Na-pause sa pagtanggi ng pangako
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.getWatchpoint): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused at a
 # watchpoint on an object property
+whyPaused.getWatchpoint=Itinigil ang property access
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.assert): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on an
 # assert
 whyPaused.assert=Na-pause sa assertion
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debugCommand): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a