dom/chrome/layout/xmlparser.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 14:06:00 +0200
changeset 1705 fb2b840271010b585d4354449c88e63c0424d96f
parent 1001 16c009e4ee25a5bf341f6da0ed3fd882330193f5
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Map Expat error codes to error strings
1 = naubusan ng memory
2 = syntax error
3 = walang elementong natagpuan
4 = hindi well-formed
5 = unclosed token
6 = bahagyang karakter
7 = hindi magkatugmang tag
8 = may kaparehong katangian
9 = basura pagkatapos ng elemento ng dokumento
10 = reference ng nilalang na nilalang na entity
11 = hindi natukoy na nilalang
12 = reference ng recursive entity
13 = asynchronous entity
14 = sanggunian sa di-wastong numero ng character
15 = reference sa binary entity
16 = pagsangguni sa panlabas na nilalang sa katangian
17 = XML o teksto ng deklarasyon ay hindi sa simula ng entidad
18 = hindi alam na pag-encode
19 = Hindi tama ang pag-encode na tinukoy sa deklarasyon ng XML
20 = hindi nakasarang bahagi ng CDATA
21 = error sa pagproseso ng sangguniang panlabas na entity
22 = dokumento ay hindi makapag-iisa
23 = hindi inaasahang parser ng estado
24 = entity na ipinahayag sa entidad ng parameter
27 = prefix ay hindi nakatali sa isang namespace
28 = hindi dapat i-undeclare prefix
29 = kulang-kulang na markup sa parameter entity
30 = Ang XML declaration ay hindi well-formed
31 = ang text declaration ay hindi well-formed
32 = mga ipinagbabawal na character sa public id
38 = ang nakareserbang prefix (xml) ay dapat dineklara o naka-bound sa isa pang namespace name
39 = ang reserved prefix (xmlns) ay hindi dapat declared o undeclared
40 = ang prefix ay hindi dapat nakadikit sa isa sa mga naka-reserbang namespace name

# %1$S is replaced by the Expat error string, may be followed by Expected (see below)
# %2$S is replaced by URL
# %3$u is replaced by line number
# %4$u is replaced by column number
XMLParsingError = XML Parsing Error: %1$S\nLokasyon: %2$S\nLine Number %3$u, Column %4$u:

# %S is replaced by a tag name.
# This gets appended to the error string if the error is mismatched tag.
Expected = . Inaasahan: </%S>.