browser/installer/custom.properties
author Ronx Ronquillo <christian.ronquillo@gmail.com>
Fri, 24 Mar 2023 15:32:53 +0100
changeset 1822 cf9aab283ab472fcc68c6c105352b4b5e01c8253
parent 1402 6890926592876f6726e3c524ec3049e1566b3f4e
permissions -rw-r--r--
Bug 1813077 - Migrate xpinstallPromptMessage.learnMore to Fluent , part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
# being used as an accesskey.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

REG_APP_DESC=$BrandShortName ay nagbibigay ng maayos, madali na pagbrowse sa Web. Isang kilalang user interface, karagdagang mga features sa security kabilang ang pangga laban sa online identity theft, at integrated search ang mga hatid nito upang tunay ninyong magamit ang web.
CONTEXT_OPTIONS=Mga Pagpipilian sa $BrandShortName
CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName &Safe Mode
OPTIONS_PAGE_TITLE=Uri ng Setup
OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Pumili ng mga setup option
SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Mag-setup ng mga Shortcut
SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Gumawa ng mga Program Icon
COMPONENTS_PAGE_TITLE=I-Set Up ang mga Optional Component
COMPONENTS_PAGE_SUBTITLE=Mga Optional na Nirerekomendang Component
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC=Ma-uupdate ang $BrandShortName sa background sa pamamagitan ng Maintenance Service.
MAINTENANCE_SERVICE_CHECKBOX_DESC=Pag-install at Pagpapanatili ng Serbisyo
SUMMARY_PAGE_TITLE=Buod
SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Handa nang i-install ang $BrandShortName
SUMMARY_INSTALLED_TO=Ang $BrandShortName ay mai-install sa sumusunod na lokasyon:
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Ang isang restart ng iyong computer ay maaaring kinakailangan upang makumpleto ang pag-install.
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Maaaring kailanganin na i-restart ang iyong computer upang makumpleto ang pag-uninstall.
SUMMARY_TAKE_DEFAULTS=Gamitin ang $BrandShortName bilang default web brow&ser
SUMMARY_INSTALL_CLICK=Pindutin ang Install para magpatuloy.
SUMMARY_UPGRADE_CLICK=Pindutin ang Upgrade para magpatuloy.
SURVEY_TEXT=&Sabihin sa amin kung ano ang iyong naisip ng $BrandShortName
LAUNCH_TEXT=I&lunsad na ngayon ang $BrandShortName
CREATE_ICONS_DESC=Gumawa ng mga icon para sa $BrandShortName:
ICONS_DESKTOP=Sa aking &Desktop
ICONS_STARTMENU=Sa folder ng Mga Programa ng aking Start Menu
ICONS_QUICKLAUNCH=Sa aking &Quick Launch bar
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Kailangang isara ang $BrandShortName para makapagpatuloy sa installation.\n\nMangyaring isara ang $BrandShortName para magpatuloy.
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Kailangang isara ang $BrandShortName para makapagpatuloy sa pag-uninstall.\n\nIsara ang $BrandShortName para magpatuloy.
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_REFRESH=Kailangang isara ang $BrandShortName para makapagpatuloy sa refresh.\n\nPakisara ang $BrandShortName para magpatuloy.
WARN_WRITE_ACCESS=Wala kang access para makapagbago ng laman sa installation directory.\n\nPindutin ang OK para pumili ng ibang directory.
WARN_DISK_SPACE=Wala kang sapat na disk space upang mag-install sa lokasyon na ito.\n\nPindutin ang OK upang pumili ng iba pang lokasyon.
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG=Paumanhin, hindi maikakabit ang $BrandShortName. Ang bersyong ito ng $BrandShortName ay nangangailangan ng ${MinSupportedVer} o mas bago pa. Pakipindot ang OK button para sa karagdagang impormasyon.
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG=Paumanhin, hindi maikakabit ang $BrandShortName. Ang bersyong ito ng $BrandShortName ay nangangailangan ng processor na may ${MinSupportedCPU} support. Pakipindot ang OK button para sa karagdagang impormasyon.
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG=Paumanhin, hindi maikakabit ang $BrandShortName. Ang bersyong ito ng $BrandShortName ay nangangailangan ng ${MinSupportedVer} o mas bago pa at processor na may ${MinSupportedCPU} support. Pakipindot ang OK para sa karagdagang impormasyon.
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Ang iyong computer ay kailangang i-restart upang makumpleto ang naunang pag-uninstall ng $BrandShortName. Gusto mo na ba itong i-reboot ngaun?
WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Ang iyong computer ay kailangang i-restart upang makumpleto ang naunang pag-upgrade ng $BrandShortName. Gusto mo na ba itong i-reboot ngaun?
ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Error sa paglikha ng direktoryo:
ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Pindutin ang Ikansela upang itigil ang installation o\nSubukan Uli.

UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Tanggalin ang $BrandFullName
UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Tanggalin ang $BrandFullName sa iyong computer.
UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=Ang $BrandShortName ay maa-uninstall sa sumusunod na lokasyon:
UN_CONFIRM_CLICK=Pindutin ang Uninstall para magpatuloy.

UN_REFRESH_PAGE_TITLE=Sa halip ay i-Refresh ang $BrandShortName?
UN_REFRESH_PAGE_EXPLANATION=Kung nagkakaproblema ka sa $BrandShortName, maaaring makatulong ang isang refresh nito.\n\nIre-restore nito ang mga default setting at tatanggalin ang mga add-on. Magsimula nang panibago para pinakamagandang performance.
UN_REFRESH_LEARN_MORE=Alamin
UN_REFRESH_BUTTON=i-Refresh ang $BrandShortName

BANNER_CHECK_EXISTING=Sinusuri ang kasalukuyang installation…

STATUS_INSTALL_APP=Iniinstall ang $BrandShortName…
STATUS_INSTALL_LANG=Ikinakabit ang mga Language File (${AB_CD})…
STATUS_UNINSTALL_MAIN=Ini-uninstall ang $BrandShortName…
STATUS_CLEANUP=Kaunting Paglilinis…

UN_SURVEY_CHECKBOX_LABEL=Banggitin kay Mozilla kung bakit ka nag-uninstall ng $BrandShortName

# _DESC strings support approximately 65 characters per line.
# One line
OPTIONS_SUMMARY=Piliin ang uri ng setup na gusto mo, pagkatapos, pindutin ang Susunod.
# One line
OPTION_STANDARD_DESC=Ikakabit ang $BrandShortName gamit ang pinakakaraniwang mga pagpipilian.
OPTION_STANDARD_RADIO=&Standard
# Two lines
OPTION_CUSTOM_DESC=Maaari mong piliin ang mga indibidwal na opsyon na ikakabit. Inirerekomenda para sa mga bihasang gumagamit.
OPTION_CUSTOM_RADIO=&Custom

# LOCALIZATION NOTE:
# The following text replaces the Install button text on the summary page.
# Verify that the access key for InstallBtn (in override.properties) and
# UPGRADE_BUTTON is not already used by SUMMARY_TAKE_DEFAULTS.
UPGRADE_BUTTON=&Upgrade