browser/browser/preferences/fonts.ftl
author Bob Reyes <robert.reyes@gmail.com>
Tue, 30 Nov 2021 14:14:50 +0000
changeset 1663 8ec3541a4a83fdeb095e30e4d7cf24051a1d8dcc
parent 1618 85151bfdcfafc5d824e31f61a7b88a77aaa80749
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Tagalog (tl) localization of Firefox Co-authored-by: Bob Reyes <robert.reyes@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

fonts-window =
  .title = Mga font

fonts-window-close =
  .key = w

## Font groups by language

fonts-langgroup-header = Mga font para sa
  .accesskey = F

fonts-langgroup-arabic =
  .label = Arabo
fonts-langgroup-armenian =
  .label = Armenian
fonts-langgroup-bengali =
  .label = Bengali
fonts-langgroup-simpl-chinese =
  .label = Simplified Chinese
fonts-langgroup-trad-chinese-hk =
  .label = Tradisyunal Chinese (Hong Kong)
fonts-langgroup-trad-chinese =
  .label = Tradisyunal na Chinese (Taiwan)
fonts-langgroup-cyrillic =
  .label = Cyrillic
fonts-langgroup-devanagari =
  .label = Devanagari
fonts-langgroup-ethiopic =
  .label = Ethiopic
fonts-langgroup-georgian =
  .label = Georgian
fonts-langgroup-el =
  .label = Griyego
fonts-langgroup-gujarati =
  .label = Gujarati
fonts-langgroup-gurmukhi =
  .label = Gurmukhi
fonts-langgroup-japanese =
  .label = Hapones
fonts-langgroup-hebrew =
  .label = Hebreyo
fonts-langgroup-kannada =
  .label = Kannada
fonts-langgroup-khmer =
  .label = Khmer
fonts-langgroup-korean =
  .label = Koreano
# Translate "Latin" as the name of Latin (Roman) script, not as the name of the Latin language.
fonts-langgroup-latin =
  .label = Latin
fonts-langgroup-malayalam =
  .label = Malayalam
fonts-langgroup-math =
  .label = Matematika
fonts-langgroup-odia =
  .label = Odia
fonts-langgroup-sinhala =
  .label = Sinhala
fonts-langgroup-tamil =
  .label = Tamil
fonts-langgroup-telugu =
  .label = Telugu
fonts-langgroup-thai =
  .label = Thai
fonts-langgroup-tibetan =
  .label = Tibetan
fonts-langgroup-canadian =
  .label = Pinag-isang Canadian Syllabary
fonts-langgroup-other =
  .label = Iba pang mga Sistema ng Pagsusulat

## Default fonts and their sizes

fonts-proportional-header = Proporsyonal
  .accesskey = P

fonts-default-serif =
  .label = Serif
fonts-default-sans-serif =
  .label = Sans Serif

fonts-proportional-size = Sukat
  .accesskey = z

fonts-serif = Serif
  .accesskey = S

fonts-sans-serif = Sans-serif
  .accesskey = n

fonts-monospace = Monospace
  .accesskey = M

fonts-monospace-size = Sukat
  .accesskey = e

fonts-minsize = Minimum na laki ng font
  .accesskey = o

fonts-minsize-none =
  .label = Wala

fonts-allow-own =
  .label = Payagan ang mga pahina na pumili ng kanilang sariling mga font, sa halip ng iyong mga pinili sa itaas
  .accesskey = A

## Text Encodings
##
## Translate the encoding names as adjectives for an encoding, not as the name
## of the language.

# Variables:
#  $name {string, "Arial"} - Name of the default font
fonts-label-default =
  .label = Default ({ $name })
fonts-label-default-unnamed =
  .label = Default