toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Grzegorz Kulik <wiadomosci@grzegorzkulik.pl>
Sat, 14 Jan 2023 18:52:18 +0000
changeset 922 f8f5b9c7b3b5ba5227bc41bf30c0a8971f65683b
parent 755 c5e36714164a9ecd0d1e95230cd493fb4753d135
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Silesian (szl) localization of Firefox Co-authored-by: Grzegorz Kulik <wiadomosci@grzegorzkulik.pl>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Niy, dziynkuja
noThanksButton.accesskey=N
restartLaterButton=Resztartuj niyskorzij
restartLaterButton.accesskey=n
restartNowButton=Resztartnij aplikacyjo %S
restartNowButton.accesskey=R

statusFailed=Instalacyjo sie niy podarziła

installSuccess=Instalacyjo aktualizacyje sie podarziła
installPending=Instalacyjo do dokōńczynio
patchApplyFailure=Niy szło zainstalować tyj aktualizacyje (feler przi przidowaniu zmian)
elevationFailure=Niy mosz potrzebnych uprawniyń, coby zainstalować ta aktualizacyjo. Dej znać administratorowi swojigo systymu.

check_error-200=Zbiōr XML aktualizacyje je felerny (200)
check_error-403=Dostymp je ôdkozany (403)
check_error-404=Zbiōr XML aktualizacyje niy ma znodniynty (404)
check_error-500=Wewnyntrzny feler serwera (500)
check_error-2152398849=Pokozoł sie niypoznany feler
check_error-2152398861=Połōnczynie je ôdkozane
check_error-2152398862=Skōńczōł sie czas na połōnczynie
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Nec je offline (przelyź do trybu online)
check_error-2152398867=Port niy ma przizwolōny
check_error-2152398868=Żodne dane niy były przijynte (sprōbuj jeszcze roz)
check_error-2152398878=Serwer aktualizacyje niy bōł znodniynty (badnij na połōnczynie z necym)
check_error-2152398890=Serwer proxy niy bōł znodniynty (badnij na połōnczynie z necym)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Nec je we trybie offline (przelyź do trybu online)
check_error-2152398919=Przesyłanie danych było przerwane (sprōbuj jeszcze roz)
check_error-2152398920=Połōnczynie ze serwerym proxy było ôdkozane
check_error-2153390069=Przedowniōł sie certyfikat serwera (nastow zygor systymu na dobro data i czas, jak niy sōm dobre)
check_error-verification_failed=Niy szło zweryfikować integralności aplikacyje