security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
author Rafał Szyma <oschlblog@gmail.com>
Thu, 16 Sep 2021 15:08:35 +0200
changeset 802 df5799a912db7790a915e568af90066fc9f51ddb
parent 796 d5517b5c9b1cd3d1281ccbd0e58772bfbe54c38e
permissions -rw-r--r--
Bug 1635553 - Migrate navigator-toolbox to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Download Cert dialog
# LOCALIZATION NOTE(newCAMessage1):
# %S is a string representative of the certificate being downloaded/imported.
newCAMessage1=Chcesz wierzić „%S“ przi tych cylach?
unnamedCA=Wystowca certyfikatu (bez miana)

# PKCS#12 file dialogs
getPKCS12FilePasswordMessage=Wkludź hasło, co było użyte przi szyfrowaniu ibrycznyj kopii tego certyfikatu:

# Client auth
clientAuthRemember=Pamiyntej te rozwiōnzanie
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthNickAndSerial): Represents a single cert when the
# user is choosing from a list of certificates.
# %1$S is the nickname of the cert.
# %2$S is the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
clientAuthNickAndSerial=%1$S [%2$S]
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthHostnameAndPort):
# %1$S is the hostname of the server.
# %2$S is the port of the server.
clientAuthHostnameAndPort=%1$S:%2$S
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthMessage1): %S is the Organization of the server
# cert.
clientAuthMessage1=Ôrganizacyjo: „%S”
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthMessage2): %S is the Organization of the issuer
# cert of the server cert.
clientAuthMessage2=Wystawiōny ôd: „%S”
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthIssuedTo): %1$S is the Distinguished Name of the
# currently selected client cert, such as "CN=John Doe,OU=Example" (without
# quotes).
clientAuthIssuedTo=Wystawiōny do: %1$S
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthSerial): %1$S is the serial number of the selected
# cert in AA:BB:CC hex format.
clientAuthSerial=Nōmer seryje: %1$S
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthValidityPeriod):
# %1$S is the already localized notBefore date of the selected cert.
# %2$S is the already localized notAfter date of the selected cert.
clientAuthValidityPeriod=Płatny ôd %1$S do %2$S
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthKeyUsages): %1$S is a comma separated list of
# already localized key usages the selected cert is valid for.
clientAuthKeyUsages=Użycia klucza: %1$S
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthEmailAddresses): %1$S is a comma separated list of
# e-mail addresses the selected cert is valid for.
clientAuthEmailAddresses=Emailowe adresy: %1$S
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthIssuedBy): %1$S is the Distinguished Name of the
# cert which issued the selected cert.
clientAuthIssuedBy=Wystawiōny ôd: %1$S
# LOCALIZATION NOTE(clientAuthStoredOn): %1$S is the name of the PKCS #11 token
# the selected cert is stored on.
clientAuthStoredOn=Schrōniōny na: %1$S

# Page Info
pageInfo_NoEncryption=Połōnczynie niy ma szyfrowane
pageInfo_Privacy_None1=Necowy serwer %S niy ôbsuguje szyfrowanio strōny, na kero zaglōndosz.
pageInfo_Privacy_None2=Na informacyje posyłane bez internet bez szyfrowanio może fto zaglōndać. 
pageInfo_Privacy_None4=Strōna, na kero zaglōndosz, niy była szyfrowano przed przesłaniym bez internet.
# LOCALIZATION NOTE (pageInfo_EncryptionWithBitsAndProtocol and pageInfo_BrokenEncryption):
# %1$S is the name of the encryption standard,
# %2$S is the key size of the cipher.
# %3$S is protocol version like "SSL 3" or "TLS 1.2"
pageInfo_EncryptionWithBitsAndProtocol=Szyfrowane połōnczynie (%1$S, %2$S-bitowe klucze, %3$S)
pageInfo_BrokenEncryption=Złōmane szyfrowanie (%1$S, %2$S-bitowe klucze, %3$S)
pageInfo_Privacy_Encrypted1=Strōna, na kero zaglōndosz, była szyfrowano przed przesłaniym bez internet.
pageInfo_Privacy_Encrypted2=Skuli szyfrowanio ôsoby bez uprawniyń bydōm mieć ciynżyj ôboczyć na informacyje, co idōm miyndzy kōmputrami. Skuli tego je mało prawdopodobne, iże fto poczytoł ta strōna, jak wandrowała po necu.
pageInfo_MixedContent=Połōnczynie je po tajli szyfrowane
pageInfo_MixedContent2=Niykere kōnski pokazowanyj strōny niy były szyfrowane przed przesłaniym bez internet.
pageInfo_WeakCipher=Twoej połōnczynie z tōym serwerym używo słabego szyfrowanio i niy ma prywatne. Inksze ludzie poradzōm ôboczyć twoje dane abo zmiynić zachowanie tyj strōny.
pageInfo_CertificateTransparency_Compliant=Ta strōna sztimuje ze prawidłami Certificate Transparency.

# Token Manager
password_not_set=(niynastawiōne) 
enable_fips=Załōncz FIPS