toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Fri, 03 Dec 2021 04:33:50 +0000
changeset 5972 d7c25291582996e56093b1e3d5a9a4e831bfe434
parent 5567 cb18a70708c2a11e6297dc701849ffb9bab20159
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Thunderbird Co-authored-by: Andreas Pettersson <az@kth.se>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Nej tack
noThanksButton.accesskey=N
# NOTE: The restartLaterButton string is also used in
# mozapps/extensions/content/blocklist.js
restartLaterButton=Starta om senare
restartLaterButton.accesskey=o
restartNowButton=Starta om %S
restartNowButton.accesskey=S

statusFailed=Misslyckad installation

installSuccess=Uppdateringen har installerats
installPending=Vilande installation
patchApplyFailure=Uppdateringen kunde inte installeras (Lagningsförsöket misslyckades)
elevationFailure=Du har inte den behörighet som krävs för att installera den här uppdateringen. Kontakta systemadministratören.

check_error-200=Uppdateringens XML-fil är vanskapt (200)
check_error-403=Åtkomst nekad (403)
check_error-404=Uppdateringens XML-fil saknas (404)
check_error-500=Internt serverfel (500)
check_error-2152398849=Misslyckades (okänd orsak)
check_error-2152398861=Anslutningen avvisades
check_error-2152398862=Inget svar
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Nätverket är nedkopplat (koppla upp)
check_error-2152398867=Otillåten port
check_error-2152398868=Ingen data mottogs (försök igen)
check_error-2152398878=Hittar inte uppdateringsservern (kontrollera internetanslutningen)
check_error-2152398890=Proxyservern hittades inte (kontrollera internetanslutningen)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Nätverket är nedkopplat (koppla upp)
check_error-2152398919=Dataöverföringen avbröts (försök igen)
check_error-2152398920=Proxyservern avvisade anslutningen
check_error-2153390069=Servercertifikatet har förfallit (justera systemklockan till rätt datum och tid ifall den är felaktig)
check_error-verification_failed=Integriteten hos uppdateringen kunde inte verifieras
check_error-move_failed=Det gick inte att förbereda uppdateringen för installation