suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Mon, 24 Feb 2020 14:53:17 +0000
changeset 5034 0fdf3641da01479da9075eadf3756d216f83f8df
parent 3952 005d8a114b4531c44d5dea4fe4285f071e117d0f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Firefox Localization authors: - Andreas Pettersson <az@kth.se>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the Account Wizard
#
enterValidEmail=Ange en giltig e-postadress.
accountNameExists=Ett konto med detta namn finns redan. Vänligen ange ett annat kontonamn.
accountNameEmpty=Kontonamnet kan inte vara tomt.
modifiedAccountExists=Det finns redan ett konto med samma användarnamn och samma servernamn. Korrigera och/eller ta bort det ena kontot.
userNameChanged=Ditt användarnamn har ändrats. Eventuellt behöver du också ändra kontots e-postadress och användarnamn för kontot.
serverNameChanged=Servernamnet har ändrats. Kontrollera filterreglerna.
# LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
junkSettingsBroken=Skräppostinställningarna på kontot "%1$S" kan innehålla ett problem. Vill du titta över dem innan du sparar inställningarna för kontot?
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
localDirectoryChanged=%1$S behöver startas om nu för att ändrade inställningar av den lokala katalogen ska användas.
localDirectoryRestart=Starta om
userNameEmpty=Användarnamnet kan inte vara tomt.
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryInvalid): %1$S is path to folder
localDirectoryInvalid=Katalogen "%1$S" angiven som lokal katalog är ogiltig. Välj en annan katalog.
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryNotAllowed): %1$S is path to folder
localDirectoryNotAllowed=Katalogen "%1$S" angiven som lokal katalog är inte användbar för lagring av meddelanden. Välj en annan katalog.
# if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
# do not localize "\n\n"
cancelWizard=Är du säker på att du vill avsluta Kontoguiden?\n\nUppgifterna du angivit kommer att kastas bort, och inget konto kommer att läggas upp.
accountWizard=Kontoguiden
WizardExit=Stäng
WizardContinue=Avbryt
# when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
enterValidServerName=Ange ett giltigt servernamn.
failedRemoveAccount=Kunde inte ta bort kontot.
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
accountName=%1$S - %2$S

# LOCALIZATION NOTE: confirmDeferAccountWarning: do not localize "\n\n", it means a new empty line in the string.
confirmDeferAccountWarning=Om du lagrar ny e-post för det här kontot i ett annat kontos Inkorg, kommer du inte längre att kunna komma åt redan hämtad e-post för det här kontot. Om du redan har e-post i det här kontot, kopiera då den först till ett annat konto. \n\nOm du har filter som filtrerar e-post in i det här kontot, bör du inaktivera dem eller ändra destinationsmapp. Om något konto har specialmappar i det här kontot (Skickat, Utkast, Mallar, Arkiv, Skräppost), bör du ändra så att de hör till ett annat konto. \n\nVill du fortfarande lagra det här kontots e-post i ett annat konto?
confirmDeferAccountTitle=Underställ konto?

directoryAlreadyUsedByOtherAccount=Katalogen angiven som lokal katalog används redan av kontot "%S". Välj en annan katalog.
directoryParentUsedByOtherAccount=En överliggande katalog till den angivna lokala katalogen används redan av kontot "%S". Välj en annan katalog.
directoryChildUsedByOtherAccount=En underliggande katalog till den angivna lokala katalogen används redan av kontot "%S". Välj en annan katalog.
#Provide default example values for sample email address
exampleEmailUserName=sven.svensson
exampleEmailDomain=example.net
emailFieldText=E-postadress:
#LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
defaultEmailText=Skriv in din e-postadress. Det här är den e-postadress du vill att andra ska använda när de skickar e-post till dig (exempelvis "%1$S@%2$S"). 
#LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
customizedEmailText=Skriv in din %1$S %2$S (t.ex. om din %1$S e-postadress är "%3$S", så är din %2$S "%4$S"). 

# account manager stuff
prefPanel-server=Serverinställningar
prefPanel-copies=Kopior och mappar
prefPanel-synchronization=Synkning & Diskutrymme
prefPanel-diskspace=Diskutrymme
prefPanel-addressing=Skriva och adressera
prefPanel-junk=Skräppost
## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
prefPanel-smtp=Server för utgående (SMTP)

# account manager multiple identity support
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S
identity-list-title=Identiteter för %1$S

identityDialogTitleAdd=Ny identitet
## LOCALIZATION NOTE (identityDialogTitleEdit): %S is the identity name
identityDialogTitleEdit=Redigera %S

identity-edit-req=Du måste ange en giltig e-postadress för den här identiteten.
identity-edit-req-title=Fel vid skapande av identitet

## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm): %S is the identity name
# and should be put on a new line. The new line is produced with the "\n" string.
identity-delete-confirm=Är du säker att du vill ta bort identiteten\n%S?
## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm-title): %S is the account name
identity-delete-confirm-title=Tar bort identiteten för %S
identity-delete-confirm-button=Ta bort

choosefile=Välj en fil

forAccount=För konto "%S"

removeFromServerTitle=Bekräfta permanent, automatisk borttagning av meddelanden
removeFromServer=Denna inställning kommer permanent ta bort gamla meddelanden från servern OCH din lokala katalog. Är du säker att du vill fortsätta?

confirmSyncChangesTitle=Bekräfta synkroniseringsändringar
confirmSyncChanges=Inställningarna för meddelandesynkronisering har ändrats.\n\nVill du spara dem?
confirmSyncChangesDiscard=Kasta