suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Sun, 08 Dec 2019 11:53:38 +0000
changeset 4932 c9789fc568d3c454447255ba42b0cb81c6cd841f
parent 3547 cd23a075ae167dfb4c9ed61675bcaf0a79ac0df5
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Firefox Localization authors: - Andreas Pettersson <az@kth.se>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY pref.mailnews.title       "E-post &amp; Grupper">
<!ENTITY generalSettings.caption      "Allmänna inställningar">
<!ENTITY confirmMove.label        "Bekräfta när mappar flyttas till papperskorgen">
<!ENTITY confirmMove.accesskey      "B">
<!ENTITY preserveThreading.label     "Bevara trådningen vid sortering av meddelanden">
<!ENTITY preserveThreading.accesskey   "t">
<!ENTITY mailBiffOnNewWindow.label    "Leta efter nya meddelanden bara om fönstret E-post &amp; grupper har öppnats">
<!ENTITY mailBiffOnNewWindow.accesskey  "y">

<!ENTITY defaultMailSettings.description "Gör &brandShortName; E-post &amp; Grupper till förvalt program för:">
<!ENTITY setDefaultMail.label       "E-post">
<!ENTITY setDefaultMail.accesskey     "E">
<!ENTITY setDefaultNews.label       "Grupper">
<!ENTITY setDefaultNews.accesskey     "G">
<!ENTITY setDefaultFeed.label       "Flöden">
<!ENTITY setDefaultFeed.accesskey     "F">

<!ENTITY useInternalSettings.description "Använd &brandShortName; E-post &amp; Grupper när webbläsaren öppnar länkar för:">
<!ENTITY useInternalMail.label      "E-post (mailto:)">
<!ENTITY useInternalMail.accesskey    "p">
<!ENTITY useInternalNews.label      "Grupper (news:, snews:, nntp:)">
<!ENTITY useInternalNews.accesskey    "u">


<!ENTITY messengerStartPage.caption    "Startsida för E-post">
<!ENTITY enableStartPage.label      "När e-postklienten startas visas startsidan i meddelandeytan">
<!ENTITY enableStartPage.accesskey    "ä">
<!ENTITY location.label          "Adress:">
<!ENTITY location.accesskey        "d">
<!ENTITY useDefault.label         "Återställ förvalet">
<!ENTITY useDefault.accesskey       "r">
<!ENTITY rememberLastMsg.label      "Kom ihåg det sist valda meddelandet">
<!ENTITY rememberLastMsg.accesskey    "K">