suite/chrome/common/safeBrowsing.dtd
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Sat, 23 May 2020 19:42:29 +0000
changeset 5225 d3166e8eba790bc709a82f1ccd25f49c2c3aa338
parent 4703 0cbf4154acccd8930e9b10387ad41490d31f81fb
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Firefox Co-authored-by: Andreas Pettersson <az@kth.se>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Ta mig härifrån!">
<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorera denna varning">
<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Varför blockerades denna sida?">

<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Rapporterad attackerade sida!">
<!-- Localization note (safeb.blocked.malwarePage.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag.  It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Denna webbsida på <span id='malware_sitename'/> har rapporterats som en attackerande sida och har blockerats enligt dina säkerhetsinställningar.">
<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Attackerande sidor försöker installera program som stjäl personlig information, använder din dator för att attackera andras, eller förstör ditt system.</p><p>Vissa attackerande sidor distribuerar medvetet skadlig programvara, men många är också komprometterade utan ägarens kännedom eller tillåtelse.</p>">

<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.title "Rapportead sida med oönskad programvara!">
<!-- Localization note (safeb.blocked.unwantedPage.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="unwanted_sitename"/> tag.  It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.shortDesc "Denna webbsida på <span id='unwanted_sitename'/> har rapporterats att innehålla oönskad programvara och har blockerats enligt dina säkerhetsinställningar.">
<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.longDesc "<p>Sidor med oönskad programvara försöker installera program som kan vara vilseledande och som påverkar ditt system på oväntat sätt.</p>">

<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Vilseledande webbplats!">
<!-- Localization note (safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Denna webbsida på <span id='phishing_sitename'/> har rapporterats som en vilseledande plats och har blockerats enligt dina säkerhetsinställningar.">
<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Vilseledande webbplatser är utformade för att lura dig att göra något farligt, som att installera ett program, eller avslöja personlig information, som lösenord, telefonnummer eller kreditkortsnummer.</p><p>Att ange någon information på denna webbsida kan leda till identitetsstöld eller andra bedrägerier.</p>">

<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.title "Kommande webbplats kan innehålla skadlig kod">
<!-- Localization note (safeb.blocked.harmfulPage.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="harmful_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.shortDesc "&brandShortName; blockerade sidan på <span id='harmful_sitename'/> eftersom den kan försöka installera farliga appar som stjäl eller raderar din information (till exempel bilder, lösenord, meddelanden och kreditkort).">
<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.longDesc "">

<!-- Localization note (reportDeceptiveSite, notADeceptiveSite) - The two button strings will never be shown at the same time, so it's okay for them to have the same access key. -->
<!ENTITY reportDeceptiveSite.label "Rapportera vilseledande plats…">
<!ENTITY reportDeceptiveSite.accesskey "v">
<!ENTITY notADeceptiveSite.label "Detta är inte en vilseledande plats…">
<!ENTITY notADeceptiveSite.accesskey "v">