suite/chrome/common/pref/pref-findasyoutype.dtd
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Sat, 24 Sep 2022 21:53:26 +0000
changeset 6192 13c7bce8d37954d32cb6a736e944eb65fb4957bf
parent 3512 4ee5df7d1322cdd6708d5eaa52882076beeb060a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Firefox Co-authored-by: Andreas Pettersson <az@kth.se>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY pref.findAsYouType.title "Sök medan du skriver">
<!ENTITY findAsYouTypeBehavior.label "Sök medan du skriver">
<!ENTITY findAsYouTypeTip.label "Tips: För att manuellt starta &quot;Hitta medan du skriver&quot; så skriv / för att hitta text eller ' för att hitta länkar, följt av texten som du vill hitta.">
<!ENTITY findAsYouTypeTimeout.label "Avbryt sökandet efter några sekunders inaktivitet">
<!ENTITY findAsYouTypeTimeout.accesskey "A">
<!ENTITY findAsYouTypeSound.label "Ge en ljudsignal om texten inte hittas">
<!ENTITY findAsYouTypeSound.accesskey "s">
<!ENTITY findAsYouTypeEnableAuto.label "Hitta automatiskt när du skriver in på en webbsida:">
<!ENTITY findAsYouTypeEnableAuto.accesskey "w">
<!ENTITY findAsYouTypeAutoText.label "Vilken som helst text på sidan">
<!ENTITY findAsYouTypeAutoText.accesskey "V">
<!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.label "Länkar enbart">
<!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.accesskey "ä">

<!ENTITY findAsYouTypeFindbarEnable.label "Visa verktygsraden för sökningar när &quot;Hitta medan du skriver&quot; används">
<!ENTITY findAsYouTypeFindbarEnable.accesskey "S">
<!ENTITY findAsYouTypeFindbarEnableTip.label "Notera: &quot;Hitta medan du skriver&quot; utan att visa verktygsraden för sökningar klarar inte av internationella bokstäver.">