suite/chrome/common/notification.properties
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Mon, 03 Oct 2022 08:41:45 +0000
changeset 6199 76c3ac43ecf159e98582ce3f8ef27cb5fd017d79
parent 6083 c83ffaa9f15663b97f7079644bc43ebc96a040f3
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Thunderbird Co-authored-by: Andreas Pettersson <az@kth.se>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

crashedpluginsMessage.title=Insticksmodulen %S plugin har kraschat.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Ladda om sida
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=L
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Skicka en rapport om kraschen
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
crashedpluginsMessage.learnMore=Läs mer…

pluginInfo.unknownPlugin=Okänd

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of popups blocked.
popupWarning.message=#1 förhindrade webbplatsen att öppna ett extrafönster.;#1 förhindrade webbplatsen att öppna #2 extrafönster.
popupWarningButton=Inställningar
popupWarningButton.accesskey=I

xpinstallHostNotAvailable=okänd värd
xpinstallPromptWarning=%S förhindrade webbplatsen (%S) att fråga om den får installera programvara på din dator.
xpinstallPromptInstallButton=Installera programvara…
xpinstallPromptInstallButton.accesskey=I
xpinstallDisabledMessageLocked=Programvaruinstallation har inaktiverats av systemadministratören.
xpinstallDisabledMessage=Programvaruinstallation är för närvarande inaktiverat. Klicka på Aktivera och försök igen.
xpinstallDisabledButton=Aktivera
xpinstallDisabledButton.accesskey=k

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloading, addonDownloadCancelled):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# The number of add-ons is not itself substituted in the string.
addonDownloading=Tillägg hämtas:;Tillägg hämtas:
addonDownloadCancelled=Hämtning av tillägg avbröts.;Hämtning av tillägg avbröts.
addonDownloadCancelButton=Avbryt
addonDownloadCancelButton.accesskey=A
addonDownloadRestartButton=Starta om
addonDownloadRestartButton.accesskey=o

# LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
addonsInstalled=#1 har installerats framgångsrikt.;#2 tillägg har installerats framgångsrikt.
addonsInstalledNeedsRestart=#1 kommer att installeras när du startar om #3.;#2 tillägg kommer installeras när du startar om #3.
addonInstallRestartButton=Starta om nu
addonInstallRestartButton.accesskey=S
addonInstallManageButton=Öppna tilläggshanterare
addonInstallManageButton.accesskey=Ö

# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
# #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
# #4 is the application version
addonError-1=Tillägget kunde inte hämtas på uppkopplingen till #2 misslyckades.
addonError-2=Tillägget från #2 kunde inte installeras då det inte stämmer med det tillägg #3 förväntade sig.
addonError-3=Tillägget som hämtats från #2 kunde inte installeras då det verkar vara skadat.
addonError-4=#1 kunde inte installeras då #3 inte kan ändra i en nödvändig fil.
addonErrorBlocklisted=#1 kunde inte installeras då den medför en stor risk för stabilitets- eller säkerhetsproblem.
addonErrorIncompatible=#1 kunde inte installeras då den inte är kompatibel med #3 #4.

# Light Weight Themes
# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Den här webbplatsen (%S) vill installera ett tema. Klicka på Tillåt för att fortsätta.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Tillåt
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=t

lwthemeInstallNotification.message=Ett nytt tema har installerats.
lwthemeInstallNotification.undoButton=Ångra
lwthemeInstallNotification.undoButton.accesskey=n
lwthemeInstallNotification.manageButton=Hantera teman…
lwthemeInstallNotification.manageButton.accesskey=M

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
# %S will be replaced with the new theme name.
lwthemeNeedsRestart.message=%S kommer att installeras när du startar om.
lwthemeNeedsRestart.restartButton=Starta om nu
lwthemeNeedsRestart.restartButton.accesskey=S

# Geolocation UI
geolocation.allowLocation=Tillåt platsåtkomst
geolocation.allowLocation.accesskey=p
geolocation.dontAllowLocation=Tillåt inte
geolocation.dontAllowLocation.accesskey=i
geolocation.shareWithSite3=Tillåter du att %S kommer åt din position?
geolocation.shareWithFile3=Tillåter du att denna lokala fil kommer åt din position?
geolocation.remember=Kom ihåg för denna webbplats

# Persistent storage UI
persistentStorage.allow=Tillåt
persistentStorage.allow.accesskey=T
persistentStorage.dontAllow=Tillåt inte
persistentStorage.dontAllow.accesskey=i
persistentStorage.allowWithSite=Tillåter du att %S lagrar data i beständig lagring?
persistentStorage.remember=Kom ihåg detta val

# Desktop Notifications
webNotifications.allow=Tillåt notifieringar
webNotifications.allow.accesskey=T
webNotifications.notNow=Inte nu
webNotifications.notNow.accesskey=I
webNotifications.never=Tillåt aldrig
webNotifications.never.accesskey=a
webNotifications.receiveFromSite2=Tillåter du att %S skickar notifieringar?

# IndexedDB
offlineApps.permissions=Denna webbplats (%S) vill spara uppgifter på din dator som du kan använda utan uppkoppling.
offlineApps.private=Du är i ett privat fönster. Denna webbplats (%S) har inte fått tillåtelse att lagra data på din för användning utan uppkoppling.
offlineApps.quota=Denna webbplats (%1$S) vill spara mer än %2$SMB data på din dator för användning utan uppkoppling.
offlineApps.always=Tillåt alltid
offlineApps.always.accesskey=T
offlineApps.later=Inte nu
offlineApps.later.accesskey=I
offlineApps.never=Aldrig för denna webbplats
offlineApps.never.accesskey=w

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Tillåt
refreshBlocked.goButton.accesskey=T
refreshBlocked.refreshLabel=%S förhindrade denna sida att laddas om automatiskt.
refreshBlocked.redirectLabel=%S förhindrade denna sida att automatiskt vidarebefordra dig till en annan sida.

# LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
# %S will be replaced with the application name.
updatePrompt.text=Din version av %S är gammal och har kanske kända säkerhetshål, men du har stängt av den automatiska sökningen efter nya versioner. Du bör uppdatera till en nyare version.
updatePromptCheckButton.label=Sök efter uppdateringar
updatePromptCheckButton.accesskey=U

SecurityTitle=Säkerhetsvarning
MixedContentMessage=Du har valt en krypterad sida som innehåller viss okrypterad information. Information som du ser eller skriver på denna sida kan enkelt ses av tredje person.
MixedActiveContentMessage=Du har valt en krypterad sida som innehåller osäker information. Information som du ser eller skriver på denna sida kan enkelt ses av tredje person.
TrackingContentMessage=Delar av denna sida kanske spårar din aktivitet på nätet.
MixedDisplayContentMessage=Du har valt en sida som enbart är delvis krypterad och förhindrar inte avlyssning.
BlockedActiveContentMessage=Osäker information på den här sidan blockerades.
BlockedTrackingContentMessage=Delar av sidan som spårar din aktivitet på nätet blockerades.
BlockedDisplayContentMessage=Okrypterad information på den här sidan blockerades.
EnterInsecureMessage=Du har lämnat en krypterad sida. Information som du ser eller skriver från och med nu kan enkelt läsas av tredje person.
EnterSecureMessage=Du har valt en krypterad sida. Webbplatsen har identifierat sig själv korrekt, och information som du ser eller skriver på denna sida kan inte enkelt ses av tredje person.
SecurityKeepBlocking.label=Fortsätt blockera
SecurityKeepBlocking.accesskey=F
SecurityUnblock.label=Blockera inte
SecurityUnblock.accesskey=B
SecurityPreferences.label=Inställningar
SecurityPreferences.accesskey=I
PostToInsecureFromInsecureMessage=Informationen du har fyllt i kommer att skickas över en okrypterad förbindelse och kan enkelt läsas av tredje person.\nÄr du säker att du vill fortsätta att skicka denna information?
PostToInsecureFromInsecureShowAgain=Varna mig varje gång jag skickar information som inte är krypterad.
PostToInsecureContinue=Fortsätt

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key.
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Ta mig härifrån!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=T
safebrowsing.deceptiveSite=Vilseledande webbplats!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=Detta är inte en vilseledande webbplats…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=v
safebrowsing.reportedAttackSite=Rapporterad skadlig plats!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=Detta är inte en skadlig plats…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=s
safebrowsing.reportedUnwantedSite=Rapporterad webbplats med oönskad programvara!