mobile/overrides/appstrings.properties
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Sun, 05 Feb 2023 08:56:32 +0000
changeset 6321 36ac07caf6d5ae70f54befcdbe06a7071630cc9b
parent 6083 c83ffaa9f15663b97f7079644bc43ebc96a040f3
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Firefox Co-authored-by: Andreas Pettersson <az@kth.se>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# BEFORE EDITING THIS FILE, PLEASE NOTE:
# These strings are only here to support shipping Fennec ESR.
# They are unused in GeckoView, so please don't make any changes.

malformedURI2=Webbadressen är inte giltig och kan inte laddas.
fileNotFound=Firefox kan inte hitta filen på %S.
fileAccessDenied=Filen på %S är inte läsbar.
dnsNotFound2=Firefox kunde inte hitta servern på %S.
unknownProtocolFound=Firefox vet inte hur den här adressen ska öppnas, eftersom ett av följande protokoll (%S) inte är associerat med något program eller inte tillåts i den här kontexten.
connectionFailure=Firefox kan inte upprätta en anslutning till servern på %S.
netInterrupt=Anslutningen till %S avbröts under hämtningen av sidan.
netTimeout=Servern på %S svarar inte.
redirectLoop=Firefox har upptäckt att servern dirigerar om förfrågan om den här platsen på ett sätt som omöjliggör ett slutförande.
## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don't translate "%S"
confirmRepostPrompt=För att visa sidan måste %S skicka information som kommer att upprepa en tidigare utförd åtgärd (såsom en sökning eller beställningsbekräftelse).
resendButton.label=Skicka igen
unknownSocketType=Firefox kan inte kommunicera med servern.
netReset=Anslutningen till servern bröts under hämtningen av sidan.
notCached=Dokumentet är inte längre tillgängligt.
netOffline=Firefox är för närvarande i nedkopplat läge och kan inte visa webbsidor.
isprinting=Dokumentet kan inte ändras under utskrift eller förhandsgranskning.
deniedPortAccess=Den här adressen använder en nätverksport som normalt används för andra ändamål än webbläsning. Firefox har av säkerhetsskäl avbrutit anslutningsförsöket.
proxyResolveFailure=Firefox är inställd på att använda en proxyserver, men proxyn kunde inte hittas.
proxyConnectFailure=Firefox är inställd på att använda en proxyserver, men proxyn avvisade anslutningen.
contentEncodingError=Sidan kan inte visas eftersom den använder en typ av komprimering som är ogiltig eller som inte stöds.
unsafeContentType=Sidan du försöker se kan inte visas eftersom den är inlagd i en filtyp som kan vara farlig att öppna. Kontakta webbplatsens ägare för att informera dem om detta problem.
malwareBlocked=Platsen %S är anmäld som en skadlig webbplats och har därför blockerats enligt dina säkerhetsinställningar.
harmfulBlocked=Webbplatsen %S har rapporterats som en potentiellt skadlig webbplats och har blivit blockerad baserat på dina säkerhetsinställningar.
deceptiveBlocked=Denna webbsida %S har rapporterats som en vilseledande webbplats och har blockerats enligt dina säkerhetsinställningar.
unwantedBlocked=Webbplatsen %S är anmäld som en skadlig webbplats och har därför blockerats enligt dina säkerhetsinställningar.
cspBlocked=Den här sidan har en säkerhetspolicy för innehåll som förhindrar den att inbäddas på detta sätt.
corruptedContentErrorv2=Webbplatsen %S har upplevt en kränkning av nätverksprotokollet som inte kan repareras.
sslv3Used=Firefox kan inte garantera säkerheten för dina data på %S eftersom den använder SSLv3, ett trasigt säkerhetsprotokoll.
weakCryptoUsed=Ägaren av %S har konfigurerat sin webbplats felaktigt. För att skydda din information från att bli stulen, har Firefox inte anslutit till denna webbplats.
inadequateSecurityError=Webbplatsen försökte förhandla fram en otillräcklig nivå på säkerheten.
networkProtocolError=Firefox har upplevt en överträdelse av nätverksprotokoll som inte kan repareras.