mail/chrome/messenger/addons.properties
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Thu, 06 Oct 2022 03:53:37 +0000
changeset 6205 d9b346382971c5a322e98e0e3b1b1aebd63701d4
parent 6172 8674d362fae2753d844d83b5b40649aa651789eb
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Lightning Co-authored-by: Andreas Pettersson <az@kth.se>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, you can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

xpinstallPromptMessage=%S hindrade den här sidan från att be dig att installera programvara på din dator.
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
# The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
xpinstallPromptMessage.header=Tillåt %S att installera ett tillägg?
xpinstallPromptMessage.message=Du försöker installera ett tillägg från %S. Se till att du litar på den här webbplatsen innan du fortsätter.
xpinstallPromptMessage.header.unknown=Tillåt en okänd webbplats att installera ett tillägg?
xpinstallPromptMessage.message.unknown=Du försöker installera ett tillägg från %S. Se till att du litar på den här webbplatsen innan du fortsätter.
xpinstallPromptMessage.learnMore=Läs mer om hur du installerar tillägg på ett säkert sätt
xpinstallPromptMessage.dontAllow=Tillåt inte
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=n
xpinstallPromptMessage.neverAllow=Tillåt aldrig
xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=a
# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
xpinstallPromptMessage.install=Fortsätt till installation
xpinstallPromptMessage.install.accesskey=F

# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
xpinstallDisabledMessageLocked=Programinstallation har inaktiverats av systemadministratören.
xpinstallDisabledMessage=Programinstallationen är för närvarande inaktiverad. Klicka på Aktivera och försök igen.
xpinstallDisabledButton=Aktivera
xpinstallDisabledButton.accesskey=A

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
# enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
# %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
# the administration can add to the message.
addonInstallBlockedByPolicy=%1$S (%2$S) är blockerad av din systemadministratör.%3$S
# LOCALIZATION NOTE (addonDomainBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of add-ons from a domain
# is blocked by enterprise policy.
addonDomainBlockedByPolicy=Din systemadministratör förhindrade den här webbplatsen från att be dig installera programvara på din dator.

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message2)
# %S is replaced with the localized named of the extension that was
# just installed.
addonPostInstall.message2=%S har lagts till

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=Hämtar och verifierar tillägg…;Hämtar och verifierar #1 tillägg…
addonDownloadVerifying=Verifierar

addonInstall.unsigned=(Overifierad)
addonInstall.cancelButton.label=Avbryt
addonInstall.cancelButton.accesskey=A
addonInstall.acceptButton2.label=Lägg till
addonInstall.acceptButton2.accesskey=L

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=Den här webbplatsen vill installera ett tillägg i #1:;Den här webbplatsen vill installera #2 tillägg i #1:
addonConfirmInstallUnsigned.message=Varning: Den här webbplatsen vill installera ett ej verifierat tillägg i #1. Fortsätt på egen risk.;Varning: Den här webbplatsen vill installera #2 overifierade tillägg i #1. Fortsätt på egen risk.

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=;Varning: Den här webbplatsen vill installera #2 tillägg i #1, av vilka några inte är verifierade. Fortsätt på egen risk.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
# %S is the name of the add-on
addonInstalled=%S har installerats.
# LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of add-ons
addonsGenericInstalled=#1 tillägg har installerats.;#1 tillägg har installerats.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=Tillägget kunde inte laddas ner på grund av ett anslutningsfel.
addonInstallError-2=Tillägget kunde inte installeras eftersom det inte matchar tillägget %1$S som förväntas.
addonInstallError-3=Tillägget som hämtats från den här webbplatsen kunde inte installeras eftersom det verkar vara skadat.
addonInstallError-4=%2$S kunde inte installeras eftersom %1$S inte kan ändra den nödvändiga filen.
addonInstallError-5=%1$S har förhindrat den här webbplatsen från att installera en ej verifierad tillägg.
addonLocalInstallError-1=Detta tillägg kunde inte installeras på grund av ett filsystemfel.
addonLocalInstallError-2=Detta tillägg kunde inte installeras eftersom den inte matchar tillägget %1$S som förväntas.
addonLocalInstallError-3=Det här tillägget kunde inte installeras eftersom det verkar vara skadat.
addonLocalInstallError-4=%2$S kunde inte installeras eftersom %1$S inte kan ändra den nödvändiga filen.
addonLocalInstallError-5=Det här tillägget kunde inte installeras eftersom det inte har verifierats.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=%3$S kunde inte installeras eftersom det inte är kompatibelt med %1$S %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=%S kunde inte installeras eftersom den riskerar att orsaka stabilitets- eller säkerhetsproblem.

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header,webextPerms.headerWithPerms,webextPerms.headerUnsigned,webextPerms.headerUnsignedWithPerms)
# These strings are used as headers in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, these strings will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Lägg till %S?

# %S is brandShortName
webextPerms.experimentWarning=Skadliga tillägg kan stjäla din privata information eller äventyra din dator. Installera bara detta tillägg om du litar på källan.
webextPerms.headerWithPerms=Lägg till %S? Det här tillägget har tillstånd att:
webextPerms.headerUnsigned=Lägg till %S? Det här tillägget är inte verifierat. Skadliga tillägg kan stjäla din privata information eller äventyra din dator. Lägg bara till det om du litar på källan.
webextPerms.headerUnsignedWithPerms=Lägg till %S? Det här tillägget är inte verifierat. Skadliga tillägg kan stjäla din privata information eller äventyra din dator. Lägg bara till det om du litar på källan. Det här tillägget har tillstånd att:
webextPerms.learnMore2=Läs mer
webextPerms.add.label=Lägg till
webextPerms.add.accessKey=L
webextPerms.cancel.label=Avbryt
webextPerms.cancel.accessKey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S har lagts till %2$S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=%S har lagts till
webextPerms.sideloadText2=Ett annat program på din dator installerade ett tillägg som kan påverka din webbläsare. Granska detta tilläggs behörighetsförfrågningar och välj Aktivera eller Avbryt (för att lämna den inaktiverad).
webextPerms.sideloadTextNoPerms=Ett annat program på din dator installerade ett tillägg som kan påverka din webbläsare. Vänligen välj Aktivera eller Avbryt (för att lämna den inaktiverad).

webextPerms.sideloadEnable.label=Aktivera
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=A
webextPerms.sideloadCancel.label=Avbryt
webextPerms.sideloadCancel.accessKey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=%S kräver nya behörigheter

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText2)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.updateText2=%S har uppdaterats. Du måste godkänna nya behörigheter innan den uppdaterade versionen installeras. Om du väljer "Avbryt" behålls din nuvarande tilläggsversion. Det här tillägget har tillstånd att:

webextPerms.updateAccept.label=Uppdatera
webextPerms.updateAccept.accessKey=U

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replace with the localized name of the extension requested new
# permissions.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.optionalPermsHeader=%S begär ytterligare behörigheter.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Det vill:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Tillåt
webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=T
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Neka
webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=N

webextPerms.description.accountsFolders=Skapa, byt namn på eller ta bort dina mappar för e-postkonton
webextPerms.description.accountsIdentities=Skapa, ändra eller ta bort dina e-postkontoidentiteter
webextPerms.description.accountsRead2=Se dina e-postkonton, deras identiteter och deras mappar
webextPerms.description.addressBooks=Läs och ändra dina adressböcker och kontakter
webextPerms.description.bookmarks=Läs och ändra bokmärken
webextPerms.description.browserSettings=Läs och ändra webbläsarinställningar
webextPerms.description.browsingData=Rensa senaste surfhistoriken, kakor och relaterade data
webextPerms.description.clipboardRead=Hämta data från Urklipp
webextPerms.description.clipboardWrite=Mata in data till Urklipp
webextPerms.description.compose=Läs och ändra dina e-postmeddelanden när du skriver och skickar dem
webextPerms.description.compose.send=Skicka e-postmeddelanden på uppdrag av användaren
webextPerms.description.compose.save=Spara e-postmeddelanden som utkast eller mallar
webextPerms.description.declarativeNetRequest=Blockera innehåll på vilken sida som helst
webextPerms.description.devtools=Utöka utvecklarverktyg för att komma åt dina data i öppna flikar
webextPerms.description.dns=Få tillgång till IP-adress och värdnamnsinformation
webextPerms.description.downloads=Ladda ner filer och läs och ändra webbläsarens nedladdningshistorik
webextPerms.description.downloads.open=Öppna filer som laddas ned till din dator
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.experiment)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.experiment=Har full, obegränsad åtkomst till %S och din dator
webextPerms.description.find=Läs texten på alla öppna flikar
webextPerms.description.geolocation=Åtkomst till din position
webextPerms.description.history=Åtkomst till webbhistoriken
webextPerms.description.management=Övervaka tilläggsanvändning och hantera teman
webextPerms.description.messagesImport=Importera meddelanden till Thunderbird
webextPerms.description.messagesModify=Läs och ändra dina e-postmeddelanden när de visas för dig
webextPerms.description.messagesMove2=Kopiera eller flytta dina e-postmeddelanden (inklusive flytta dem till papperskorgen)
webextPerms.description.messagesDelete=Ta bort dina e-postmeddelanden permanent
webextPerms.description.messagesRead=Läs dina e-postmeddelanden och markera eller tagga dem
webextPerms.description.messagesTags=Skapa, ändra och ta bort meddelandetaggar
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Utbyta meddelanden med andra program än %S
webextPerms.description.notifications=Visa avisering till dig
webextPerms.description.pkcs11=Erbjuda kryptografiska autentiseringstjänster
webextPerms.description.privacy=Läs och ändra sekretessinställningar
webextPerms.description.proxy=Kontrollera proxyinställningar för webbläsare
webextPerms.description.sessions=Åtkomst till webbläsarens nyligen stängda flikar
webextPerms.description.tabs=Åtkomst till webbläsarens flikar
webextPerms.description.tabHide=Dölj och visa webbläsarens flikar
webextPerms.description.topSites=Åtkomst till webbhistoriken
webextPerms.description.unlimitedStorage=Lagra obegränsat med data på klientsidan
webextPerms.description.webNavigation=Åtkomst till webbläsarens aktivitet under navigering

webextPerms.hostDescription.allUrls=Åtkomst till dina data för alla webbplatser

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Åtkomst till dina data för webbplatser i domänen %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Åtkomst till dina data i #1 annan domän;Åtkomst till dina data i #1 andra domäner

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Åtkomst till dina data för %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Åtkomst till dina data på #1 annan webbplats;Åtkomst till dina data på #1 andra webbplatser

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithPerms,webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %1$S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# %2$S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithPerms=Vill du lägga till %1$S? Det här tillägget ger %2$S följande funktioner:
webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms=Vill du lägga till %1$S? Det här tillägget är overifierat. Skadliga tillägg kan stjäla din privata information eller äventyra din dator. Lägg bara till det om du litar på källan. Det här tillägget ger %2$S följande funktioner:

# These should remain in sync with permissions.NAME.label in sitePermissions.properties
webextSitePerms.description.midi=Åtkomst till MIDI-enheter
webextSitePerms.description.midi-sysex=Åtkomst till MIDI-enheter med SysEx-stöd

# LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
# %2$S is replaced with the name of the current search engine
# %3$S is replaced with the name of the new search engine
webext.defaultSearch.description=%1$S vill ändra din standardsökmotor från %2$S till %3$S. Är det OK?
webext.defaultSearchYes.label=Ja
webext.defaultSearchYes.accessKey=J
webext.defaultSearchNo.label=Nej
webext.defaultSearchNo.accessKey=N