extensions/irc/chrome/ceip.dtd
author Luna Jernberg <bittin@cafe8bitar.se>
Mon, 19 Oct 2020 07:15:13 +0000
changeset 5518 9fc2361effdec168928872028504297faa0d0b93
parent 1713 63b1e9f67f48f58b5823fd934bd9bb720f0d6c3e
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Firefox Co-authored-by: Luna Jernberg <bittin@cafe8bitar.se>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY window.title "ChatZillas program för kundupplevelsens förbättring">
<!ENTITY window.size  "width: 42em;">

<!ENTITY intro.label "ChatZillas program för kundupplevelsens förbättring insamlar uppgifter om hur du använder ChatZilla utan att avbryta dig. Det hjälper utvecklarna att identifiera vilka funktioner som bör förbättras i ChatZilla. Inga uppgifter används för att identifiera eller kontakta dig.">

<!ENTITY groupSend.label    "Skicka följande data:">
<!ENTITY sendClient.label    "När ChatZilla öppnas och stängs">
<!ENTITY sendClient.accesskey  "ö">
<!ENTITY sendCommand.label   "Vilka kommandon, menyer och dialoger som används">
<!ENTITY sendCommand.accesskey "k">
<!ENTITY sendID.label      "Ditt unika ID:">
<!ENTITY sendIDSrc.label    "(slumpgenererat)">

<!ENTITY groupNotSent.label   "Data som aldrig skickas:">
<!ENTITY notsentNickname.label "Ditt smeknamn">
<!ENTITY notsentMessages.label "Meddelandeinnehåll med actions och notiser">
<!ENTITY notsentArguments.label "Argument och data delgivna alla kommandon, menyer och dialoger">
<!ENTITY notsentURLs.label   "Namn på och URL:er för nätverk, servrar, kanaler och användare">
<!ENTITY notsentFiles.label   "Namn på och innehåll i skickade och mottagna filer">