dom/chrome/netError.dtd
author Andreas Pettersson <az@kth.se>
Sun, 05 Feb 2023 08:56:32 +0000
changeset 6321 36ac07caf6d5ae70f54befcdbe06a7071630cc9b
parent 6083 c83ffaa9f15663b97f7079644bc43ebc96a040f3
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Firefox Co-authored-by: Andreas Pettersson <az@kth.se>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Fel vid sidhämtning">
<!ENTITY retry.label "Försök igen">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Anslutningen misslyckades">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Även fast webbplatsen tycks vara giltig, kunde inte webbläsaren etablera en anslutning med den.</p><ul><li>Är webbplatsen kanske tillfälligt nere? Försök igen senare.</li><li>Kan du inte besöka andra webbplatser heller? Kontrollera datorns nätverksanslutning.</li><li>Är datorn eller nätverket skyddat av en brandvägg eller proxy? Felaktiga inställningar kan påverka webbläsning.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Porten har säkerhetsrestriktioner">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Den efterfrågade adressen anger en port (t.ex. <q>mozilla.org:80</q> för port 80 på mozilla.org) som normalt används för <em>andra</em> syften än webbsurfning. Webbläsaren har av säkerhetsskäl avbrutit anslutningsförsöket.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Adressen hittades inte">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Webbläsaren kunde inte finna den angivna adressens värdserver.</p><ul><li>Har du kanske skrivit in fel adress? (t.ex. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> i stället för <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Är du säker på att domänadressen existerar?  Dess registrering kanske har förfallit.</li><li>Kan du inte heller besöka andra webbplatser?  Kontrollera nätverksanslutning och inställningar för DNS-server.</li><li>Är datorn eller nätverket skyddat av en brandvägg eller proxy?  Felaktiga inställningar kan påverka webbläsning.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Filen kan inte hittas">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Kan den ha fått ett annat namn, tagits bort eller flyttats?</li><li>Finns det stavfel eller andra typografiska fel i adressen?</li><li>Har du tillräckliga rättigheter till den efterfrågade posten?</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Åtkomst till filen nekades">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Det kan ha tagits bort, flyttats eller filrättigheter kan hindra tillgång.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Kan inte fullborda förfrågan">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Ytterligare information om det här problemet eller felet finns för närvarande inte.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Ogiltig adress">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Den angivna adressen har inte ett igenkännbart format. Kontrollera om det gjorts några misstag i adressfältet och försök igen.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Dataöverföringen avbröts">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Webbläsaren lyckades med anslutningen, men anslutningen avbröts medan information överfördes. Vänligen försök igen.</p><ul><li>Kan du inte besöka andra webbplatser heller? Kontrollera datorns nätverksanslutning.</li><li>Har du fortfarande problem? Rådfråga nätverksadministratören eller Internetleverantören för ytterligare hjälp.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Utgånget dokument">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Det efterfrågade dokumentet finns inte längre i webbläsarens cache.</p><ul><li>Av säkerhetsskäl försöker inte webbläsaren automatiskt att hämta om känsliga dokument.</li><li>Klicka på Försök igen för att åter hämta dokumentet från webbplatsen.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Nedkopplat läge">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Webbläsaren befinner sig i nedkopplat läge och kan inte ansluta till den efterfrågade tjänsten.</p><ul><li>Är datorn ansluten till ett fungerande nätverk?</li><li>Klicka på &quot;Försök igen&quot; för att koppla upp och ladda om sidan.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Kodningsfel av innehållet">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Sidan kan inte visas eftersom den använder en typ av komprimering som är ogiltig eller som inte stöds.</p><ul><li>Kontakta webbplatsens ägare och informera dem om detta problem.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Osäker filtyp">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Kontakta webbplatsens ägare för att informera dem om detta problem.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Anslutningen avbröts">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Nätverkslänken avbröts under anslutningsförsöket. Försök igen.</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Anslutningen avbröts">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Den efterfrågade webbplatsen svarade inte på anslutningsförsöket och webbläsaren har slutat vänta på ett svar.</p><ul><li>Kan servern vara utsatt för en stor belastning eller ett tillfälligt avbrott?  Försök igen senare.</li><li>Kan du inte heller besöka andra webbplatser? Kontrollera datorns nätverksanslutning.</li><li>Är datorn eller nätverket skyddat av en brandvägg eller proxy?  Felaktiga inställningar kan påverka webbläsning.</li><li>Har du fortfarande problem? Rådfråga nätverksadministratören eller internetleverantören för ytterligare hjälp.</li></ul>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Okänt protokoll">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Den angivna adressen specificerar ett protokoll (t.ex. <q>wxyz://</q>) som webbläsaren inte känner till, så webbläsaren kan inte ansluta till platsen.</p><ul><li>Försöker du komma åt multimedia eller andra icke-textbaserade tjänster? Kontrollera om platsen har särskilda krav.</li><li>Vissa protokoll kan kräva tredjepartsprogram eller insticksmoduler för att webbläsaren ska kunna känna igen dem.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxyservern avslog anslutningen">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Webbläsaren är inställd på att använda en proxyserver, men proxyn avvisade anslutningen.</p><ul><li>Är webbläsarens proxyinställningar riktiga? Kontrollera inställningarna och försök igen.</li><li>Tillåter proxyn anslutningar från det här nätverket?</li><li>Har du fortfarande problem? Rådfråga nätverksadministratören eller Internetleverantören för ytterligare hjälp.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Proxyservern hittades inte">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Webbläsaren är inställd på att använda en proxyserver, men proxyn kunde inte hittas.</p><ul><li>Är webbläsarens proxyinställningar riktiga? Kontrollera inställningarna och försök igen.</li><li>Är datorn ansluten till ett fungerande nätverk?</li><li>Har du fortfarande problem? Rådfråga nätverksadministratören eller Internetleverantören för ytterligare hjälp.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Omdirigeringsslinga">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Webbläsaren har avbrutit försöket att hämta det efterfrågade objektet. Platsen dirigerar om förfrågan på ett sätt som omöjliggör ett slutförande.</p><ul><li>Har du inaktiverat eller blockerat kakor från den här platsen?</li><li><em>NOTERA</em>: Om ett accepterande av den här platsens kakor inte löser problemet är det sannolikt ett problem med serverns konfiguration och inte med din dator.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Felaktigt svar">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Platsen svarade på ett oväntat sätt på nätverksförfrågan och webbläsaren kan inte fortsätta.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Säker anslutning misslyckades">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Sidan du försöker se kan inte visas eftersom den mottagna datans autenticitet inte kan verifieras.</p><ul><li>Kontakta webbplatsens ägare och informera dem om detta problem.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Säker anslutning misslyckades">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Detta kan bero på ett problem med serverns konfiguration, eller så kanske någon annan felaktigt utger sig för att vara servern.</li> <li>Om du tidigare utan problem har anslutit till den här servern kanske felet är tillfälligt och du kan försöka igen senare.</li> </ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Eller så kan du lägga till ett undantag ...">
<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Du ska inte lägga till ett undantag om du använder en internetanslutning som du inte har ett fullständigt förtroende för eller om du inte är vana att se en varning för den här servern.</p> <p>Om du fortfarande vill lägga till ett undantag för den här webbplatsen, kan du göra det i dina avancerade krypteringsinställningar.</p>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Blockerad av säkerhetspolicyn för innehåll">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Webbläsaren hindrade den här sidan från att laddas på detta sätt eftersom sidan har en säkerhetspolicy för innehåll som inte tillåter det.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Blockerad av X-Frame-Options Policy">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Webbläsaren förhindrade att denna sida laddades i detta sammanhang eftersom sidan har en X-Frame-Options policy som inte tillåter det.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Skadat innehåll">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Sidan du försöker se kan inte visas på grund av att ett fel i dataöverföringen upptäcktes.</p><ul><li>Kontakta ägarna till webbplatsen för att informera dem om detta problem.</li></ul>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Din anslutning är inte säker">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> använder säkerhetsteknologi som är föråldrad och sårbara för angrepp. En angripare kan lätt avslöja information som du tänkt ska vara säker. Webbplatsens administratör måste laga servern innan du kan besöka webbplatsen.</p><p>Felkod: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Blockerad sida">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Nätverksprotokollfel">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Sidan du försöker visa kan inte visas eftersom ett fel i nätverksprotokollet upptäcktes.</p><ul><li>Vänligen kontakta webbplatsens ägare för att informera dem om detta problem.</li></ul>">