chat/xmpp.properties
author Luna Jernberg <bittin@cafe8bitar.se>
Mon, 19 Oct 2020 07:15:13 +0000
changeset 5518 9fc2361effdec168928872028504297faa0d0b93
parent 4549 725a1367c8a357bd9893fdcd65f176747966692c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Firefox Co-authored-by: Luna Jernberg <bittin@cafe8bitar.se>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initializingStream=Initieringsström
connection.initializingEncryption=Startar kryptering
connection.authenticating=Autentiserar
connection.gettingResource=Hämtar resurs
connection.downloadingRoster=Laddar ner kontaktlista
connection.srvLookup=Letar efter SRV-post

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.invalidUsername=Ogiltigt användarnamn (användarnamnet ska innehålla ett '@'-tecken)
connection.error.failedToCreateASocket=Misslyckades att skapa socket (Är du offline?)
connection.error.serverClosedConnection=Servern stängde anslutningen
connection.error.resetByPeer=Anslutningen bröts av motparten
connection.error.timedOut=Anslutningens tidsgräns överskreds 
connection.error.receivedUnexpectedData=Mottog oväntad data
connection.error.incorrectResponse=Mottog ett felaktigt svar
connection.error.startTLSRequired=Servern kräver kryptering med du har inaktiverat det
connection.error.startTLSNotSupported=Servern stöder inte kryptering men din konfiguration kräver det
connection.error.failedToStartTLS=Misslyckades att starta kryptering
connection.error.noAuthMec=Ingen autentiseringsmetod erbjuds av servern
connection.error.noCompatibleAuthMec=Stöd saknas för de autentiseringsmetoderna som erbjuds av servern
connection.error.notSendingPasswordInClear=Servern stöder endast autentisering genom att skicka lösenordet i klartext
connection.error.authenticationFailure=Autentiseringsfel
connection.error.notAuthorized=Ej behörig (Angav du fel lösenord?)
connection.error.failedToGetAResource=Misslyckades att hämta resurs
connection.error.failedMaxResourceLimit=Detta konto är ansluten från alltför många ställen samtidigt.
connection.error.failedResourceNotValid=Resurs är inte giltig.
connection.error.XMPPNotSupported=Den här servern stöder inte XMPP

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
#  This is displayed in a conversation as an error message when a message
#  the user has sent wasn't delivered.
#  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.notDelivered=Meddelandet kan inte levereras: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
#  fails.
#  %S is the name of the MUC.
conversation.error.joinFailed=Kan inte ansluta till: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user is
#  banned from a room.
#  %S is the name of the MUC room.
conversation.error.joinForbidden=Det gick inte att ansluta till %S för att du bannlyst från detta rum.
conversation.error.joinFailedNotAuthorized=Registrering krävs: Du har inte behörighet att ansluta till detta rum.
conversation.error.creationFailedNotAllowed=Begränsad åtkomst: Du har inte tillåtelse att skapa rum.
#  This is displayed in a conversation as an error message when remote server
#  is not found.
#  %S is the name of MUC room.
conversation.error.joinFailedRemoteServerNotFound=Det gick inte att ansluta till rummet %S eftersom servern där rummet är värd på inte kunde nås.
conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=Du har inte behörighet att ändra ämnet för detta rum.
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that he is not in.
#  %1$S is the name of MUC room.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Meddelandet kunde inte skickas till %1$S eftersom du inte längre är i rummet: %2$S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that the recipient is not in.
#  %1$S is the jid of the recipient.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Meddelandet kunde inte skickas till %1$S eftersom mottagaren inte längre är i rummet: %2$S
#  These are displayed in a conversation as a system error message.
conversation.error.remoteServerNotFound=Kunde inte nå mottagarens server
conversation.error.unknownSendError=Ett okänt fel uppstod när meddelandet skulle skickas.
#  %S is the name of the message recipient.
conversation.error.sendServiceUnavailable=Det är inte möjligt att skicka meddelande till %S vid denna tidpunkt.
#  %S is the nick of participant that is not in room.
conversation.error.nickNotInRoom=%S är inte i rummet.
conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Du kan inte bannlysa deltagare från anonyma rum. Prova /kick istället.
conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Du har inte tillräcklig behörighet för att ta bort denna deltagare från rummet.
conversation.error.banKickCommandConflict=Tyvärr, du kan inte ta bort dig själv från rummet.
conversation.error.changeNickFailedConflict=Det gick inte att ändra ditt smeknamn till %S eftersom smeknamnet redan används.
conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Det gick inte att ändra ditt smeknamn till %S eftersom smeknamn är låsta i det här rummet.
conversation.error.inviteFailedForbidden=Du har inte tillräcklig behörighet för att bjuda in användare till detta rum.
#  %S is the jid of user that is invited.
conversation.error.failedJIDNotFound=Kunde inte nå %S.
#  %S is the jid that is invalid.
conversation.error.invalidJID=%S är en ogiltig jid (Jabber identifierare måste ha formen användare@domän).
conversation.error.commandFailedNotInRoom=Du måste återvända till rummet för att kunna använda detta kommando.
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.resourceNotAvailable=Du måste prata först eftersom %S kan vara ansluten till mer än en klient.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.version.*):
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.version.unknown=%S klient stöder inte förfrågningar om programversion.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the titles of lines of information that will appear in
#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
tooltip.status=Status (%S)
tooltip.statusNoResource=Status
tooltip.subscription=Prenumeration
tooltip.fullName=Fullständigt namn
tooltip.nickname=Smeknamn
tooltip.email=E-post
tooltip.birthday=Födelsedag
tooltip.userName=Användarnamn
tooltip.title=Titel
tooltip.organization=Organisation
tooltip.locality=Ort
tooltip.country=Land

tooltip.telephone=Telefonnummer

# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
#  for XMPP accounts.
#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
#  character of the string should be used as the access key for this
#  field.
chatRoomField.room=_Rum
chatRoomField.server=_Server
chatRoomField.nick=_Smeknamn
chatRoomField.password=_Lösenord

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.*):
#  These are displayed as a system message when a chatroom invitation is
#  received.
#  %1$S is the inviter.
#  %2$S is the room.
#  %3$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2=%1$S har bjudit in dig till %2$S: %3$S
#  %3$S is the password of the room.
#  %4$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2.password=%1$S har bjudit in dig till %2$S med lösenord %3$S: %4$S
conversation.muc.invitationWithoutReason=%1$S har bjudit in dig till %2$S
#  %3$S is the password of the room.
conversation.muc.invitationWithoutReason.password=%1$S har bjudit in dig till %2$S med lösenord %3$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.join):
#  This is displayed as a system message when a participant joins room.
#  %S is the nick of the participant.
conversation.message.join=%S kom in i rummet.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.rejoined):
#  This is displayed as a system message when a participant rejoins room after
#  parting it.
conversation.message.rejoined=Du har återvänt till rummet.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.parted.*):
#  These are displayed as a system message when a participant parts a room.
#  %S is the part message supplied by the user.
conversation.message.parted.you=Du har lämnat rummet.
conversation.message.parted.you.reason=Du har lämnat rummet: %S
#  %1$S is the participant that is leaving.
#  %2$S is the part message supplied by the participant.
conversation.message.parted=%1$S har lämnat rummet.
conversation.message.parted.reason=%1$S har lämnat rummet: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
#  %1$S is the invitee that declined the invitation.
#  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
conversation.message.invitationDeclined=%1$S har avböjt din inbjudan.
conversation.message.invitationDeclined.reason=%1$S har avböjt din inbjudan: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is banned from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is banned.
#  %2$S is the reason.
#  %3$S is the person who is banning.
conversation.message.banned=%1$S har blivit bannlyst från rummet.
conversation.message.banned.reason=%1$S har blivit bannlyst från rummet: %2$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the participant that is banned.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.banned.actor=%1$S har bannlyst %2$S från rummet.
conversation.message.banned.actor.reason=%1$S har bannlyst %2$S från rummet: %3$S
conversation.message.banned.you=Du har blivit bannlyst från rummet.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.banned.you.reason=Du har blivit bannlyst från rummet: %1$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.banned.you.actor=%1$S har bannlyst dig från rummet.
conversation.message.banned.you.actor.reason=%1$S har bannlyst dig från rummet: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.kicked.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is kicked from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is kicked.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked=%1$S har sparkats ut från rummet.
conversation.message.kicked.reason=%1$S har sparkats ut från rummet: %2$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the participant that is kicked.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.kicked.actor=%1$S har sparkat ut %2$S från rummet.
conversation.message.kicked.actor.reason=%1$S har sparkat ut %2$S från rummet: %3$S
conversation.message.kicked.you=Du har blivit utsparkad från rummet.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.reason=Du har blivit utsparkad från rummet: %1$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.actor=%1$S har sparkat ut dig från rummet.
conversation.message.kicked.you.actor.reason=%1$S har sparkat ut dig från rummet: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.removedNonMember.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because the room has been changed to members-only.
#  %1$S is the participant that is removed.
#  %2$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember=%1$S har tagits bort från rummet eftersom dess konfiguration ändrades till endast för medlemmar.
conversation.message.removedNonMember.actor=%1$S har tagits bort från rummet eftersom %2$S har ändrat det till endast för medlemmar.
conversation.message.removedNonMember.you=Du har tagits bort från rummet eftersom dess konfiguration har ändrats till endast för medlemmar.
#  %1$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember.you.actor=Du har tagits bort från rummet eftersom %1$S har ändrat det till endast för medlemmar.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.MUCShutdown):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because of a system shutdown.
conversation.message.mucShutdown=Du har tagits bort från rummet på grund av en avstängning av systemet.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.version*):
#  %1$S is the name of the user whose version was requested.
#  %2$S is the client name response from the client.
#  %3$S is the client version response from the client.
#  %4$S is the operating system(OS) response from the client.
conversation.message.version=%1$S använder "%2$S %3$S".
conversation.message.versionWithOS=%1$S använder "%2$S %3$S" på %4$S.

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.resource=Resurs
options.priority=Prioritet
options.connectionSecurity=Anslutningssäkerhet
options.connectionSecurity.requireEncryption=Kräv kryptering
options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Använd kryptering om tillgänglig
options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Tillåt sändning av okrypterat lösenord
options.connectServer=Server
options.connectPort=Port
options.domain=Domän

# LOCALIZATION NOTE (*.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
gtalk.protocolName=Google Talk
odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki

# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Google Talk account.
gtalk.usernameHint=e-postadress

# LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Odnoklassniki account.
odnoklassniki.usernameHint=Profil-ID

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
# These are the help messages for each command.
command.join3=%S [&lt;rum&gt;[@&lt;server&gt;][/&lt;smeknamn&gt;]] [&lt;lösenord&gt;]: Anslut till ett rum, eventuellt ange en annan server, smeknamn eller lösenord för rummet.
command.part2=%S [&lt;meddelande&gt;]: Lämna nuvarande rum med ett valfritt meddelande.
command.topic=%S [&lt;nytt ämne&gt;]: Ändra ämne för rummet.
command.ban=%S &lt;smeknamn&gt;[&lt;meddelande&gt;]: Bannlys någon från rummet. Du måste vara administratör för ett rum för att göra detta.
command.kick=%S &lt;smeknamn&gt;[&lt;meddelande&gt;]: Ta bort någon från rummet. Du måste vara moderator för ett rum för att göra detta.
command.invite=%S &lt;jid&gt;[&lt;meddelande&gt;]: Bjud in en användare att ansluta sig till nuvarande rum med ett valfritt meddelande.
command.inviteto=%S &lt;rum jid&gt;[&lt;lösenord&gt;]: Bjud in din samtalspartner att ansluta sig till ett rum, tillsammans med ett lösenord om så krävs.
command.me=%S &lt;åtgärd att utföra&gt;: Utför en åtgärd.
command.nick=%S &lt;nytt smeknamn&gt;: Ändra ditt smeknamn.
command.msg=%S &lt;smeknamn&gt; &lt;meddelande&gt;: Skicka ett privat meddelande till en deltagare i rummet.
command.version=%S: Be om information om klienten som din samtalspartner använder.