browser/chrome/browser/browser.properties
author Luna Jernberg <bittin@cafe8bitar.se>
Fri, 17 Mar 2023 02:49:51 +0000
changeset 6336 30fcd8ac006aeb8c3c6b5001c4619fa9afea1a2d
parent 6328 7fd2f4c1b23086063719c01549d84bf3462cae69
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Swedish (sv-SE) localization of Firefox Co-authored-by: Luna Jernberg <bittin@cafe8bitar.se>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

nv_timeout=Inget svar
openFile=Öppna fil

droponhometitle=Ange startsida
droponhomemsg=Vill du att detta blir din nya startsida?
droponhomemsgMultiple=Vill du att dessa dokument ska vara dina nya startsidor?

# context menu strings

# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
# %2$S is the selection string.
contextMenuSearch=Sök på %1$S efter “%2$S”
contextMenuSearch.accesskey=S
contextMenuPrivateSearch=Sök i ett privat fönster
contextMenuPrivateSearch.accesskey=S
# LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
# engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
# this engine is different from the default engine name used in normal mode.
contextMenuPrivateSearchOtherEngine=Sök med %S i ett privat fönster
contextMenuPrivateSearchOtherEngine.accesskey=S

# bookmark dialog strings

bookmarkAllTabsDefault=[Mappnamn]

xpinstallPromptMessage=%S har förhindrat den här hemsidan från att fråga om du vill installera programvara på datorn.
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
# The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
xpinstallPromptMessage.header=Tillåt %S att installera ett tillägg?
xpinstallPromptMessage.message=Du försöker installera ett tillägg från %S. Se till att du litar på den här webbplatsen innan du fortsätter.
xpinstallPromptMessage.header.unknown=Tillåt en okänd webbplats att installera ett tillägg?
xpinstallPromptMessage.message.unknown=Du försöker installera ett tillägg från en okänd webbplats. Se till att du litar på den här webbplatsen innan du fortsätter.
xpinstallPromptMessage.learnMore=Läs mer om hur du installerar tillägg säkert
xpinstallPromptMessage.dontAllow=Tillåt inte
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=n
xpinstallPromptMessage.neverAllow=Tillåt aldrig
xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=a
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport)
# Long text in this context make the dropdown menu extend awkwardly to the left, avoid
# a localization that's significantly longer than the English version.
xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport=Rapportera misstänkt webbplats
xpinstallPromptMessage.neverAllowAndReport.accesskey=R
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.header)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.header=Den här webbplatsen begär åtkomst till dina enheter. Enhetsåtkomst kan aktiveras genom att installera ett tillägg.
# LOCALIZATION NOTE (sitePermissionInstallFirstPrompt.message)
# This message is shown when a SitePermissionsAddon install is triggered, i.e. when the
# website calls sensitive APIs (e.g. navigator.requestMIDIAccess).
sitePermissionInstallFirstPrompt.message=Detta tillägg kan användas för att stjäla din data eller attackera din dator. Fortsätt bara om du litar på den här sidan.

# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
xpinstallPromptMessage.install=Fortsätt till installation
xpinstallPromptMessage.install.accesskey=F

xpinstallDisabledMessageLocked=Programvaruinstallationer har inaktiverats av systemadministratören.
xpinstallDisabledMessage=Programvaruinstallationer är för närvarande inaktiverade. Klicka på Aktivera och försök sedan igen.
xpinstallDisabledButton=Aktivera
xpinstallDisabledButton.accesskey=A

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
# enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
# %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
# the administration can add to the message.
addonInstallBlockedByPolicy=%1$S (%2$S) blockeras av din systemadministratör.%3$S
# LOCALIZATION NOTE (addonDomainBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of add-ons from a domain
# is blocked by enterprise policy.
addonDomainBlockedByPolicy=Din systemadministratör förhindrade den här webbplatsen från att be dig installera programvara på din dator.
addonInstallFullScreenBlocked=Tilläggsinstallation är inte tillåten när den är i eller innan fullskärmsläge.

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header,webextPerms.headerWithPerms,webextPerms.headerUnsigned,webextPerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Lägg till %S?
webextPerms.headerWithPerms=Lägg till %S? Det här tillägget har tillstånd att:
webextPerms.headerUnsigned=Lägg till %S? Det här tillägget är inte verifierat. Skadliga tillägg kan stjäla din privata information eller äventyra din dator. Lägg bara till det om du litar på källan.
webextPerms.headerUnsignedWithPerms=Lägg till %S? Det här tillägget är inte verifierat. Skadliga tillägg kan stjäla din privata information eller äventyra din dator. Lägg bara till det om du litar på källan. Det här tillägget har tillstånd att:

webextPerms.learnMore2=Läs mer
webextPerms.add.label=Lägg till
webextPerms.add.accessKey=L
webextPerms.cancel.label=Avbryt
webextPerms.cancel.accessKey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S har lagts till %2$S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=%S har lagts till
webextPerms.sideloadText2=Ett annat program på datorn har installerat ett tillägg som kan påverka din webbläsare. Vänligen granska detta tilläggs behörighetsförfrågningar och välj att Aktivera eller Avbryt (för att lämna det inaktiverat).
webextPerms.sideloadTextNoPerms=Ett annat program på datorn har installerat ett tillägg som kan påverka din webbläsare. Vänligen välj att Aktivera eller Avbryt (för att lämna det inaktiverat).

webextPerms.sideloadEnable.label=Aktivera
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=A
webextPerms.sideloadCancel.label=Avbryt
webextPerms.sideloadCancel.accessKey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=%S kräver nya behörigheter

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.updateText2=%S har uppdaterats. Du måste godkänna nya behörigheter innan den uppdaterade versionen installeras. Om du väljer "Avbryt" behålls din nuvarande tilläggsversion. Det här tillägget har tillstånd att:

webextPerms.updateAccept.label=Uppdatera
webextPerms.updateAccept.accessKey=U

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replace with the localized name of the extension requested new
# permissions.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.optionalPermsHeader=%S begär ytterligare behörigheter.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Den vill:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Tillåt
webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=T
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Neka
webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=N

webextPerms.description.bookmarks=Läsa och ändra bokmärken
webextPerms.description.browserSettings=Läsa och ändra webbläsarens inställningar
webextPerms.description.browsingData=Rensa den senaste webbhistoriken, kakor och relaterad data
webextPerms.description.clipboardRead=Hämta data från urklipp
webextPerms.description.clipboardWrite=Mata in data till urklipp
webextPerms.description.declarativeNetRequest=Blockera innehåll på vilken sida som helst
webextPerms.description.declarativeNetRequestFeedback=Läs din surfhistorik
webextPerms.description.devtools=Utöka utvecklarverktyg för att komma åt dina data i öppna flikar
webextPerms.description.downloads=Ladda ner filer och läsa och ändra webbläsarens nedladdningshistorik
webextPerms.description.downloads.open=Öppna filer som hämtats till din dator
webextPerms.description.find=Läs texten på alla öppna flikar
webextPerms.description.geolocation=Åtkomst till din position
webextPerms.description.history=Åtkomst till webbhistoriken
webextPerms.description.management=Övervaka tilläggsanvändning och hantera teman
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Utbyta meddelanden med andra program än %S
webextPerms.description.notifications=Visa meddelanden till dig
webextPerms.description.pkcs11=Erbjuder kryptografiska autentiseringstjänster
webextPerms.description.privacy=Läsa och ändra sekretessinställningar
webextPerms.description.proxy=Kontrollera proxyinställningar för webbläsare
webextPerms.description.sessions=Åtkomst till webbläsarens nyligen stängda flikar
webextPerms.description.tabs=Åtkomst till webbläsarens flikar
webextPerms.description.tabHide=Dölj och visa webbläsarens flikar
webextPerms.description.topSites=Åtkomst till webbhistoriken
webextPerms.description.webNavigation=Åtkomst till webbläsarens aktivitet under navigering

webextPerms.hostDescription.allUrls=Åtkomst till dina data för alla webbplatser

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Åtkomst till dina data för platser i domänen %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Åtkomst till dina data i #1 annan domän;Åtkomst till dina data i #1 andra domäner

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Åtkomst till dina data för %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Åtkomst till dina data på #1 annan plats;Åtkomst till dina data på #1 andra platser

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithPerms,webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %1$S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# %2$S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithPerms=Vill du lägga till %1$S? Det här tillägget ger %2$S följande funktioner:
webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms=Vill du lägga till %1$S? Det här tillägget är overifierat. Skadliga tillägg kan stjäla din privata information eller äventyra din dator. Lägg bara till det om du litar på källan. Det här tillägget ger %2$S följande funktioner:

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi=Detta tillägg ger %S åtkomst till dina MIDI-enheter.

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# The part of the string describing what privileges the extension gives should be consistent
# with the value of webextSitePerms.description.{sitePermission}.
# %S is the hostname of the site the add-on is being installed from.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithGatedPerms.midi-sysex=Detta tillägg ger %S åtkomst till dina MIDI-enheter (med SysEx-stöd).

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.descriptionGatedPerms)
# This string is used as description in the webextension permissions dialog for synthetic add-ons.
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.descriptionGatedPerms=Denna åtkomst kan vara farlig och gör att webbplatsen fungerar som programvara installerad på din dator.

# These should remain in sync with permissions.NAME.label in sitePermissions.properties
webextSitePerms.description.midi=Åtkomst till MIDI-enheter
webextSitePerms.description.midi-sysex=Åtkomst till MIDI-enheter med SysEx-stöd

# LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
# %2$S is replaced with the name of the current search engine
# %3$S is replaced with the name of the new search engine
webext.defaultSearch.description=%1$S vill du ändra din förvalda sökmotor från %2$S till %3$S. Är det OK?
webext.defaultSearchYes.label=Ja
webext.defaultSearchYes.accessKey=J
webext.defaultSearchNo.label=Nej
webext.defaultSearchNo.accessKey=N

# LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.message)
# %1$S is the name of the extension which is about to be removed.
# %2$S is brandShorterName
webext.remove.confirmation.message=Ta bort %1$S från %2$S?
webext.remove.confirmation.button=Ta bort

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message3)
# %S is replaced with the localized named of the extension that was
# just installed.
addonPostInstall.message3=%S har lagts till.

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=Laddar ner och verifierar tillägg...; Laddar ner och verifierar #1 tillägg...
addonDownloadVerifying=Verifierar

addonInstall.unsigned=(Overifierad)
addonInstall.cancelButton.label=Avbryt
addonInstall.cancelButton.accesskey=A
addonInstall.acceptButton2.label=Lägg till
addonInstall.acceptButton2.accesskey=L

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=Den här hemsidan vill installera ett tillägg i #1:; Den här hemsidan vill installera #2 tillägg i #1:
addonConfirmInstallUnsigned.message=Varning: Den här webbplatsen vill installera ett overifierat tillägg i #1. Fortsätt på egen risk.;Varning: Den här webbplatsen vill installera #2 overifierade tillägg i #1. Fortsätt på egen risk.

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=;Varning: Den här webbplatsen vill installera #2 tillägg i #1, varav någon är overifierad. Fortsätt på egen risk.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
# %S is the name of the add-on
addonInstalled=%S har installerats.
# LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of add-ons
addonsGenericInstalled=#1 tillägg har installerats.;#1 tillägg har installerats.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonInstallError-8, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=Tillägget kunde inte hämtas eftersom anslutningen bröts.
addonInstallError-2=Tillägget kunde inte installeras eftersom det inte matchar tillägget som %1$S förväntade sig.
addonInstallError-3=Tillägget som hämtades från denna sidan kunde inte installeras eftersom det verkar som filen har blivit korrupt.
addonInstallError-4=%2$S kunde inte installeras eftersom %1$S inte kan modifiera den nödvändiga filen.
addonInstallError-5=%1$S har hindrat den här webbplatsen från att installera ett overifierat tillägg.
addonInstallError-8=Tillägget %2$S kan inte installeras från den här platsen.
addonLocalInstallError-1=Tillägget kunde inte installeras på grund av ett fel i filsystemet.
addonLocalInstallError-2=Tillägget kunde inte installeras eftersom det inte matchar tillägget som %1$S förväntade sig.
addonLocalInstallError-3=Tillägget kunde inte installeras eftersom det verkar vara trasigt.
addonLocalInstallError-4=%2$S kunde inte installeras eftersom %1$S inte kan modifiera den nödvändiga filen.
addonLocalInstallError-5=Detta tillägg kunde inte installeras eftersom det inte har verifierats.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=%3$S kunde inte installeras eftersom det inte är kompatibelt med %1$S %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=%S kunde inte installeras eftersom det finns en stor risk för att stabilitets- eller säkerhetsproblem uppstår.

unsignedAddonsDisabled.message=Ett eller flera installerade tillägg inte kan verifieras och har inaktiverats.
unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Lär dig mer
unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=L

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.message=#1 hindrade att denna webbplats öppnar ett popup-fönster.;#1 hindrade att denna webbplats öppnar #2 popup-fönster.
# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.exceeded.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.exceeded.message=;#1 hindrade den här webbplatsen från att öppna fler än #2 popup-fönster.
popupWarningButton=Inställningar
popupWarningButton.accesskey=I
popupWarningButtonUnix=Inställningar
popupWarningButtonUnix.accesskey=I
popupShowPopupPrefix=Visa ‘%S’

# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
geolocationLastAccessIndicatorText=Senaste åtkomst %S

# LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=%S:// länkar

crashedpluginsMessage.title=Insticksmodulen %S har kraschat.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Hämta om sida\u0020
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=H
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Skicka en kraschrapport\u0020
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
crashedpluginsMessage.learnMore=Läs mer…

# Keyword fixup messages
# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
keywordURIFixup.message=Menade du att gå till %S?
keywordURIFixup.goTo=Ja, ta mig till %S
keywordURIFixup.goTo.accesskey=J

pluginInfo.unknownPlugin=Okänd

# Flash activation doorhanger UI
flashActivate.message=Vill du tillåta att Adobe Flash körs på den här webbplatsen? Tillåt bara Adobe Flash på webbplatser du litar på.
flashActivate.outdated.message=Vill du tillåta en föråldrad version av Adobe Flash att köras på den här webbplatsen? En föråldrad version kan påverka webbläsarens prestanda och säkerhet.
flashActivate.noAllow=Tillåt inte
flashActivate.allow=Tillåt
flashActivate.noAllow.accesskey=n
flashActivate.allow.accesskey=T

# in-page UI
# LOCALIZATION NOTE (PluginClickToActivate2): Two changes were done to the
# previous version of the string. The first is that we changed the wording from
# "Activate" to "Run", because it's shorter and feels less technical in English.
# Feel free to keep using the previous wording in your language if it's already
# the best one.
# The second change is that we removed the period at the end of the phrase, because
# it's not natural in our UI, and the underline was removed from this, so it doesn't
# look like a link anymore. We suggest that everyone removes that period too.
PluginClickToActivate2=Kör %S
PluginVulnerableUpdatable=Den här insticksmodulen är sårbar och bör uppdateras.
PluginVulnerableNoUpdate=Den här insticksmodulen har säkerhetsproblem.

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (update.downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Uppdatera till %S\u0020
update.downloadAndInstallButton.accesskey=U

menuOpenAllInTabs.label=Öppna alla i flikar

# History menu
# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
# see bug 394759
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 Window Title, #2 Number of tabs
menuUndoCloseWindowLabel=#1 (och #2 annan flik);#1 (och #2 andra flikar)
menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.current=Stanna på denna sida

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.reloadCurrent=Ladda om sidan
tabHistory.goBack=Gå bakåt till denna sida
tabHistory.goForward=Gå framåt till denna sida

# URL Bar
pasteAndGo.label=Klistra in och öppna
# LOCALIZATION NOTE (reloadButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for reloading the current page
reloadButton.tooltip=Ladda om aktuell sida (%S)
# LOCALIZATION NOTE (stopButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
stopButton.tooltip=Sluta ladda denna sida (%S)
# LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
urlbar-zoom-button.tooltip=Återställ zoomnivå (%S)
# LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
reader-mode-button.tooltip=Växla läsvy (%S)

# LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
# %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
# format specifiers, so it needs to be escaped).
zoom-button.label = %S%%

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Tillåt
refreshBlocked.goButton.accesskey=T
refreshBlocked.refreshLabel=%S har förhindrat att den här sidan uppdateras automatiskt.
refreshBlocked.redirectLabel=%S har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida.

# General bookmarks button
# LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
bookmarksMenuButton.tooltip=Visa dina bokmärken (%S)

# Downloads button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
downloads.tooltip=Visa förloppet för pågående filhämtningar (%S)

# New Window button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Window"
newWindowButton.tooltip=Öppna ett nytt fönster (%S)

# New Tab button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
newTabButton.tooltip=Öppna en ny flik (%S)
newTabContainer.tooltip=Öppna en ny flik (%S)\nTryck och håll kvar för att öppna en ny innehållsflik
newTabAlwaysContainer.tooltip=Välj behållare för att öppna en ny flik

# Offline web applications
offlineApps.available3=Tillåt %S att lagra data på din dator?
offlineApps.allow.label=Tillåt
offlineApps.allow.accesskey=T
offlineApps.block.label=Blockera
offlineApps.block.accesskey=B

# Canvas permission prompt
# LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt2): %S is hostname
canvas.siteprompt2=Tillåt %S att använda dina HTML5-kanvasbilddata?
canvas.siteprompt2.warning=Detta kan användas för att unikt identifiera din dator.
canvas.block=Blockera
canvas.block.accesskey=B
canvas.allow2=Tillåt
canvas.allow2.accesskey=T
canvas.remember2=Kom ihåg detta beslut

# WebAuthn prompts
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
webauthn.registerPrompt2=%S vill registrera ett konto med en av dina säkerhetsnycklar. Du kan ansluta och godkänna en nu, eller avbryta.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.CTAP2registerPrompt): %S is hostname
webauthn.CTAP2registerPrompt=%S vill registrera ett konto med en av dina säkerhetsnycklar. Du kan ansluta en nu eller avbryta.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerTouchDevice): %S is hostname
webauthn.registerTouchDevice=%S vill registrera ett konto med din säkerhetsnyckel. Du kan auktorisera nu eller avbryta.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
# %S is hostname.
# The website is asking for extended information about your
# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
# this is safe if you only use one account at this website. If you have
# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
# authenticator, then the website could link those accounts together.
# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
# for different accounts on this website.
webauthn.registerDirectPrompt3=%S begär utökad information om din säkerhetsnyckel, vilket kan påverka din integritet.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPromptHint):
# %S is brandShortName
webauthn.registerDirectPromptHint=%S kan anonymisera detta åt dig, men webbplatsen kan avvisa denna nyckel. Om den avvisas kan du försöka igen.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.CTAP2signPrompt): %S is hostname
webauthn.CTAP2signPrompt=%S vill autentisera dig med en registrerad säkerhetsnyckel. Du kan ansluta en nu eller avbryta.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signTouchDevice): %S is hostname
webauthn.signTouchDevice=%S vill autentisera dig med din säkerhetsnyckel. Du kan auktorisera nu eller avbryta.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt2): %S is hostname
webauthn.signPrompt2=%S vill verifiera dig med en registrerad säkerhetsnyckel. Du kan ansluta och godkänna en nu, eller avbryta.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.selectSignResultPrompt): %S is hostname
webauthn.selectSignResultPrompt=Flera konton hittades för %S. Välj vilken du vill använda eller avbryta.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.selectDevicePrompt): %S is hostname
webauthn.selectDevicePrompt=Flera enheter hittades för %S. Välj en.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.deviceBlockedPrompt): %S is hostname
webauthn.deviceBlockedPrompt=Användarverifiering misslyckades på %S. Det finns inga försök kvar och din enhet har låsts eftersom fel PIN-kod angavs för många gånger. Enheten behöver en återställning.
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.pinAuthBlockedPrompt): %S is hostname
webauthn.pinAuthBlockedPrompt=Användarverifiering misslyckades på %S. Det fanns för många misslyckade försök i rad och PIN-autentisering har tillfälligt blockerats. Din enhet behöver startas om (koppla ur strömmen och slå på enheten igen).
webauthn.cancel=Avbryt
webauthn.cancel.accesskey=A
webauthn.proceed=Fortsätt
webauthn.proceed.accesskey=F
webauthn.anonymize=Anonymisera ändå

# Spoof Accept-Language prompt
privacy.spoof_english=Om du ändrar språkinställningen till engelska blir det svårare att identifiera dig och det förbättrar din integritet. Vill du begära engelska språkversioner av webbsidor?

# LOCALIZATION NOTE (identity.identified.verifier, identity.identified.state_and_country, identity.ev.contentOwner2):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
identity.identified.verifier=Verifierat av: %S
identity.identified.verified_by_you=Du har lagt till ett säkerhetsundantag för den här platsen.
identity.identified.state_and_country=%S, %S
identity.ev.contentOwner2=Certifikat utfärdat till: %S

# LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
# Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
# use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
identity.notSecure.label=Inte säker
identity.notSecure.tooltip=Anslutningen är inte säker

identity.extension.label=Tillägg (%S)
identity.extension.tooltip=Laddad av tillägg: %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.trackersView.blocked.label=Blockerad

contentBlocking.trackersView.empty.label=Ingen upptäckt på denna sida

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
#  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
contentBlocking.cookies.blockingTrackers3.label=Globala spårningskakor
contentBlocking.cookies.blocking3rdParty2.label=Kakor från tredje part
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label=Obesökta webbplatskakor
contentBlocking.cookies.blockingAll2.label=Alla kakor

contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=Från den här webbplatsen
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
# "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=Ingen upptäckt på denna sida

contentBlocking.cookiesView.trackers2.label=Globala spårningskakor
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
# "Tracking Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=Ingen upptäckt på denna sida

contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Kakor från tredje part
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
# "Third-Party Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label=Ingen upptäckt på denna sida

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.allowed.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Allowed"
contentBlocking.cookiesView.allowed.label=Tillåten
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cookiesView.blocked.label=Blockerad
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip): %S is the domain of the site.
contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip=Rensa kakundantag för %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a fingerprinter in the fingerprinters subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=Blockerad

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=Blockerad

trackingProtection.icon.activeTooltip2=Blockering av sociala spårare, globala spårningskakor och fingeravtrycksspårare.
trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Förbättrat spårningsskydd är AV för den här webbplatsen.
# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Inga kända spårare för %S upptäcktes på den här sidan.

# LOCALIZATION NOTE (protections.header):
# Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
protections.header=Skydd för %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.disableAriaLabel=Inaktivera skydd för %S

# LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.enableAriaLabel=Aktivera skydd för %S

# Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
protections.blocking.fingerprinters.title=Fingeravtrycksspårare blockerade
protections.blocking.cryptominers.title=Kryptogrävare blockerade
protections.blocking.cookies.trackers.title=Globlala spårningskakor blockerade
protections.blocking.cookies.3rdParty.title=Kakor från tredje part blockerade
protections.blocking.cookies.all.title=Alla kakor blockerade
protections.blocking.cookies.unvisited.title=Kakor från obesökta webbplatser blockerade
protections.blocking.trackingContent.title=Spårningsinnehåll blockerat
protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Sociala media-spårare blockerade
protections.notBlocking.fingerprinters.title=Blockerar inte Fingeravtrycksspårare
protections.notBlocking.cryptominers.title=Blockerar inte kryptogrävare
protections.notBlocking.cookies.3rdParty.title=Blockerar inte kakor från tredje part
protections.notBlocking.cookies.all.title=Blockerar inte kakor
protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title=Blockerar inte globala spårningskakor
protections.notBlocking.trackingContent.title=Blockerar inte spårningsinnehåll
protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Blockerar inte social media-spårare

# Footer section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
# protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
#  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
protections.footer.blockedTrackerCounter.description=1 blockerad;#1 blockerade
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=Sedan %S

# Milestones section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.milestone.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  #1 is replaced with brandShortName.
#  #2 is replaced with the (locale-formatted) number of trackers blocked
#  #3 is replaced by a locale-formatted date with short month and numeric year.
#  In English this looks like "Firefox blocked over 10,000 trackers since Oct 2019"
protections.milestone.description=#1 blockerade #2 spårare sedan #3;#1 blockerade över #2 spårare sedan #3

# Application menu

# LOCALIZATION NOTE(zoomReduce-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReduce-button.tooltip = Zooma ut (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomReset-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReset-button.tooltip = Återställ zoomnivå (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomEnlarge-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomEnlarge-button.tooltip = Zooma in (%S)

# LOCALIZATION NOTE (cut-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
cut-button.tooltip = Klipp ut (%S)
# LOCALIZATION NOTE (copy-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
copy-button.tooltip = Kopiera (%S)
# LOCALIZATION NOTE (paste-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
paste-button.tooltip = Klistra in (%S)

# Geolocation UI

geolocation.allow=Tillåt
geolocation.allow.accesskey=T
geolocation.block=Blockera
geolocation.block.accesskey=B
geolocation.shareWithSite4=Tillåt %S att använda din plats?
geolocation.shareWithFile4=Tillåt den här lokala filen att använda din plats?
# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2):
# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2=Tillåt %1$S att ge %2$S behörighet att använda din plats?
geolocation.remember=Kom ihåg detta beslut

# Virtual Reality Device UI
xr.allow2=Tillåt
xr.allow2.accesskey=T
xr.block=Blockera
xr.block.accesskey=B
xr.shareWithSite4=Ge %S åtkomst till virtual reality-enheter? Detta kan avslöja känslig information.
xr.shareWithFile4=Ge den här lokala filen åtkomst till virtual reality-enheter? Detta kan avslöja känslig information.
xr.remember=Kom ihåg detta val

# Persistent storage UI
persistentStorage.allow=Tillåt
persistentStorage.allow.accesskey=T
persistentStorage.block.label=Blockera
persistentStorage.block.accesskey=B
persistentStorage.allowWithSite2=Tillåta %S att lagra data i beständig lagring?

# Web notifications UI
# LOCALIZATION NOTE (alwaysBlock, block)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
webNotifications.allow2=Tillåt
webNotifications.allow2.accesskey=T
webNotifications.notNow=Inte nu
webNotifications.notNow.accesskey=n
webNotifications.never=Tillåt aldrig
webNotifications.never.accesskey=d
webNotifications.alwaysBlock=Blockera alltid
webNotifications.alwaysBlock.accesskey=B
webNotifications.block=Blockera
webNotifications.block.accesskey=B
webNotifications.receiveFromSite3=Tillåta %S att skicka aviseringar?

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Ta mig härifrån!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=T
safebrowsing.deceptiveSite=Vilseledande webbplats!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=Detta är inte en vilseledande webbplats…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=v
safebrowsing.reportedAttackSite=Rapporterat skadlig plats!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=Detta är inte en angreppswebbplats…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=e
safebrowsing.reportedUnwantedSite=Rapporterad webbplats med oönskad programvara!
safebrowsing.reportedHarmfulSite=Rapporterad skadlig webbplats!

# Ctrl-Tab
# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
ctrlTab.listAllTabs.label=;Lista alla #1 flikar

# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
addKeywordTitleAutoFill=Sök på %S

# troubleshootModeRestart
# LOCALIZATION NOTE (troubleshootModeRestartPromptTitle): %S is the name of the product (e.g., Firefox)
troubleshootModeRestartPromptTitle=Starta om %S i felsökningsläge?
troubleshootModeRestartPromptMessage=Dina tillägg, teman och anpassade inställningar inaktiveras tillfälligt.
troubleshootModeRestartButton=Starta om

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Text
# Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
# hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
# menu will always be accessible via the "Browser Tools" menu.
# This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
# up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=false

# Process hang reporter
# LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.selected_tab.label = Den här sidan slöar ner %1$S. Stoppa den här sidan för att snabba upp din webbläsare.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.nonspecific_tab.label = En webbsida slöar ner %1$S. Stoppa sidan för att snabba upp din webbläsare.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
# %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.specific_tab.label = "%1$S" slöar ner %2$S. Stoppa sidan för att snabba upp din webbläsare.
# LOCALIZATION NOTE (processHang.add-on.label2): %1$S is the name of the
# extension. %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.add-on.label2 = "%1$S" slöar ner %2$S. För att snabba upp din webbläsare, stoppa tillägget.
processHang.add-on.learn-more.text = Läs mer
processHang.button_stop2.label = Stoppa
processHang.button_stop2.accessKey = S
processHang.button_debug.label = Felsök skript
processHang.button_debug.accessKey = A

# LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
fullscreenButton.tooltip=Visa fönstret i helskärm (%S)

# These are visible when opening the popup inside the bookmarks sidebar
sidebar.moveToLeft=Flytta sidofält till vänster
sidebar.moveToRight=Flytta sidofält till höger

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera3.message,
#          getUserMedia.shareMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareScreen4.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message,
#          getUserMedia.shareAudioCapture3.message):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.shareCamera3.message = Tillåt %S att använda din kamera?
getUserMedia.shareMicrophone3.message = Tillåt %S att använda din mikrofon?
getUserMedia.shareScreen4.message = Tillåt %S att se din skärm?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message = Tillåt att %S använder din kamera och mikrofon?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message = Tillåt %S att använda din kamera och lyssna på flikens ljud?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message = Tillåt %S att använda din mikrofon och se din skärm?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message = Tillåt %S att lyssna på flikens ljud och se din skärm?
getUserMedia.shareAudioCapture3.message = Tillåt %S att lyssna på flikens ljud?
# LOCALIZATION NOTE (selectAudioOutput.shareSpeaker.message):
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
selectAudioOutput.shareSpeaker.message = Tillåt %S att använda andra ljudenheter?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message = Tillåt %1$S att ge %2$S åtkomst till din kamera?
getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations2.message = Tillåt %1$S att ge %2$S åtkomst till din mikrofon?
getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message = Tillåt %1$S att ge %2$S tillstånd att se din skärm?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Tillåt %1$S att ge %2$S åtkomst till din kamera och mikrofon?
getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Tillåt %1$S att ge %2$S åtkomst till din kamera och lyssna på flikens ljud?
getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Tillåt %1$S att ge %2$S åtkomst till din mikrofon och se din skärm?
getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Tillåt %1$S att ge %2$S tillstånd att lyssna på flikens ljud och se din skärm?
# LOCALIZATION NOTE ():
# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
# another audio output connection.
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.
selectAudioOutput.shareSpeakerUnsafeDelegation.message = Tillåt %1$S att ge %2$S tillgång till andra ljudenheter?

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreenWarning2.message = Dela endast skärmar med webbplatser du litar på. Delning kan tillåta vilseledande webbplatser att surfa som du och stjäla dina privata data.
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %S is brandShortName (eg. Firefox)
getUserMedia.shareFirefoxWarning2.message = Dela endast %S med webbplatser du litar på. Delning kan tillåta vilseledande webbplatser att surfa som du och stjäla dina privata data.
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Läs mer
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.label = Fönster eller skärm:
getUserMedia.selectWindowOrScreen2.accesskey = F
getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Välj fönster eller skärm
getUserMedia.shareEntireScreen.label = Hela skärmen
getUserMedia.sharePipeWirePortal.label = Använd operativsystemets inställningar
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
# %S is screen number (digits 1, 2, etc)
# Example: Screen 1, Screen 2,..
getUserMedia.shareMonitor.label = Skärm %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
# Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Replacement for #1 is the name of the application.
# Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 fönster);#1 (#2 fönster)
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
#          getUserMedia.block.label):
# These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
# "getUserMedia.share{device}.message" strings.
getUserMedia.allow.label = Tillåt
getUserMedia.allow.accesskey = T
getUserMedia.block.label = Blockera
getUserMedia.block.accesskey = B
getUserMedia.remember=Kom ihåg detta beslut
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
# %S is brandShortName
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3=%S kan inte tillåta ständig tillgång till din skärm.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=%S kan inte tillåta permanent tillgång till dina flikars ljud utan att fråga vilken flik som ska delas.
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Anslutningen till den här webbplatsen är inte säker. För att skydda dig, kommer %S endast tillåta åtkomst för den här sessionen.

getUserMedia.sharingMenu.label = Flikar som delar enheter
getUserMedia.sharingMenu.accesskey = e
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (kamera)
getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (mikrofon)
getUserMedia.sharingMenuAudioCapture = %S (flik ljud)
getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (program)
getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (skärm)
getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (fönster)
getUserMedia.sharingMenuBrowser = %S (flik)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (kamera och mikrofon)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (kamera, mikrofon och program)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (kamera, mikrofon och skärm)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (kamera,mikrofon och fönster)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser = %S (kamera, mikrofon och flik)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture = %S (kamera och flik ljud)\u0020
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication = %S (kamera, flik ljud och program)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen = %S (kamera, flik ljud och skärm)\u0020
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow = %S (kamera, flik ljud och fönster)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser = %S (kamera, flik ljud och flik)\u0020
getUserMedia.sharingMenuCameraApplication = %S (kamera och program)\u0020
getUserMedia.sharingMenuCameraScreen = %S (kamera och skärm)
getUserMedia.sharingMenuCameraWindow = %S (kamera och fönster)
getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser = %S (kamera och flik)\u0020
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (mikrofon och program)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (mikrofon och skärm)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (mikrofon och fönster)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser = %S (mikrofon och flik)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication = %S (flik ljud och program)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen = %S (flik ljud och skärm)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow = %S (flik ljud och fönster)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser = %S (flik ljud och flik)
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
# origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Okänt ursprung

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S will be the 'learn more' link
emeNotifications.drmContentDisabled.message2 = Du måste aktivera DRM för att spela upp ljud eller video på den här sidan.
emeNotifications.drmContentDisabled.button.label = Aktivera DRM
emeNotifications.drmContentDisabled.button.accesskey = A

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S is brandShortName
emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message = %S installerar komponenter som krävs för att spela ljud eller video på denna sidan. Snälla försök igen senare.

emeNotifications.unknownDRMSoftware = Okänd

# LOCALIZATION NOTE (customizeMode.tabTitle): %S is brandShortName
customizeMode.tabTitle = Anpassa %S

e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = Ok
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = O

# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = Visning av flikinnehåll är inaktiverat på grund av inkompatibilitet mellan %S och ditt tillgänglighetsprogram. Uppdatera din skärmläsare eller byt till Firefox Extended Support Release.

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
userContextPersonal.label = Personligt
userContextWork.label = Arbete
userContextBanking.label = Bank
userContextShopping.label = Shopping
userContextNone.label = Ingen behållare

userContextPersonal.accesskey = P
userContextWork.accesskey = A
userContextBanking.accesskey = B
userContextShopping.accesskey = S
userContextNone.accesskey = n

userContext.aboutPage.label = Hantera behållare
userContext.aboutPage.accesskey = b

muteTab.label = Ljud av för flik
muteTab.accesskey = L
unmuteTab.label = Ljud på för flik
unmuteTab.accesskey = j

muteSelectedTabs2.label = Ljud av för flikar
# LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for muteTab.accesskey
muteSelectedTabs2.accesskey = u
unmuteSelectedTabs2.label = Ljud på för flikar
# LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for unmuteTab.accesskey
unmuteSelectedTabs2.accesskey = d

# LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of tabs sent to the device.
sendTabsToDevice.label = Skicka flik till enhet;Skicka #1 flikar till enhet
sendTabsToDevice.accesskey = n

# LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of pending crash reports
pendingCrashReports2.label = Du har en ej inskickad kraschrapport;Du har #1 ej inskickade kraschrapporter
pendingCrashReports.viewAll = Visa
pendingCrashReports.send = Skicka
pendingCrashReports.alwaysSend = Skicka alltid

decoder.noCodecs.button = Lär dig hur
decoder.noCodecs.accesskey = L
decoder.noCodecsLinux.message = För att spela upp video, kan du behöva installera nödvändiga video-codec.
decoder.noHWAcceleration.message = För att förbättra videokvaliteten, kan du behöva installera Microsofts Media Feature Pack.
decoder.noPulseAudio.message = Att spela upp ljud, kan du behöva installera PulseAudio programvara som krävs.
decoder.unsupportedLibavcodec.message = libavcodec kan vara sårbar eller stöds inte och bör uppdateras för att spela upp video.

decoder.decodeError.message = Ett fel uppstod vid avkodning en mediaresurs.
decoder.decodeError.button = Rapportera webbplatsproblem
decoder.decodeError.accesskey = R
decoder.decodeWarning.message = Ett återhämtningsbart fel uppstod vid avkodning en mediaresurs.

# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.infoMessage3):
# Shown in a notification bar when we detect a captive portal is blocking network access
# and requires the user to log in before browsing.
captivePortal.infoMessage3 = Du måste logga in på nätverket innan du kan ansluta till Internet.
# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage2):
# The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
# The button shows the portal login page tab when clicked.
captivePortal.showLoginPage2 = Öppna inloggningssida för nätverk

# LOCALIZATION NOTE (permissions.header):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
permissions.header = Rättigheter för %S
permissions.remove.tooltip = Rensa denna behörighet och fråga igen

permissions.fullscreen.promptCanceled = Avbröt väntande behörighetsförfrågningar: behörighetsförfrågningar bör inte utfärdas innan du går in i DOM-helskärm.
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled = Avlutade DOM-helskärm: behörighetsbegäranden ska inte utfärdas när du är i DOM-helskärm.

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Firefox build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bitars
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bitars

midi.allow.label = Tillåt
midi.allow.accesskey = T
midi.block.label = Blockera
midi.block.accesskey = B
midi.remember=Kom ihåg detta beslut
midi.shareWithFile = Tillåt den här lokala filen att komma åt dina MIDI-enheter?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareWithSite = Tillåt %S att komma åt dina MIDI-enheter?
midi.shareSysexWithFile = Tillåt den här lokala filen att komma åt dina MIDI-enheter och skicka/ta emot SysEx-meddelanden?
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
midi.shareSysexWithSite = Tillåt %S att komma åt dina MIDI-enheter och skicka/ta emot SysEx-meddelanden?

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
panel.back = Tillbaka

storageAccess1.Allow.label = Tillåt
storageAccess1.Allow.accesskey = T
storageAccess1.DontAllow.label = Blockera
storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
# LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
storageAccess4.message = Tillåt %1$S att använda sina kakor på %2$S?
storageAccess1.hintText = Du kan blockera åtkomst om det inte är klart varför %1$S behöver denna information.confirmationHint.sendToDevice.label = Skickat!
confirmationHint.copyURL.label = Kopierad till urklipp!
confirmationHint.pageBookmarked2.label = Sparad till bokmärken
confirmationHint.pinTab.label = Fäst!
confirmationHint.pinTab.description = Högerklicka på fliken för att ta bort den.
confirmationHint.passwordSaved.label = Lösenord sparat!
confirmationHint.loginRemoved.label = Inloggning borttagen!
confirmationHint.breakageReport.label = Rapport skickad. Tack!

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearch=Sök på webben efter %S

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearchWeb):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearchWeb=Sök på webben efter "%S"