Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox
authorMarko Andrejić <marko.andrejic93@gmail.com>
Tue, 20 Feb 2018 09:52:46 +0000
changeset 1087 f3dc4f9aa469883e1af407540068604bb5051096
parent 1086 225018d0be12ce0266eae7644d61f13411347d23
child 1088 28db852965273963c0744f4f6fbf7824917c0a57
push id384
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 20 Feb 2018 09:52:50 +0000
Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox Localization authors: - Marko Andrejić <marko.andrejic93@gmail.com>
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/siteDataSettings.dtd
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
devtools/client/debugger.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/netError.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -998,8 +998,13 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY libraryButton.tooltip "Погледајте историјат, сачуване забелешке и више">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (accessibilityIndicator.tooltip): This is used to
   display a tooltip for accessibility indicator in toolbar/tabbar. It is also
   used as a textual label for the indicator used by assistive technology
   users. -->
 <!ENTITY accessibilityIndicator.tooltip "Могућности за приступачност омогућене">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (addonPostInstallMessage.label):
+   The first <image> tag is replaced with the icon for the add-ons menu.
+   The second <image> tag is replaced with the icon for the toolbar menu. -->
+<!ENTITY addonPostInstallMessage.label "Управљајте вашим додацима кликом на <image class='addon-addon-icon'/> у <image class='addon-toolbar-icon'/> менију.">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -190,16 +190,23 @@ actualAppCacheSize=Кеш ваше апликације тренутно користи %1$S %2$S простора на диску
 #  e.g., "The total usage is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 totalSiteDataSize=Складиштени подаци сајта тренутно користе %1$S %2$S од доступног места на диску
 loadingSiteDataSize=Рачунам величину података сајта…
 clearSiteDataPromptTitle=Обриши све колачиће и податке сајта
 clearSiteDataPromptText=Избором опције ‘Обриши сада’ ћете обрисати све колачиће и податке сајта које Firefox складишти. Ово вас може одјавити са веб сајтова и уклонити ванмрежни веб садржај.
 clearSiteDataNow=Обриши сада
+
+#LOCALIZATION NOTE: The next string is for the total usage of site data.
+#  e.g., "The total usage is currently using 200 MB"
+#  %1$S = size
+#  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
+totalSiteDataSize1=Ваши складиштени подаци и кеш тренутно заузимају %1$S %2$S.
+loadingSiteDataSize1=Рачунам податке сајта и кеш меморију…
 persistent=Истрајно
 siteUsage=%1$S %2$S
 acceptRemove=Уклони
 # LOCALIZATION NOTE (siteDataSettings2.description): %S = brandShortName
 siteDataSettings2.description=Следећи веб сајтови складиште податке сајта на ваш рачунар. %S чува податке веб сајтова са трајним складиште док их ви не обришете и брише податке веб сајтова без трајног складишта.
 # LOCALIZATION NOTE (removeAllSiteData, removeAllSiteDataShown):
 # removeAllSiteData and removeAllSiteDataShown are both used on the same one button,
 # never displayed together and can share the same accesskey.
--- a/browser/chrome/browser/preferences/siteDataSettings.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/siteDataSettings.dtd
@@ -1,19 +1,25 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY   window.title         "Поставке - подаци сајта">
+
+<!ENTITY   window1.title         "Поставке - колачићи и подаци сајта">
 <!ENTITY   hostCol.label         "Веб сајт">
 <!ENTITY   statusCol.label        "Статус">
+<!ENTITY   cookiesCol.label       "Колачићи">
 <!ENTITY   usageCol.label        "Складиште">
 <!ENTITY   searchTextboxPlaceHolder       "Претражи веб сајтове">
 <!ENTITY   searchTextboxPlaceHolder.accesskey  "П">
 <!ENTITY   removeSelected.label     "Уклони изабрани">
 <!ENTITY   removeSelected.accesskey   "У">
 <!ENTITY   save.label          "Сачувај промене">
 <!ENTITY   save.accesskey        "С">
 <!ENTITY   cancel.label         "Откажи">
 <!ENTITY   cancel.accesskey       "к">
 <!ENTITY   removingDialog.title     "Избриши податке сајта">
 <!ENTITY   removingSelected.description "Брисањем података сајта ћете такође обрисати и повезане колачиће и ванмрежни садржај. Ово ће вас можда одјавити са сајтова. Да ли сте сигурни да желите да наставите?">
 <!ENTITY   siteTree2.label        "Наредни колачићи веб сајтова ће бити уклоњени">
+<!ENTITY   removingDialog1.title     "Брисање колачића и података сајта">
+<!ENTITY   removingSelected1.description "Брисање колачића и података сајта вас може одјавити са веб сајтова. Да ли сте сигурни да желите да направите ове измене?">
+<!ENTITY   siteTree3.label        "Колачићи и подаци следећих веб сајтова ће бити обрисани">
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -35,8 +35,9 @@ harmfulBlocked=Сајт на %S-у је пријављен као потенцијално штетан сајт и блокиран је на основу ваших безбедносних подешавања.
 unwantedBlocked=Сајт %S је пријављен као нежељени софтвер и блокиран је на основу безбедносних подешавања.
 deceptiveBlocked=Сајт %S је пријављен као обманљив сајт и блокиран је на основу безбедносних подешавања.
 cspBlocked=Ова страница има полису безбедности садржаја која је спречава да буде учитана на овакав начин.
 corruptedContentErrorv2=На сајту %S је дошло до прекршаја мрежног протокола који не може да се обнови.
 remoteXUL=Ова страница користи неподржану технологију која више није доступна у подразумеваном издању Firefox-а.
 ## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
 sslv3Used=Firefox не може да гарантује безбедност података на %S зато што користи SSLv3, несигуран сигурносни протокол.
 inadequateSecurityError=Веб сајт је покушао да преговара користећи неадекватан ниво безбедности.
+blockedByPolicyTemp=Ова страница је блокирана од стране менаџера пословне политике.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -193,10 +193,13 @@ Strict Transport Security (HSTS) да би одредио да се &brandShortName; на њега повезује
 сертификат.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Копирај текст у бележницу">
 
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Веза није сугурна">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> користи технологију за безбедност која је застарела и рањива је на нападе. Нападач лако може да открије информације за које сте мислили да су сигурне. Администратор веб сајта ће морати да поправи сервер пре него што посетите овај сајт.</p><p>Код грешке: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
+<!ENTITY blockedByPolicyTemp.title "Страница блокирана">
+<!ENTITY blockedByPolicyTemp.longDesc "<p>Приступ је онемогућен од стране вашег администратора.</p>">
+
 <!ENTITY prefReset.longDesc "Ваше поставке безбедности можда проузрокују овај проблем. Да ли желите да вратите подразумеване поставке?">
 <!ENTITY prefReset.label "Врати подразумеване поставке">
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -594,16 +594,24 @@ ignoreExceptions=Ignore exceptions. Clic
 # LOCALIZATION NOTE (pauseOnUncaughtExceptions): The pause on exceptions button
 # tooltip when the debugger will pause on uncaught exceptions.
 pauseOnUncaughtExceptions=Pause on uncaught exceptions. Click to pause on all exceptions
 
 # LOCALIZATION NOTE (pauseOnExceptions): The pause on exceptions button tooltip
 # when the debugger will pause on all exceptions.
 pauseOnExceptions=Pause on all exceptions. Click to ignore exceptions
 
+# LOCALIZATION NOTE (replayPrevious): The replay previous button tooltip
+# when the debugger will go back in stepping history.
+replayPrevious=Вратите се један корак уназад
+
+# LOCALIZATION NOTE (replayNext): The replay next button tooltip
+# when the debugger will go forward in stepping history.
+replayNext=Идите један корак унапред
+
 # LOCALIZATION NOTE (loadingText): The text that is displayed in the script
 # editor when the loading process has started but there is no file to display
 # yet.
 loadingText=Loading\u2026
 
 # LOCALIZATION NOTE (wasmIsNotAvailable): The text that is displayed in the
 # script editor when the WebAssembly source is not available.
 wasmIsNotAvailable=Please refresh to debug this module
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -33,8 +33,9 @@ malwareBlocked=Сајт %S је пријављен као злонамеран сајт и блокиран је на основу безбедносних подешавања.
 unwantedBlocked=Сајт %S је пријављен као нежељени софтвер и блокиран је на основу безбедносних подешавања.
 deceptiveBlocked=Сајт %S је пријављен као обманљив сајт и блокиран је на основу безбедносних подешавања.
 cspBlocked=Ова страница има полису безбедности садржаја која је спречава да буде учитана на овакав начин.
 corruptedContentErrorv2=На сајту %S је дошло до прекршаја мрежног протокола који не може да се обнови.
 remoteXUL=Ова страница користи неподржану технологију која више није доступна у изворном издању.
 sslv3Used=Безбедност података на %S није загарантована зато што користи SSLv3, несигуран сигурносни протокол.
 weakCryptoUsed=Власник веб сајта %S је неправилно конфигурисао веб сајт. Да бисмо заштитили ваше информације од крађе, конекција до веб сајта није успостављена.
 inadequateSecurityError=Веб сајт је покушао да преговара користећи неадекватан ниво безбедности.
+blockedByPolicyTemp=Ова страница је блокирана од стране менаџера пословне политике.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -349,8 +349,10 @@ ScriptSourceMalformed=<script> изворни URI је неисправан: “%S”.
 ModuleSourceMalformed=Изворни URI модула је неисправан: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceNotAllowed=<script> изворни URI није дозвољен у овом документу: “%S”.
 ModuleSourceNotAllowed=Изворни URI модула није омогућен у овом документу: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
 InvalidKeyframePropertyValue=Вредност својства кључног фрејма “%1$S” није важећи према синтакси “%2$S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
 ReadableStreamReadingFailed=Неуспешно читање података са ReadableStream: “%S”.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler".
+RegisterProtocolHandlerInsecureWarning=Коришћење registerProtocolHandler за небезбедне конекције ће бити онемогућено у верзији 62.
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -92,8 +92,11 @@
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Удаљени XUL">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Обавестите власнике веб сајта о овом проблему.</li></ul></p>">
 
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Веза није сугурна">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> користи технологију за безбедност која је застарела и рањива је на нападе. Нападач лако може да открије информације за које сте мислили да су сигурне. Администратор веб сајта ће морати да поправи сервер пре него што посетите овај сајт.</p><p>Код грешке: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
+
+<!ENTITY blockedByPolicyTemp.title "Страница блокирана">
+<!ENTITY blockedByPolicyTemp.longDesc "<p>Приступ је онемогућен од стране вашег администратора.</p>">