Merged part of the new translation into the beta tree.
authorFilip Miletic <filmil%gmail.com@mozilla.org>
Sun, 01 Jul 2012 22:43:52 -0700
changeset 99 cd3d14e0c3df9b270587a9ef5364971704ad427f
parent 98 8377885b3f32caa86751768a1e0257eceee0ca30
child 100 8fd6a3be287d4a154221f6ad2c1146bf0b8826ae
push id36
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateWed, 10 Jul 2013 09:04:05 +0000
Merged part of the new translation into the beta tree.
browser/branding/official/brand.dtd
browser/branding/official/brand.properties
browser/chrome/browser/feeds/subscribe.dtd
browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
browser/chrome/browser/migration/migration.properties
browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced-scripts.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.dtd
browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.properties
browser/updater/updater.ini
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/layout/printing.properties
dom/chrome/layout/xbl.properties
dom/chrome/layout/xmlparser.properties
dom/chrome/layout/xul.properties
dom/chrome/svg/svg.properties
dom/chrome/xml/prettyprint.dtd
netwerk/necko.properties
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pipnss/security.properties
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
security/manager/chrome/pippki/deviceManager.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
services/sync/errors.properties
services/sync/sync.properties
toolkit/chrome/alerts/notificationNames.properties
toolkit/chrome/autoconfig/autoconfig.properties
toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd
toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
toolkit/chrome/global/about.dtd
toolkit/chrome/global/aboutAbout.dtd
toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
toolkit/chrome/global/aboutRights.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/global/actions.dtd
toolkit/chrome/global/appPicker.dtd
toolkit/chrome/global/browser.properties
toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
--- a/browser/branding/official/brand.dtd
+++ b/browser/branding/official/brand.dtd
@@ -1,4 +1,5 @@
-<!ENTITY brandShortName    "фајерфокс (Firefox)">
-<!ENTITY brandFullName     "Мозилин фајерфокс (Mozilla Firefox)">
-<!ENTITY vendorShortName    "Мозила (Mozilla)">
-<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Фајерфокс и његови логотипи фајерфокса су робне марке задужбине Мозила.">
+<!ENTITY brandShortName    "Фајерфокс">
+<!ENTITY brandFullName     "Мозила фајерфокс">
+<!ENTITY vendorShortName    "Мозила">
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Фајерфокс и његови логотипи су заштитни знакови Задужбине Мозила.">
+
--- a/browser/branding/official/brand.properties
+++ b/browser/branding/official/brand.properties
@@ -1,11 +1,12 @@
-brandShortName=фајерфокс (Firefox)
-brandFullName=Мозилин фајерфокс (Mozilla Firefox)
-vendorShortName=Мозила (Mozilla)
+brandShortName=Фајерфокс
+brandFullName=Мозила фајерфокс
+vendorShortName=Мозила
 
 homePageSingleStartMain=Старт фајерфокса, брза почетна страна са уграђеном претрагом
 homePageImport=Увезите Вашу почетну страну: %S
 
 homePageMigrationPageTitle=Избор почетне стране
 homePageMigrationDescription=Молимо изаберите почетну страну коју желите да користите:
 
 syncBrandShortName=Усклађивање
+
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.dtd
@@ -1,6 +1,7 @@
 <!ENTITY feedPage.title
  "Преглед довода">
 <!ENTITY feedSubscribeNow
  "Претплати се сад">
 <!ENTITY feedLiveBookmarks
  "Живе забелешке">
+
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
@@ -24,26 +24,27 @@ gigabyte=GiB
 # LOCALIZATION NOTE: The next three strings explains to the user what they're 
 # doing.
 #  e.g. alwaysUseForVideoPodcasts : "Always use Miro to subscribe to video podcasts."
 #  %S = application to use (Miro, iTunes, ...)
 alwaysUseForFeeds=Увек користи програм %S за претплату на доводе.
 alwaysUseForAudioPodcasts=Увек користи програм %S за претплату на подкастове.
 alwaysUseForVideoPodcasts=Увек користи програм %S за претплату на видео-подкастове.
 
-subscribeFeedUsing=Претплата на овај довод помоћу 
-subscribeAudioPodcastUsing=Претплата на овај подкаст помоћу 
-subscribeVideoPodcastUsing=Претплата на овај видео-подкаст помоћу 
+subscribeFeedUsing=Претплата на овај довод помоћу
+subscribeAudioPodcastUsing=Претплата на овај подкаст помоћу
+subscribeVideoPodcastUsing=Претплата на овај видео-подкаст помоћу
 
 feedSubscriptionFeed1=Ово је „довод‟ садржаја са овог сајта који се често мења.
 feedSubscriptionAudioPodcast1=Ово је „подкаст‟ садржаја са овог сајта који се често мења.
 feedSubscriptionVideoPodcast1=Ово је „видео-подкаст‟ садржаја са овог сајта који се често мења.
 
 feedSubscriptionFeed2=Можете да се претплатите на овај довод како бисте добијали обавештења када се садржај промени.
 feedSubscriptionAudioPodcast2=Можете да се претплатите на овај подкаст како бисте добијали обавештења када се садржај промени.
 feedSubscriptionVideoPodcast2=Можете да се претплатите на овај видео-подкаст како бисте добијали обавештења када се садржај промени.
 
 # Protocol Handling
 # "Add %appName (%appDomain) as an application for %protocolType links?"
-addProtocolHandler=Додавање програма %S (%S) као програма који обрађује везе: %S?
+addProtocolHandler=Додати %S (%S) као програм за %S везе?
 addProtocolHandlerAddButton=Додај програм
 # "%appName has already been added as an application for %protocolType links."
-protocolHandlerRegistered=Програм %S је већ додат као програм који обрађује везе: %S.
+protocolHandlerRegistered=%S је већ додат као програм за %S везе.
+
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
@@ -3,33 +3,40 @@
 
 <!ENTITY importFrom.label        "Увези подешавања, везе, каталоге, лозинке и друге податке из:">
 <!ENTITY importFromUnix.label      "Увези подешавања, везе, каталоге, лозинке и друге податке из:">
 <!ENTITY importFromBookmarks.label   "Увези забелешке из програма:">
 
 <!ENTITY importFromIE.label       "Микрософтов интернет експлорер (Microsoft Internet Explorer)">
 <!ENTITY importFromIE.accesskey     "М">
 <!ENTITY importFromNothing.label    "Не увози ништа">
+<!ENTITY importFromNothing.accesskey  "D">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey  "Н">
 <!ENTITY importFromSeamonkey.label   "Netscape 6, 7 или Mozilla 1.x">
 <!ENTITY importFromSeamonkey.accesskey "N">
 <!ENTITY importFromOpera.label     "Опера (Opera)">
 <!ENTITY importFromOpera.accesskey   "О">
 <!ENTITY importFromSafari.label     "Сафари (Safari)">
 <!ENTITY importFromSafari.accesskey   "С">
 <!ENTITY importFromHTMLFile.label    "Из ХТМЛ датотеке">
 <!ENTITY importFromHTMLFile.accesskey  "И">
+<!ENTITY importFromSafari.accesskey   "S">
+<!ENTITY importFromChrome.label     "Кроум (Chrome)">
+<!ENTITY importFromChrome.accesskey   "К">
+<!ENTITY importFromFirefox.label    "Фајерфокс">
+<!ENTITY importFromFirefox.accesskey  "ф">
 
 <!ENTITY noMigrationSources.label    "Није пронађен ниједан програм који садржи забелешке, историјат или лозинке.">
 
 <!ENTITY importSource.title       "Увези подешавања и податке из">
 <!ENTITY importItems.title       "Ставке за увоз">
 <!ENTITY importItems.label       "Изаберите ставке за увоз:">
 
 <!ENTITY migrating.title        "Увоз…">
 <!ENTITY migrating.label        "Наредне ставке се тренутно увозе…">
 
 <!ENTITY selectProfile.title      "Избор профила">
 <!ENTITY selectProfile.label      "Можете увести из следећих профила:">
 
 <!ENTITY done.title           "Увоз је завршен">
 <!ENTITY done.label           "Следеће ставке су успешно увезене:">
 
+
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
@@ -1,54 +1,70 @@
 profileName_format=%S %S
 
 # Browser Specific
 sourceNameIE=Интернет експлорер (Internet Explorer)
 sourceNameSeamonkey=Нетскејп (Netscape) 6/7/Мозила (Mozilla)
 sourceNameOpera=Опера (Opera)
 sourceNameSafari=Сафари (Safari)
+sourceNameChrome=Гугл кроум (Google Chrome)
+sourceNameFirefox=Мозила фајерфокс
 
 importedBookmarksFolder=Из %S
 importedSearchURLsFolder=Претраживачи (из %S)
 importedSearchURLsTitle=Тражи на %S
 importedSearchUrlDesc=Унесите "%S <тражен појам>" у линији адресе како би извршили претрагу на %S.
 
 importedSeamonkeyBookmarksTitle=Из Netscape 6/7/Mozilla
 importedSafariBookmarks=Из Safari
 importedOperaHotlistTitle=Из Opera-е
 importedOperaSearchUrls=Претраживачи (из Opera-е)
+importedSafariReadingList=Списак за читање (из сафарија)
 
 # Import Sources
 1_ie=Подешавање интернета
+1_safari=Подешавања
 1_opera=Подешавања
 1_seamonkey=Подешавања
-1_safari=Подешавања
+1_chrome=Поставке
 
 2_ie=Колачићи
 2_opera=Колачићи
 2_seamonkey=Колачићи
 2_safari=Колачићи
+2_chrome=Колачићи
+2_firefox=Колачићи
 
 4_ie=Историјат читања
 4_opera=Историјат читања
 4_seamonkey=Историјат читања
 4_safari=Историјат читања
+4_chrome=Историјат читања
+4_firefox_history_and_bookmarks=Историјат читања и забелешке
 
 8_ie=Сачувани формулари
 8_opera=Сачувани формулари
 8_seamonkey=Сачувани формулари
 8_safari=Сачувани формулари
+8_chrome=Сачувани формулари
+8_firefox=Сачувани формулари
 
 16_ie=Сачуване лозинке
 16_opera=Сачуване лозинке
 16_seamonkey=Сачуване лозинке
 16_safari=Сачуване лозинке
+16_chrome=Сачуване лозинке
+16_firefox=Сачуване лозинке
 
 32_ie=Омиљено
 32_opera=Забелешке
 32_seamonkey=Забелешке
 32_safari=Забелешке
+32_chrome=Забелешке
+32_firefox=Забелешке
 
 64_ie=Остали подаци
 64_opera=Остали подаци
 64_seamonkey=Остали подаци
 64_safari=Остали подаци
+64_chrome=Остали подаци
+64_firefox=Сачуване забелешке
 
--- a/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
@@ -1,15 +1,16 @@
 dialogAcceptLabelAddItem=Додај
 dialogAcceptLabelSaveItem=Сачувај
-dialogAcceptLabelAddLivemark=Прати
+dialogAcceptLabelAddLivemark=Праћење
 dialogAcceptLabelAddMulti=Додај забелешке
 dialogAcceptLabelEdit=Сачувај
 dialogTitleAddBookmark=Нова забелешка
 dialogTitleAddLivemark=Додај живу забелешку
 dialogTitleAddFolder=Нов директоријум
 dialogTitleAddMulti=Нове забелешке
 dialogTitleEdit=Својства за „%S‟
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Име директоријума]
 newFolderDefault=Нов директоријум
 newBookmarkDefault=Нова забелешка
 newLivemarkDefault=Нова жива забелешка
+
--- a/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -5,20 +5,20 @@
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.label       "Место довода:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.accesskey     "М">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.label       "Место сајта:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.accesskey     "М">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.folder.label          "Директоријум:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.foldersExpanderDown.tooltip   "Прикажи све директоријуме са забелешкама">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.expanderUp.tooltip       "Сакриј">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.label           "Ознаке:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "О">
+<!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "з">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Ознаке се раздвајају запетама">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.label        "Опис:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.description.accesskey      "О">
+<!ENTITY editBookmarkOverlay.description.accesskey      "п">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Кључна реч:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.accesskey        "К">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsExpanderDown.tooltip    "Прикажи све ознаке">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.label       "Учитан ову забелешку у бочну траку">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.accesskey     "У">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.choose.label          "Избор…">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.label      "Нов директоријум">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.accesskey    "Н">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -8,35 +8,41 @@
 
 <!ENTITY file.close.label        "Затвори">
 <!ENTITY file.close.accesskey      "C">
 <!ENTITY cmd.close.key         "с">
 <!ENTITY views.label          "Погледи">
 <!ENTITY views.accesskey        "П">
 <!ENTITY views.tooltip         "Промените свој приказ">
 <!ENTITY view.columns.label       "Приказ колона">
-<!ENTITY view.columns.accesskey     "П">
+<!ENTITY view.columns.accesskey     "р">
 <!ENTITY view.sort.label        "Поређај">
-<!ENTITY view.sort.accesskey      "П">
+<!ENTITY view.sort.accesskey      "ђ">
 <!ENTITY view.unsorted.label      "Неуређено">
 <!ENTITY view.unsorted.accesskey    "Н">
 <!ENTITY view.sortAscending.label    "Растући редослед">
 <!ENTITY view.sortAscending.accesskey  "Р">
 <!ENTITY view.sortDescending.label   "Опадајући редослед">
 <!ENTITY view.sortDescending.accesskey "О">
 
 <!ENTITY cmd.findInBookmarks.label   "Нађи међу забелешкама…">
-<!ENTITY cmd.findInBookmarks.accesskey "Н">
-<!ENTITY cmd.findCurrent.label     "Нађи у важећој збирци…">
-<!ENTITY cmd.findCurrent.accesskey   "Н">
+<!ENTITY cmd.findInBookmarks.accesskey "б">
+<!ENTITY cmd.findCurrent.label     "Нађи у текућој збирци…">
+<!ENTITY cmd.findCurrent.accesskey   "т">
 
 <!ENTITY cmd.exportHTML.label      "Извоз ХТМЛа…">
-<!ENTITY cmd.exportHTML.accesskey    "E">
+<!ENTITY cmd.exportHTML.accesskey    "И">
 <!ENTITY cmd.importHTML.label      "Увоз ХТМЛа…">
-<!ENTITY cmd.importHTML.accesskey    "I">
+<!ENTITY cmd.importHTML.accesskey    "У">
+<!ENTITY importBookmarksFromHTML.label   "Увезите забелешке из ХТМЛ-а (HTML)…">
+<!ENTITY importBookmarksFromHTML.accesskey "ш">
+<!ENTITY exportBookmarksToHTML.label    "Извези забелешке у HTML…">
+<!ENTITY exportBookmarksToHTML.accesskey  "к">
+<!ENTITY importOtherBrowser.label     "Увези податке из другог прегледача…">
+<!ENTITY importOtherBrowser.accesskey   "п">
 
 <!ENTITY cmd.backup.label        "Архивирај…">
 <!ENTITY cmd.backup.accesskey      "А">
 <!ENTITY cmd.restore2.label       "Обнови">
 <!ENTITY cmd.restore2.accesskey     "О">
 <!ENTITY cmd.restoreFromFile.label   "Избор датотеке…">
 <!ENTITY cmd.restoreFromFile.accesskey "И">
 
@@ -44,25 +50,25 @@
 <!ENTITY cmd.bookmarkLink.accesskey   "З">
 <!ENTITY cmd.delete.label        "Уклони ову страну">
 <!ENTITY cmd.delete.accesskey      "У">
 <!ENTITY cmd.deleteDomainData.label   "Заборави овај сајт">
 <!ENTITY cmd.deleteDomainData.accesskey "З">
 
 <!ENTITY cmd.open.label         "Отвори">
 <!ENTITY cmd.open.accesskey       "О">
-<!ENTITY cmd.open_window.label      "Отвори у новом језичку">
-<!ENTITY cmd.open_window.accesskey    "О">
+<!ENTITY cmd.open_window.label      "Отвори у новом прозору">
+<!ENTITY cmd.open_window.accesskey    "п">
 <!ENTITY cmd.open_tab.label       "Отвори у новом језичку">
-<!ENTITY cmd.open_tab.accesskey     "О">
+<!ENTITY cmd.open_tab.accesskey     "ј">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label   "Отвори све у језичцима">
-<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "О">
+<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "с">
 
-<!ENTITY cmd.properties.label   "Поставке">
-<!ENTITY cmd.properties.accesskey "П">
+<!ENTITY cmd.properties.label   "Својства">
+<!ENTITY cmd.properties.accesskey "С">
 
 <!ENTITY cmd.sortby_name.label       "Ређај по имену">
 <!ENTITY cmd.sortby_name.accesskey     "Р">
 <!ENTITY cmd.context_sortby_name.accesskey "е">
 
 <!ENTITY cmd.new_bookmark.label      "Нова забелешка…">
 <!ENTITY cmd.new_bookmark.accesskey    "Н">
 <!ENTITY cmd.new_folder.label       "Нови директоријум…">
@@ -97,17 +103,17 @@
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.accesskey      "З">
 <!ENTITY search.scopeDownloads.label        "Пријеми">
 <!ENTITY search.scopeDownloads.accesskey      "П">
 <!ENTITY search.scopeHistory.label         "Историјат">
 <!ENTITY search.scopeHistory.accesskey       "И">
 <!ENTITY saveSearch.label             "Сачувај">
 <!ENTITY saveSearch.accesskey           "С">
 
-<!ENTITY cmd.find.key "с">
+<!ENTITY cmd.find.key "f">
 
 <!ENTITY maintenance.label   "Увоз и архивирање">
 <!ENTITY maintenance.accesskey "У">
 <!ENTITY maintenance.tooltip  "Увезите своје забелешке и направите резервну копију">
 
 <!ENTITY backButton.tooltip "Повратак назад">
 
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Кретање напред">
@@ -118,17 +124,17 @@
 <!ENTITY detailsPane.less.accesskey "М">
 <!ENTITY detailsPane.selectAnItemText.description "Изаберите ставку за преглед и уредите њена својства">
 
 <!ENTITY find.label        "Нађи:">
 <!ENTITY find.accesskey      "Н">
 <!ENTITY view.label        "Преглед">
 <!ENTITY view.accesskey      "P">
 <!ENTITY byDate.label       "По датуму">
-<!ENTITY byDate.accesskey     "П">
+<!ENTITY byDate.accesskey     "д">
 <!ENTITY bySite.label       "По месту">
-<!ENTITY bySite.accesskey     "П">
+<!ENTITY bySite.accesskey     "м">
 <!ENTITY byMostVisited.label   "По посећености">
-<!ENTITY byMostVisited.accesskey "П">
+<!ENTITY byMostVisited.accesskey "ћ">
 <!ENTITY byLastVisited.label   "По последњој посети">
-<!ENTITY byLastVisited.accesskey "П">
+<!ENTITY byLastVisited.accesskey "њ">
 <!ENTITY byDayAndSite.label    "По датуму и сајту">
-<!ENTITY byDayAndSite.accesskey  "П">
+<!ENTITY byDayAndSite.accesskey  "ј">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -17,72 +17,76 @@ bookmarksRestoreParseError=Није могуће обрадити резервни умножак датотеке.
 bookmarksLivemarkLoading=Учитава се жива забелешка…
 bookmarksLivemarkFailed=Жива забелешка није учитана.
 
 menuOpenLivemarkOrigin.label=Отвори „%S‟
 
 sortByName=Поређај по имену: „%S‟
 sortByNameGeneric=Поређај по имену
 view.sortBy.name.label=Поређај по имену
-view.sortBy.name.accesskey=П
+view.sortBy.name.accesskey=и
 view.sortBy.url.label=Поређај по месту
-view.sortBy.url.accesskey=П
+view.sortBy.url.accesskey=м
 view.sortBy.date.label=Поређај по датуму посете
-view.sortBy.date.accesskey=П
+view.sortBy.date.accesskey=д
 view.sortBy.visitCount.label=Поређај по броју посета
-view.sortBy.visitCount.accesskey=П
+view.sortBy.visitCount.accesskey=б
 view.sortBy.keyword.label=Поређај по кључној речи
-view.sortBy.keyword.accesskey=П
+view.sortBy.keyword.accesskey=к
 view.sortBy.description.label=Поређај по опису
-view.sortBy.description.accesskey=П
+view.sortBy.description.accesskey=с
 view.sortBy.dateAdded.label=Поређај по датуму додавања
-view.sortBy.dateAdded.accesskey=П
+view.sortBy.dateAdded.accesskey=в
 view.sortBy.lastModified.label=Поређај по последњој измени
-view.sortBy.lastModified.accesskey=П
+view.sortBy.lastModified.accesskey=њ
 view.sortBy.tags.label=Поређај по ознакама
-view.sortBy.tags.accesskey=П
+view.sortBy.tags.accesskey=з
 
 searchBookmarks=Претрага забелешки
 searchHistory=Претрага историјата
+searchDownloads=Претрага преузимања
 searchCurrentDefault=Претражи %S
 findInPrefix=Нађи у: „%S‟…
 
 tabs.openWarningTitle=Потврда за отварање
 tabs.openWarningMultipleBranded=Само што нисте отворили оволико језичака: %S tabs. Ово може да успори програм %S док се стране учитавају. Да ли сигурно желите да наставите?
 tabs.openButtonMultiple=Отвори језичке
 tabs.openWarningPromptMeBranded=Упозори ме када би отварање више језичака могло да успори %S
 
 SelectImport=Увоз забелешки
 EnterExport=Извоз забелешки
 
 saveSearch.title=Сачувај претрагу
 saveSearch.inputLabel=Назив:
 saveSearch.inputDefaultText=Нова претрага
 
 detailsPane.noItems=Нема ставки
-detailsPane.oneItem=Једна ставка
-detailsPane.multipleItems=Ставки: %S
+# LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of items
+# example: 111 items
+detailsPane.itemsCountLabel=Једна ставка;#1 ставке;#1 ставки
 
 mostVisitedTitle=Најпосећеније
 recentlyBookmarkedTitle=Недавно запамћене
 recentTagsTitle=Недавне ознаке
 
 OrganizerQueryHistory=Историјат
 OrganizerQueryDownloads=Пријеми
 OrganizerQueryAllBookmarks=Све забелешке
 OrganizerQueryTags=Ознаке
 
 # LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel) :
-# This is what we use to form the label (for screen readers)
-# for url bar autocomplete results of type "tag"
+# Noun used to describe the location bar autocomplete result type
+# to users with screen readers
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml 
 tagResultLabel=Означи
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarkResultLabel) :
-# This is what we use to form the label (for screen readers)
-# for url bar autocomplete results of type "bookmark"
+# Noun used to describe the location bar autocomplete result type
+# to users with screen readers
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml 
 bookmarkResultLabel=Забелешка
 
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 lockPrompt.title=Грешка при покретању читача
 lockPrompt.text=Историјат и забелешке неће радити јер неку од датотека програма %S већ користи други програм. Ово се може десити са неким програмима за безбедност.
 lockPromptInfoButton.label=Сазнајте више
--- a/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
@@ -6,30 +6,33 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (permissions.header.start, permissions.header.end): These strings
   surround the host name of the site to make the header for the permissions page.
   example: "Permissions for mozilla.org" -->
 <!ENTITY header.site.start        "Дозволе за">
 <!ENTITY header.site.end         "">
 
 <!ENTITY header.defaults         "Подразумеване дозволе за све сајтове">
 
-<!ENTITY permissions.forgetSite     "Заборави овај сајт">
+<!ENTITY permissions.forgetSite     "Занемари овај сајт">
 
 <!ENTITY permission.alwaysAsk      "Увек питај">
 <!ENTITY permission.allow        "Дозволи">
 <!ENTITY permission.allowForSession   "Дозволи за ову сесију">
 <!ENTITY permission.block        "Блокирај">
 
 <!ENTITY password.label         "Чувај лозинке">
 <!ENTITY password.manage         "Управљање лозинкама…">
 
 <!ENTITY cookie.label          "Постави колачиће">
-<!ENTITY cookie.clear          "Очисти колачиће">
+<!ENTITY cookie.remove          "Уклони колачиће">
 <!ENTITY cookie.manage          "Управљање колачићима…">
-<!ENTITY cookie.clearAll         "Очисти све колачиће">
+<!ENTITY cookie.removeAll        "Уклони све колачиће">
 
 <!ENTITY geo.label            "Објави локацију">
 
+<!ENTITY plugins.label          "Прикључци">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (indexedDB.label): This is describing indexedDB storage
   using the same language used for the permIndexedDB string in browser/pageInfo.dtd -->
 <!ENTITY indexedDB.label         "Одржавај складиште ван мреже">
 
 <!ENTITY popup.label           "Отварај искачуће прозоре">
+
--- a/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.properties
@@ -1,5 +1,6 @@
 # LOCALIZATION NOTE (visitCount): #1 is the number of history visits for a site
 visitCount=#1 посета;#1 посете;#1 посета
 
-passwordsCount=#1 лозинка се чува за овај веб сајт.;#1 лозинке се чувају за овај веб сајт.;#1 лозинки се чувају за овај веб сајт.
-cookiesCount=#1 колачић је постављен за овај веб сајт.;#1 колачића су постављена за овај веб сајт.;#1 колачића су постављени за овај сајт.
+passwordsCount=#1 лозинка се чува за овај сајт.;#1 лозинке се чувају за овај сајт;#1 лозинки се чувају за овај сајт.
+cookiesCount=#1 колачић је постављен за овај сајт.;#1 колачића су постављена за овај сајт.;#1 колачића је постављено за овај сајт.
+
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced-scripts.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced-scripts.dtd
@@ -35,14 +35,14 @@
 #endif
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY advancedJSDialog.title     "Напредна подешавања јаваскрипта">
 <!ENTITY window.width          "50em">
 
 <!ENTITY allowScripts.label       "Скриптовима се дозвољава:">
 
-<!ENTITY moveResizeWindows.label    "Премештање/измена прозора">
-<!ENTITY moveResizeWindows.accesskey  "П">
+<!ENTITY moveResizePopupWindows.label   "Помери или промени величину искачућих прозора">
+<!ENTITY moveResizePopupWindows.accesskey "п">
 <!ENTITY raiseLowerWindows.label    "Промена редоследа прозора">
-<!ENTITY raiseLowerWindows.accesskey  "П">
+<!ENTITY raiseLowerWindows.accesskey  "р">
 <!ENTITY disableContextMenus.label   "Укидање или замена контекстних менија">
 <!ENTITY disableContextMenus.accesskey "У">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -1,101 +1,111 @@
 <!-- Note: each tab panel must contain unique accesskeys -->
 
-<!ENTITY generalTab.label        "Основне поставке">
+<!ENTITY generalTab.label        "Опште">
 
 <!ENTITY accessibility.label       "Приступачност">
 
-<!ENTITY useCursorNavigation.label    "Увек користи стрелице за кретање по странама ">
+<!ENTITY useCursorNavigation.label    "Увек користи стрелице за кретање по страницама">
 <!ENTITY useCursorNavigation.accesskey  "У">
 <!ENTITY searchStartTyping.label     "Тражи текст када почнем да куцам">
 <!ENTITY searchStartTyping.accesskey   "Т">
-<!ENTITY blockAutoRefresh.label     "Упозори ме када веб сајтови пробају да преусмере или поново учитају страну">
+<!ENTITY blockAutoRefresh.label     "Упозори ме када сајтови покушају да преусмере или поново учитају страну">
 <!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey   "У">
 
 <!ENTITY browsing.label         "Преглед">
 
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Користи аутоматско померање">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "К">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Користи глатко померање">
-<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "К">
+<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "г">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Користи хардверско убрзање, кад је доступно">
-<!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "К">
+<!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "х">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Проверавај правопис док куцам">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "П">
 
 <!ENTITY systemDefaults.label      "Изворне системске вредности">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Увек на почетку рада провери да ли је програм &brandShortName; подразумевани читач"><!--XXX-->
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "При покретању провери да ли је &brandShortName; подразумевани прегледач"><!--XXX-->
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "У">
 <!ENTITY checkNow.label         "Провери сад">
 <!ENTITY checkNow.accesskey       "П">
 <!ENTITY submitCrashes.label       "Пошаљи извештај о рушењу">
-<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "П">
+<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "р">
+<!ENTITY submitTelemetry.label      "Слање података о перформансама">
+<!ENTITY submitTelemetry.accesskey    "ф">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Мрежа">
 
 <!ENTITY connection.label        "Веза">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Подешавање начина везе са Интернетом за &brandShortName;">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Подешавања…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "П">
 
-<!ENTITY offlineStorage.label      "Чување ван мреже">
+<!ENTITY httpCache.label         "Кеширан веб садржај">
+
+<!ENTITY offlineStorage2.label      "Ванмрежни веб садржај и кориснички подаци">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities limitCacheSizeBefore.label and limitCacheSizeAfter.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &limitCacheSizeBefore.label [textbox for cache size in MB] &limitCacheSizeAfter.label;
 -->
-<!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Ограничи величину кеша на">
+<!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Ограничи кеш на">
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.accesskey "О">
 <!ENTITY limitCacheSizeAfter.label    "МБ простора">
 <!ENTITY clearCacheNow.label       "Очисти сад">
-<!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "О">
+<!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "с">
+<!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.label  "Очисти сад">
+<!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.accesskey "т">
 <!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Занемари аутоматско управљање кешом">
 <!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "З">
 
 <!ENTITY updateTab.label         "Обнављања">
 
-<!ENTITY autoCheck.label         "Самостално проверавај доступност унапређења за:">
-<!ENTITY enableAppUpdate.label      "Програм &brandShortName;">
-<!ENTITY enableAppUpdate.accesskey    "П">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate2.label    "Додаци">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate2.accesskey  "Д">
+<!ENTITY updateApp.label         "Доградње за &brandShortName;:">
+<!ENTITY updateAuto.label        "Аутоматски инсталирај доградње (препоручено)">
+<!ENTITY updateAuto.accesskey      "A">
+<!ENTITY updateCheck.label        "Проверавај доградње, али ме питај да ли да их инсталирам">
+<!ENTITY updateCheck.accesskey      "д">
+<!ENTITY updateManual.label       "Никад не проверавај доградње (не препоручује се)">
+<!ENTITY updateManual.accesskey     "Н">
+
+<!ENTITY updateAutoAddonWarn.label    "Упозори ме ако ће ово да онемогући било који додатак">
+<!ENTITY updateAutoAddonWarn.accesskey  "з">
+
+<!ENTITY updateHistory.label       "Прикажи историјат унапређења">
+<!ENTITY updateHistory.accesskey     "И">
+
+<!ENTITY useService.label        "Употреба позадинских сервиса за инсталацију доградњи">
+<!ENTITY useService.accesskey      "з">
+
+<!ENTITY updateOthers.label       "Аутоматски догради:">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Механизме претраге">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "М">
-<!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Када је пронађено унапређење за &brandShortName;:">
-<!ENTITY askMe.label           "Питај ме шта желим урадити">
-<!ENTITY askMe.accesskey         "П">
-<!ENTITY modeAutomatic.label       "Самостално прими и постави унапређење">
-<!ENTITY modeAutomatic.accesskey     "С">
-<!ENTITY modeAutoAddonWarn.label     "Упозори ме ако ће ово искључити било који додатак">
-<!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey   "У">
-<!ENTITY updateHistory.label       "Прикажи историјат унапређења">
-<!ENTITY updateHistory.accesskey     "П">
 
-<!ENTITY offlineNotify.label       "Обавести ме када веб сајт тражи да чува податке у локалу">
-<!ENTITY offlineNotify.accesskey     "О">
+<!ENTITY offlineNotify.label       "Обавести ме када веб-сајт затражи да смести податке за коришћење ван мреже">
+<!ENTITY offlineNotify.accesskey     "T">
 <!ENTITY offlineNotifyExceptions.label  "Изузеци">
 <!ENTITY offlineNotifyExceptions.accesskey "И">
 
-<!ENTITY offlineAppsList.label      "Наведени веб сајтови су сачували податке за локалну употребу:">
+<!ENTITY offlineAppsList2.label     "Следећи сајтови смеју да складиште податке за коришћење ван мреже:">
 <!ENTITY offlineAppsList.height     "9em">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.label   "Уклони…">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "У">
 <!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Уклони податке о сајту">
 
 <!ENTITY encryptionTab.label       "Шифровање">
 
 <!ENTITY protocols.label         "Протоколи">
 <!ENTITY useSSL3.label          "Користи SSL 3.0">
-<!ENTITY useSSL3.accesskey        "К">
+<!ENTITY useSSL3.accesskey        "3">
 <!ENTITY useTLS1.label          "Користи TLS 1.0">
-<!ENTITY useTLS1.accesskey        "К">
+<!ENTITY useTLS1.accesskey        "1">
 <!ENTITY certificates.label       "Сертификати">
 <!ENTITY certSelection.description    "Када сервер затражи мој лични сертификат:">
 <!ENTITY certs.auto           "Изабери аутоматски">
 <!ENTITY certs.auto.accesskey      "и">
 <!ENTITY certs.ask            "Питај ме сваки пут">
 <!ENTITY certs.ask.accesskey       "т">
 <!ENTITY viewCerts.label         "Преглед сертификата">
 <!ENTITY viewCerts.accesskey       "П">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.dtd
@@ -1,4 +1,5 @@
 <!ENTITY appManager.title   "Детаљи о програму">
 <!ENTITY appManager.style   "width: 40em; min-height: 20em;">
-<!ENTITY remove.label     "Избриши">
-<!ENTITY remove.accesskey   "И">
+<!ENTITY remove.label     "Уклони">
+<!ENTITY remove.accesskey   "У">
+
--- a/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/applicationManager.properties
@@ -1,10 +1,11 @@
 # LOCALIZATION NOTE
 # in descriptionApplications, %S will be replaced by one of the 3 following strings
-descriptionApplications=Наведени програми могу да се користе за %S.
+descriptionApplications=Доле наведени програми се могу користити за обраду: %S.
 
-handleProtocol=везе %S
+handleProtocol=%S везе
 handleWebFeeds=Мрежни доводи
-handleFile=садржај %S
+handleFile=%S садржај
 
-descriptionWebApp=Овај мрежни програм је удомљен на:
+descriptionWebApp=Ова веб апликација се налази на:
 descriptionLocalApp=Овај програм се налази на:
+
--- a/browser/updater/updater.ini
+++ b/browser/updater/updater.ini
@@ -1,4 +1,7 @@
 ; This file is in the UTF-8 encoding
+; All strings must be less than 600 chars.
 [Strings]
 TitleText=Доградња програма %MOZ_APP_DISPLAYNAME%
 InfoText=Програм %MOZ_APP_DISPLAYNAME% инсталира доградње и биће покренут за неколико тренутака…
+MozillaMaintenanceDescription=Мозилин сервис за одржавање обезбеђује да увек имате последње и најбезбедније издање Мозилиног фајерфокса на рачунару.  Одржавање фајерфокса у радном стањи је веома битно за безбедност на интернету па Мозила препоручује да овај сервис држите укљученим.
+
--- a/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
@@ -6,8 +6,20 @@ select =    Изабери
 open  =    Отвори
 close  =    Затвори
 switch =    Промени
 click  =    Притисни
 collapse=    Сабиј
 expand =    Рашири
 activate=    Активирај
 cycle  =    Кружи
+
+# Universal Access API support
+# (Mac Only)
+# The Role Description for AXWebArea (the web widget). Like in Safari.
+htmlContent = HTML садржај
+# The Role Description for the Tab button.
+tab   =    језичак
+# The Role Description for definition list dl, dt and dd
+term  =    термин
+definition =  дефиниција
+
+
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -16,62 +16,143 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Mitch <mstoltz@netscape.com> (original author)
 #  Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
+#  Ms2ger <ms2ger@gmail.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
 # or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-KillScriptTitle=Упозорење: Скрипта не одговара
-KillScriptMessage=Скрипта на овој страни је заузета или се заглупела. Можете зауставити скрипту или можете сачекати њен завршетак.
-KillScriptWithDebugMessage=Скрипт на овој страници је можда заузет, или је можда престао да се одазива. Можете да скрипт зауставите сада, отворите у исправљачу грешака, или да пустите да скрипт настави.
+KillScriptTitle=Упозорење: скрипта се не одазива
+KillScriptMessage=Скрипта на овој страници је заузета или се не одазива. Можете је одмах зауставити или сачекати њен завршетак.
+KillScriptWithDebugMessage=Скрипта на овој страници је можда заузета или се не одазива. Можете да је зауставите одмах, отворите у исправљачу грешака или да је пустите да се настави.
 KillScriptLocation=Скрипта: %S
 StopScriptButton=Заустави скрипту
 DebugScriptButton=Испитај скрипт
-WaitForScriptButton=Настави
-DontAskAgain=&Не питај ме опет
+WaitForScriptButton=Даље
+DontAskAgain=Не питај ме опет
 JSURLLoadBlockedWarning=Покушавам да учитам javascript: адреса са једног хостау прозору приказује садржај са другог хостапа је блокиран менаџером безбедности.
 WindowCloseBlockedWarning=Скрипт не може да затвори прозор који он није отворио.
 OnBeforeUnloadTitle=Да ли сте сигурни?
 OnBeforeUnloadMessage=Ова страница вас пита да ли је желите напустити. Подаци које сте унели можда неће бити сачувани.
-OnBeforeUnloadStayButton=Останиа на страници
+OnBeforeUnloadStayButton=Остани на страници
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Напусти страницу
-DocumentAllUsed=Не стандардни document.all је коришћен. Уместо тога користи W3C стандард document.getElementById().
+DocumentAllUsed=Нестандардни document.all је коришћен. Уместо тога користи W3C стандард document.getElementById().
 GlobalScopeElementReference=Елеменат се ослања на ID/NAME у општој области. Уместо тога користите стандардно W3C document.getElementById().
 UseOfCaptureEventsWarning=Употреба captureEvents() се не саветује. Да бисте доградили Ваш код, \nкористите метод addEventListener() из ДОМ 2 (DOM 2). За више података погледајте\nhttp://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener.
 UseOfReleaseEventsWarning=Употреба releaseEvents() се не саветује. Да бисте доградили Ваш код, \nкористите метод removeEventListener() из ДОМ 2 (DOM 2). За више података погледајте\nhttp://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener.
 UseOfRouteEventWarning=Употреба routeEvent() се не саветује. Да бисте доградили Ваш код, \nкористите метод dispatchEvent() из ДОМ 2 (DOM 2). За више података погледајте\nhttp://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent.
-UseOfPreventBubbleWarning=Догађај=%S, употреба preventBubble() се не саветује. Користите W3C стандардну stopPropagation().
-UseOfPreventCaptureWarning=Догађај=%S, употреба preventCapture() се не саветује. Користите W3C стандардну stopPropagation().
+UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, кориштење функције preventBubble() је застарело. Уместо тога користите stopPropagation() по W3C стандарду.
+UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, кориштење функције preventCapture() је застарело. Уместо тога користите stopPropagation() по W3C стандарду.
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Document.load() се више не користи. Да бисте ажурирали свој код, користите објекат DOM XMLHttpRequest. За више информација, погледајте https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: покушај да се постави strokeStyle или fillStyle на вредност која је нити текст, нити CanvasGradient нити CanvasPattern је занемарен.
 EmptyGetElementByIdParam=Празан знаковни низ прослеђен у getElementById().
 LowMemoryTitle=Упозорење: меморија је на измаку
 LowMemoryMessage=Скрипта на овој страни је заустављена услед недостатка меморије.
 SpeculationFailed=Неизбалансирано стабло је записано користећи document.write(), што је довело до тога да подаци са мреже буду поново рашчлањени. За више информација посетите https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=Позив на document.write() са асинхроно учитаном спољном скриптом је занемарено.
 FormValidationTextTooLong=Скратите овај текст на %S знак(ова) или мање. Тренутно искоришћених знакова: %S.
 FormValidationValueMissing=Попуните ово поље.
 FormValidationCheckboxMissing=Штиклирајте ову кућицу, ако желите да наставите.
 FormValidationRadioMissing=Изаберите једну од ових опција.
 FormValidationFileMissing=Изаберите датотеку.
-FormValidationSelectMissing=Изаберите ставку из списка.
+FormValidationSelectMissing=Изаберите ставку са списка.
 FormValidationInvalidEmail=Унесите е-адресу.
-FormValidationInvalidURL=Унесите URL.
+FormValidationInvalidURL=Унесите адресу.
 FormValidationPatternMismatch=Подесите тражени облик.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Подесите тражени облик: %S.
+GetAttributeNodeWarning=Функција getAttributeNode() је застарела. Користите getAttribute().
+SetAttributeNodeWarning=Функција setAttributeNode() је застарела. Користите setAttribute().
+GetAttributeNodeNSWarning=Функција getAttributeNodeNS() је застарела. Користите getAttributeNS().
+SetAttributeNodeNSWarning=Функција setAttributeNodeNS() је застарела. Користите setAttributeNS().
+RemoveAttributeNodeWarning=Функција removeAttributeNode() је застарела. Користите removeAttribute().
+CreateAttributeWarning=Функција document.createAttribute() је застарела. Користите element.setAttribute().
+CreateAttributeNSWarning=Функција document.createAttributeNS() је застарела. Користите element.setAttributeNS().
+SpecifiedWarning=Употреба специфицираног атрибута атрибута (да!) је застарела. Увек ће имати резултат true.
+OwnerElementWarning=Употреба атрибута ownerElement је застарела.
+NodeNameWarning=Употреба атрибута nodeName је застарела. Користите name.
+NodeValueWarning=Употреба атрибута nodeValue је застарела. Користите value.
+NodeTypeWarning=Употреба атрибута nodeType је застарела. Увек даје вредност 2.
+ParentNodeWarning=Употреба атрибута parentNode је застарела. Увек даје вредност null.
+ChildNodesWarning=Употреба атрибута childNodes је застарела. Увек даје резултат null.
+HasChildNodesWarning=Употреба функције hasChildNodes() је застарела. Увек даје вредност false.
+HasAttributesWarning=Употреба функције hasAttributes() је застарела. Увек даје вредност false.
+FirstChildWarning=Употреба атрибута firstChild је застарела. Користите value.
+LastChildWarning=Употреба атрибута lastChild је застарела. Користите value.
+PreviousSiblingWarning=Употреба атрибута previousSibling је застарела. Увек даје вредност null.
+NextSiblingWarning=Употреба атрибута nextSibling је застарела. Увек даје резултат null.
+AttributesWarning=Употреба атрибута атрибута атрибута (троструког!) је застарела. Увек даје вредност null.
+InsertBeforeWarning=Употреба insertBefore() на атрибуту је застарела. Користите вредност уместо тога.
+ReplaceChildWarning=Употреба replaceChild() на атрибуту је застарела. Користите вредност уместо тога.
+RemoveChildWarning=Употреба removeChild() на атрибуту је застарела. Користите вредност уместо тога.
+AppendChildWarning=Употреба appendChild() на атрибуту је застарела. Користите вредност уместо тога.
+CloneNodeWarning=Употреба cloneNode() на атрибуту је застарела.
+OwnerDocumentWarning=Употреба ownerDocument на атрибуту је застарела.
+NormalizeWarning=Употреба normalize() на атрибуту је застарела.
+IsSupportedWarning=Употреба isSupported() на атрибуту је застарела.
+IsEqualNodeWarning=Употреба isEqualNode() на атрибуту је застарела.
+TextContentWarning=Употреба textContent на атрибуту је застарела. Користите вредност уместо тога.
+EnablePrivilegeWarning=Употреба enablePrivilege је застарела. Молимо да кориситте код који користи системски продужетак уместо тога.
+PositionWarning=Употреба атрибута position за праћење напретка догађаја у XMLHttpRequest je застарела.
+TotalSizeWarning=Употреба атрибута totalSize за праћење напретка догађаја у XMLHttpRequest je застарела.
+nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=nsIJSON.decode је застарео. Уместо тога молимо да користите JSON.parse.
+nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=nsIJSON.encode је застарео. Уместо тога молимо да користите JSON.stringify.
+nsIDOMWindowInternalWarning=nsIDOMWindowInternal је застарео. Уместо тога молимо да користите nsIDOMWindow.
+InputEncodingWarning=Употреба функције inputEncoding је застарела.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBeforePaint" and "mozRequestAnimationFrame"
+MozBeforePaintWarning=Догађаји „MozBeforePaint“ више нису подржани. MozRequestAnimationFrame мора да прође непразни повратни аргумент.
+FullScreenDeniedDisabled=Захтев за цео екран је одбијен јер је АПИ за то онемогућен.
+FullScreenDeniedFocusedPlugin=Захтев за цео екран је одбијен јер је фокусиран прикључак у прозору.
+FullScreenDeniedHidden=Захтев за цео екран је одбијен јер документ више није видљив.
+FullScreenDeniedIframeDisallowed=Захтев за цео екран је одбијен јер бар један од докумената који садржи ајфрејмове нема атрибут „mozallowfullscreen“
+FullScreenDeniedNotInputDriven=Захтев за цео екран је одбијен јер „Element.mozRequestFullScreen()“ није позван унутар управљача догађајима.
+FullScreenDeniedNotInDocument=Захтев за цео екран је одбијен јер се тражени елемент више не налази у свом документу.
+FullScreenDeniedMovedDocument=Захтев за цео екран је одбијен јер се тражени елемент преместио на други документ.
+FullScreenDeniedLostWindow=Захтев за цео екран је одбијен је више немамо прозор.
+FullScreenDeniedSubDocFullScreen=Захтев за цео екран је одбијен јер је поддокумент документа који тражи цео екран већ у њему.
+FullScreenDeniedNotDescendant=Захтев за цео екран је одбијен јер тражени елемент није наследник текућег елемента за цео екран.
+FullScreenDeniedNotFocusedTab=Захтев за цео екран је одбијен јер тражени елемент није у тренутно фокусираном језичку.
+RemovedFullScreenElement=Цео екран је напуштен јер је елемент за њега уклоњен из документа.
+FocusedWindowedPluginWhileFullScreen=Цео екран је напуштен јер је фокусиран прикључак у прозору.
+HTMLMultipartXHRWarning=HTML рашчлањивање у датотеци XMLHttpRequest није подржано за вишеделне одговоре.
+HTMLSyncXHRWarning=HTML рашчлањивање у датотеци XMLHttpRequest није подржано у синхроном режиму.
+InvalidRedirectChannelWarning=Не могу да преусмерим на %S јер канал не уграђује nsIWritablePropertyBag2.
+ResponseTypeSyncXHRWarning=Коришћење XMLHttpRequest-овог атрибута responseType више није подржано у синхроном режиму (у контексту прозора).
+WithCredentialsSyncXHRWarning=Коришћење XMLHttpRequest-овог атрибута withCredentials више није подржано у синхроном режиму (у контексту прозора).
+TimeoutSyncXHRWarning=Употреба атрибута timeout из XMLHttpRequest није подржана у синхроном начину рада у контексту прозора.
+JSONCharsetWarning=Покушано је да се прогласи не-UTF-8 кодирање за JSON користећи XMLHttpRequest. Подржано је само UTF-8 кодирање за дешифровање JSON-а.
+MediaLoadExhaustedCandidates=Није успело учитавање ниједног потенцијалног ресурса. Учитавање медија је паузирано.
+MediaLoadSourceMissingSrc=Елемент <source> нема атрибут „src“. Учитавање медија није успело.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadHttpError=Учитавање HTTP-а није успело, статус је %1$S. Учитавање медија %2$S није успело.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadInvalidURI=URI је неисправан. Учитавање медија %S није успело.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadUnsupportedType=Тип медија „%1$S“ није подржан. Учитавање ресурса медија %2$S није успело.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
+MediaLoadUnsupportedMimeType=HTTP заглавље „Content-Type“ медија "%1$S" није подржано. Учитавање медија %2$S није успело.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
+MediaLoadDecodeError=Ресурс медија %S није декодован.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBlobBuilder" and "Blob"
+MozBlobBuilderWarning=Употреба MozBlobBuilderа се не препоручује. Користите Blob конструктор.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DOMException", "code" and "name"
+DOMExceptionCodeWarning=Употреба атрибута code из DOMException се не препоручује. Користите name.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "java" or "Packages".
+JavaPackagesWarning=Употреба DOM објеката 'java' и 'Packages' за приступ јавиним функцијама се не препоручује. Подршка ће ускоро бити уклоњена.
+OnuploadprogressWarning=Употреба атрибута onuploadprogress из XMLHttpRequest се не препоручује.
+
--- a/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
+++ b/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
@@ -29,21 +29,24 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-Reset=Обнови
+Reset=Врати
 Submit=Проследи упит
 Browse=Преглед…
 FileUpload=Постављам датотеку
+MediaUpload=Слање медија
 # LOCALIZATION NOTE (IsIndexPromptWithSpace): The last character of the string 
 # should be a space (U+0020) in most locales. The prompt is followed by an 
 # input field. The space needs be escaped in the property file to avoid 
 # trimming.
 IsIndexPromptWithSpace=Овај индекс је могуће претраживати. Унесите кључне речи за претрагу:\u0020
 ForgotPostWarning=Формулар садржи enctype=%S, али не садржи method=post. Прослеђујем са method=GET и без шифровања.
 ForgotFileEnctypeWarning=Формулар садржи унос датотеке, али недостаје method=POST и enctype=multipart/form-data. Датотека неће бити послата.
 # LOCALIZATION NOTE (DefaultFormSubject): %S will be replaced with brandShortName
 DefaultFormSubject=Формулар је послат са %S
+CannotEncodeAllUnicode=Формулар је поднесен кодиран као %S који не може да кодира све уникодне знаке, па је кориснички унос вероватно оштећен. Да бисте избегли овај проблем, страница треба да буде промењена тако да се формулар подноси у кодирању УТФ-8, било променом кодирања саме странице на УТФ-8, било постављањем параметра accept-charset=utf-8 на елемент формулара.
+
--- a/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
+++ b/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
@@ -38,19 +38,20 @@
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithDimensionsAndFile): first %S is filename, second %S is type, third %S is width and fourth %S is height
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithoutDimensions): first %S is filename, second %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithDimensions): first %S is type, second %S is width and third %S is height
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile): first %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (MediaTitleWithFile): first %S is filename, second %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (MediaTitleWithNoInfo): first %S is type
-ImageTitleWithDimensionsAndFile=%S (%S слика, %Sx%S тачака)
+ImageTitleWithDimensionsAndFile=%S (%S слика, %S\u00A0\u00D7\u00A0%S тачака)
 ImageTitleWithoutDimensions=%S (%S слика)
-ImageTitleWithDimensions=(%S слика, %Sx%S тачака)
+ImageTitleWithDimensions=(%S слика, %S\u00A0\u00D7\u00A0%S тачака)
 ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile=(%S слика)
 MediaTitleWithFile=%S (%S објекат)
 MediaTitleWithNoInfo=(%S објекат)
 
 InvalidImage=Слика “%S” не може бити приказана зато што садржи грешке.
 ScaledImage=Размера (%S%%)
 
-TitleWithStatus=%S - %S
+TitleWithStatus=%S – %S
+
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 MimeNotCss=Опис стила %1$S није учитан, јер његов MIME тип („%2$S”) није „text/css”.
-MimeNotCssWarn=Таблица стилова %1$S је била учитана, иако њен MIME-тип ("%2$S") није "text/css".
+MimeNotCssWarn=Опис стила %1$S је учитан, иако његов MIME тип („%2$S”) није „text/css”.
 
 PEUnexpEOF2=Неочекиван крај датотеке при потрази за %1$S.
 PEParseRuleWSOnly=Размак је задат као правило растављања.
 PEDeclDropped=Дефиниција је одбачена.
 PEDeclSkipped=Пређи на следећу дефиницију.
 PEUnknownProperty=Непозната особина '%1$S'.
 PEValueParsingError=Грешка при рашчлањивању вредности за „%1$S‟.
 PEExpectEndValue=Очекиван је крај вредности али је пронађено: „%1$S‟.
@@ -54,25 +54,26 @@ PEGatherMediaNotIdent=Уместо ознаке медија листе пронађено је '%1$S'.
 PEImportNotURI=Уместо URI у правилу @import пронађено је '%1$S'.
 PEImportBadURI=Неважећи URI у @import правилу: „%1$S”.
 PEImportUnexpected=Пронађен је неочекивани '%1$S' под @import.
 PEGroupRuleEOF=крај правила @media или @-moz-document
 PEGroupRuleNestedAtRule=Правило %1$S није дозвољени унутар правила @media или @-moz-document.
 PEMozDocRuleBadFunc=Уместо url(), url-prefix() или domain() у правилу @-moz-document пронађено је '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Уместо URI у правилу @-moz-document пронађено је '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotString=Очекиван је знаковни низ у правилу за функцију regexp() pravila @-moz-document, али је нађен '%1$S'.
+PEMozDocRuleEOF=следећи URI у правилу @-moz-document
 PEAtNSPrefixEOF=namespace префикс у правилу @namespace
 PEAtNSURIEOF=namespace URI у правилу @namespace
 PEAtNSUnexpected=Неочекиван знак под @namespace: '%1$S'.
 PEKeyframeNameEOF=име правила @keyframes.
 PEKeyframeBadName=Очекиван је идентификатор за име правила @keyframes.
 PEKeyframeBrace=Очекивана отворена заграда { правила @keyframes.
 PESkipDeclBraceEOF=затварање } блока дефиниције
 PESkipRSBraceEOF=затварање } неисправног сета правила
-PEBadSelectorRSIgnored=Правило је игнорисано због лошег изборника.
+PEBadSelectorRSIgnored=Скуп правила је игнорисано због лошег изборника.
 PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Правило кључног оквира је игнорисано због лошег изборника.
 PESelectorListExtraEOF=',' или '{'
 PESelectorListExtra=Уместо ',' или '{' пронађено је '%1$S'.
 PESelectorGroupNoSelector=Очекујем избор.
 PESelectorGroupExtraCombinator=Додатни комбинатор.
 PEClassSelEOF=назив класе
 PEClassSelNotIdent=Уместо ознаке избора класе пронађено је'%1$S'.
 PETypeSelEOF=тип елемента
@@ -140,8 +141,9 @@ PEMQExpectedExpressionStart=Очекиван је знак „(‟ за почетак упита за медијум, али је пронађен „%1$S‟.
 PEMQExpressionEOF=садржај упита за медијум
 PEMQExpectedFeatureName=Очекивано је име особине медијума, али је пронађено: „%1$S‟.
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=Очекиван је знак „:‟ или „)‟ после имена особине медијума, али је пронађено „%1$S‟.
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Особине медија са префиксом „min‟ или „max‟ морају да имају вредност.
 PEMQExpectedFeatureValue=Пронађена је неисправна вредност за особину медијума.
 PEBadFontBlockStart=Очекивано је да правило @font-face почне са „{“, али је пронађено „%1$S“.
 PEBadFontBlockEnd=На крају правила @font-face очекивано је „}“, али је пронађено „%1$S“.
 PEAnonBoxNotAlone=Није очекивано непознато поље.
+
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -35,8 +35,9 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 ImageMapRectBoundsError=Формат атрибута "coords" елемента <area shape="rect"> не одговара формату "са лева,одозго,са десна,одоздо".
 ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=Формат атрибута "coords" елемента <area shape="circle"> није у формату "center-x,center-y,radius".
 ImageMapCircleNegativeRadius=Формат атрибута "coords" елемента <area shape="circle"> садржи негативан пречник.
 ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=Атрибут „coords‟ ознаке <area shape="poly"> није у формату „x1,y1,x2,y2 …‟.
 ImageMapPolyOddNumberOfCoords=Атрибут „coords‟ ознаке <area shape="poly"> не садржи последњу „y‟ координату (исправан формат је „x1,y1,x2,y2 …‟).
+
--- a/dom/chrome/layout/printing.properties
+++ b/dom/chrome/layout/printing.properties
@@ -99,8 +99,9 @@ NS_ERROR_GFX_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED=Штампа није омогућена.
 NS_ERROR_GFX_COULD_NOT_LOAD_PRINT_MODULE=Захтевани модул за штампу није могуће покренути.
 NS_ERROR_GFX_PRINTER_RESOLUTION_NOT_SUPPORTED=Произашао је проблем при штампи због изабране резолуције/квалитета који нису подржани од штампача.
 
 # No printers available
 noprinter=Нема доступних штампача.
 PrintToFile=Штампа у датотеку
 # EOF.
 
+
--- a/dom/chrome/layout/xbl.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xbl.properties
@@ -39,8 +39,9 @@ GTK2Conflict=Тастерски догађај није доступан у ГТК2: key=„%S‟ modifiers=„%S‟
 WinConflict=Тастерски догађај није доступан на неким распоредима тастатуре: key=„%S‟ modifiers=„%S‟
 TooDeepBindingRecursion=Повезница ИксБеЕла (XBL) „%S‟ већ користи сувише наследних елемената; не примењујемо га да би се спречила бесконачна рекурзија.
 CircularExtendsBinding=Продужење ИксБеЕл XBL повезнице „%S‟ with „%S‟ би довело до самопродужења
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
 CommandNotInChrome=Употреба <handler command="…"> није дозвољена ван хрома (chrome).
 MalformedXBL = XBL датотека је неисправна. Да ли сте заборавили именски простор XBL на ознаци за повезивање?
 InvalidExtendsBinding=Продужење „%S‟ је неважеће. Имена ознака се не продужавају.
 MissingIdAttr = Атрибут „id‟ недостаје на ознаци за повезивање.
+
--- a/dom/chrome/layout/xmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xmlparser.properties
@@ -73,8 +73,9 @@ 40 = префикс не сме да се веже за неки од резервисаних именских простора
 # %2$S is replaced by URL
 # %3$u is replaced by line number
 # %4$u is replaced by column number
 XMLParsingError = Грешка у рашчлањавању ИксЕмЕла (XML): %1$S\nМесто: %2$S\nРед %3$u, колона %4$u:
 
 # %S is replaced by a tag name.
 # This gets appended to the error string if the error is mismatched tag.
 Expected = . Очекује се: </%S>.
+
--- a/dom/chrome/layout/xul.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xul.properties
@@ -33,8 +33,9 @@
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 MissingOverlay=Неуспело учитавање преклапања из %1$S.
 PINotInProlog=<?%1$S?> команда за обраду нема више никаквог ефекта ван пролога (видети грешку 360119).
 NeededToWrapXUL=ИксУЛ (XUL) кућица за елемент %1$S садржи дете у линији: %2$S, због чека су сва деца обмотана блоком.
 NeededToWrapXULInlineBox=ИксУЛ (XUL) кутија за елемент %1$S садржи дете у линији: %2$S, због чега су сва деца обмотана блоком. Ово се често може исправити стављањем „display: -moz-inline-box‟ са „display: -moz-inline-box; display: inline-block‟.
+
--- a/dom/chrome/svg/svg.properties
+++ b/dom/chrome/svg/svg.properties
@@ -31,8 +31,9 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 AttributeParseWarning=Неочекивана вредност %2$S при рашчлањивању атрибута %1$S.
+
--- a/dom/chrome/xml/prettyprint.dtd
+++ b/dom/chrome/xml/prettyprint.dtd
@@ -30,8 +30,9 @@
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY xml.nostylesheet "Изгледа да XML датотека нема придружене податке о стилу. Стабло документа је приказано испод.">
+
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -29,28 +29,28 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-#ResolvingHost=Looking up
-#ConnectedTo=Connected to 
-#ConnectingTo=Connecting to 
-#SendingRequestTo=Sending request to 
-#TransferringDataFrom=Transferring data from 
+#ResolvingHost=Претражујем
+#ConnectedTo=Повезан на
+#ConnectingTo=Повезивање на
+#SendingRequestTo=Слање захтева ка
+#TransferringDataFrom=Пријем података са
 
 3=Тражење: %1$S...
 4=Веза са: %1$S...
 5=Слање захтева ка %1$S...
 6=Пријем података са %1$S...
 7=Повезивање са %1$S...
-8=Прочитано %1$S 
+8=Прочитано %1$S
 9=Записано %1$S
 10=Чекање на %1$S...
 11=Потражено: %1$S…
 
 27=Почетак FTP преноса…
 28=Завршен је FTP пренос
 
 UnsupportedFTPServer=FTP сервер %1$S тренутно није подржан.
@@ -58,14 +58,15 @@ RepostFormData=Ова веб страна је преусмерена на нову локацију. Да ли желите да пошаљете садржај формулара на нову локацију?
 
 # Directory listing strings
 DirTitle=Индекс "%1$S"
 DirGoUp=Пређи у директоријум на нивоу више
 ShowHidden=Приказ сакривених објеката
 DirColName=Назив
 DirColSize=Величина
 DirColMTime=Последња измена
-DirFileLabel=Датотека: 
+DirFileLabel=Датотека:
 
 PhishingAuth=Намеравате да посетите "%1$S". Овај сајт покушава да вас завара да мислите да је то неки други сајт. Будите пажљиви.
 PhishingAuthAccept=Разумем и бићу врло опрезан
 SuperfluousAuth=Само што се нисте пријавили на „%1$S‟ под корисничким именом „%2$S,‟ али сајт у питању не захтева регистрацију. Можда је по среди превара. \n\nДа ли желите да посетите сајт „%1$S‟?
-AutomaticAuth=Покушавате да приступите сајту „%1$S‟ под корисничким именом „%2$S‟.
+AutomaticAuth=Управо ћете се пријавити на „%1$S“ с корисничким именом „%2$S“.
+
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -2,17 +2,17 @@ SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=Није могућа безбедна комуникација. Удаљени рачунар не подржава шифровање високе категорије.
 SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Није могућа безбедна комуникација. Други рачунар захтева шифровање високе категорије које није подржано.
 SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Није могуће безбедна комуникација са удаљеним рачунаром. Нема заједничких алгоритама за шифровање.
 SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Није могуће пронаћи сертификат или кључ потребан за аутентикацију.
 SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Није могуће безбедно комуницирати са удаљеним рачунаром: рачунаров сертификат је одбијен.
 SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Сервер је наишао на лоше податке послате од клијента.
 SSL_ERROR_BAD_SERVER=Клијент је наишао на лоше податке од сервера.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Ова врста сертификата није подржана.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Удаљени рачунар користи неподржано издање безбедносног протокола.
-SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Клијентска аутентикација није успела: приватни кључ у бази података са кључевима не одговара јавном кључу у бази сертификата.
+SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Потврђивање корисника није успело: приватни кључ у бази података о кључевима не одговара јавном кључу у бази потврда.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=Није могућа безбедна комуникација са удаљеним рачунаром: тражено име домена се не поклапа са серверовим сертификатом.
 SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Удаљени рачунар подржава само издање 2 ССЛа, које је овде искључено.
 SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=ССЛ је примио слог са неисправним кодом за аутентикацију поруке.
 SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=Удаљени рачунар са ССЛом пријављује неисправан код за аутентикацију поруке.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=Удаљени рачунар са ССЛом не може да провери ваш сертификат.
 SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=Удаљени рачунар са ССЛом је одбио Ваш сертификат јер је сертификат опозван.
 SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=Удаљени рачунар са ССЛом је одбио Ваш сертификат јер је сертификат истекао.
 SSL_ERROR_SSL_DISABLED=Није могуће повезати се: ССЛ је искључен.
@@ -99,31 +99,31 @@ SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Удаљени рачунар јавља да је искусио интерну грешку.
 SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Удаљени корисник је отказао сусрет.
 SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Удаљени рачунар не дозвољава поновни договор безбедносних параметара ССЛа.
 SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=Серверски кеш за ССЛ није подешен и није искључен за овај прикључак (socket).
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=Удаљени рачунар са ССЛом не подржава тражени продужетак ТЛСа (TLS) за поздрав.
 SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=Удаљени рачунар са ССЛом не може да добави Ваш сертификат са прослеђеног УРЛа.
 SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=Удаљени рачунар са ССЛом нема сертификат за тражено име са ДНСа.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=Удаљени рачунар за ССЛ није могао да добије одговор ОЦСП (OCSP) за свој сертификат.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=Удаљени рачунар за ССЛ је дојавио лошу вредност хеша за сертификат.
-SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL је примио неочекивану New Session Ticket handshake поруку.               
-SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL је примио malformed New Session Ticket handshake поруку.                
-SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL је примио сабијени запис који не може да се распакује.                    
-SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Renegotiation није дозвољен на овом SSL socket-у.                          
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL је примио неочекивану New Session Ticket handshake поруку.
+SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL је примио malformed New Session Ticket handshake поруку.
+SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL је примио сабијени запис који не може да се распакује.
+SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Renegotiation није дозвољен на овом SSL socket-у.
 SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Peer је покушао (можда рањив) handshake старог стила.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=SSL је примио неочекиван распаковани запис.
 SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=SSL је примио слаб ephemeral Diffie-Hellman кључ у Server Key Exchange handshake поруци.
 SEC_ERROR_IO=Дошло је до У/И грешке током безбедносне ауторизације.
 SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=грешка у библиотеци за безбедност.
 SEC_ERROR_BAD_DATA=библиотека за безбедност: примљени су лоши подаци.
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=библиотека за безбедност: грешка са дужином излаза.
 SEC_ERROR_INPUT_LEN=библиотека за безбедност је дојавила грешку са дужином излаза.
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=библиотека за безбедност: неисправни параметри.
 SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=библиотека за безбедност: неисправан алгоритам.
-SEC_ERROR_INVALID_AVA=библиотека за безбедност: АВА (AVA) је неисправна.
+SEC_ERROR_INVALID_AVA=Библиотека за безбедност: АВА (AVA) је неисправна.
 SEC_ERROR_INVALID_TIME=Неисправно је форматирана ниска која одређује време.
 SEC_ERROR_BAD_DER=библиотека за безбедност: неисправно је форматирана ДЕР-кодирана порука.
 SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Сертификат удаљеног рачунара има неважећи потпис.
 SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Сертификат удаљеног рачунара је истекао.
 SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Сертификат удаљеног рачунара је опозван.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER=Издавач сертификата за удаљени рачунар није препознат.
 SEC_ERROR_BAD_KEY=Јавни кључ удаљеног рачунара је неважећи.
 SEC_ERROR_BAD_PASSWORD=Унесена безбедносна лозинка је неисправна.
@@ -278,8 +278,9 @@ SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Сервер је вратио лош LDAP одговор.
 SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Није успело шифровање са ASN1 уређајем за кодирање.
 SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=Локација за приступ подацима је неисправна у екстензији сертификата
 SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=Дошло је до унутрашње Libpkix грешке током потврђивања cert-а.
 SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=PKCS #11 модул је вратио CKR_GENERAL_ERROR, што значи да је дошло до неповратне грешке.
 SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=PKCS #11 модул је вратио CKR_FUNCTION_FAILED, што значи да тражена функција не може бити изведена. Можда ће операција успети из новог покушаја.
 SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=PKCS #11 модул је вратио CKR_DEVICE_ERROR, што значи да је дошло до проблема са токеном или слотом.
 SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Непознат метод приступа информацији у ознаци типа сертификата.
 SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Грешка приликом покушаја увоза CRL-а.
+
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -43,32 +43,32 @@ SignedBy=Потписано %S
 CertPassPrompt=Унесите главну лозинку за %S.
 # the following strings have special requirements:
 # they must fit in a 32 or 64 byte buffer after being translated
 # to UTF8. Note to translator. It's not easy for you to figure
 # whether the escaped unicode string you produce will fit in 
 # the space allocated.
 #
 # 64 bytes long after conversion to UTF8
-RootCertModuleName=Уграђени модул корена
+RootCertModuleName=Модул са уграђеним коренима
 #
 # 32 bytes long after conversion to UTF8
-ManufacturerID=Мозила (Mozilla.org)
+ManufacturerID=Mozilla.org
 #
 # 32 bytes long after conversion to UTF8
 LibraryDescription=PSM интерни сервис шифровања
 #
 # 32 bytes long after conversion to UTF8
-TokenDescription=Програмско формирање заштите
+TokenDescription=Генеричке услуге шифровања
 #
 # 32 bytes long after conversion to UTF8
 PrivateTokenDescription=Програмски уређај за безбедност
 #
 # 64 bytes long after conversion to UTF8
-SlotDescription=PSM унутрашњи Сервис шифровања
+SlotDescription=PSM унутрашња услуга шифровања
 #
 # 64 bytes long after conversion to UTF8
 PrivateSlotDescription=PSM приватни кључеви
 #
 # 32
 Fips140TokenDescription=Софтверски безбедносни уређај (ФИПС, FIPS)
 # 64
 Fips140SlotDescription=ФИПС 140 (FIPS 140) криптографске, кључевне и сертификатске услуге
@@ -106,20 +106,20 @@ CertDumpSHA256WithRSA=PKCS #1 SHA-256 са RSA шифровањем
 CertDumpSHA384WithRSA=PKCS #1 SHA-384 са RSA шифровањем
 CertDumpSHA512WithRSA=PKCS #1 SHA-512 са RSA шифровањем
 CertDumpDefOID=Идентификатор објекта (%S)
 CertDumpNULL=Ништа
 CertDumpIssuer=Центар издавања
 CertDumpSubject=Тема
 CertDumpRDN=Скоро савршено име
 CertDumpATV=Тип и вредност атрибута
-CertDumpAVACountry=К
+CertDumpAVACountry=C
 CertDumpAVAState=ST
-CertDumpAVALocality=Ј
-CertDumpAVAOrg=С
+CertDumpAVALocality=L
+CertDumpAVAOrg=У
 CertDumpAVAOU=OU
 CertDumpAVACN=CN
 CertDumpUserID=UID
 CertDumpPK9Email=с
 CertDumpAVADN=DN
 CertDumpAVADC=DC
 CertDumpSurname=Презиме
 CertDumpGivenName=Лично име
@@ -161,17 +161,17 @@ CertDumpCertPolicies=Политика сертификата
 CertDumpPolicyMappings=Мапирања политике сертификата
 CertDumpPolicyConstraints=Ограничења политике сертификата
 CertDumpAuthKeyID=Кључ препознавања власништва сертификата
 CertDumpExtKeyUsage=Напредно коришћење кључа
 CertDumpAuthInfoAccess=Власништво приступа
 CertDumpAnsiX9DsaSignature=ANSI X9.57 DSA потпис
 CertDumpAnsiX9DsaSignatureWithSha1=ANSI X9.57 DSA потпис са SHA1 распоредом
 CertDumpAnsiX962ECDsaSignatureWithSha1=ANSI X9.62 ECDSA потпис са SHA1
-CertDumpCertTypeEmail=Ел. адреса
+CertDumpCertTypeEmail=Ел. пошта
 CertDumpEmailCA=Центар за сертификате ел. поште
 CertDumpKUSign=Потпис
 CertDumpKUNonRep=Неодрицање
 CertDumpKUEnc=Шифровани кључеви
 CertDumpKUDEnc=Шифровани подаци
 CertDumpKUKA=Сагласност о кључу
 CertDumpKUCertSign=Сертификат
 CertDumpKUCRLSigner=ЛПС потписник
@@ -204,17 +204,17 @@ CertDumpEKU_1_3_6_1_4_1_311_10_3_12=Микрософтов потпис докумената
 CertDumpEKU_1_3_6_1_4_1_311_10_3_13=Микрософтов доживотни потпис
 CertDumpEKU_1_3_6_1_4_1_311_20_2_2=Микрософтова пријава паметном картицом
 CertDumpEKU_1_3_6_1_4_1_311_21_6=Микрософтов агент за опоравак кључева
 CertDumpMSCerttype=Микрософтово име шаблона за сертификат
 CertDumpMSNTPrincipal=Микрософтово главно име
 CertDumpMSCAVersion=Микрософтово издање сертификата
 CertDumpMSDomainGUID=Микрософтов GUID за домен
 CertDumpEKU_2_16_840_1_113730_4_1=Нетскејпов надгледани криптографски сервер
-CertDumpRFC822Name=Адреса ел. поште
+CertDumpRFC822Name=Е-адреса
 CertDumpDNSName=Име ДНСа
 CertDumpX400Address=X.400 адреса
 CertDumpDirectoryName=X.500 име
 CertDumpEDIPartyName=EDI име странке
 CertDumpURI=URI
 CertDumpIPAddress=IP адреса
 CertDumpRegisterID=Пријављени OID
 CertDumpKeyID=ID кључа
@@ -349,65 +349,65 @@ certErrorTrust_MissingChain=Ова потврда више нема поверење, јер није пружен ланац издавача.
 certErrorTrust_CaInvalid=Сертификат није од поверења јер га је издао неважећи ауторитет.
 certErrorTrust_Issuer=Сертификат није од поверења јер је издавач није од поверења.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=Сертификат није од поверења јер је издавачев сертификат истекао.
 certErrorTrust_Untrusted=Сертификат не долази из извора од поверења.
 
 certErrorMismatch=Сертификат је неважећи за име: %S.
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSingle2): Do not translate <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>
 certErrorMismatchSingle2=Сертификат важи само за <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>
-certErrorMismatchSinglePlain=Важност сертификата: %S
 certErrorMismatchMultiple=Сертификат важи само за наведена имена:
 certErrorMismatchNoNames=Сертификат не важи ни за једно име сервера.
 
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
 certErrorExpiredNow=Потврда је истекла %1$S. Тренутно је %2$S.
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
 certErrorNotYetValidNow=Потврда неће бити важећа до %1$S. Тренутно је %2$S.
 
 certErrorCodePrefix=(код грешке: %S)
 
 CertInfoIssuedFor=Коме је издато:
 CertInfoIssuedBy=Издавач:
 CertInfoValid=Исправан
-CertInfoFrom=од
+CertInfoFrom=Организатор:
 CertInfoTo=до
 CertInfoPurposes=Сврхе
-CertInfoEmail=Ел. адреса
+CertInfoEmail=Ел. пошта
 CertInfoStoredIn=Сачувано у:
 P12DefaultNickname=Увежени сертификат
 CrlImportFailure1x=Програм не може да увезе списак опозваних сертификата (ЦРЛ, CRL)
 CrlImportFailureExpired=Доступна је новија верзија ЛПС.
 CrlImportFailureBadSignature=ЛПС има садржи погрешан потпис.
 CrlImportFailureInvalid=Нова ЛПС има погрешан формат.
 CrlImportFailureOld=Нови ЛПС је старији од текућег.
 CrlImportFailureNotYetValid=ЛПС није тачан. Проверите системски сат.
 CrlImportFailureNetworkProblem=Преузимање ЛПС није успело због проблема у мрежи.
-CrlImportFailureReasonUnknown=Грешка увоза ЛПС у локалну базу података. Код грешке: 
+CrlImportFailureReasonUnknown=Грешка увоза ЛПС у локалну базу података. Код грешке:
 CrlImportFailure2=Молим затражите помоћ администратора.
 NSSInitProblemX=Није могуће покренути безбедносну компоненту програма. Највероватнији разлог је проблем са датотекама у директоријуму профила Вашег програма. Молимо да проверите да је овај директоријум без ограничења за читање и упис и да је хард диск Вашег рачунара са довољно слободног простора. Препоручује се да искључите програм и решите овај проблем. Ако наставите да користите ову сесију, можда ћете се суочити са неисправним понашањем програма при приступу безбедносним могућностима.
-ProfileSwitchSocketsStillActive=Операција не може бити завршена због унутрашње грешке. Заштићена веза је неуспешно завршена.
+ProfileSwitchSocketsStillActive=The operation can not be completed because of an internal failure. A secure network communication has not been cleaned up correctly.
 ProfileSwitchCryptoUIActive=Ова операција је тренутно немогућа. Молим завршите операцију коју сте затражили у другом прозору.
 VerifyExpired=<Истекло>
 VerifyRevoked=<Опозвано>
 VerifyNotTrusted=<Неповерљиво>
 VerifyIssuerNotTrusted=<Издавач није од поверења>
 VerifyIssuerUnknown=<Непознат издавач>
 VerifyInvalidCA=<Неисправан ПС>
-VerifyUnknown=<Непознато>
+VerifyUnknown=<непознато>
 CertUser=Ваш сертификат
 CertCA=Ауторитет (CA)
 CertSSL=Сервер за ССЛ
 CertEmail=С/МИМЕ (S/MIME) рачунар
-CertUnknown=Непознато
+CertUnknown=Непознат
 CertNoNickname=(нема надимка)
 CertNoEmailAddress=(нема ел. адресе)
 NicknameExpired=(истекао)
 NicknameNotYetValid=(још није важећи)
 CaCertExists=Овај сертификат је већ инсталиран као ауторитет за сертификате.
 NotACACert=Овај сертификат не потиче од ауторитета за сертификате, па не може да буде увезен на списак ауторитета за сертификате.
 NotImportingUnverifiedCert=Овај сертификат није могао бити проверен и неће бити увезен. Издавач сертификата је можда непознат или му се не може веровати, сертификат је можда истекао или је опозван, или можда није одобрен.
 UserCertIgnoredNoPrivateKey=Овај лични сертификат није могуће инсталирати јер не поседујете одговарајући приватни кључ који је направљен када је сертификат потражен.
 UserCertImported=Ваш лични сертификат је инсталиран. Сачувајте резервни умножак овог сертификата.
 CertOrgUnknown=(Непознато)
 CertNotStored=(Није сачуван)
 CertExceptionPermanent=Стални
 CertExceptionTemporary=Привремени
+
--- a/security/manager/chrome/pipnss/security.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/security.properties
@@ -34,20 +34,21 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 Title=Безбедносно упозорење
 MixedContentMessage=Посетили сте шифровану страну која садржи податке који нису шифровани. Подаци које видите или унесете на овој страни могу бити доступни трећој страни.
 LeaveSecureMessage=Спремате се да напустите шифровану страну. Подаци које шаљете или примате од сада могу бити доступни трећој страни.
-EnterSecureMessage=Посетили сте шифровану страну. Веб место је исправно препознато и подаци које видите или унесете на овој страни не могу лако бити доступни трећој страни.
-WeakSecureMessage=Посетили сте страну са слабим шифровањем. Веб место је исправно препознато, али подаци које видите или унесете на овој страни не могу бити доступни трећој страни. 
+EnterSecureMessage=Захтевали сте шифровану страну. Веб сајт се исправно идентификовао, и подаци које видите или унесете на овој страни не могу да виде или прочитају трећа лица.
+WeakSecureMessage=Захтевали сте страну која користи низак ниво безбедности при шифровању. Веб сајт се исправно идентификовак, али подаци које видите или унесете на овој страни могу да виде или прочитају трећа лица.
 PostToInsecureFromSecureMessage=Иако је страна шифрована, подаци које унесете преносе се кроз нешифровану везу и могу бити доступни трећим лицима.##Да ли желите да наставите слање ових података?##
 PostToInsecureFromInsecureMessage=Подаци које унесете преносе се кроз нешифровану везу и могу бити доступни трећим лицима.##Да ли желите да наставите слање ових података?##
 MixedContentShowAgain=Обавештавај ме сваки пут кад покушам приступ шифрованој страни која садржи податке који нису шифровани.
-LeaveSecureShowAgain=Обавештавај ме сваки пут када прелазим са шифроване на страну која није шифрована. 
+LeaveSecureShowAgain=Обавештавај ме сваки пут када прелазим са шифроване на страну која није шифрована.
 EnterSecureShowAgain=Обавештавај ме сваки пут кад затражим преглед шифроване стране.
 WeakSecureShowAgain=Обавештавај ме сваки пут кад затражим преглед стране са слабим шифровањем.
 PostToInsecureFromInsecureShowAgain=Обавештавај ме сваки пут кад затражим преглед стране која није шифрована.
 SecurityButtonTooltipText=Прикажи безбедносне податке о текућој страни
 SecurityButtonMixedContentTooltipText=Упозорење: садржи неаутентификован садржај
-Continue=Настави
+Continue=Даље
+
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -67,17 +67,17 @@
 <!ENTITY certmgr.certdetail.o         "Организација">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.ou        "Организациона јединица">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.serialnumber   "Серијски број">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.sha1fingerprint  "SHA1 отисак прста">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.md5fingerprint  "MD5 отисак прста">
 
 <!ENTITY certmgr.editcert.title        "Измени поставке безбедносних сертификата:">
 <!ENTITY certmgr.editcacert.title       "Мења подешавање поверења ПС">
-<!ENTITY certmgr.editsslcert.title      "Уређивање поставки о поверењу сертификату за веб сајт">
+<!ENTITY certmgr.editsslcert.title      "Уређивање подешавања сертификата о поверењу">
 <!ENTITY certmgr.editcert.edittrust      "Измени поставке поверења:">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustssl      "Овај сертификат може да идентификује веб сајтове.">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustemail     "Овај сертификат може да идентификује кориснике ел. поште.">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustobjsign    "Овај сертификат може да идентификује произвођаче софтвера.">
 <!ENTITY certmgr.editsslcert.edittrust    "Параметри веровања сертификатима:">
 <!ENTITY certmgr.editsslcert.dotrust     "Веруј веродостојности овог сертификата.">
 <!ENTITY certmgr.editsslcert.donttrust    "Не веруј веродостојности овог сертификата.">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.title     "Уређивање поверења у сертификате за ел. пошту">
@@ -93,34 +93,34 @@
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.aftername   "Када једном уклоните овај сертификат, нећете моћи да читате пошту која је шифрована помоћу њега.">
 
 <!ENTITY certmgr.certname           "Назив сертификата">
 <!ENTITY certmgr.certserver          "Сервер">
 <!ENTITY certmgr.override_lifetime      "Животни век">
 <!ENTITY certmgr.tokenname          "Безбедносни уређај">
 <!ENTITY certmgr.issued            "Издато">
 <!ENTITY certmgr.expires           "Истиче">
-<!ENTITY certmgr.email            "Адреса ел. поште">
+<!ENTITY certmgr.email            "Е-адреса">
 <!ENTITY certmgr.serial            "Серијски број">
 
 <!ENTITY certmgr.close.label         "Затвори">
 <!ENTITY certmgr.close.accesskey       "C">
 <!ENTITY certmgr.view2.label         "Преглед…">
 <!ENTITY certmgr.view2.accesskey       "П">
 <!ENTITY certmgr.edit3.label         "Уреди поверење…">
 <!ENTITY certmgr.edit3.accesskey       "У">
 <!ENTITY certmgr.editca.label         "Уреди поверење">
 <!ENTITY certmgr.editca.accesskey       "У">
 <!ENTITY certmgr.add.label          "Додај">
 <!ENTITY certmgr.add.accesskey        "Д">
 <!ENTITY certmgr.export.label         "Извоз календара…">
 <!ENTITY certmgr.export.accesskey       "И">
 <!ENTITY certmgr.delete2.label        "Уклони…">
 <!ENTITY certmgr.delete2.accesskey      "У">
-<!ENTITY certmgr.delete_builtin.label     "Избриши или укини поверење…">
+<!ENTITY certmgr.delete_builtin.label     "Уклони или укини поверење…">
 <!ENTITY certmgr.delete_builtin.accesskey   "И">
 <!ENTITY certmgr.backup2.label        "Архивирај…">
 <!ENTITY certmgr.backup2.accesskey      "А">
 <!ENTITY certmgr.backupall2.label       "Архивирај све…">
 <!ENTITY certmgr.backupall2.accesskey     "А">
 <!ENTITY certmgr.restore2.label        "Увоз…">
 <!ENTITY certmgr.restore2.accesskey      "У">
 <!ENTITY certmgr.details.label        "Поља сертификата">
--- a/security/manager/chrome/pippki/deviceManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/deviceManager.dtd
@@ -30,40 +30,41 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!ENTITY devmgr.title              "Менаџер уређаја">
+<!ENTITY devmgr.title              "Управљач уређајима">
 
-<!ENTITY devmgr.devlist.label          "Безбедносни модул и уређаји">
+<!ENTITY devmgr.devlist.label          "Безбедносни модули и уређаји">
 <!ENTITY devmgr.details.title          "Детаљи">
 <!ENTITY devmgr.details.title2         "Вредност">
 <!ENTITY devmgr.status.label          "Стање">
 <!ENTITY devmgr.version.label          "Издање">
 
 <!ENTITY devmgr.button.changeslotname.label   "Промена имена прореза">
-<!ENTITY devmgr.button.changeslotname.accesskey "П">
+<!ENTITY devmgr.button.changeslotname.accesskey "р">
 <!ENTITY devmgr.button.login.label       "Пријава">
 <!ENTITY devmgr.button.login.accesskey     "П">
 <!ENTITY devmgr.button.logout.label       "Одјава">
 <!ENTITY devmgr.button.logout.accesskey     "О">
 <!ENTITY devmgr.button.changepw.label      "Промена лозинке">
-<!ENTITY devmgr.button.changepw.accesskey    "П">
+<!ENTITY devmgr.button.changepw.accesskey    "л">
 <!ENTITY devmgr.button.load.label        "Учитај">
-<!ENTITY devmgr.button.load.accesskey      "У">
+<!ENTITY devmgr.button.load.accesskey      "ч">
 <!ENTITY devmgr.button.unload.label       "Уклони">
-<!ENTITY devmgr.button.unload.accesskey     "У">
+<!ENTITY devmgr.button.unload.accesskey     "к">
 <!ENTITY devmgr.button.fips.accesskey      "З">
 
 <!ENTITY loaddevice.info            "Унесите податке о модулу који желите да додате.">
 <!ENTITY loaddevice.modname           "Име модула:">
 <!ENTITY loaddevice.modname.accesskey      "M">
 <!ENTITY loaddevice.modname.default       "Нови модул PKCS#11">
-<!ENTITY loaddevice.filename          "Назив датотеке:">
-<!ENTITY loaddevice.filename.accesskey     "Н">
+<!ENTITY loaddevice.filename          "Датотека модула:">
+<!ENTITY loaddevice.filename.accesskey     "м">
 <!ENTITY loaddevice.browse           "Преглед…">
 <!ENTITY loaddevice.browse.accesskey      "П">
 
-<!ENTITY loaddevice.title            "Учитај PKCS#11 уређај">
+<!ENTITY loaddevice.title            "Учитај уређај PKCS#11">
+
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -40,42 +40,42 @@
 <!ENTITY setPassword.tokenName.label "Безбедносни уређај">
 <!ENTITY setPassword.oldPassword.label "Текућа лозинка:">
 <!ENTITY setPassword.newPassword.label "Нова лозинка:">
 <!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Нова лозинка (још једном):">
 <!ENTITY setPassword.meter.label "Ниво квалитета лозинке">
 <!ENTITY setPassword.meter.loading "Учитавам">
 
 <!-- Values for resetpassword.xul -->
-<!ENTITY resetPasswordButtonLabel "Обнови">
+<!ENTITY resetPasswordButtonLabel "Врати">
 <!ENTITY resetPassword.title "Врати главну лозинку">
 <!ENTITY resetPassword.text "Ако обновите главну лозинку, све сачуване лозинке за интернет и електронску пошту, садржаји формулара, лични сертификати и кључеви биће &quot;изгубљени&quot;. Да ли заиста желите обновити своју главну лозинку?">
 
 <!-- Values for getpassword.xul -->
 <!ENTITY getPassword.title "Унос главне лозинке">
 <!ENTITY getPassword.tokenName2.label "Безбедносни уређај:">
 <!ENTITY getPassword.password.label "Лозинка:">
 
 <!-- These should be common -->
 <!ENTITY piperror.title "Грешка">
 <!ENTITY pipalert.title "Грешка - немогућност постављења">
 
 <!-- Prefs panel strings -->
-<!ENTITY pref.security.general.lHeader "безбедности">
+<!ENTITY pref.security.general.lHeader "Безбедност">
 <!ENTITY pref.security.general.rHeader "Општи параметри безбедности">
 <!ENTITY pref.security.general.header "Општи параметри безбедности">
 <!ENTITY pref.security.general.level.title "Ниво безбедности">
 <!ENTITY pref.security.general.paranoid.label "Користи „параноична‟ подешавања безбедности">
 <!ENTITY pref.security.general.certificates.title "Сертификати">
 <!ENTITY pref.security.general.manageCert.label "Уређење сертификата">
 
 <!-- Downloading a cert -->
-<!ENTITY downloadCert.title "Преузимање сертификата">
+<!ENTITY downloadCert.title "Пријем сертификата">
 <!ENTITY downloadCert.message1 "Упитани сте за поверење новој провери сертификата (ПС).">
-<!ENTITY downloadCert.trustSSL "Веруј овој ПС за избор страна.">
+<!ENTITY downloadCert.trustSSL "Веруј овом ауторитету о идентитету веб сајтова.">
 <!ENTITY downloadCert.trustEmail "Веруј овој ПС за избор ел. адресе корисника.">
 <!ENTITY downloadCert.trustObjSign "Веруј овој ПС за избор развоја програма.">
 <!ENTITY downloadCert.message3 "Пре указивања поверења овом ПС за било коју намену испитај његов сертификат и његове полисе и процедуре (ако постоје).">
 <!ENTITY downloadCert.viewCert.label "Преглед">
 <!ENTITY downloadCert.viewPolicy.label "Полиса">
 <!ENTITY downloadCert.viewCert.text "Испитај ПС сертификат">
 <!ENTITY downloadCert.viewPolicy.text "Испитај ПС полисе и процедуре">
 
@@ -111,25 +111,26 @@
 <!ENTITY escrowWarn.benefit1 "Предност је да ако изгубите приступ приватном кључу, можете да тражите умножак од ауторитета за сертификат.">
 <!ENTITY escrowWarn.message2 "Међутим, Ваш приватни кључ биће чуван код ауторитета за сертификат и може да се користи за читање шифроване поште или докумената без Ваше дозволе.">
 <!ENTITY examineCert.label "Преглед сертификата">
 <!ENTITY examineCert.accesskey "П">
 
 <!ENTITY serverCrlNextupdate.message "Обратите се за помоћ администратору система">
 
 <!-- Strings for the CreateCertInfo dialog -->
-<!ENTITY createCertInfo.title "Стварање затвореног кључа">
+<!ENTITY createCertInfo.title "Прављење приватног кључа">
 <!ENTITY createCertInfo.msg1 "Кључ се генерише… Ово може да потраје неколико минута…">
 <!ENTITY createCertInfo.msg2 "Молимо да сачекате…">
 
 <!-- Form Signing confirmation prompt -->
 <!ENTITY formSigning.title "Захтев за потпис текста">
 <!ENTITY formSigning.cert "Потписујем сертификат">
 <!ENTITY formSigning.confirmPassword "Како би потврдили да сте сагласни да потпишете текст поруке користећи изабрани сертификат, молим потврдите уносећи главну лозинку:">
 
 <!-- Strings for protectedAuth dialog -->
-<!ENTITY protectedAuth.title "Аутентикација заштићеним новчићем">
+<!ENTITY protectedAuth.title "Аутентикација заштићеним токеном">
 <!ENTITY protectedAuth.msg "Молимо да се пријавите знаком распознавања (token). Врста аутентикације зависи од врсте знака распознавања.">
 <!ENTITY protectedAuth.tokenName.label "Знак:">
 
 <!ENTITY certErrorDlg.title "Безбедна веза није успостављена">
 <!ENTITY certErrorDlg.info1 "Ово може да буде проблем са подешавањем сервера или може да буде неко ко жели да се представи као сервер.">
 <!ENTITY certErrorDlg.info2 "Ако сте се у прошлости успешно повезивали на овај сервер, грешка је онда можда привремена па је могуће решење да сачекате и пробате касније.">
+
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -35,17 +35,17 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 SignedBy=Потписано %S
 CertPassPrompt=Молим унесите личну безбедносну лозинку за безбедносни уређај заштићен PSM приватним кључем.
 
 #These are for dialogs
 #Download Cert dialog
-newCAMessage1=Да ли желите да верујете "%S" за следеће сврхе?
+newCAMessage1=Желите ли да верујете „%S” за следеће сврхе?
 unnamedCA=Центар сетификата (безимени)
 
 #For editing cert trust
 editTrustWindowTitle=Измена поверења сертификатима
 editTrustCA=Сертификат "%S" представља власништво сертификата.
 editTrustSSL=Сертификат "%S" је потврдио:
 editTrustEmail=Сертификат "%S" је потврдио:
 issuerNotTrusted=Не верујете у овлашћења овог сертификата због неповерења извора, уколико не одредите супротно.
@@ -93,50 +93,50 @@ certNotVerified_IssuerUnknown=Провера сертификата није могућа зато што је страна која га је издала небезбедна.
 certNotVerified_CAInvalid=Провера сертификата није могућа зато што је сертификат центра непостојећи.
 certNotVerified_Unknown=Провера сертификата није могућа.
 
 #Client auth
 clientAuthMessage1=Организација: "%S"
 clientAuthMessage2=Издат под: "%S"
 
 #Page Info
-pageInfo_SiteNotVerified=Идентитет веб сајта није потврђен
-pageInfo_WebSiteVerified=Потврђена је веродостојност стране
-pageInfo_Identity_Verified=Веб место %S подржава проверу за преглед ове стране. Идентитет веб сајта је проверен помоћу %S, као место од поверења за ову намену.
-pageInfo_ViewCertificate=Прегледајте сертификат који потврђује истинитост овог сајта.
+pageInfo_SiteNotVerified=Идентитет веб сајта није проверен
+pageInfo_WebSiteVerified=Идентитет веб сајта је проверен
+pageInfo_Identity_Verified=Веб сајт %S подржава аутентикацију за страну коју читате. Идентитет овог сајта је потврдио %S, сертификатски ауторитет коме верујете.
+pageInfo_ViewCertificate=Преглед безбедносног сертификата који потврђује идентитет веб сајта.
 pageInfo_NoEncryption=Веза није шифрована
-pageInfo_Privacy_None1=Веб место %S не подржава шифровање стране коју гледате.
-pageInfo_Privacy_None2=Податак који се преноси преко интернета без шифровања, може бити доступан другима за време преноса. 
+pageInfo_Privacy_None1=Веб сајт %S не подржава шифровање за страну коју читате.
+pageInfo_Privacy_None2=Податак који се преноси преко интернета без шифровања, може бити доступан другима за време преноса.
 pageInfo_Privacy_None3=Страна коју гледате није шифрована.
 # LOCALIZATION NOTE (pageInfo_StrongEncryptionWithBits): %1$S is the name of the encryption standard,
 # %2$S is the key size of the cipher.
 pageInfo_StrongEncryptionWithBits=Шифрована веза: шифровање високог нивоа ((%1$S, %2$S-битни кључ)
 pageInfo_Privacy_Strong1=Страна коју гледате је шифрована пре слања преко интернета.
 pageInfo_Privacy_Strong2=Шифровање врло отежава неовлашћен преглед података који се размењују између рачунара. Стога је врло мало вероватно да неко може да прочита ову страну у путу кроз мрежу.
 # LOCALIZATION NOTE (pageInfo_WeakEncryptionWithBits): %1$S is the name of the encryption standard,
 # %2$S is the key size of the cipher.
 pageInfo_WeakEncryptionWithBits=Шифрована веза: шифровање ниског нивоа ((%1$S, %2$S-битни кључеви)
-pageInfo_Privacy_Weak1=Веб место %S користи слабо шифровање за преглед ове стране.
+pageInfo_Privacy_Weak1=Веб сајт %S користи шифровање ниског квалитета за страну коју читате.
 pageInfo_Privacy_Weak2=Слабо шифровање омогућава неовлашћеним људима да виде ове податке.
 pageInfo_MixedContent=Веза је делимично шифрована
 pageInfo_Privacy_Mixed1=Делови стране коју прегледате није шифрован пре слања преко интернета.
 
 #Cert Viewer
-certDetails=Преглед сертификата:
+certDetails=Прегледач сертификата:
 notPresent=<Није део сертификата>
 unknownIssuer=<Непознат издавач>
 
 escrowFinalMessage=Кликните на У реду само ако верујете да ће "%S" чувати Ваш шифровани приватни кључ.
 
 #Token Manager
 password_not_set=(без поставке)
 failed_pw_change=Не могу да изменим главну лозинку.
 incorrect_pw=Нисте унели исправну главну лозинку. Молим покушајте поново.
-pw_change_ok=Успешно је замењена главна лозинка.
-pw_erased_ok=Упозорење! Уклонили сте своју главну лозинку. 
+pw_change_ok=Главна лозинка је промењена.
+pw_erased_ok=Упозорење! Уклонили сте своју главну лозинку.
 pw_not_wanted=Пажња! Одлучили сте да не користите главну лозинку.
 pw_empty_warning=Ваше сачуване лозинке за веб стране, ел. пошту, садржај формулара и приватни кључеви биће незаштићени.
 pw_change2empty_in_fips_mode=У овом тренутку налазите се у FIPS режиму. У режиму FIPS није дозвољено користити празну главну лозинку.
 login_failed=Грешка при регистрацији на систем
 loadPK11TokenDialog=Изаберите PKCS#11 уређај за учитавање
 devinfo_modname=Модул
 devinfo_modpath=Путања
 devinfo_label=Ознака
@@ -173,28 +173,28 @@ undefinedValStr=<Неодређено>
 undefinedURL=Адреса самоунапређења није одређена.
 yesButton=Да
 noButton=Не
 resetPasswordConfirmationTitle=Врати главну лозинку
 resetPasswordConfirmationMessage=Ваша лозинка је поништена.
 crlAutoupdateEnabled=Укључен
 crlAutoupdateNotEnabled=Не користи се
 crlAutoupdateOk=У реду
-crlAutoupdateFailed=Неуспео
+crlAutoupdateFailed=Неуспешно
 crlImportNewCRLTitle=Увоз Сертификата поништених листа
 crlImportNewCRLLabel=Увези СПЛ из:
 
 #Import certificate(s) file dialog
 importEmailCertPrompt=Изаберите датотеку која садржи нечији сертификат ел. поште за увоз
 importCACertsPrompt=Изабери датотеку који садржи ПС сертификат(е) за увоз
 importServerCertPrompt=Изаберите датотеку која садржи серверски сертификат за увоз
 file_browse_Certificate_spec=датотеке сертификата
 
 # Form Signing confirmation prompt
-formSigningIntro=Веб место '%S' тражи да потврдите следећу поруку:
+formSigningIntro=Веб сајт „%S“ тражи да потпишете следећу поруку:
 
 # Cert export
 SaveCertAs=Чување сертификата у датотеци
 CertFormatBase64=Сертификат X.509 (PEM)
 CertFormatBase64Chain=Сертификат X.509 са ланцем (PEM)
 CertFormatDER=Сертификат X.509 (DER)
 CertFormatPKCS7=Сертификат X.509 (PKCS#7)
 CertFormatPKCS7Chain=Сертификат X.509 са ланцем (PKCS#7)
@@ -216,8 +216,9 @@ addExceptionUnverifiedShort=Непознат идентитет
 addExceptionUnverifiedLong=Сертификат није од поверења, јер га није признао познати ауторитет.
 addExceptionValidShort=Важећи сертификат
 addExceptionValidLong=Сајт је дао важећи, проверени сертификат. Нема потребе да додајете изузетак.
 addExceptionCheckingShort=Провера података
 addExceptionCheckingLong=Покушај да се идентификује сајт…
 addExceptionNoCertShort=Нема доступних података
 addExceptionNoCertLong=Није могуће добавити статус о идентитету наведеног сајта.
 addExceptionConnectionFailed=Веза је прекинута
+
--- a/services/sync/errors.properties
+++ b/services/sync/errors.properties
@@ -1,28 +1,30 @@
 error.login.reason.network   = Није успело повезивање на сервер
-error.login.reason.synckey   = Погрешан кључ за усклађивање
-error.login.reason.account   = Нетачно име налога или лозинка
+error.login.reason.recoverykey = Неисправан кључ за опоравак
+error.login.reason.account   = Неисправно име налога или лозинка
 error.login.reason.no_username = Недостаје име налога
 error.login.reason.no_password2 = Недостаје лозинка
-error.login.reason.no_synckey  = Нема кључа за усклађивање
+error.login.reason.no_recoverykey= Нема употребљивог кључа за опоравак
 error.login.reason.server    = Сервер је погрешно подешен
 
-error.sync.failed_partial   = Један или више врста података није могао да се усклади
+error.sync.failed_partial      = Један или више врста података не може да се усклади
+# LOCALIZATION NOTE (error.sync.reason.serverMaintenance): We removed the extraneous period from this string
+error.sync.reason.serverMaintenance = Сервер Фајерфокс усклађивања је у току. Усклађивање ће се самостално наставити
 
-invalid-captcha = Нетачне речи. Покушајте поново
+invalid-captcha = Неисправне речи. Покушајте поново
 weak-password  = Користите јачу лозинку
 
 # this is the fallback, if we hit an error we didn't bother to localize
 error.reason.unknown     = Непозната грешка
 
 change.synckey.sameAsSyncKey  = Нови кључ за усклађивање не може да буде исти као и стари
 change.synckey.sameAsPassword  = Кључ за усклађивање не може да буде исти као лозинка
 change.synckey.sameAsUsername  = Кључ за усклађивање не може да буде исти као ваше корисничко име
 change.synckey.sameAsEmail   = Кључ за усклађивање не може да буде исти као ваша е-адреса
 change.synckey.tooShort     = Унесени кључ за усклађивање је прекратак
+change.password.pwSameAsPassword   = Лозинка не може да буде иста као тренутна
+change.password.pwSameAsUsername   = Лозинка не сме бити иста као и корисничко име
+change.password.pwSameAsEmail    = Лозинка не сме бити иста као и е-адреса
+change.password.mismatch       = Унете лозинке се не поклапају
+change.password.tooShort       = Унета лозинка је прекратка
 
 change.password.pwSameAsSyncKey   = Лозинка се не слаже са вашим кључем за усклађивање
-change.password.pwSameAsPassword   = Лозинка не може да буде иста као тренутна
-change.password.pwSameAsUsername   = Лозинка не може да буде иста као корисничко име
-change.password.pwSameAsEmail    = Лозинка не може да буде иста као ваша е-адреса
-change.password.mismatch       = Лозинке које сте унели се нису исте
-change.password.tooShort       = Унесена лозинка је прекратка
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -1,45 +1,47 @@
 # %1: the user name (Ed), %2: the app name (Firefox), %3: the operating system (Android)
 client.name2 = %1$S (%2$S на %3$S)
 
 # %S is the date and time at which the last sync successfully completed
+lastSync2.label = Последња синхронизација: %S
 lastSync.label = Последње ажурирање: %S
 lastSyncInProgress.label = Последње ажурирање: у току…
 
 # %S is the username logged in
 connected.label = Повезан: %S
 disconnected.label = Неповезан
 connecting.label = Повезивање…
 
 mobile.label = Забелешке са мобилног
 
-remote.pending.label = Усклађивање удаљених језичака…
-remote.missing.label = Поново ускладите остале рачунаре да бисте добили приступ њиховим језичцима
+remote.pending.label = Усклађујем удаљене језичке…
+remote.missing.label = Поново ускладите друге рачунаре да бисте приступили њиховим језичцима
 remote.opened.label = Сви даљински језичци су већ отворени
 remote.notification.label = Недавни језичци радне површине ће бити доступни када се ускладе
 
-error.login.title = Грешка приликом пријављивања
+error.login.title = Грешка при пријављивању
 error.login.description = Приликом усклађивања дошло је до грешке: %1$S. Покушајте поново.
 error.login.prefs.label = Поставке…
 error.login.prefs.accesskey = П
 # should decide if we're going to show this
 error.logout.title = Дошло је до грешке приликом одјављивања
-error.logout.description = Дошло је до грешке приликом повезивања. Вероватно је све у реду, па не морате ниша да радите.
-error.sync.title = Грешка приликом усклађивања
-error.sync.description = Приликом усклађивања је дошло до грешке: %1$S. Ова радња ће аутоматски бити поновљена.
-error.sync.no_node_found = Сервер за усклађивање је помало заузет тренутно, али не треба ништа да радите. Усклађивање ће почети чим буде могуће!
-error.sync.no_node_found.title = Задршка усклађивања
+error.logout.description = Усклађивање је наишло на грешку при повезивању. Вероватно је све у реду, па не морате ништа да радите.
+error.sync.title = Грешка при усклађивању
+error.sync.description = Дошло је до грешке при усклађивању: %1$S. Ова радња ће аутоматски бити поновљена.
+error.sync.prolonged_failure = Синхронизација није успела последњих %1$S дан(а). Молимо да проверите подешавања мреже.
+error.sync.no_node_found = Сервер за усклађивање је тренутно заузет. Усклађивање ће почети чим буде могуће.
+error.sync.no_node_found.title = Кашњење усклађивања
 error.sync.serverStatusButton.label = Стање сервера
 error.sync.serverStatusButton.accesskey = С
-error.sync.needUpdate.description = Потребно је да ажурирате фајерфоксово усклађивање да бисте наставили да усклађивањем својих података.
-error.sync.needUpdate.label = Ажурирај фајерфоксово усклађивање
-error.sync.needUpdate.accesskey = А
+error.sync.needUpdate.description = Потребно је да ажурирате Фајерфоксово усклађивање да бисте наставили да усклађујете своје податке.
+error.sync.needUpdate.label = Освежи фајерфоксово усклађивање
+error.sync.needUpdate.accesskey = ф
 error.sync.tryAgainButton.label = Усклади сада
 error.sync.tryAgainButton.accesskey = У
 warning.sync.quota.label = Приближавање ограничењу сервера
-warning.sync.quota.description = Приближавате се ограничењу сервера. Поново прегледајте које податке желите да ускладите.
+warning.sync.quota.description = Приближавате се ограничењу сервера. Прегледајте које податке желите да ускладите.
 error.sync.quota.label = Ограничење сервера је премашено
-error.sync.quota.description = Усклађивање није успело, јер је премашено ограничење сервера. Поново прегледајте податке које желите да усклађујете.
-error.sync.viewQuotaButton.label = Види ограничење
-error.sync.viewQuotaButton.accesskey = В
+error.sync.quota.description = Не могу да ускладим податке јер је премашено ограничење сервера. Прегледајте податке које желите да ускладите.
+error.sync.viewQuotaButton.label = Преглед квота
+error.sync.viewQuotaButton.accesskey = к
 
 tabs.fromOtherComputers.label = Језичци са других рачунара
--- a/toolkit/chrome/alerts/notificationNames.properties
+++ b/toolkit/chrome/alerts/notificationNames.properties
@@ -1,1 +1,2 @@
 general=Опште обавештење
+
--- a/toolkit/chrome/autoconfig/autoconfig.properties
+++ b/toolkit/chrome/autoconfig/autoconfig.properties
@@ -1,8 +1,9 @@
 readConfigTitle = Грешка у подешавању
 readConfigMsg = Неуспешно учитавање фајла са подешавањима. Молим обавестите администратора система.
 
 autoConfigTitle = Упозорење аутоматског подешавања
 autoConfigMsg = Netscape.cfg/AutoConfig није у реду. Молим обавестите администратора система.\n Грешка: %S није у реду:
 
 emailPromptTitle = Адреса ел. поште
 emailPromptMsg = Унесите Вашу ел. адресу
+
--- a/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd
@@ -4,15 +4,15 @@
 <!ENTITY   props.path.label        "Стаза:">
 <!ENTITY   props.secure.label       "Пошаљи за:">
 <!ENTITY   props.expires.label      "Истек:">
 <!ENTITY   props.policy.label       "Полиса:"> 
 
 <!ENTITY   button.allow.label       "Дозволи">
 <!ENTITY   button.allow.accesskey     "Д">
 <!ENTITY   button.session.label      "Дозволи за ову сесију">
-<!ENTITY   button.session.accesskey    "Д">
+<!ENTITY   button.session.accesskey    "с">
 <!ENTITY   button.deny.label       "Забрани">
 <!ENTITY   button.deny.accesskey     "З">
 
 <!ENTITY   dialog.title          "Потврда поставке за колачић">
 <!ENTITY   dialog.remember.label     "Користи овај избор за све колачиће са овог сајта">
 <!ENTITY   dialog.remember.accesskey   "К">
--- a/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
+++ b/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
@@ -1,15 +1,16 @@
-hostColon=Домен:
+hostColon=Рачунар:
 domainColon=Домен:
 forSecureOnly=Само шифроване везе
 forAnyConnection=Било која врста везе
 expireAtEndOfSession=На крају сесије
 
 showDetails=Прикажи детаље
 hideDetails=Сакриј детаље
 detailsAccessKey=т
 
 permissionToSetACookie = Сајт %S покушава сачувати колачић.
 permissionToSetSecondCookie = Сајт %S покушава сачувати други колачић.
 # LOCALIZATION NOTE (PermissionToSetAnotherCookie): First %S: sitename, second %S: number of cookies already present for that site
 permissionToSetAnotherCookie = Сајт %S тражи дозволу да сачува још један колачић. \nКод Вас се већ чува %S колачић(а) са овог сајта.
 permissionToModifyCookie = Сајт %S покушава да измени постојећи колачић.
+
--- a/toolkit/chrome/global/about.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/about.dtd
@@ -20,8 +20,9 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (about.buildconfig.beforeTheLink): note that there is no space between this phrase and the linked about.buildconfig.linkTitle phrase, so if your locale needs a space between words, add it at the end of this entity. -->
 <!ENTITY about.buildconfig.beforeTheLink "Погледајте ">
 <!ENTITY about.buildconfig.linkTitle   "конфигурацију за изградњу">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (about.buildconfig.afterTheLink): note that there is no space between the linked about.buildconfig.linkTitle phrase and this phrase, so if your locale needs a space between words, add it at the start of this entity. -->
 <!ENTITY about.buildconfig.afterTheLink " у употреби у овом издању.">
 
 <!ENTITY about.buildIdentifier    "Идентитет изградње:">
+
--- a/toolkit/chrome/global/aboutAbout.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutAbout.dtd
@@ -1,4 +1,5 @@
 <!ENTITY aboutAbout.title "О информацијама">
 <!ENTITY aboutAbout.note  "Ово је списак страница са подацима о програмима.<br/>
               Неке од њих су можда збуњујуће. Неке служе само за откривање грешака.<br/>
               А неке су изостављене, јер захтевају ниске упита.">
+
--- a/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
@@ -9,78 +9,79 @@
   split into chunks for text before the link, the link text, and the text
   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
   chunk, it can be left blank.
 
   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
   deliberate for formatting around the embedded links. -->
 <!ENTITY rights.intro-point1a "&brandShortName; вам је дат на коришћење под условима">
 <!ENTITY rights.intro-point1b "Мозилине јавне лиценце">
-<!ENTITY rights.intro-point1c ". То значи да можете да користите, умножавате и делите програм &brandShortName; трећим лицима. Такође сте слободни да мењате изворни код програма &brandShortName; по сопственом нахођењу. Мозилина јавна лиценца (Mozilla Public License) Вам такође даје право да делите измењена издања.">
+<!ENTITY rights.intro-point1c ". То значи да можете да користите, умножавате и даље делите програм &brandShortName; другима. Такође можете слободно да мењате изворни код програма &brandShortName; онако како одговара Вашим потребама. Мозилина јавна лиценца Вам такође даје право да делите Ваше измењено издање.">
 
-<!ENTITY rights.intro-point2-a "Нису Вам додељена никаква права на заштитне знакове или лиценце за заштитне знакове задужбине Мозила или било које стране, укључујући без ограничења назив или лого фајерфокса. Додатне податке о заштитним знаковима можете наћи ">
+<!ENTITY rights.intro-point2-a "Нису Вам додељена никаква права на заштитне знакове или лиценце за заштитне знакове задужбине Мозила или било које стране, укључујући без ограничења назив или лого фајерфокса. Додатке информације о заштитним знаковима можете да добијете ">
 <!ENTITY rights.intro-point2-b "овде">
 <!ENTITY rights.intro-point2-c ".">
 
 <!-- point 2.5 text for official branded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point2.5 "Неке одлике програма &brandShortName;, као што је пријављивач грешака, дају Вам могућност да пошаљете повратне информације издавачу &vendorShortName;. Слањем тих информација, дајете издавачу &vendorShortName; дозовлу да их користи за побољшање својих производа, објављује на својим веб сајтовима и # делити.">
+<!ENTITY rights.intro-point2.5 "Неки делови програма &brandShortName;, као што је извештавање о рушењима, дају вам могућност да пошаљете повратне информације произвођачу &vendorShortName;. Слањем тих информација, дајете произвођачу дозволу да их користи за побољшавање својих производа, да их објављује на својим веб-сајтовима и да дели повратне информације.">
 
 <!-- point 3 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights2.intro-point3a "Како користимо ваше личне и повратне информације и послате издавачу &vendorShortName; кроз &brandShortName; описано је у ">
 <!ENTITY rights2.intro-point3b "политици приватности &brandShortName;-а">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
 
 <!-- point 3 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Све полисе о приватности које се односе на производ треба да су ту побројане.">
 
 <!-- point 4 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights2.intro-point4a "Неке одлике &brandShortName;-а имају корист од услуга заснованих на вебу, мада не можемо гарантовати да су оне 100&#37; тачне и без грешака. Више појединости, укључујучћи и информације о томе како онемогућити одлике које користе те ускуле, можете пронаћи на ">
 <!ENTITY rights.intro-point4b "условима услуга">
 <!ENTITY rights.intro-point4c ".">
 
 <!-- point 4 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Ако овај производ укључује мрежне услуге, све односне услове услога можете пронаћи на ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "одељку о мрежним услугама">
+<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Сервиси веб сајта">
 <!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
 
 <!ENTITY rights2.webservices-header "Услуге &brandFullName;-ових информација заснованих на вебу">
 
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
 <!ENTITY rights2.webservices-a "&brandFullName; користи услуге информације заснованих на мрежи (&quot;Services&quot;) да би пружио неке могућности које су вам на располагању за коришћење са овом бинарном верзијом производа &brandShortName; под доленаведеним условима. Ако не жалите да користите једну или више услуга или не прихватате услове, можете да је (их) онемогућите. Упутства како да то учините можете да пронађете на ">
 <!ENTITY rights2.webservices-b "овде">
 <!ENTITY rights2.webservices-c ".">
 
 <!-- safe browsing points for branded builds -->
-<!ENTITY rights.safebrowsing-a "SafeBrowsing: ">
+<!ENTITY rights.safebrowsing-a "Безбедно читање:">
 <!ENTITY rights.safebrowsing-b "Онемогућавање могућности безбедног прегледања није препоручљиво, јер можете залутати на несигурне сајтове. Ако желите да потпуно онемогућите ову могућност, пратите следеће кораке:">
 <!ENTITY rights.safebrowsing-term1 "Отвори подешавања аапликације">
 <!ENTITY rights.safebrowsing-term2 "Изаберите Безбедност">
 <!ENTITY rights.safebrowsing-term3 "Дештиклирајте опције &quot;&blockAttackSites.label;&quot; and &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;">
 <!ENTITY rights.safebrowsing-term4 "Безбедно прегледање је сада онемогућено">
 
 <!-- location aware browsing points for branded builds -->
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-a "Читање осетљиво на положај: ">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-b "је увек могућ. Никакве информације неће бити послате без Ваше дозволе. Ако желите да ову могућност трајно искључите, пратите следеће кораке:">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term1a "У траци за адресу уенсите ">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term1b "about:config">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term2 "Тип geo.enabled">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term3 "Двапут кликните на подешавања geo.enabled">
-<!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term4 "Location-Aware прегледање је сада онемогућено">
+<!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term4 "Читање осетљиво на положај је онемогућено">
 
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Преглед мрежних услуга које су уграђене у производ, као и упутства за њихово искључивање, ако је тако нешто предвиђено, треба да се могу наћи овде.">
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Преглед сервиса веб сајта које производ укључује, заједно са подацима како да искључите, уколико је то могуће.">
 
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Сви услови услуга за овај производ треба да су побројани овде.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights2.webservices-term1 "&vendorShortName; и његови помоћници, носиоци лиценци и сарадници раде да би вам пружили што тачније и ажурније услуге. Ипак, не можемо гарантовани да су ове информације исправне и без грешака. На пример, безбедно прегледање можда неће препознати нека ризична места, а нека безбедна може означити као небезбедна. Све места која услуги 
 Location Aware врате наши добављачи су само процена, па ни они, ни ми не можемо гарантовани за тачност пружених места.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; задржава право да укине или измени услуге по свом нахођењу.">
 <!ENTITY rights2.webservices-term3 "Позивано Вас да користите ове услуге са пратећом верзијом производа &brandShortName;, а &vendorShortName; Вам одобрава да то урадите. &vendorShortName; и његови носиоци лиценце задржавају сва остала права у услугама. Ови услови несу намењени да ограничавају икаква права дата под лиценцама отвореног кôда примењених у &brandShortName;-у и његовим одговарајућим верзијама производа &brandShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term4 "Услуге се пружају по виђењу. &vendorShortName;, приложници, даваоци лиценци и дистрибутери одричи све гаранције, било имплицитне или експлицитне, укључујући али се не ограничавајући на гаранције да услуге служе сврси за коју су намењене. Ви сами сносите целокупан ризик избора услуга које одговарају Вашим потребама и захтевима о квалитету. У неким јурисдикцијама изузеће или ограничавање имплицитних гаранција није дозвољено, у ком случају ово ограничење одговорности се можда не примењује на Вас.">
 <!ENTITY rights.webservices-term5 "Осим у законом прописаним случајевима, &vendorShortName;, приложници, даваоци лиценци и дистрибутери неће бити одговорни ни за какву индиректну, посебну, последичну, случајну, или примерну штету која настане као последица или у било каквој другој вези са употребом програма &brandShortName; и услуга. Укупна одговорност под овим условима неће премашити $500 (пет стотина америчких долара). У неким јурисдикцијама изузеће или ограничење вредности обештећења није дозвољено, у ком случају ово ограничење одговорности се можда не примењује на Вас.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; може да допуни ове услове по потреби, с времена на време. Услови се не могу мењати или отказати без писменог одобрења које даје &vendorShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term7 "Ови услови су начињени према државним законима америчке државе Калифорније, осим у случајевима сукоба прописа. Ако је иједан део ових услова неважећи, остатак остаје пуноважан. У случају неслагања преведеног издања ових услова са енглеским оригиналом, енглески оригинал ће бити пуноважан.">
+
--- a/toolkit/chrome/global/aboutRights.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.properties
@@ -1,3 +1,4 @@
 buttonLabel = Знајте своја права…
 buttonAccessKey = З
 notifyRightsText = %S је бесплатан софтвер отвореног кода чији је творац непрофитна Мозилина задужбина (Mozilla Foundation).
+
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -1,39 +1,53 @@
 <!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Подаци о решавању проблема">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
-<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle "  Ова страница садржи техничке информације које могу да буду корисне
-  кад покушавате да решите проблем. Ако тражите одговоре на честа питања
-  о програму &brandShortName;, потражите их на <a id='supportLink'>веб сајту за подршку</a>.
+<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle "  Ова страна садржи техничке податке који вам могу бити корисни када покушавате да решите неки проблем. Ако вам требају одговори на често постављана питања о програму &brandShortName;, прегледајте наш <a id='supportLink'>веб сајт за подршку</a>.
 ">
 
 <!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Проширења">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionName "Име">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Омогућен">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionName "Назив">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Укључен">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Издање">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ИД">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Основе апликације">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Име">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Назив">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Издање">
+
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Директоријум профила">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac):
+This is the Windows- and Mac-specific variant of aboutSupport.appBasicsProfileDir.
+Windows/Mac use the term "Folder" instead of "Directory" -->
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac "Директоријум профила">
+
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Активирани прикључци">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Конфигурација изградње">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "Корисник">
-
-<!ENTITY aboutSupport.show.label "Прикажи датотеку у директоријуму">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsCrashIDs "Извештаји о рушењу">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsMemoryUse "Меморија">
 
+<!ENTITY aboutSupport.showDir.label "Отвори директоријум">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
-variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
+variant of aboutSupport.showDir.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Прикажи у Налазачу (Finder)">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showWin.label): This is the Windows-specific
+variant of aboutSupport.showDir.label. -->
+<!ENTITY aboutSupport.showWin.label "Прикажи фасциклу">
 
-<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsTitle "Измењена подешавања">
-<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Име">
+<!ENTITY aboutSupport.modifiedKeyPrefsTitle "Важне измењене поставке">
+<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Назив">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Вредност">
 
 <!ENTITY aboutSupport.graphicsTitle "Графика">
 
+<!ENTITY aboutSupport.jsTitle "Јаваскрипт">
+<!ENTITY aboutSupport.jsIncrementalGC "Инкрементални скупљач ђубрета (GC)">
+
+<!ENTITY aboutSupport.libraryVersionsTitle "Издања библиотека">
+
 <!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Историјат инсталација">
 <!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Историјат унапређења">
 
 <!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Копирај све у оставу">
+
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -26,9 +26,21 @@ clearTypeParameters = Параметри за клиртајп (ClearType)
 clearTypeParametersNotFound = Параметри за клиртајп (ClearType) нису пронађени
 adapterDescription = Опис адаптера
 adapterVendorID = ИД продавача
 adapterDeviceID = ИД уређаја
 adapterDrivers = Управљачки програми адаптера
 adapterRAM = RAM адаптера
 driverVersion = Верзија управљачког програма
 driverDate = Датум управљачког програма
+adapterDescription2 = Опис адаптера (GPU #2)
+adapterVendorID2 = Произвођач (GPU #2)
+adapterDeviceID2 = ИД уређаја (GPU #2)
+adapterDrivers2 = Драјвери за адаптер (GPU #2)
+adapterRAM2 = Меморија на адаптеру (GPU #2)
+driverVersion2 = Издање драјвера (GPU #2)
+driverDate2 = Датум драјвера (GPU #2)
+isGPU2Active = GPU #2 је активан
 webglRenderer = WebGL растеризација
+
+minLibVersions = Очекивано минимално издање
+loadedLibVersions = Издање у употреби
+
--- a/toolkit/chrome/global/actions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/actions.dtd
@@ -1,1 +1,2 @@
 <!ENTITY action.switchToTab.label "Пребаци на језичак">
+
--- a/toolkit/chrome/global/appPicker.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/appPicker.dtd
@@ -1,3 +1,4 @@
 <!ENTITY NoAppFound.label   "Ниједан програм није пронађен за ову врсту датотека.">
 <!ENTITY BrowseButton.label  "Преглед…">
 <!ENTITY SendMsg.label     "Проследи ову ставку:">
+
--- a/toolkit/chrome/global/browser.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/browser.properties
@@ -1,4 +1,5 @@
 browsewithcaret.checkMsg=Не показуј поново овај прозорчић.
 browsewithcaret.checkWindowTitle=Преглед курсором
 browsewithcaret.checkLabel=Притисак на F7 укључује и искључује преглед курсором. Ова могућност поставља покретни курсор на веб стране и омогућава Вам да текст бирате помоћу тастатуре. Да ли желите да укључите преглед курсором?
 browsewithcaret.checkButtonLabel=Да
+
--- a/toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
@@ -5,17 +5,17 @@
 <!ENTITY charsetMenuAutodet.accesskey "А">
 <!ENTITY charsetMenuMore.label     "Остала кодирања">
 <!ENTITY charsetMenuMore.accesskey   "О">
 <!ENTITY charsetMenuMore1.label    "западноевропска">
 <!ENTITY charsetMenuMore1.accesskey  "з">
 <!ENTITY charsetMenuMore2.label    "источноевропска">
 <!ENTITY charsetMenuMore2.accesskey  "и">
 <!ENTITY charsetMenuMore3.label    "источноазијска">
-<!ENTITY charsetMenuMore3.accesskey  "и">
+<!ENTITY charsetMenuMore3.accesskey  "а">
 <!ENTITY charsetMenuMore4.label    "југоисточно и југозападно азијскa">
 <!ENTITY charsetMenuMore4.accesskey  "ј">
 <!ENTITY charsetMenuMore5.label    "блискоисточнa">
 <!ENTITY charsetMenuMore5.accesskey  "б">
 <!ENTITY charsetMenuUnicode.label   "уникод">
 <!ENTITY charsetMenuUnicode.accesskey "у">
 <!ENTITY charsetCustomize.label    "Прилагоди списак…">
 <!ENTITY charsetCustomize.accesskey  "П">
--- a/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
@@ -65,66 +65,67 @@ WindowsShortcut=Windows пречица: %s
 MacAlias=Mac пречица: %s
 WindowsRegisterServer=Windows регистрациони сервер: %s
 UnknownFileOpCommand=Непозната операција над датотеком!
 
 Patch=Закрпа: %s
 
 Uninstall=Уклањам: %s
 
-RegSkin=Региструјем тему: %s
-RegLocale=Региструјем локал: %s
-RegContent=Региструјем садржај: %s
-RegPackage=Региструјем пакет: %s
+RegSkin=Регистровање теме: %s
+RegLocale=Регистровање локализације: %s
+RegContent=Регистровање садржаја: %s
+RegPackage=Регистровање пакета: %s
 
 #--------------------------------------------------------------------
 #  Dialog Messages
 #--------------------------------------------------------------------
 
 ApplyNowSkin=Користи ову тему
-ApplyNowLocale=Користи овај локал
+ApplyNowLocale=Користи ову локализацију
 
-ConfirmSkin=Постави тему "%1$S" са %2$S?
-ConfirmLocale=Постави локалне поставке "%1$S" са %2$S?
+ConfirmSkin=Инсталирати тему „%1$S“ са %2$S?
+ConfirmLocale=Инсталирати локализацију „%1$S“ са %2$S?
 
-OK=Постави
+OK=Инсталирај
 
 progress.queued=На чекању
-progress.downloading=Преузимам…
+progress.downloading=Преузимање…
 progress.downloaded=Примљено
-progress.installing=Постављам…
+progress.installing=Инсталација…
 
 Unsigned=Непотписано
 
 #--------------------------------------------------------------------
 #  Miscellaneous
 #--------------------------------------------------------------------
 ERROR=ГРЕШКА
 
 error0=Успешно
-error999=Поново покрени за наставак
+error999=Поново покрените програм за наставак
 error-202=Забрањен приступ
-error-203=Неочекивана грешка постављања.\nЗа више детаља погледајте JavaScript конзолни извештај.
-error-204=Скрипта постављања није пронађена
-error-207=Неисправан пакет
+error-203=Неочекивана грешка при инсталирању.\nЗа више информација погледајте конзолни дневник.
+error-204=Скрипт за инсталирање није пронађен
+error-207=Неисправан инсталациони пакет
 error-208=Неисправан аргумент
 error-210=Отказао корисник
 error-214=Тражена датотека не постоји
 error-215=Само за читање
 error-218=Грешка при распакивању AppleSingle-а
-error-219=Непостојећа путања
+error-219=Неисправна путања
 error-225=НЕУСПЕШНО_РАСПАКИВАЊЕ
-error-227=Отказан
-error-228=Грешка при пријему
-error-229=Грешка у скрипти
+error-227=Отказано
+error-228=Грешка при преузимању
+error-229=Грешка у скрипту
 error-230=Већ постоји
 error-235=Нема довољно простора
-error-239=Неуспешна регистрација Chrome-а
-error-240=Постављање није завршено
-error-244=Пакет није подржан
-error-260=Потпис је немогуће потврдити.
-error-261=Неисправна датотека (можда је дошло до грешке при пријему)
-error-262=Непознат или неисправан тип датотеке
+error-239=Не могу да региструјем Кроум
+error-240=Инсталација је поништена
+error-244=Неподржан пакет
+error-260=Не могу да проверим потпис.
+error-261=Неисправна дисперзија датотеке (могуће да је грешка при преузимању)
+error-262=Непозната или неисправна врста датотеке
 error-299=Нема више меморије
 
 # there are other error codes, either rare or obsolete,
 # that are not worth translating at this time.
 unknown.error=Неочекивана грешка %S
+