Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox
authorMarko Andrejić <marko.andrejic93@gmail.com>
Mon, 26 Feb 2018 17:52:43 +0000
changeset 1092 b575a089fa7287995d6aa62d449f04d8736218b4
parent 1091 eb658cd696765827d2fdf5c9e46bedbe2eac0529
child 1093 273e1aed64b25380570f6dccdc9734adaa34868f
push id388
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 26 Feb 2018 17:52:47 +0000
Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox Localization authors: - Marko Andrejić <marko.andrejic93@gmail.com>
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -123,16 +123,18 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY exitFullScreenCmd.accesskey "К">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Користи цео екран">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "ц">
 <!ENTITY fullScreenCmd.macCommandKey "f">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.label "Прикажи све језичке">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "П">
 <!ENTITY toggleReaderMode.key "R">
 
+<!ENTITY toggleReaderMode.win.keycode "VK_F9">
+
 <!ENTITY fxaSignIn.label "Пријави се на &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY fxaSignedIn.tooltip "Отвори &syncBrand.shortName.label; поставке">
 <!ENTITY fxaSignInError.label "Поново се повежи на &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY fxaUnverified.label "Потврдите налог">
 
 
 <!ENTITY fullScreenMinimize.tooltip "Умањи">
 <!ENTITY fullScreenRestore.tooltip "Обнови">
@@ -224,26 +226,30 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareMicrophoneNotificationAnchor.tooltip  "Управљајте дељењем вашег микрофона са сајтом">
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareScreenNotificationAnchor.tooltip    "Управљајте дељењем вашег прозора или екрана са сајтом">
 
 <!ENTITY urlbar.servicesNotificationAnchor.tooltip    "Отвори панел за инсалацију порука">
 <!ENTITY urlbar.translateNotificationAnchor.tooltip    "Преведи ову страницу">
 <!ENTITY urlbar.translatedNotificationAnchor.tooltip   "Управљајте превођењем странице">
 <!ENTITY urlbar.emeNotificationAnchor.tooltip       "Управљајте употребом DRM софтвера">
 
+<!ENTITY urlbar.midiNotificationAnchor.tooltip      "Отвори MIDI панел">
+
 <!ENTITY urlbar.cameraBlocked.tooltip      "Блокирали сте камеру за овај веб сајт.">
 <!ENTITY urlbar.microphoneBlocked.tooltip    "Блокирали сте микрофон за овај веб сајт.">
 <!ENTITY urlbar.screenBlocked.tooltip      "Блокирали сте дељење екрана за овај веб сајт.">
 <!ENTITY urlbar.geolocationBlocked.tooltip    "Блокирали сте локацију за овај веб сајт.">
 <!ENTITY urlbar.webNotificationsBlocked.tooltip "Блокирали сте обавештења за овај веб сајт.">
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageBlocked.tooltip "Блокирали сте трајно складиштење за овај веб сајт.">
 <!ENTITY urlbar.popupBlocked.tooltip       "Блокирали сте искачуће прозоре за овај веб сајт.">
 
 <!ENTITY urlbar.canvasBlocked.tooltip      "Блокирали сте екстрактовање података слике за овај веб сајт.">
 
+<!ENTITY urlbar.midiBlocked.tooltip       "Блокирали сте MIDI приступ за овај веб сајт.">
+
 <!ENTITY urlbar.openHistoryPopup.tooltip        "Прикажи историјат">
 
 <!ENTITY searchItem.title       "Претрага">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY homeButton.label       "Почетна">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label     "Забелешке">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -503,17 +503,17 @@ offlineApps.dontAllow.label=Немој
 offlineApps.dontAllow.accesskey=Н
 
 offlineApps.usage=Овај веб сајт (%S) тренутно чува више од %SMB података на рачунару за коришћење ван мреже.
 offlineApps.manageUsage=Приказ подешавања
 offlineApps.manageUsageAccessKey=П
 
 # Canvas permission prompt
 # LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt): %S is hostname
-canvas.siteprompt=Да ли бисте одобрили %S да користи ваше податке HTML5 слике? Могу се користити за јединствену идентификацију вашег рачунара.
+canvas.siteprompt=Да ли желите да дозволите %S да користи ваше податке HTML5 слике? Могу се користити за јединствену идентификацију вашег рачунара.
 canvas.notAllow=Немој
 canvas.notAllow.accesskey=Н
 canvas.allow=Дозволи приступ
 canvas.allow.accesskey=Д
 canvas.remember=Увек упамти мој избор
 
 # Spoof Accept-Language prompt
 privacy.spoof_english=Променом језика на енглески, појачаћете своју приватност и теже ће те бити идентификовани. Да ли желите да вам се веб странице приказују на енглеском језику?
@@ -591,17 +591,17 @@ geolocation.shareWithSite3=Да ли желите да дозволите %S да приступи вашој локацији?
 geolocation.shareWithFile3=Да ли желите да дозволите овој локалној датотеци да приступи вашој локацији?
 geolocation.remember=Запамти ову одлуку
 
 # Persistent storage UI
 persistentStorage.allow=Дозволи
 persistentStorage.allow.accesskey=Д
 persistentStorage.dontAllow=Немој
 persistentStorage.dontAllow.accesskey=Н
-persistentStorage.allowWithSite=Да ли дозвољавате %S да складишти податке у трајном складишту?
+persistentStorage.allowWithSite=Да ли желите да дозволите %S да складишти податке у трајном складишту?
 persistentStorage.remember=Запамти ову одлуку
 
 webNotifications.allow=Дозволи обавештења
 webNotifications.allow.accesskey=Д
 webNotifications.notNow=Не сада
 webNotifications.notNow.accesskey=Н
 webNotifications.never=Немој никада
 webNotifications.never.accesskey=ее
@@ -948,8 +948,20 @@ permissions.remove.tooltip = Поништи дозволу и опет питај
 # e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
 aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bit
 aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bit
 
 # LOCALIZATION NOTE (certImminentDistrust.message):
 # Shown in the browser console when visiting a website that is trusted today,
 # but won't be in the future unless the site operator makes a change.
 certImminentDistrust.message = Безбедносни сертификат који се користи на овом веб сајту неће бити више поуздан у будућим верзијама. За више информација, посетите https://wiki.mozilla.org/CA/Upcoming_Distrust_Actions
+
+midi.Allow.label = Дозволи
+midi.Allow.accesskey = Д
+midi.DontAllow.label = Немој
+midi.DontAllow.accesskey = Н
+midi.remember=Запамти ову одлуку
+midi.shareWithFile.message = Да ли желите да дозволите овој локалној датотеци да приступи вашим MIDI уређајима?
+# LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithFile.message): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
+midi.shareWithSite.message = Да ли желите да дозволите %S да приступи вашим MIDI уређајима?
+midi.shareSysexWithFile.message = Да ли желите да дозволите овој локалној датотеци да приступи вашим MIDI уређајима и да шаље/прима SysEx поруке?
+# LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithFile.message): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
+midi.shareSysexWithSite.message = Да ли желите да дозволите %S да приступи вашим MIDI уређајима и да шаље/прима SysEx поруке?
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -37,16 +37,19 @@ generalStrictMode=Поштовање стандарда
 generalSize=%S KB (бајтова: %S)
 generalMetaTag=Мета (ознака: 1)
 generalMetaTags=Мета (ознака: %S)
 
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
 
+feedSubscribe=Претплати се
+feedSubscribe.accesskey=р
+
 securityNoOwner=Овај веб сајт не објављује податке о власништву.
 securityOneVisit=Да, једном
 securityNVisits=Да, оволико пута: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (securityVisitsNumber):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of visits and can be used in all plural forms as needed, e.g.
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -95,8 +95,24 @@ lockPromptInfoButton.accessKey=С
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 cmd.deletePages.label=Избриши страницу;Избриши странице;Избриши странице
 cmd.deletePages.accesskey=И
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarkPagesLabel): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 cmd.bookmarkPages.label=Забележи страницу;Забележи странице;Забележи странице
 cmd.bookmarkPages.accesskey=З
+
+# LOCALIZATION NOTE (cmd.deleteSinglePage.accesskey,
+# cmd.deleteMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
+# character, since they're never displayed at the same time
+cmd.deleteSinglePage.label=Обриши страницу
+cmd.deleteSinglePage.accesskey=О
+cmd.deleteMultiplePages.label=Обриши странице
+cmd.deleteMultiplePages.accesskey=О
+
+# LOCALIZATION NOTE (cmd.bookmarkSinglePage.accesskey,
+# cmd.bookmarkMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
+# character, since they're never displayed at the same time
+cmd.bookmarkSinglePage.label=Забележи страницу
+cmd.bookmarkSinglePage.accesskey=З
+cmd.bookmarkMultiplePages.label=Забележи странице
+cmd.bookmarkMultiplePages.accesskey=З
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -32,22 +32,25 @@ available. -->
 <!ENTITY enableHealthReport2.label    "Дозволи &brandShortName;-у да шаље техничке и интерактивне податке Mozilla-и">
 <!ENTITY enableHealthReport2.accesskey  "р">
 <!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Сазнајте више">
 
 <!ENTITY dataCollection.label      "&brandShortName; сакупљање и коришћење података">
 <!ENTITY dataCollectionDesc.label    "Трудимо се да вам пружимо избор и да сакупљамо само оно што нам је потребно да градимо и побољшамо &brandShortName; за све. Увек ћемо питати за дозволу пре примања личних података.">
 <!ENTITY dataCollectionPrivacyNotice.label  "Обавештење о приватности">
 
+<!ENTITY alwaysSubmitCrashReports1.label "Дозволи &brandShortName;-у да шаље Mozilla-и извештаје о рушењу">
+<!ENTITY alwaysSubmitCrashReports1.accesskey "л">
+
 <!ENTITY collectBrowserErrors.label     "Дозволи &brandShortName;-у да шаље извештаје о грешкама унутар прегледача (укључујући и поруке грешке) Mozilla-и">
 <!ENTITY collectBrowserErrors.accesskey   "Д">
 <!ENTITY collectBrowserErrorsLearnMore.label "Сазнајте више">
 
-<!ENTITY alwaysSubmitCrashReports1.label "Дозволи &brandShortName;-у да шаље Mozilla-и извештаје о рушењу">
-<!ENTITY alwaysSubmitCrashReports1.accesskey "л">
+<!ENTITY sendBackloggedCrashReports.label "Дозволи &brandShortName;-у да шаље извештаје о рушењу у ваше име">
+<!ENTITY sendBackloggedCrashReports.accesskey "и">
 <!ENTITY crashReporterLearnMore.label  "Сазнајте више">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Мрежа">
 
 <!ENTITY networkProxy.label       "Мрежни прокси">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Подешавање начина како се &brandShortName; повезује на интернет">
 
@@ -56,16 +59,19 @@ available. -->
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "П">
 
 <!ENTITY httpCache.label         "Кеширан веб садржај">
 
 <!-- Site Data section manages sites using Storage API and is under Network -->
 <!ENTITY siteData.label         "Подаци сајта">
 <!ENTITY clearSiteData.label       "Обриши податке">
 <!ENTITY clearSiteData.accesskey     "О">
+<!ENTITY siteData1.label         "Колачићи и подаци сајта">
+<!ENTITY clearSiteData1.label      "Обриши податке…">
+<!ENTITY clearSiteData1.accesskey    "б">
 <!ENTITY siteDataSettings.label     "Поставке…">
 <!ENTITY siteDataSettings.accesskey   "П">
 <!ENTITY siteDataLearnMoreLink.label   "Сазнајте више">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities limitCacheSizeBefore.label and limitCacheSizeAfter.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -46,16 +46,25 @@
 
 <!ENTITY suggestionSettings2.label   "Измени поставке предлога претраживања">
 
 <!ENTITY acceptCookies2.label     "Прихватај колачиће са сајтова">
 <!ENTITY acceptCookies2.accesskey   "к">
 
 <!ENTITY acceptThirdParty2.pre.label   "Прихватај колачиће од трећих лица">
 <!ENTITY acceptThirdParty2.pre.accesskey "а">
+
+<!ENTITY acceptCookies3.label     "Прихватај колачиће и податке веб сајтова">
+<!ENTITY acceptCookies3.accesskey   "П">
+
+<!ENTITY blockCookies.label      "Блокирај колачиће и податке сајта (може срушити веб сајт)">
+<!ENTITY blockCookies.accesskey    "Б">
+
+<!ENTITY acceptThirdParty3.pre.label   "Прихватај колачиће и податке од трећих лица">
+<!ENTITY acceptThirdParty3.pre.accesskey "е">
 <!ENTITY acceptThirdParty.always.label  "Увек">
 <!ENTITY acceptThirdParty.never.label  "Никад">
 <!ENTITY acceptThirdParty.visited.label "Од посећених">
 
 <!ENTITY keepUntil2.label       "Чувај док">
 <!ENTITY keepUntil2.accesskey     "д">
 
 <!ENTITY expire.label         "не истекну">
@@ -88,16 +97,19 @@
 <!ENTITY dontrememberDescription.label "&brandShortName; ће користити иста подешавања као за приватно прегледања, и неће памтити историјат прегледања веб страница.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.pre.label): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.post.label): include a starting space as needed -->
 <!ENTITY dontrememberActions.pre.label     "Можда такође желите да ">
 <!ENTITY dontrememberActions.clearHistory.label "обришете тренутни историјат">
 <!ENTITY dontrememberActions.post.label     ".">
 
+<!ENTITY clearHistoryButton.label    "Обриши историјат…">
+<!ENTITY clearHistoryButton.accesskey  "с">
+
 <!ENTITY privateBrowsingPermanent2.label "Увек користи режим приватног прегледања">
 <!ENTITY privateBrowsingPermanent2.accesskey "в">
 
 <!ENTITY rememberHistory2.label   "Запамти мој историјат прегледања и преузимања">
 <!ENTITY rememberHistory2.accesskey "З">
 
 <!ENTITY rememberSearchForm.label    "Запамти историјат образаца и претраге">
 <!ENTITY rememberSearchForm.accesskey  "р">