Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox
authorIsidora Jukić <barad.dur@yahoo.com>
Sat, 30 Jan 2021 22:06:25 +0000
changeset 2078 82ec4776eb6d69cbe1dc459b381710f05fb85f32
parent 2077 68407f46149478529a42702409e27d477db74138
child 2079 3a4524cbc34a5df79ad4476470e66c820014aa71
push id985
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 30 Jan 2021 22:06:28 +0000
Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox Co-authored-by: Isidora Jukić <barad.dur@yahoo.com>
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -330,31 +330,34 @@ ScriptSourceInvalidUri=‘%S’ атрибут елемента <script> није исправан URI: “%S”
 ScriptSourceLoadFailed=Учитавање <script> са извором “%S”, није успело.
 ModuleSourceLoadFailed=Учитавање модула са извором “%S” није успело.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceMalformed=<script> изворни URI је неисправан: “%S”.
 ModuleSourceMalformed=Изворни URI модула је неисправан: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceNotAllowed=<script> изворни URI није дозвољен у овом документу: “%S”.
 ModuleSourceNotAllowed=Изворни URI модула није омогућен у овом документу: “%S”.
+ModuleResolveFailure=Грешка при решавању спецификатора модула “%S”. Релативни спецификатори модула морају почињати са “./”, “../” или “/”. 
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
 InvalidKeyframePropertyValue=Вредност својства кључног фрејма “%1$S” није важећи према синтакси “%2$S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
 ReadableStreamReadingFailed=Неуспешно читање података са ReadableStream: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
 RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Није могуће користити registerProtocolHandler унутар приватног режима прегледања.
 MotionEventWarning=Употреба сензора покрета је застарела.
 OrientationEventWarning=Употреба сензора оријентације је застарела.
 ProximityEventWarning=Употреба сензора близине је застарела.
 AmbientLightEventWarning=Употреба сензора амбијенталног осветљења је застарела.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
 IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Атрибут ‘storage’ у опцијама прослеђен indexedDB.open је застарео и ускоро ће бити уклоњен. Да бисте добили трајно складише, користите navigator.storage.persist().
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Игноришем неподржани entryTypes: %S.
 AllEntryTypesIgnored=Нема важећег entryTypes; прекидање регистрације.
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
+GTK2Conflict2=Кључни догађај није доступан на GTK2: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
+WinConflict2=Кључни догађај није доступан на неким распоредима тастатуре: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
 # LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
 
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface је интерфејс искључиво за тестирање и ово је његова порука за уклањање теста.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() је метода искључиво за тестирање и ово је његова порука уклањање теста.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute је атрибут искључиво за тестирање и ово је његова порука за уклањање теста.