[Sy] dom: string changes
authorVanja Tumbas (:civas)
Thu, 24 Jul 2014 13:55:10 +0200
changeset 204 696edd32b6d475aed40be7f5b8c1a14454900267
parent 203 efe0e3a2ad77126e716b0de784eee0d32b7a642c
child 205 375a6c6d2c070b9fe9f011e55a57a44e7e7d8dba
push id42
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateWed, 13 Aug 2014 11:04:13 +0000
[Sy] dom: string changes
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/plugins.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -152,8 +152,59 @@ Window_ContentWarning=window._content је застарело. Користите use window.content.
 SyncXMLHttpRequestWarning=Synchronous XMLHttpRequest основна нит је застарела због њених штетних ефеката на искуство крајњег корисника. За помоћ http://xhr.spec.whatwg.org/
 ImplicitMetaViewportTagFallback=Није пронађен meta-viewport таг. Молимо Вас дефинишите један да спречите неочекивана понашања у будућим верзијама. За помоћ https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
 DataContainerEventWarning=Коришћење DataContainerEvent је застарело. Користите CustomEvent.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "sendAsBinary" or "send(Blob data)"
 SendAsBinaryWarning=Не стандрардна метода sendAsBinary је застарела и ускоро ће бити уклоњена. Користите методу send(Blob data).
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers"
 Window_ControllersWarning=window.controllers je застарео. Немојте га користити за UA детекцију.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Down" and "ArrowDown".
+KeyNameDownWarning=KeyboardEvent.key вредност "Down" је застарела и биће преименована у "ArrowDown". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Left" and "ArrowLeft".
+KeyNameLeftWarning=KeyboardEvent.key вредност "Left" је застарела и биће преименована у "ArrowLeft". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Right" and "ArrowRight".
+KeyNameRightWarning=KeyboardEvent.key вредност "Right" је застарела и биће преименована у "ArrowRight". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Up" and "ArrowUp".
+KeyNameUpWarning=KeyboardEvent.key вредност "Up" је застарела и биће преименована у "ArrowUp". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Crsel" and "CrSel".
+KeyNameCrselWarning=KeyboardEvent.key вредност "Crsel" је застарела и биће преименована у "CrSel". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Del" and "Delete".
+KeyNameDelWarning=KeyboardEvent.key вредност "Del" је застарела и биће преименована у "Delete". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Exsel" and "ExSel".
+KeyNameExselWarning=KeyboardEvent.key вредност "Exsel" је застарела и биће преименована у "ExSel". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Menu" and "ContextMenu".
+KeyNameMenuWarning=KeyboardEvent.key вредност "Menu" је застарела и биће преименована у "ContextMenu". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Esc" and "Escape".
+KeyNameEscWarning=KeyboardEvent.key вредност "Esc" је застарела и биће преименована у "Escape". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Nonconvert" and "NonConvert".
+KeyNameNonconvertWarning=KeyboardEvent.key вредност "Nonconvert" је застарела и биће преименована у "NonConvert". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "HalfWidth" and "Hankaku".
+KeyNameHalfWidthWarning=KeyboardEvent.key вредност "HalfWidth" је застарела и биће преименована у "Hankaku". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "RomanCharacters", "Romaji" and "Eisu".
+KeyNameRomanCharactersWarning=KeyboardEvent.key вредност "RomanCharacters" је застарела и биће преименована у "Romaji" или дограђена до "Eisu". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "FullWith" and "Zenkaku".
+KeyNameFullWidthWarning=KeyboardEvent.key вредност "FullWidth" је застарела и биће преименована у "Zenkaku". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "SelectMedia" and "MediaSelect".
+KeyNameSelectMediaWarning=KeyboardEvent.key вредност "SelectMedia" је застарела и биће преименована у "MediaSelect". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "MediaNextTrack" and "MediaTrackNext".
+KeyNameMediaNextTrackWarning=KeyboardEvent.key вредност "MediaNextTrack" је застарела и биће преименована у "MediaTrackNext". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "MediaPreviousTrack" and "MediaTrackPrevious".
+KeyNameMediaPreviousTrackWarning=KeyboardEvent.key вредност "MediaPreviousTrack" је застарела и биће преименована у "MediaTrackPrevious". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Red" and "ColorF0Red".
+KeyNameRedWarning=KeyboardEvent.key вредност "Red" је застарела и биће преименована у "ColorF0Red". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Green" and "ColorF1Green".
+KeyNameGreenWarning=KeyboardEvent.key вредност "Green" је застарела и биће преименована у "ColorF1Green". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Yellow" and "ColorF2Yellow".
+KeyNameYellowWarning=KeyboardEvent.key вредност "Yellow" је застарела и биће преименована у "ColorF2Yellow". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Blue" and "ColorF3Blue".
+KeyNameBlueWarning=KeyboardEvent.key вредност "Blue" је застарела и биће преименована у "ColorF3Blue". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Live".
+KeyNameLiveWarning=KeyboardEvent.key вредност "Live" је застарела и биће уклоњена. За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Apps".
+KeyNameAppsWarning=KeyboardEvent.key вредност "Apps" је застарела и биће уклоњена. За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "FastFwd" and "MediaFastForward".
+KeyNameFastFwdWarning=KeyboardEvent.key вредност "FastFwd" је застарела и биће преименована у "MediaFastForward". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Zoom" and "ZoomToggle".
+KeyNameZoomWarning=KeyboardEvent.key вредност "Zoom" је застарела и биће преименована у "ZoomToggle". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key" and "Dead".
+KeyNameDeadKeysWarning=KeyboardEvent.key вредности које поћињу са "Dead" су застареле и биће спојене у само "Dead". За помоћ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+ImportXULIntoContentWarning=Увожење XUL nodes у садржај документа је застарело. Ова функционалност ће бити уклоњена ускоро.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -16,16 +16,18 @@ PERuleTrailing=Очекиван је крај правила али је пронађено'%1$S'.
 PESkipAtRuleEOF2=крај at-rule
 PEUnknownAtRule=Непознато правило или грешка при растављању '%1$S'.
 PECharsetRuleEOF=сет словног низа у правилу @charset
 PECharsetRuleNotString=Очекивани тип словног низа није пронађен '%1$S'.
 PEGatherMediaEOF=крај медија листе у правилу @import или @media
 PEGatherMediaNotComma=Уместо ',' у медија листи пронађено је '%1$S'.
 PEGatherMediaNotIdent=Уместо ознаке медија листе пронађено је '%1$S'.
 PEGatherMediaReservedMediaType=Пронађена је резервисана кључна реч '%1$S' при претрази типа медија.
+PEParseSourceSizeListEOF=вредност дужине за одговарајући медија услов
+PEParseSourceSizeListNotComma=Очекиван ',' после вредности али пронађено је '%1$S'
 PEImportNotURI=Уместо URI у правилу @import пронађено је '%1$S'.
 PEImportBadURI=Неважећи URI у @import правилу: „%1$S”.
 PEImportUnexpected=Пронађен је неочекивани '%1$S' под @import.
 PEGroupRuleEOF2=крај @media, @supports или @-moz-document правила
 PEGroupRuleNestedAtRule=Правило %1$S није дозвољено унутар правила @media или @-moz-document.
 PEMozDocRuleBadFunc2=Очекиван url(), url-prefix(), domain() или regexp() у @-moz-document али је пронађено '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Уместо URI у правилу @-moz-document пронађено је '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotString=Очекиван је знаковни низ у правилу за функцију regexp() правилу @-moz-document, али је нађен '%1$S'.
@@ -39,16 +41,24 @@ PEKeyframeBrace=Очекивана отворена { правила @keyframes.
 PESkipDeclBraceEOF=затварање } декларационог блока
 PESkipRSBraceEOF=затварање } неисправног сета правила
 PEBadSelectorRSIgnored=Скуп правила је игнорисано због лошег изборника.
 PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Правило кључног оквира је игнорисано због лошег селектора.
 PESelectorListExtraEOF=',' или '{'
 PESelectorListExtra=Уместо ',' или '{' пронађено је '%1$S'.
 PESelectorGroupNoSelector=Очекујем селектор.
 PESelectorGroupExtraCombinator=Додатни комбинатор.
+PECounterStyleNotIdent=Очекиван идентификатор за име @counter-style правила.
+PECounterStyleBadName=Име @counter-style  правила не може бити '%1$S'.
+PECounterStyleBadBlockStart=Очекивана '{' да би се започело @counter-style правило али није пронађено '%1$S'.
+PECounterStyleEOF=затварање '}' од @counter-style блока
+PECounterDescExpected=Очекиван counter опис али је пронађено '%1$S'.
+PEUnknownCounterDesc=Непознат опис '%1$S' у @counter-style правилу.
+PECounterExtendsNotIdent=Очекиван идентификатор за проширење система али је пронађено '%1$S'.
+PECounterASWeight=Сваки weight у additive-symbols опису мора бити мањи него претходни weight.
 PEClassSelEOF=назив класе
 PEClassSelNotIdent=Уместо ознаке избора класе пронађено је'%1$S'.
 PETypeSelEOF=тип елемента
 PETypeSelNotType=Уместо назива елемента или '*' пронађено је '%1$S'.
 PEUnknownNamespacePrefix=Непознат префикс '%1$S'.
 PEAttributeNameEOF=име атрибута
 PEAttributeNameExpected=Уместо ознаке имена атрибута пронађено је '%1$S'.
 PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Уместо имена атрибута или назива простора пронађено је '%1$S'.
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -14,8 +14,11 @@ file_label=Датотека:
 path_label=Путања:
 version_label=Верзија:
 state_label=Статус:
 state_enabled=Омогућен
 state_disabled=Онемогућен
 mimetype_label=MIME тип
 description_label=Опис
 suffixes_label=Суфикси
+
+openH264_name=OpenH264 видео кодек пружа Cisco Systems, Inc.
+openH264_description=Репродукција веб видеа и коришћење видео разговора.