Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox
authorIsidora Jukić <barad.dur@yahoo.com>
Wed, 27 Jan 2021 21:36:31 +0000
changeset 2068 12c647cd35860a259f0cfd65d62dc6162ece9357
parent 2067 2f95ae117da59f905b71cdf88cd67bdd6822a8ad
child 2069 c8be00870b303de0bdcb57bc179ec03e627624b5
push id978
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 27 Jan 2021 21:36:34 +0000
Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox Co-authored-by: Isidora Jukić <barad.dur@yahoo.com>
netwerk/necko.properties
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -85,16 +85,21 @@ CookiePathOversize=Колачић “%1$S” је неважећи зато што је његова величина путање превелика. Максимална величина је %2$S B.
 CookieSchemefulRejectForBeta=Колачић “%1$S” ускоро ће се третирати као вишестранични колачић наспрам “%2$S”, јер се шема не подудара.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulReject): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
 CookieSchemefulReject=Колачић “%1$S” третира се као вишестранични колачић наспрам “%2$S”, јер се шема не подудара.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedByPermissionManager): %1$S is the cookie response header.
 CookieRejectedByPermissionManager=Колачић “%1$S” је одбијен на основу корисничких дозвола.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidCharName): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedInvalidCharName=Колачић “%1$S” је одбијен због неважећих знакова у свом називу.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidDomain): %1$S is the cookie name.
+CookieRejectedInvalidDomain=Колачић “%1$S” је одбијен због неважећег домена.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidPrefix): %1$S is the cookie name.
+CookieRejectedInvalidPrefix=Колачић “%1$S” је одбијен због неважећег префикса.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidCharValue): %1$S is the cookie name.
+CookieRejectedInvalidCharValue=Колачић “%1$S” је одбијен због неважећих знакова у вредности.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedHttpOnlyButFromScript): %1$S is the cookie name.
+CookieRejectedHttpOnlyButFromScript=Колачић “%1$S” је одбијен зато што већ постоји HTTP-Only колачић, али скрипта је покушала да сачува нови.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedSecureButHttp): %1$S is the cookie name.
+CookieRejectedSecureButNonHttps=Колачић “%1$S” је одбијен зато што HTTP-Only колачић не може да се постави као “secure”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedThirdParty): %1$S is the cookie response header.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedNonsecureOverSecure): %1$S is the cookie name.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedExpired): %1$S is the cookie name.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedForNonSameSiteness): %1$S is the cookie name.